Eylül - Ekim 2014 Sayı: 3
Atık Isıdan Elektrik Üretimi
İlave enerji harcamadan atık sıcak gazlardan
%27’ye varan verim ile elektrik üretimi.
Elektrik üretimi kapasitesi 200 kW-15 MW.
Tipik Uygulamalar:
•
Çimento
•
Kimyasal
•
Atık Arıtma
•
Cam
•
Demir / Çelik
•
Termal Oks.-ler
•
Seramik
•
Kağıt
•
Güç Üretimi
•
Petrol & Gaz
•
Gıda
www.escon.com.tr
içindekiler
İçindekiler:
Sayfa
12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon 2015 + Sodex Fuarı
6
Bursa’ da Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Semineri
7
Çerkezköy, Gebze ve Beylikdüzü Enerji Verimliliği Seminerleri
8
Türkiye’de tüketilen doğalgazın yaklaşık 4/1’ i Sanayide Kullanıldı
9
Enerji Verimliliği ile Dünya ekonomisine 18 Trilyon Dolar katkı
10
AB Komisyonu 2030 da Yüzde 30’luk enerji tasarrufu hedefliyor
10
Güneş enerjisini bilgisayara yerleştirene Google’dan 1 milyon dolar ödül
11
Leed Yeşil Bina projeleri giderek artıyor
11
Mersin Enerjisini Güneşten sağlıyor
12
Terden Elektrik üreten pil geliştirildi.
12
Abdi İbrahim’den Yıllık Yüzde 35 Enerji tasarrufu
13
Japonya’ da Solar Ada İnşa edildi.
13
AB, 1600 watt üzerinde olan elektrik süpürgelerinin satışını yasaklıyor
14
Dünyanın ilk güneş enerjili aile arabası: Stella
14
Hedef Magmadan elektrik üretmek
15
Güneş enerjili fayton yaptı!
16
Koyda Güneş enerjili Restaurant
16
Bu ev 7 ampulle bütün kış ısındı
17
Dünya’da yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin payı artıyor
17
Heron Çeşmesi (Hidroliksiz su taşıması)
18
Çinli Bilim Adamları, Ay’daki helyum madenin Dünya’nın enerji krizini çözeceğini söylüyor 19
Enerji Performans Sözleşmesi
20
Escon Araştırma Sonuçları
22
Yeni Teknolojiler: Ene-Conductor ve Termokompresör
23
Makale: Organik Rakine Çevrimi (ORC)
25
Enerji Verimliliği için aklımızda bulunsun!
27
EVEM Enerji Verimliliği Eğitim Merkezi
28
Enerji Verimliliği Projelerine Teşvik ve Destekler
32
Soruları Bilin, Hediyeleri Alın
33
Etkinlik
34
3
Sanayide enerji verimliliği çalışmaları ve bu konuda
alınan olumlu sonuçlar direkt olarak maliyeti etkilemekte
karlılığı artırmaktadır. Bu konuda yapılacak çalışmaların
çoğunluğu çok küçük maliyetlerle çözülmektedir. Ve
yapılan harcamaların geri dönüşü altı aydan daha kısa
bir zaman olarak gerçekleşmektedir. Bir kısmında ise
geri dönüş süresi bir yılı bulmaktadır. Çok büyük getirisi
olan yatırımların geri dönüş süresi ise bazan iki yılı
bulmaktadır. Tüm bunları değerlendirdiğimizde enerji
verimliliği çalışmalarına zaman kaybetmeden başlamak
gerektiği sonucuna varabiliriz. Elinizde bulunan dergide
bir ESCON ARAŞTIRMASI olarak yayınlanan raporun
okunmasında yarar görüyoruz. Sektörlere göre enerji
kayıplarının yayınlandığı bu raporda enerji yoğun sektörler
ve ciddi boyutta enerji tasarrufu olan sektörler yeralmış
bulunmaktadır. İşletmeler, enerji verimliliği konusunda
doğru adımlarla yola çıkarlarsa doğru sonuçlar alacak ve
büyük kazançlar elde edecektir.
Enerji verimliliği konusu enerji yönetcilerinin önündeki
en temel konudur. Doğru bilgi ile doğru sonuçlar alınır.
Enerji yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu konusu ile
ilgili alanlarda kurslara katılmışlar ve çeşitli eğitimler
almışlardır. Ancak, bir kısmı ise yeterli zaman
bulamadıklarından bazı kursları takip edememişler veya
yeterli eğitim alamamışlardır. Diğer taraftan teknoloji
sürekli gelişmekte ve buna bağlı olarak da yeni bilgilere
ihtiyaç duyulmaktadır. 5 yıl önce öğrenilen bilgilerin bir
kısmı ya güncelliğini yitirmiş ya da gündemden düşmüş
olabilmektedir. ECON Enerji tüm bunları değerlendirek
Haziran Ayı’ndan beri kısa süreli olarak “Sanayide
Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu” seminerleri
düzenlemektedir. Bugüne kadar; endüstriyel tesislerin
yoğun olduğu şehirlerde seminerler düzenlenmiştir. Ekim
Ayı içerisinde de İstanbul’un Anadolu yakası ve Avrupa
Yakası’nda seminerler düzenlenecektir. Başlangıçta
yarım gün olarak verilen seminerler daha sonra bir tam
güne çıkartılmıştır. Bu seminerlerde enerji verimliliğinin
temel bilgileri yanında enerji verimliliği konusundaki
teşvik ve destekler de ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Katılımcılar tarafından son derece olumlu görüşlerin
geldiği bu seminerlerin bizler de yararlı olduğuna
inanıyoruz. Ancak, seminerler esnasında gelen soruların
hepsine cevap vermek veya bazı konuları ayrıntıları
ile anlatmak istediğimizde zamanın yeterli olmadığını
üzülerek görüyoruz.
Sonuç olarak konuların tam anlaşılması ve her konunun
uygulamalı örnekleri ile anlatılması için bir günlük
sürenin de çok yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu neden
ile konuların iyi anlaşılması ve işletmelerde yararlı
sonuçlara ulaşılabilmesi için 5 gün sürecek eğitimlere
başlıyoruz. 15 Aralık 2014 tarihinden itibaren İstanbul
Maltepe’de bulunan Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde
başlayacak eğitimlerde konular hem teorik hem de
uygulama örnekleriyle ayrıntılı olarak anlatılacak.
Amacımız, doğru bilgi ile enerji verimliliği çalışmalarına
katkıda bulunmak, işletmelerde birim ürün başına
düşen enerji tüketimini azaltmak ve karlılığın artmasını
sağlamaktır.
Cafer Ünlü
5
haber
12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Teskon 2015 + SODEX Fuarı
Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Kongre 8-11 Nisan 2015’te gerçekleşecek.
AMAÇ:
• Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin temel amacı
Tesisat Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu bağlamda;
• Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması.
• Ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve
benzeri yapıların tartışılması.
• Çağdaş bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve uygulaması bu kongrenin hedefleridir. Bu hedefler doğrultusunda 12. Kongrede de çeşitli “Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları” oluşturulacaktır.
KONGRE KONULARI
• Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Psikometri)
• Binalarda enerji performansı
• Isıl konfor
• Isıtma
• İç hava kalitesi
• Sürdürülebilir binalar
• Binalarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri,
test, kabul ve işletmeye alma
• Tesisatlarda enerji verimliliği
• Enerji geri kazanımı
• Hastane tesisatları
• Temiz oda
• İklimlendirme
• Soğutma sistemleri
• Buhar sistemleri
• Kızgın su tesisatları
• Gaz tesisatları(LPG,LNG,CNG,Doğal Gaz)
• Alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
• Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
• Sanayide enerji verimliliği uygulamaları
BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHİ
Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.
12 Ekim 2014
Bildiri özetlerinin kongre sekreteryasına gönderilmesi
02 Kasım 2014
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi
02 Ocak 2014
Tam metin bildirilerinin kongre sekreteryasına gönderilmesi
02 Şubat 2015
Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi
İletişim Bilgileri:
TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Cad. No: 40 K: M2 35010 Bayraklı-İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33/152-121 • Faks: (0232) 462 43 77-486 20 60
http://teskon.mmo.org.tr • e-posta: [email protected]
6
haber
ESCON, Bursa’ da Enerji Verimliliği
Semineri Düzenledi.
Türkiye’ nin ilk enerji verimlilik danışmanlık şirketlerinden
ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik hizmetlerinin
yanında eğitim çalışmalarını da sürdürüyor.
Bu kapsam doğrultusunda Bursa Crowne Plaza Hotel’ de
04 Eylül 2014 tarihinde bir seminer düzenlendi. “Sanayide
Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu” konulu seminere
Bursa Bölgesindeki Sanayi işletmelerinden Fabrika
Müdürü, Teknik Müdür ve Enerji Yöneticileri ile teknik
elemanların katıldığı seminer yoğun ilgi gördü. ESCON
Enerji’den Cafer Ünlü, Onur Ünlü ve Mitsubishi Heavy
Industries’ den Mr. Yasuhide Gon’ un verdiği seminer
sabahtan akşama kadar tam gün olarak gerçekleşti.
Bursa’da yapılan seminerde aşağıdaki bilgiler verildi.
• Genel bilgi
• Enerji verimliliği konularında teşvik ve destekler
Sanayide enerji kayıplarının önlenmesi ve enerji verimliliği
Buhar üretimi, dağıtımı. Kondens tahliyesi ve kayıpların
önlenmesi.
Isı Geri kazanım Sistemleri
• Ekonomizer
• Reküperatör
• Flaş buhar üretim sistemi
• Kirli atık sudan ısı geri kazanımı
Basınçlı hava üretimi, dağıtımı ve enerji geri kazanımı
• Basınçlı hava tesisatları
• Basınçlı hava kaçaklarının önlenmesi
• Isı geri kazanım noktaları ve yapılacak uygulamalar
Enerji İzleme Sistemleri
• Buhar sayaçları
• Basınçlı hava sayaçları ve izleme sistemleri
• Kazan verimliliği izleme sistemleri
Endüstriyel tesislerden enerji tasarrufu uygulama
örnekleri
Merkezi Su Soğutma Grupları (chiller sistemleri)
Soğutma çevrimi
Soğutma grubu ve sistem elemanları
• Kompresör, evaparatör, kondenser çeşitleri avantaj ve
dezavantajları
• Soğutma gruplarında verim ve uluslararası verim
tanımları
Soğutma sistemlerinde enerji kayıpları
Sistem seçiminde dikkat edilecek hususlar
Soğutma teknolojisinde yenilikler
Yüksek verimli soğutma grupları ve enerji tasarrufu
Isı pompaları ve enerji verimliliği
7
haber
ESCON’un Düzenlediği Sanayide Enerji Verimliliği ve
Enerji Tasarrufu Semineri Çerkezköy’de yapıldı.
Enerji verimliliği konusunda danışmanlık, denetleme ve sistem çözümleri ile ilgili faaliyetleri bulunan ESCON, bunların
yanında sanayiye yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir sanayi bölgesi olan Çerkezköy’de bir
seminer düzenledi.
28 Ağustos 2014 tarihinde Golden Palas Hotel’ de gerçekleşen seminerde özetle aşağıdaki bilgiler verildi:
• Enerji verimliliği konularında teşvik ve destekler
• Sanayide iyileştirmelerle yapılacak tasarruflar
• Atık ısı geri kazanım sistemleri (Ekonomizer, reküperatör, flaş buhar sistemi, kirli atık sudan enerji geri kazanımı)
• Yüksek verimli soğutma grupları ile enerji tasarrufu
• Kazan verimliliği izleme sistemleri
• Basınçlı hava kullanımı, dağıtımı ve enerji tasarrufu
• Endüstriyel tesislerde enerji tasarrufu uygulama örnekleri.
Seminer esnasında katılımcılar, işletmeleriyle ilgili enerji verimliliği konularındaki sorularını dile getirme fırsatı
bulmuşlardır. Tüm soruların yanıtlandığı seminerin sonunda katılım belgeleri dağıtılmıştır.
ESCON, Gebze Bölgesi ve Beylikdüzü Bölgesinde Seminerler düzenliyor.
“Sanayide enerji verimliliği ve enerji tasarrufu” konulu seminerler, sanayi potansiyeli büyük merkezlerde genişleyerek
sürdürülüyor. İstanbul’un doğu noktası Gebze ile Batı noktası Beylikdüzü’ndeki sanayi işletmelerine yönelik seminerler
düzenlendi.
16 Ekim 2014 tarihinde Gebze’deki Ramada Asia Hotel’de gerçekleşecek seminerde Enerji verimliliği konuları
uygulamalı örnekler ile birlikte uzmanlar tarafından anlatılacak.
23 Ekim 2014 tarihinde de Beylikdüzü’ndeki Ramada Hotel’de yine aynı konuları içeren seminer verilecektir.
Seminer iletişim bilgileri: (0216) 380 04 61 Seher Yavuz veya [email protected]
8
haber
Geçen Yıl Türkiye’de tüketilen doğalgazın
yaklaşık 4’te biri sanayide kullanıldı.
Türkiye’de geçen yıl tüketilen yaklaşık 47 milyar metreküp
doğalgazın 11,5 milyar metreküpü doğrudan sanayide
kullanıldı. Organize sanayi bölgelerindeki doğalgaz
tüketimi 3 milyar metreküpü buldu.Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu verilerine göre, geçen yılki doğalgaz
tüketiminin yüzde 20,78’i konutlarda, yüzde 45,85 elektrik
üretiminde, yüzde 25,11’i sanayide gerçekleşti.
Sanayideki doğrudan doğalgaz tüketimi 11 milyar 528
milyon metreküpü buldu. Türkiye’de toplam elektrik
üretiminin de yaklaşık yarısının sanayi tesislerinde
kullanıldığı dikkate alındığında, sanayide çarkları
doğalgaz çevirdi.
Sanayide en fazla doğalgaz tüketimi organize sanayi
bölgelerinde gerçekleşti. Geçen yıl organize sanayi
bölgelerinin doğalgaz tüketimi 2 milyar 907 milyon
metreküpü buldu.
Kimya da doğalgaz tüketiminin en fazla olduğu
sanayi alanlarından biri oldu. Petrokimya dahil kimya
sektöründeki doğalgaz tüketimi 1 milyar 773 milyon
metreküpe ulaştı.
Ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör
özelliğine sahip demir-çelikte de doğalgaz yaygın
biçimde kullanıldı. Başta inşaat malzemeleri olmak üzere
otomotiv, gemi, uçak, demiryolu ve vagon gibi tüm taşıt
araçları ve akla gelebilecek tüm makina, cihaz ve eşya
üretimine katkı veren sektörde geçen yıl 1 milyar 383
milyon metreküp doğalgaz tüketildi.
Ametal minerallere (cam, seramik, çimento ve benzeri)
dayalı üretim tesislerinde de doğalgaz önemli bir üretim
unsuru oldu. Bu alandaki yıllık tüketim miktarı 1 milyar
312 milyon metreküp oldu.Doğalgaz gıda ve içecek
üretiminde önemli bir tüketim miktarına ulaştı. Gıda ve
içecek üretiminde faaliyet gösteren sanayi tesisleri 763
milyon metreküp doğalgaz tüketti.
Gübre üretimindeki yıllık doğalgaz kullanımı 672 milyon
metreküp olurken, tekstil, deri ve giyim sanayisinde 613
milyon metreküplük doğalgaz kullanımı gerçekleşti.
Geçen yıl ayrıca demir dışı metal üretimi ve işlemede
(krom, bakır vesaire) 374, inşaatta 414, kağıt, selüloz ve
baskıda 235, ağaç ürünleri işleme 166, ulaşım araçları
sanayi (otomotiv, uçak sanayi vesaire) 146, madencilik
ve taş ocakçılığında 142, makine sanayisinde 48, alkol
ve alkol ürünlerinde 26, tütün ve tütün ürünlerinde 15,
diğer sanayi alanlarında 539 milyon metreküp doğalgaz
tüketildi.
Kaynak: TRT
9
haber
AB Komisyonu, 2030’da Yüzde 30’luk Enerji Tasarrufu Hedefliyor.
AB Komisyonu, 2020 için yüzde 20 olan enerji tasarrufu hedefini
2030 için yüzde 30’a yükseltme önerisi yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna krizi bağlamında
yaşanan gelişmeler ve çok sayıda Birlik ülkesinin enerji
açısından bağımlı olduğu Rusya ile ilişkilerin bozulduğu
bir ortamda, 2020 için yüzde 20 olarak belirlenen enerji
tasarrufu hedefinin 2030 için yüzde 30’a yükseltilmesini
önerdi.
Öttinger, konuya ilişkin basın toplantısında, önerinin AB’yi
artan arz güvenliği, inovasyon ve sürdürülebilirliğe doğru
yönlendirme temeline dayandığını belirterek, “Amacımız
piyasaya doğru mesajı vermek ve iş dünyasının,
tüketicilerin ve çevrenin yararına olacak şekilde enerji
tasarruflu teknolojilere yatırım yapmaya teşvik etmek”
dedi.
bunun 2030’da enerji faturalarında 53 milyar avroluk
bir düşüş sağlayacağının altını çizdi. Her yüzde 1’lik
enerji tasarrufunun gaz ithalatını yüzde 2,6 oranında
düşürecek olması da önerinin olumlu unsurlarından
birini oluşturuyor.Bu hedefin yakalanabilmesi için enerji
verimliliği alanında yapılması gereken yıllık ek yatırımın
ise 89 milyar avro seviyesinde olacağı hesaplanıyor.
AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada önerilen yüzde
30 hedefinin şimdiye kadar elde edilen kazanımlar
dikkate alınarak belirlendiğinin altı çizilerek, yeni
binaların 1980’lerde yapılanlardan yüzde 50 oranında
daha az enerji harcadığı, sanayideki enerji yoğunluğunun
da 2001’e oranla yüzde 19 daha düşük olduğu belirtildi.
AB Komisyonu, önerinin kabul edilmesi halinde
AB’de enerji tasarrufuna ilişkin adımlar 2012 tarihli Enerji
Verimliliği Direktifi bağlamında atılıyor. Bu direktifin
ulusal yasalara dahil edilmesi için verilen son tarih 5
Haziran olmasına rağmen bu adımı atan AB ülkeleri
İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Malta ve
İsveç ile sınırlı kaldı.
Kaynak: Son Dakika
Enerji verimliliği alanındaki ilerlemeyi 2017’de
değerlendirmeyi öngören AB Komisyonu tarafından
önerilen yüzde 30 hedefiyle ilgili nihai kararı üye devletler
alacak. Konuya ilişkin kararın ekim ayında yapılacak AB
Zirvesi’nde verilmesi bekleniyor.
Enerji Verimliliğiyle Dünya Ekonomisine 18 Trilyon Dolar Katkı!
Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre, enerji verimliliği 2035’e kadar
dünya ekonomik hasılasına 18 trilyon dolar katkı yapacak.
Küresel ekonomi, enerji verimliliğine yapılacak yatırımlar
sayesinde 20 yıl boyunca yılda yaklaşık 1 trilyon dolar
kazanacak. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) raporuna
göre, enerji verimliliği projelerinin 2035 yılına kadar
küresel ekonomiye her yıl 1 trilyon dolar civarında katkı
yapması öngörülüyor.
IEA’nın dün yayımladığı “Enerji Verimliliği” raporunda,
karlı enerji yatırımlarının, enerji kaynaklarının daha etkili
dağıtımına imkan vererek 2035’e kadar dünya ekonomik
hasılasına 18 trilyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.
Raporda, 2011 yılında enerji verimliliğine yapılan yıllık
yatırımların 300 milyar dolar olduğu, önümüzdeki 20
yıl içinde artarak 60 kat getiri sağlaması öngörülüyor.
IEA raporuna göre, bu miktar ABD, Meksika ve Kanada
ekonomilerinin toplamından daha büyük.
10
Hedefinin enerji tasarrufu sağlanması ve karbon
emisyonu azaltımı konusunda farkındalık uyandırmak
olduğu belirtilen raporda, enerji verimliliğinin ekonomik
büyümeye her yıl yüzde 1,1 oranında katkıda bulunacağı
ifade edildi.
Raporda ayrıca, her 1 milyon avroluk yatırımda da enerji
alanındaki istihdam olanağı süresinin 8 yıldan 27 yıla
yükseldiği belirtildi.
Kaynak: Son Dakika
haber
Güneş enerjisini bilgisayara yerleştirene Google’dan 1 milyon dolar ödül
Google 1 milyon dolar ödüllü özel bir yarışma başlattı.
Amaç güneş enerjisini bilgisayarınıza yerleştirmek…
Google, son olarak özel bir yarışma başlattı. Mühendislerin
ve mühendis adaylarının yakından tanıdığı IEEE ile birlikte
düzenlenen yarışmada büyük ödül 1 milyon dolar. Ancak
başarıya ulaşıldığı takdirde Google’ın bundan milyar
dolarlar kazanacağını da belirtelim.
Little Box Challenge isimli yarışmayla ilgili açıklama doğru
akımı alternatif akıma dönüştürebilecek bir cihaz olarak
açıklansa da büyük resimde güneş ve rüzgar enerjisini
her an elimizin altında bulunan cihazlara sığdırmak
bulunuyor. Yani, günümüzün teknolojik dünyasının en ciddi
sorunlarından biri olan pil ve şarj ikilisinin yaşattıklarını
ortadan kaldırmak. Eğer başarılı olunursa dünya enerji
tüketiminin oldukça rahatlayacağını söylemek gerek.
Çünkü bu teknolojiyi barındıran bilgisayarınız, tabletiniz,
cep telefonunuzu neredeyse günün her saati şarj etmek
için priz aramak zorunda kalmayacaksınız.
Teknik detaylarına ve katılım şartlarına yarışmanın
littleboxchallenge.com adresinden erişmek mümkün.
Türkiye’den de katılıma izin var. Sitede sizi “küçük
güzeldir” mantığında montajlanmış görüntüler karşılıyor.
Aynı adresten katılım için başvurularınızı yapabilirsiniz.
Başvuru için 30 Eylül’e kadar vakit tanınmış. Seçilecek
18 finalist proje ise önümüzdeki yıl Ekim ayında ABD’de
yapılacak testlerle kozlarını paylaşacak. Kazanan ise
Ocak 2016 da duyurulacak ve muhtemelen yılın ilk
meşhuru ünvanının sahibi olacak.
Teknoloji şirketlerinin enerjiye olan merakıyla ilgili daha
önce de çeşitli haberleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdilik
daha çok yenilenebilir enerjiyle veri merkezlerinin enerji
tüketimini düşürmeye odaklanılıyor. Bu projeler arasında
3M ve SunPartner tarafından geliştirilen projeyi ayrı
tutmak gerek. Cihazın ekranı üzerine yerleştirilen şeffaf
optik yapıştırıcılarla güneş ya da yapay ışığı enerjiye
dönüştüren bu teknoloji Google’ın dönüştürücüsüyle bir
araya getirildiğinde cihazınızı şarj etmek için ekranını
gökyüzüne çevirmeniz yeterli olacak.
Kaynak: bilgi çağı
Leed Yeşil Bina Projeleri Giderek Artıyor
Amerika Yeşil Bina Konseyi’nin yeni
raporuna göre, Dünya’da 10.6 milyar
metrekarelik alanı kapsayan
60.000 Leed yeşil bina projesi var.
Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri dışında kalan
ülkeler incelendiğinde, Kanada 4375 Leed yeşil bina
sertifikası ile Hindistan’ın 1586 sertifikasını açık ara
geçip, liderliğe oturdu. Ardından 1282 sertifikayla Çin
gelirken, onu BAE 816, Brazilya ise 717 Leed yeşil bina
sertifikasıyla takip etti
11
haber
Mersin Enerjisini Güneşten Sağlıyor...
Türkiye’nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer
Santral’in kurulması planlanan ve yılın 300 günü güneş
gören Mersin’de konutların üzerine yerleştirilen ve sıcak
su temini sağlayan güneş enerjisi sistemleri, elektrik
kullanımını düşürüyor. Mersin Türkiye’nin en çok güneş
alan illerinden biri. Dünyada güneş enerjisinden en çok
faydalanılan bölge ise Ekvator bölgesi olarak biliniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013 Eylül ayında yaptığı
verilere göre 566 bin 139 konutun bulunduğu kentte,
900 TL ile 1700 TL arasında fiyatlara taktırılan sistemleri
kullanan konutlar, günde yaklaşık 13.2 kilowatt tasarruf
sağlıyor. Türkiye’nin güneş haritasına göre Akdeniz’den
başlayan ve İç Anadolu’ya kadar uzanan bir bölgede
güneşin verimliliğinin yüksek olduğunu belirten Elektrik
Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Seyfettin Atar,
Akdeniz’de yılın 300 gününün güneş ile geçirildiğini
söyledi.
150 LİTRE SICAK SU KAPASİTESİ
Su ısıtma temini için kullanılan güneş enerjisi sistemlerinin
enerji tasarrufuna ciddi katkı sağladığını belirten
Atar, “Kentimize baktığımızda her binanın üzerinde,
çok miktarda su ısıtma sistemlerini görebilirsiniz.
Bunların çalışma sistemi sadece güneşe dayalı sıcak
su elde etmekte kullanılıyor. Su ısıtan güneş enerjisi
sistemlerinin yaklaşık 150 litre sıcak su haznesine sahip.
2 saatlik bir zaman içerisinde suyun sıcaklığını yaklaşık
olarak 80 santigrat dereceye ulaştığını düşünürsek, bu
geçen zamanda 4 bin 400 watt kazanımımız olacak. Yani
biz güneş ile yapılan aynı işi elektrik enerjisi ile yapacak
olsak 4 bin 400 watt enerji harcayacaktık. Günde 3 depo
kullanıldığında bu rakam 13.2 kilowatt yapar. Bunu satın
alınan enerjinin kilowatt saati ile çarptığımızda 5 TL gibi
ücrete denk gelmekte. Bunu lokal bazlı ve kent bazlı
düşündüğünüzde rakam yüksek. Kentimizde ne kadar çok
konut olduğunu düşünün ve konutlarda hemen hemen
güneş enerjisi sistemi kullanmayan kalmadı. Bunların
hepsini değerlendirdiğimizde güçlü bir enerji tasarrufu
yapmış oluyoruz. Kent için bu bir kazanımdır” dedi.
Terden Elektrik Üreten Pil Yapıldı
Amerika
Birleşik
Devletleri’nde,
California
Üniversitesi’nde terden enerji üreten bir “pil” geliştirildi.
Dövme şeklindeki “biyopil” terde doğal olarak bulunan
laktatla çalışıyor. Uzmanlar, bu yolla elde edilen
enerjiyle, nabız ölçen cihazlar, dijital saatler ve hatta cep
telefonlarını bile çalıştırmanın mümkün olabileceğini
belirtiyor. Taşınabilir cihazları “insan gücü”yle çalıştırma
hayali, birçok yaratıcı projeye ilham kaynağı oldu.
Geçmişte insanın hareketlerinin oluşturduğu basınçla
enerji elde edilirken, bir grup uzman vücuda nakledilen
biyohücreleri kanla çalıştırmayı başardı. California
Üniversitesi’nden Dr. Wenzhao Jia, Angewandte Chemie
adlı bilim dergisindeki makalede “Bizimki terle çalışan ilk
cihaz. Konsepti kanıtladık” dedi. Jia, “Şu anda elde edilen
enerjinin miktarı büyük değil. Sadece 4 mikrovat. Ama
küçük elektronik cihazları bu yolla çalıştırmak için çaba
harcıyoruz” diye konuştu. Dr. Wenzhao Jia ve ekibi biyopil
üretmek için yola çıkmamıştı. Amaçları, laktat seviyesini
ölçmek için derinin üzerine konan bir cihaz geliştirmekti.
Sporcular, antrenmanlar sırasında ne kadar çalıştıklarını
ve performanslarını değerlendirmek için laktat
seviyelerini ölçüyor. Ancak bunun için kan örneği almak
gerekiyor. ‘Daha az atletik olanlar daha çok üretiyor’
Dr. Jia ve ekibi, laktat ölçümlerini pratik hale getirmek
için dövme şeklinde bir sensör geliştirdi. Jia, “Ben de
12
taktım. Hissetmiyorsunuz. Gerçeken dövme gibi. Sadece
sporcular değil, egzersiz yapan bir çok kişi ne kadar aşama
kaydettiğini görmek istiyor. Nabzımızı ölçebiliyoruz ama
fiziksel geri bildirimi, kimyasal veriyle birleştirirseniz,
durumunuzu çok daha iyi değerlendirebilirsiniz” dedi.Dr.
Jia ve ekibi daha sonra bu sensörü terle çalışan bir biyopile
dönüştürdü. Ekip, laktattan eleoktronları çeken bir enzim
yardımıyla çok az miktarda enerji üretildi. Egzersiz
bisikleti kullanan gönüllüler üzerindeki testlerde, bu
dövmelerin bir santimetre karesinde 70 mikrovata kadar
elektrik üretildi.
İlginç bir şekilde, en fazla elektriği daha az atletik bir
vücuda sahip olanlar üretti.
En az elektriği ise en iyi durumda olanlar (Haftada üç
kezden fazla spor yapanlar) üretti.
Dr Jia, “Daha az spor yapanların daha kısa süre içinde
halsiz kaldığı ve daha fazla laktat ürettiğini düşünüyoruz”
dedi.
Kaynak: BBC
haber
Abdi İbrahim’den Yıllık Yüzde 35 Enerji Tasarrufu…
Abdi İbrahim BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 4. İlerleme
Raporu’nu yayımladı. Abdi İbrahim, Birleşmiş Milletler
(BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi 4. İlerleme Raporu’nu
yayımladı. Abdi İbrahim’in 2013 yılında yaptığı çalışmalar
sonucunda, 690 evin bir aylık, 57 evin ise bir yıllık su
ihtiyacına karşılık gelen 10 bin 350 metreküp su tasarrufu,
enerji verimliliği alanında 2000 yılından itibaren bir dizi
proje geliştirilerek yıllık yüzde 35 düzeyinde de enerji
tasarrufu sağlandığı bildirildi.
edilmesini sağlayan Abdi İbrahim’in aynı yıl içinde toplam
848 kişiye de 44 saat çevre eğitimi vererek çevresel
standartlara katkı sağladığına işaret edildi.
Gerçekleştirdiği projelerle 2013 yılında 67 konutluk bir
yerleşkenin bir yıllık enerji ihtiyacına eşdeğer tasarruf
Taşpolatoğlu, sosyal sorumluluk faaliyetlerini asli
faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiklerini
belirterek, şunları kaydetti:
Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Süha Taşpolatoğlu,
sürdürülebilir gelişme ve kurumsal sosyal sorumluluk
doğrultusunda yenilikçi ürünler kadar sağlıklı, eğitimli
ve temiz bir çevrede yaşayan kuşakların da vazgeçilmez
olduğu ilkesiyle hareket ettiklerini bildirdi.
“Bu bağlamda sürdürülebilirlik çalışmalarını yalnızca
bir proje olarak değil, tüm kararlarımızı bu ilkeye
göre verdiğimiz bir iş yapış biçimi olarak görüyoruz.
Abdi İbrahim olarak yaşadığımız dünyanın gelecek
nesillerden ödünç alındığı düşüncesiyle hareket ediyoruz.
İnsana ve çevreye duyarlılık bilinciyle hareket ederek
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne attığımız imza ile tüm
faaliyetlerimizi güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik
ilkeleriyle yürütüyoruz.”
Kaynak: Dünya
Japonya’ da Solar Ada İnşa Edildi.
Kyocera, Century Tokyo Leasing ve Ciel et Terre
International tarafından toplamda 2.9 MW’lik güç üreten,
iki adet solar ada (güneş enerjisi santrali) inşaatına
devam ediyor. Kyocera TCL Solar sistem çalışmaları
geliştirilerek, Ciel et Terre’ ye ait olarak Hydrelio adı
altında Japonya’nın Kato şehrinde Nishihira Pond ve
Higashihira Pond da faaliyete geçecektir.
patent hakkını almış olarak, Fransa’da 3 yıldır Hydrelio
teknolojisine sahiptir. Century Tokyo Leasing kurulum
için finans sağlamaktadır.
Kaynak: Energy Manager Today
11,256 adet Kyocera solar modülü’ nün yılda yaklaşık
olarak 3,300 MWh enerji üretmesi bekleniyor.
Kyocera TCL, Kyocera and Century Tokyo Leasing
firmaları tarafından Ağustos 2012 yılında ortaklaşa
kurulmuş olup, güneş enerjisi sistemi ile Japonya’ya
daha fazla fayda sağlayabilmeyi hedeflemiştir.
Firma faaliyete başladığından beri, 28 solar enerji santrali
kurmuş ve bunlardan 11 santrali faaliyete geçirmiştir.
Kyocera TCL Solar, mali yılsonuna kadar, solar sistemi
kurulumunu geliştirerek ülkede toplam 60MW’lik güç
depolamayı planlıyor. (Mart 31, 2015). Ciel et Terre,
Solar enerji kurulumlarından faydalanarak geliştirmiş ve
13
haber
AB, gücü 1600 watt üzerindeki elektrik
süpürgelerinin satışını yasaklıyor.
Enerji tüketimi politikaları kapsamında 2020 için yüzde
20’lik, 2030 için ise yüzde 30’luk tasarruf hedefi koyan
Avrupa Birliği (AB), 1 Eylül’den itibaren gücü 1600 watt
üzerinde olan elektrik süpürgelerinin satışını yasaklıyor.
Ağustosa kadar piyasada satılan ürünler bu kısıtlamadan
etkilenmeyecek ve 1600 watt üzerinde güce sahip elektrik
süpürgelerinin satışı stoklar tükenene kadar sürecek.
Kaynak: TRTAVAZ
AB’nin aldığı karar çerçevesinde 2017’den itibaren elektrik
süpürgelerinin gücü 900 watt seviyesini aşamayacak.
Piyasadaki elektrik süpürgelerinin ortalama gücünün
1800 watt seviyesinde olduğu bir ortamda devreye
girecek önleme yönelik eleştirilere şimdiden rastlamak
mümkün. En sık karşılaşılan eleştiriyi, “tüketicilerin aynı
sonuca ulaşmak için elektrik süpürgesini 3 kat daha fazla
kullanmak zorunda kalacak olması” oluşturuyor. Önlemi
yerinde bulanlar ise “elektrik süpürgelerinin gücünün
düşürülmesinin emiş gücünün olumsuz etkileneceği
anlamına gelmediğini” savunuyor.
Dünyanın ilk güneş enerjili aile arabası Stella
Hollanda’lı SolarTeam Eindhoven ekibi, dünyanın ilk
güneş enerjili sedan arabasını tasarladı. Gerçi Stella
ismindeki bu araca sedan demek biraz zor, çünkü şekline
bakılırsa, güneş enerjili prototip araçların katıldığı
yarışmalardaki arabalara benziyor.
Solar Team Eindhoven ekibi, dünyaya güneş enerjisinin
günlük hayattaki araçlarda da kullanılabileceğini
kanıtlamak isteyen 22 öğrenciden oluşuyor. Ama
Stella’nın tek ileri teknolojisi güneş panelleri değil. Aynı
zamanda oldukça hafif malzemeden üretilmiş gövdesi ve
kolayca paralel park edebilme yeteneği de dikkat çekiyor.
Karbon ve alüminyumdan yapılmış gövdesi Stella’nın
ağırlığını epeyce azaltıyor. Bu sayede neredeyse 600
kilometre kadar inanılmaz bir menzile sahip. Stella’nın
güneş panelleri ile ürettiği enerji kendisine yettiği gibi
fazlası bile var. Yani bir evin çatısındaki güneş panelleri
gibi, elektrik ağına aktaracak kadar fazladan enerji bile
üretiyor.
Stella, dünya çapında güneş enerjili araçların yarıştığı
World Solar Challange etkinliğindeki “Sürüş” klasmanında
büyük ödülü de kazanarak kendini ispatlamış bir tasarım.
Hatta Stella, yarışmadaki tüm yol düzenlemelerine,
kurallarına uygun ve plakası olan tek araçmış.
Kaynak: Enerji Enstitüsü
14
haber
Hedef Magmadan Elektrik Üretmek
İzlanda, aktif volkanik dağlarındaki magmadan elektrik üretmeye hazırlanıyor.
Uzmanlar, projeyi “enerjide devrim” olarak nitelendirirken,
jeologlar Türkiye’de de benzer uygulamanın olup
olamayacağını değerlendiriyor. Jeolojik konumu ve
Jeotermal kaynaklar açısından zengin olan İzlanda, 2009
yılında başlattığı magmadan elektrik üretme projesinde
sona doğru yaklaşıyor.
AA muhabirine konuyla ilgili değerlendirmede bulunan
uzmanlar, ilk aşamada 60 megavatlık elektrik üretecek
projenin enerji sektöründe bir ilk olacağını, Türkiye’de
de aktif volkanik dağların bulunması nedeniyle, böyle bir
projenin uygulanabileceğini belirtti. İzlanda Derin Sondaj
Projesi (IDDP) Başjeoloğu Gudmundur Omar Fridleifsson,
“Eriyik halde lavların bulunduğu Krafla bölgesinde
yaptığımız çalışmalarda amacımız 60 megavatlık üretim
yapabilecek bir santral kurmaktı. Ancak, vanalardan
birinde yaşanan problem nedeniyle kuyuyu kapatmak ve
soğumaya bırakmak zorunda kaldık” dedi.
Proje ekibinin yeni bir kuyu açmaya hazır olduğunu
ifade eden Fridleifsson, bu defa Krafla bölgesinde değil
ülkenin güneybatısında yer alan Reykjanes’te çalışma
yapacaklarını dile getirdi. Fridleifsson, 2015 yılında
yeni kazıya ve sonrasında elektrik üretimine başlamayı
hedeflediklerini söyledi.
Türkiye’de de tartışılmaya başlandı. İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kumral da magmadan
elektrik üretilmesine ilişkin gelişmelerin tüm dünyayı
ilgilendirdiğini söyledi. İzlanda’nın farklı bir ülke
olduğunu ve jeolojik konumu nedeniyle avantajları
bulunduğunu anlatan Kumral, “Yeni Zelanda ve İzlanda
gibi ülkeler jeotermal kaynaklar konusunda coğrafyaları
gereği tecrübeliler. Bu bölgelerde, volkanizmaya bağlı
enerji yüksek ve bunlara bağlı termal hareketler de fazla
oluyor. Ayrıca diğer ülkelere göre çalışma imkanları da
daha fazla” şeklinde konuştu.
Kumral, magmadan enerji üretilmesinin Türkiye’de de
tartışılmaya başlandığını belirtti. İzlanda’dan önce ABD,
2007’de Hawaii’de magma kazısı yapmış, ancak elektrik
üretim faaliyetinde bulunmamıştı. IDDP kapsamında
yapılan çalışmalar sırasında, 2009 yılında Krafla
bölgesinde kazı yapan İzlandalı bilim adamları, bölgede
bulunan magmadan 36 megavatlık üretim yapılabileceğini
açıklamıştı. IDDP proje ortaklığında, İzlandalı şirketler
HS Energy Ltd., Reyjkavik Energy ve Landsvirkjun’un yanı
sıra, İzlanda Ulusal Enerji Kurumu da yer alıyor.
Kaynak: Milliyet
15
haber
Elektrik üreten bina camları
Geliştirilen nano teknolojik ve ışık geçirgenliği yüksek
filmler sayesinde camlara yapıştırılacak güneş enerjisi
panellerinden evlere elektrik sağlanabiliyor.
Güneş, rüzgar ve dalga gibi konulara yönelen ”temiz
enerji” şirketleri, araştırma kuruluşları ve enstitüleri
birbiri ardına yeni gelişmeleri tanıtıyor.
California Üniversitesi Nano Sistem Enstitüsü’nden bir
grup araştırmacı, ışık geçirgenliği yüksek güneş filmi
geliştirdi.
mobil cihazlar için yeterli elektriğin üretilebildiği
belirtiliyor.
Araştırmacılar, özellikle yeni nesil güneş filmleriyle kaplanan gökdelenlerde daha çok elektrik üretilebileceğini
ifade ediyor.
Grubun, Polimer Güneş Hücresi (PCS) olarak adlandırdığı
sistem, genel olarak görünür değil, güneşten gelen
infrared ışığı depolayarak elektrik üretiyor ve yüzde 70
şeffaflık sağlıyor.
Araştırmacılar bunun için ışığa duyarlı fotoaktif plastik
kullandılar. Bu sistemle çok düşük maliyetle özellikle
Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilen elektriğin payı artıyor
Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilen elektrikte güneş ve rüzgarın payı artarken,
hidroelektrik santrallerinin payı azaldı. Geçen yıl güneş
enerjisinden üretilen elektrik miktarı, önceki yıla göre
yüzde 34,3 artarak 137 teravatsaate, rüzgar enerjisinden
üretilen elektrik miktarı yüzde 21,4 artarak 633
teravatsaate yükseldi.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “2014 Orta Vadeli
Yenilenebilir Enerji Piyasası Raporu”na göre, yenilenebilir
enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretimi 2013
yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,9 arttı. Yenilenebilir
enerji kaynaklarından 2012’de 4 bin 829 teravatsaat,
geçen yıl ise 5 bin 68 teravatsaat elektrik üretildi.
Geçen yıl, önceki yıla kıyasla yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretilen elektrikte güneş ve rüzgar
enerjisinin payı arttı. Söz konusu dönemde hidroelektrik
santrallerinden üretilen elektriğin payı ise azaldı.
Biyoenerji, okyanus ve jeotermal kaynaklardan üretilen
elektrik miktarının payı sabit kaldı.
Geçen yıl 137 teravatsaatlik elektrik üretilen güneşin
yenilenebilir enerji kaynakları içindeki payı 2,7’ye
yükseldi. Güneş enerjisinin 2012 yılındaki söz konusu payı
2,1 düzeyinde bulunuyordu.
16
Geçen yıl rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin
payı da arttı. 2012’de 520 teravatsaat elektrik üretimi
ile yenilenebilir enerji içinde yüzde 10,7 olan rüzgar
enerjisinin payı, geçen yıl 633 teravatsaatlik üretimle
yüzde 12,4’e çıktı. Geçen yıl yenilenebilir enerji
kaynaklarında hidroelektrik kaynaklı üretilen elektriğin
payı ise yüzde 77,8’den yüzde 75,5’e düştü. Yenilenebilir
enerji kaynakları içinde üretilen elektrikte biyoenerjinin
7,8’lik payı ile jeotermal enerjinin 1,4’lük payı değişmedi.
Öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarından bu yıl 5 bin
414 teravatsaat elektrik üretilmesi öngörülüyor.
Kaynak: TRT Haber
haber
Bu ev 7 ampulle bütün kış ısındı
Isınmak için 7 ampulün yeterli olduğu 300 metrekarelik
3 katlı ev, aylık 75 liralık elektrik faturasıyla kışı geçirdi.
Yılda metrekare başına 15 kWh enerji tüketen evin yüzde
90 enerji tasarruf ettiği belirtiliyor.
İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan Alman mühendis Gerd
Ketelhake Türk firmaların desteğini alarak kendi
kendini ısıtan ve soğutan Türkiye’nin ilk ‘pasif ev’ini
hayata geçirdi. 16 cm kalınlığında ısı yalıtımı uygulanan
eve doğalgaz faturası gelmiyor. Isınmak için 7 ampulün
yeterli olduğu 300 metrekarelik 3 katlı ev aylık 75 liralık
elektrik faturasıyla kışı geçirdi. Yılda metrekare başına
15 kWh enerji tüketen evin yüzde 90 enerji tasarruf
ettiği belirtiliyor. Enerji kaybını minimuma indiren pasif
ev’lerin sayısının 13 bini Almanya’da olmak üzere dünya
genelinde 17 bine ulaştığı ifade ediliyor.
Alman çevre mühendisi Gerd Ketelhake, dış cephe
ısı yalıtımı Blue’Safe Mavi Kale tarafından yapılan
‘pasif ev’i eşi Uğur Gül ile birlikte basın mensuplarına
gezdirdi. Ketelhake, alt katında ofisinin bulunduğu evin
mimari tasarımını Almanya’daki Pasif Ev Enstitüsü’nün
standartlarına uygun olarak tasarlamış.
Evdeki camların konumunun kışın güneşi maksimum
seviyede alacak, yazın ise güneşten etkilenmeyecek
şekilde dizayn edildiğini ifade eden Ketelhake ısı
geçirgenliği çok düşük olan camları tercih ettiklerini,
çift camın yanı sıra argon gazının yer aldığı iki katlı cam
kullandıklarını ifade etti. Ketelhake’nin verdiği bilgiye
göre evdeki geri ısı kazanımlı özel havalandırma sistemi
kışın soğuk, yazın da sıcak havanın içeriye girmesinin
önlenmesinde ve mekan sıcaklığının korunmasında
devreye giriyor. Teras çatıda uygulanan drenaj sistemi
sayesinde de yağmur suyu bahçede yer altına gömülü
20 tonluk su tankında toplanıyor. Ketelhake şu bilgileri
veriyor: “Tankın içinde yer alan mekanik bir sistemle
arıttığımız suyu, bahçe sulamada, tuvaletlerde, çamaşır
makinesinde kullanıyoruz. Yine güneş enerjisinden sıcak
su elde edilmesi için 10 metrekarelik Solar paneller
yaptırdık. Bu solar panellerle evin sıcak su ihtiyacını
karşılıyoruz. Ayrıca kış aylarında ek bir ısıtmaya gerek
olduğunda kalorifer sistemi için gerekli olan sıcak su
da bu paneller sayesinde güneşten kazanılmış oluyor.
Evimizde soba ya da kalorifer bulunmuyor. Bütün kış
herhangi bir ısıtmaya gerek kalmadan oturduğumuz
evimizin yazın ve kışın iç ortam sıcaklığı 20–26 oC arasında
oluyor. Evdeki her bir enerji kaynağı evi ısıtmaya yetiyor.
Bir ampul, açık olan bilgisayarın fanı hatta bizi ziyarete
gelen komşularımızın bile yaydığı enerjiyle evin sıcaklığı
birkaç derece birden artıyor.” ‘pasif ev’in özel ısı yalıtımı
sistemi için toplam 20 bin lira harcanmış.
Kaynak: Zaman
Güneş enerjili fayton yaptı!
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da
bir işletmeci, güneş enerjisi ile çalışan atsız fayton üretti.
Göreme’de yaşayan Ahmet Polat, faytonlarda çalıştırılan
atların aşırı sıcaklar nedeniyle bayılmalarından yola
çıkarak güneş enerjisiyle çalışan fayton üretti. Polat,
“Bayılan atların görüntüsü beni çok üzdü. Projeye
başlamamızda en önemli neden bu oldu. Büyükada’ya
gidenler ‘atlı faytona bindik’ diyorlar. Kapadokya’ya
gelenlerde neden ‘atsız faytona bindik’ demesinler. Tur
başı 60-80 lira alıyoruz” dedi. Faytonun güneş enerji
panelleri ve bağlı sistemleri yurt dışından getirtildi,
iskeleti ise Denizli’de bir ustaya yaptırıldı. Toplamda 35
bin liraya tamamlandı.
Kaynak: Gazete Vatan
17
haber
Heron Çeşmesi (Hidroliksiz su taşınması)
Hidrolik sistem kullanmadan su taşımak mı ?
Evet günümüz teknolojisi yapılan işleri kolaylaştırıp
kaybedilen enerjiyi azaltmaya uğraşırken,çok eskilerde
kullanılan bu sistemin bize ne gibi faydalar sağlayacağını
incelemeye çalışacağız. Heron çeşmesi, üst üste duran
haznelerin birbirleriyle borularla bağlanmasıyla oluşan,
su ve havanın basıncından yararlanan ve teoride sonsuza
dek devir daim yapan bir fıskıyeyi oluşturan sistemdir.
Heron sistemi aslında bir çeşme değil sürekli hareket
sistemidir.Bu sistem hiçbir hidrolik,jeneratör veya
motor gibi hiçbir sistem kullanmadan suyun bulunan
mesafeden daha yukarı çıkarılmasını sağlayan basit ama
kurnazca bir fizik oyunudur.Aslında bu sistem bir tapınak
kapısının otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlamayı
amaçlayarak yapılmıştır.Ancak bizlerin düşünmesi
gereken kısım bundan sonra başlıyor.
D kabı aynı zamanda kapı kanatlarının açılıp kapanmasını
sağlayan sütunlara bağlı. D kabını dengede tutan L ağırlığı
da iple sütunlara bağlı. Düzenek denge durumundayken
kapı kapalı konumdadır. Heron bu kapının kendiliğinden
açılıp kapanmasını sağlıyor. Düzenek şöyle çalışıyor:
Ateş yakıldığında sunak taşının (A) içindeki hava ısınarak
genişler ve B küresinin içindeki suya basınç yapar.
Bu basınç nedeniyle, suyun bir kısmı C aracılığı ile D
kovasına geçer. İlk konumda, yani kapı kanatlarının kapalı
olduğu konumda L ağırlığı ile dengede olan kova, suyun
bir kısmının içine akmasıyla ağırlaşır, sütunlar üzerine
sarılmış ipi çeker, kapı kanatlarına bağlı olan sütunları
döndürür ve kapı açılır. Ateş söndüğünde ise hava basıncı
azalır, daha önce kovaya geçen su geri döner, kova
hafifler, L ağırlığı ile dengeye gelir, bu kez sütunlar aksi
yöne dönerek kapı kanatlarını kapatır. Tamamen fizik
harikası olan bu sistem basınç farklılığından yararlanarak
alt seviyelerdeki suyun daha üst seviyeye çıkarılması için
uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu suyun
taşınımı sistemi incelendiğinde akarsu veya durgun
suda etkin olarak kullanılabileceği saptanmış ancak
sudan elde edilen verimi %12.5-20 arasında değerlerde
deneysel olarak belirlenmiştir. Sudan elde edilen bu
verimin sebebi ise üst seviyeye aktarılacak olan suyun
Hava basıncı ile taşınıyor olması idi.Eğer hava yerine
başka bir madde kullanılsaydı (yoğunluğu farklı) o zaman
işler değişir miydi ? Bu da bir inceleme konusu olarak
araştırılmaktadır.
Suyun verimi nasıl hesaplandı derseniz ; hazneye giren
su miktarı 8 L iken üst kademeye boşaltılan su miktarı
1 L -1.8 L arası değişkenlik göstermektedir.Burada
miktarı etkileyen faktörlerin başını çeken hava basıncı ve
Buna benzer birçok sistem zaten kullanılmaktadır ancak
bizim incelememiz gereken kısmı bu sistemden enerji
kazanımı olabilir mi ? Bu sorunun cevabını arayacağız.
Öncelikle sistemi biraz tanıyalım: Heron’un hava basıncı,
boşluk ve denge ilkelerinden yararlanarak yaptığı çeşitli
araçlardan biri de bir tapınak kapısının otomatik olarak
açılıp kapanmasını sağlayan düzenekti. O dönemde her
tapınağın yanında bir sunak taşı vardı. Heron’un yaptığı
düzenek sayesinde, bu sunak taşının üzerinde bir ateş
yakılınca tapınağın kapısı kendiliğinden açılıyor, ateş
sönünce de kapanıyordu. Düzenek şöyleydi: Sunak taşının
(A) altındaki boru su dolu bir kabın (B) içine giriyor.
B kabının içinden çıkan diğer bir boru da (C), içinde su
bulunan ve L ağırlığıyla dengelenmiş D kabına bağlanıyor.
18
haber
yükseklik etmenleri değiştirildiğinde farklı sonuçlar elde
etmek mümkün oluyor. Bu taşınan miktarın artırılması
halen tez konusu olarak araştırılmakta ve sonuçlandığı
anda bizde bunu paylaşacağız. Kaybedilen su miktarı 7/8
oranında olması işin enerji alanını etkilemekte ve bizler
burada devreye girerek kaybın olduğu çıkış noktasına
bağlanacak olan jeneratör vb. cihazlar sayesinde durgun
sudan bile enerji kazanabilir konuma geleceğiz.
Bu sistemin ülkemizde kullanılmaya aktif olarak
başlanması demek,barajlarda akan su haricinde
durgun haldeyken de enerji üretebilmenin mümkün
olacağı anlamına gelmektedir..Şu an test aşamasında
olan projemizin formül bilgileri ve kazanımda elde
edilen veriler daha sonra siz değerli okurlarımızla
paylaşılacaktır.
Kaynak: Muhendisonline.net
Çinli bilim adamları, Ay’daki helyum madeninin
Dünya’nın enerji krizini çözeceğini söylüyor
Ay’da yürüyen ilk insanlar, Ay’ın titanyum, platinyum ve
çeşitli mineraller bakımından zengin olduğunu gördüler.
Fakat uydumuz, helyum 3 denilen medeniyet için enerji
devrimi yaratacak değerdeki maden açısından da zengin.
Helyum 3, solar rüzgarlar nedeniyle Ay’ın tüm yüzeyine
yığılmış bir şekilde bulunuyor. Çinli bilim adamı Prof.
Ouyang Ziyuan,”Ay, helyum 3 bakımından çok zengin,
bu maden insanlığın en az 10,000 yıllık enerji ihtiyacını
karşılayabilir” şeklinde konuştu. Bilim adamları bu
madenin radyoaktif özelliğinin bulunmadığını ve az bir
miktarın bile uzun süre enerji kullanımını sağladığını
söyledi. Buna göre ‘helyum 3 dolu iki uzay aracı örnek
olarak Birleşik Devletlerin bir yıllık enerji ihtiyacını
karşılayabilecek.
Maden, atmosfer ve yer çekimi nedeniyle yeryüzünde
tutulamadığı için Dünya’da çok ender bulunuyor.
Tayvan’daki Tamkan Üniversitesi doktora adayı Fabrizio
Bozzato, helyum 3 özünün Dünya’ya getirilmeden önce
Ay’daki tozdan 600 derece ısıtılarak ayrıştırılması
gerektiğini söyledi. Gazın bir tonunun tahminen 3 milyon
dolara mal olacağını söyleyen bilim adamı, madeni
dünyaya getirmeden önce ekonomik koşulların uygun
hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Star
19
makale
ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ
Onur ÜNLÜ
Mak. Yük. Müh
Enerji Performans Sözleşmesi nedir?
Fabrikalarda veya binalarda enerji bakımından yapılan iyileştirmeler sonucunda sabit bir süre boyunca elde edilen
tasarruftan bir miktarını ödemeyi taahhüt etmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Yani fabrikaların ve binaların enerji ve
çevresel olarak hedeflerine ulaşırken ilk yatırım maliyetine gereksinim olmadan, yapacakları tasarrufla projenin
bedelini öderler.
Enerji Performans Antlaşması bir nevi, enerji maliyetlerini ve karbon emisyonlarının risksiz bir şekilde azaltılması
demektir.
Kurulum Olmasaydı
Ölçümlenecek enerji
Kurulum Öncesi Enerji
Kazanılan
Kurulum Sonrası
Ölçümlenen Enerji
Kurulum
Kurulum Öncesi
Süreç
Raporlama
Süreci
Zaman
Şekil: Örnek bir enerji performans sözleşmesi ile
kazanılan enerji
Enerji Performans Sözleşmesinin ana özelliği ve
müşterilere sağladığı en büyük özellik şudur ki;
1. Hiçbir tasarruf sağlanamamışsa, o zaman
hiçbir ücret ödemez.
2. Hedeflenen kazanımdan eksik tasarruf
sağlanmışsa, eksik ödeme yapar.
3. Sözleşme süresinin sonunda tasarrufun hepsi
size kalır.
20
Müşterilere faydaları nelerdir?
1. Esco şirketlerinin kendi bünyesinde
oluşturdukları öz-finansman ile ilk yatırımları
karşılayarak müşterinin bütçesini sarsmaması
2. Garantili enerji tasarrufu sağlaması
3. Geliştirilmiş ekipman verimliliği
4. Azaltılmış karbon emisyonları
5. Sözleşme sonrasında kazanılan tasarrufun
hepsinin müşteriye kalması
makale
Daha Hızlı
Kurulum
Yenilik
Kazancı
Daha Çok
Yatırım
Kazancı
Rutin Bakım
Zaman
Şekil: Enerji Performans Sözleşmesi ile geleneksel
yaklaşım arasındaki kazancın karşılaştırılması.
Enerji Performans Sözleşmesi Neler Kazanılır?
Enerji Güvenliği - EPC geniş ölçekte fabrika çapında ve
ülke çapında tesisleri enerji talebinin azaltılması için
önemli bir katkı yapabilir.
Ekonomik Kalkınma - EPC fabrikalarda ve binalarda
normalde geleneksel müteahhitlik yöntemlerle mümkün
olacağından daha yenileme faaliyeti ve daha fazla enerji
tasarrufu sağlar.
Çevre Yönetimi - enerji kullanımında önemli düşüşler
de sera gazı emisyonlarının azaltılması anlamına
gelmektedir.
EPC finansmanı
Enerji performans anlaşmalarının finansmanı ESCO’lar
tarafından değil, her bir projenin gereksinimlerine
göre özel yapılmış, bir takım finansal araçları kullanan
üçüncü şahıs finansal kuruluşlar tarafından sağlanır.
-Mali piyasalar –Enerji performans anlaşmaları
rekabetçi oran ve şartlar sunan, milyarlarca dolarlık
finansmanı mevcut olan büyük kurumsal borç verenler
tarafından finanse edilir.
-Finansman aracı – Enerji performans anlaşma projesi
finansörleri geniş çapta finansman araçları sunar.
Vergisiz kiralama-satın alma anlaşmaları, kentsel
kiralama kontratı denen bu anlaşmalar bir Enerji
performans anlaşmasının ticari işletmenin bilançosu
üzerinde bir mali sorumluluk getirmeden müşteriye
finansmanını sağlar.
Devlet veya yerel yönetim kiralama ortak fonları,
Master Lease’leri denen, münferit projelerin, farklı
kaynaklardan gelen gelir ve harcama akımlarının bir
araya toplanarak genel miktara ulaştırılmış daha büyük
finansmanın iştiraki yoluyla finansman maliyetinin
düşmesine olanak sağlar.
Devlet veya yerel yönetim tahvilleri, kentsel kiralama
kontratlarından biraz daha az faiz oranı sunan, fakat
yürütmesi zaman alır ve sıklıkla seçmen onayı gerektirir.
Döner nitelikte borç fonları, sübvansiyonlu faiz oranı
sunar fakat uzun yıl bekleme listesi vardır.
Güç alım anlaşmaları, (PPAs), gerçek projeden çok,
müşterinin dağıtılmış üretimin(örneğin Kwh) çıktısının
aldığı anlaşmalardır.
21
haber
ESCON Araştırma Sonuçları:
10 Yıllık yapılar ve sanayi işletmelerindeki enerji tasarruf potansiyeli:
Escon, bugüne kadar 500’den fazla işletmede enerji verimliliği çalışması yapmıştır. Danışmanlık, denetleme, etüd
ve sistem çözümleri olarak verilen hizmetler sonucunda işletmelerde ciddi enerji kayıplarının olduğu gözlenmiştir.
Kayıpların önemli nedeni çoğu işletmelerde enerji verimliliği konusunun işletmelerin gündeminde olmamasıdır. Otel,
hastane, alışveriş merkezi ve sanayi işletmelerinde yapılan çalışmalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 10 yıl ve
daha üzeri faaliyette olan işletmelerde % 8-44 arası oranda enerji kayıpları yaşanmaktadır. Yapılacak iyileştirmelerle
kayıpları azaltmak veya yok etmek mümkündür. Bu konuda her sektör ve işletmeye göre değişen özel uygulama
yapılarak enerji tasarrufu sağlanabilir.
Sektörlere Göre Enerji Tasarruf Potansiyeli
22
Ene-Conductor
Ene-Conductor’ı, Mitsubishi HeavyIndustries yüksek verimli santrifüj soğutma gruplarının çalışması esnasında
yardımcı ekipmanları da kontrol ederek sistem verimliliği için geliştirilmiş soğutma optimizasyon sistemi olarak
tanımlayabiliriz. Bu sistem sayesinde soğutma sisteminde ki yük ile orantılı olarak, gerek soğutma suyunu gerekse
soğutulmuş su debileri kontrol edilerek, chiller ünitesi ve pompaların en yüksek sistem verimi, bir diğer deyişle en
düşük güç tüketimi noktası yakalanarak soğutma sağlanmaktadır. Pompaların kontrolüne ek olarak, soğutma yüküyle
orantılı olarak soğutma kulelerinde ki fanların da kontrolüyle sistem enerji sarfiyatını daha da aşağıya çekmektedir.
Altı adet yüksek verimli santrifüjchiller ünitesine kadar kontrol sağlayabilen ene-conductor ünitesi, kompakt tasarımı ve
çeşitli iletişim özellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Online olarak izlenebilen ene-conductor sayesinde, tüketimlerin
ve ürünlerin çalışma aralıkları hakkında bilgi toplanması ve bu bilgiler ışığında sistem verimliliğinin yadsınamaz
artışını görmeyi mümkün kılmaktadır.
Enerji maliyetlerine ek olarak sabit basınçta soğutulmuş su sağlanması gereken noktalarda, bypass vana kontrolünü
de ele alarak, basıncı sabit tutup ihtiyacın karşılanmasını gerçekleştirilmektedir. Soğutma suyu hattında bypass vana
sistemini kontrol ederek, soğutma suyu sıcaklığını uygun aralıklarda tutarak, chiller ünitesini korumakta ve enerji
tüketimlerini aşağıya çekmektedir.
23
TERMOKOMPRESÖR
Forbes Marshall tarafından özel tasarım ile üretilen
termokompresörler, enerji verimliliği çalışmalarında
işletmelere ve mühendislere önemli imkanlar
sağlamaktadır. Proseslerden geri dönen yüksek
basınçtaki kondensin, atmosfere açık kondens tankına
boşaltıldığında bir kısmı buhar fazında atmosfere
bırakılmaktadır. Bu durum, işletmeler için büyük bir
enerji israfına yol açmaktadır. Atmosfere atılan bu
buharı flaş buhar tankı vasıtasıyla sistem içerinde
tutmak mümkündür, fakat yine de basıncı düşük
olduğundan proseslerde kullanılamayabilir.Bu noktada
termokompresörler, düşük basınçlı buharın, daha yüksek
basınca sıkıştırılarak sistem içerisine geri kazanılabilmesi
açısından kritik bir rol oynarlar. Böylece hem düşük
basınçtaki atıl buhar sisteme geri kazandırılmış olur hem
de sistemin farklı proseslerinin istenilen basınçta buhar
ihtiyacı da karşılanmış olur.
Termokompresörler,
ejektör
sistemlerinin
bir
üyesidir, aynı fiziksel ve termodinamik esaslara göre
çalışmaktadır. Ejektörler, düşük basınçlı akışkanı akışa
katmak için yüksek basınçlı akışkan jetinden faydalanan,
bu iki akışkanı karıştıran ve düşük basınçlı akışkandan
daha yüksek basınçta püskürten cihazlardır. Söz konusu
akışkanlar su buharı, hava, gazgibi çok çeşitli türlerde
olabilir [1].
Enerji üretim ve dağıtım sistemlerinde, termokompresörün kullanılıp kullanılamayacağına karar verilirken bazı
kıstaslar göz önüne alınmak durumundadır. Termokompresör uygulamasını kısıtlayan bir takım termodinamik
ve mekanik şartlar vardır. Bunlar; çıkış kesitindeki debi
ve basınç, emme ve yüksek basınçlı buhar giriş kesitindeki buhar debileri ve basınçları şeklinde belirtilebilir. Bu
şartlar yerine getirildiğinde, termokompresör sistemleri
ile buhar sistemlerinde yüksek miktarda enerji geri kazanımı sağlamak mümkündür.
Termokompresör uygulamalarında ise, her iki akışkan
da buhardır. Yüksek basınçlı buharın sahip olduğu enerji,
düşük basınçlı buhara transfer edilerek orta basınçlı
buhar elde edilmiş olur. Bu cihazlar basit yapılı, kurulumu
kolay, yatırım maliyetleri düşük, hareketli parçası
bulunmayan dolayısıyla bakım ve işletme masrafları
düşük ve uzun ömürlü sistemlerdir. İşletme içerisinde
bulunan yüksek performansa sahip bir termokompresör,
düşük basınçlı buharın sisteme geri kazandırılmasını ve
bu sayede enerji, su ve suyu şartlandırmak için kullanılan
kimyasal israfını önleyerek enerji ve parasal tasarrufu
olanaklı kılar.
Güdücü
gaz
(Motive)
Ejektörler 3 basit bölümden oluşurlar; nozul, emiş
bölgesi ve difüzör. Nozul, yüksek basınç ve düşük hızda
giren akışkan basıncının düşürülmesini ve yüksek hız
değerlerine çıkmasını sağlar, böylece akışkanın kinetik
enerjisi artırılır. Emiş bölgesinde, düşük basınçlı akışkan
alınarak yüksek basınçlı akışkan ile nozul çıkışında
karıştırılması sağlanır. Difüzör ise, kinetik enerjinin
basınç enerjisine dönüştürüldüğü bölümdür.
Orta basınçlı
gaz
(Discharge)
Nozul
Termokompresör ve Çalışma Prensibi
Emiş
Bölgesi
Emiş gazı
(Suction)
Difüzör
Şekil 1. Termokompresör [2]
4. ENDÜSTRİDE TERMOKOMPRESÖR UYGULAMA ALANLARI
Termokompresörler, enerji üretimi ve tüketimi sistemlerinde buhar kullanan çok sayıda endüstriyel işletmede geniş
bir kullanım alanına sahiptir. Termokompresör uygulamalarının yapıldığı bazı sektörler;
• Kağıt endüstrisi
• Kimya endüstrisi
• Şeker endüstrisi
• Lastik/kauçuk endüstrisi
• Kojenerasyon sistemleri
• Tekstil Endüstrisi
• Petro-kimya endüstrisi
• Gıda endüstrisi şeklinde örneklendirilebilir.
• İlaç endüstrisi
24
makale
ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ
Serkan ORAN
Mak. Yük. Müh
ORC, çevrim akışkanı olarak organik akışkanların
kullanımına dayalı, farklı ısıl kaynaklardan ısı geri
kazanımıyla güç üretiminde gelişmekte olan bir teknoloji
olarak göz önüne alınmaktadır. ORC piyasası, 1980`li
yılların başından beri, esas itibariyle biyokütle, güneş
enerjisi, jeotermal enerji ve atık ısı geri kazanımı
alanlarında gitgide hızlanarak büyümektedir.
Birçok sanayi uygulamasında, düşük sıcaklık nedeniyle
faydalı enerjiye dönüştürülerek kullanılamayan değişik
formlarda ısı kaynakları ile karşılaşılmaktadır. Düşük
sıcaklıklı ısı kaynaklarının karşılaşıldığı uygulamalardan
bazıları;
• Endüstriyel tesislerdeki atık ısılar (demir-çelik,
çimento, tekstil, rafineri, kimya, gıda, seramik,cam, vb.
sanayi sektörleri),
• Proses atık ısıları (kompresör soğutma, motor
soğutma, yoğuşturucu, vb. uygulamalar) ve
• Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, jeotermal,
biyokütle yakıt enerjileri, vb.leri) şeklinde sayılabilir.
ORC, ülkemizdeki atık ve atıl durumda olan düşük
sıcaklıktaki enerji kaynaklarının kullanımını sağlayacaktır.
Proseslerdeki atık ısıların, kullanımı enkolay elektrik
enerjisi şeklinde geri kazanımı ile komple sistem
verimliliklerinde artış sağlayacaktır. Buna ek olarak,
atıl durumda olan yenilenebilir enerji kaynaklarının da
enerjiihtiyacını karşılamaya katkı sağlanacaktır.
Altta görmüş olduğunuz Organik Rankine Çevrim
diyagramıdır. Burada;
1 numara ile belirtilen evaporatör (buharlaştırıcı)
içerisindeki organik çalışma sıvısını mevcut olan sıcak
kaynak vasıtasıyla buharlaştırır. Burada seçilen organik
çalışma sıvısı ya silikon bazlı olacak ya da düşük sıcaklıklar
için hidrokarbon veya soğutucu bazlı sıvılar kullanılacak.
Buradan çıkan basınçlı buhar türbine (2) gönderilir ve
jeneratör vasıtasıyla elektrik üretilir. Türbinden çıkan
buhar kondenserden (3) geçirilerek yoğuşturulup sıvı
hale dönüştürülür. Şekilde 5 numara ile gösterilen
soğutma kulesi soğutma aracı olarak kullanılmaktadır.
Kondenserdeyoğuşan çalışma sıvısı pompa (4) ile
tekrar buharlaştırıcıya pompalanır ve bu kapalı çevrim
tekrarlanarak devam eder. Sıcak sıvı yakıt kaynağı olarak
25
makale
kullanıldığından yakıt maliyeti sıfırdır. Ayrıca bu çevrimde
yanma olmadığından, ORC enerji sisteminde atmosfere
hiçbir salınım oluşmaz.
ORC’nin termodinamik çevrimi, Şekil 4’te şematik olarak
gösterilmiştir. Burada sol tarafta belirtilen SıcaklıkEntropi diyagramı (veya T-S diyagramı)sağ tarafta da
çevrimin kendisi yer almaktadır. Sıcak kaynaktan ön
ısıtmaya doğru ortaya çıkan ısı buharlaştırıcı içerisindeki
uygun organik çalışma sıvısını buharlaştırarak
Turbojeneratöre iletir(2→3→4). Daha düşük sıcaklıkta
buharlaşan organik çalışma sıvısı direk ya da bir dişli ile
devri düşürülerek elektrik jeneratörüyle akupleli olan
elektrik türbinine enerjisini verir (4→5). Buhar daha sonra
soğutma devresi ile soğutularakyoğuşturulur (5→1).
Organik sıvı son olarak buharlaştırıcıya yani evaporatöre
pompalanır (1→2); böylelikle kapalı çember devresindeki
işlemler dizisi sona erer.
26
Avantajları;
• Türbin verimi yüksektir,
• Düşük mekanik stres,
• Kondenserde buharda nemin olmaması sayesinde erozyona sebep olmamakta,
• Otomatik ve devamlı operasyon,
• Sabit bir operatör ihtiyacı yok,
• Uzun ömürlü (min. 20 yıl),
• Düşük bakım maliyeti,
• Başlatma prosedürü basit,
Bu avantajlardan dolayı, ORC teknolojisine dayalı enerji
santralleri hızla dünyada yayılıyor ve birçok işletmede de
atık ısıdan elektrik üretiliyor.
Kaynak : http://www.turboden.eu/en/rankine/rankinehistory.php
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1511-enerji2014-ev-10.pdf
http://www.energybc.ca/profiles/lowtempgeo.html
bilgi
Enerji Verimliliği için aklımızda bulunsun!
Buhar kullanan işletmelerde, kondensin geri kazanılması ve flaş buhar
üretimi ile %4 - %15 arasında enerji tasarrufu sağlanır.
Yeni teknoloji su soğutmalı santrifüj soğutma grupları, mevcut su soğutmalı
gruplardan %25, hava soğutmalı gruplardan %60 daha az enerji tüketir.
İşletmelerde bulunan pompalarda değişken debinin Değişken Hız Sürücü ile
kontrol edilmesi %60’a varan oranda enerji tasarrufu sağlar.
İşletmelerde; buhar hatlarının kontrolü, kaçakların önlenmesi ile %3 - %20
arasında enerji tasarrufu sağlanır.
Sanayi işletmelerinde, atık ısı geri kazanılarak; Baca gazından %4 - %16, fırın
sistemlerinden %10 - %30 arasında enerji tasarrufu sağlanabilir.
Isı pompasında soğutmada %25, ısıtmada %75’e kadar enerji tasarrufu sağlanır.
Fanlarda standart kayış kullanılması halinde standart kayış, %2 – %8 arası
verim kaybına neden olur.
Yalıtılmamış bir vana, aynı çaptaki 1,6 m. yalıtılmamış borunun kaybettiği ısı
kadar enerji kaybına neden olur.
Aydınlatma sistemlerinde kullanılan floresan lambalarda elektronik balast
kullanımı %25 – 40 arası elektrik tasarrufu sağlar.
Bir işletmede kullanılan basınçlı hava sisteminde kompresör giriş hava
sıcaklığının her 5°C azaltılması %2 enerji tasarrufu sağlar.
27
ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ
Sanayide Uygulamalı Enerji Verimliliği Kursları:
İstanbul – Maltepe’deki ESCON plaza da bulunan Eğitim
Merkezi’ nde Enerji verimliliği kursları düzenlenmektedir.
Konular teorik olarak anlatıldığı gibi, çalışır durumdaki
cihaz ve sistemlerin üzerinde, uygulamalı olarak da
anlatılmaktadır.
Her biri kendi konusunda uzman eğitmen kadrosu
ile yapılan çalışmalar 5 gün sürmektedir. Eğitime
katılanlara, bu kurslar için hazırlanmış özel dökümanlar
verilmektedir. Dökümanlar, eğitimenlerin anlattıkları
konulara uygun hazırlanmış olup, her başlıkla ilgili
ayrıntılı bilgi içermektedir.
Kurs sonunda, “Sanayide enerji verimliliği ve enerji
tasarrufu kursuna katılmıştır.” belgesi verilecektir.
Enerjiyi verimli kullanmak, işletmelerde birim ürün
maliyetini düşürmek çevreyi korumak, ülke ekonomisine
katkı demektir.
ESCON Enerji Verimliliği Eğitim Merkezi, işletmelerde
enerji tasarrufu ve enerji geri kazanım noktalarını
28
göstermek, bu konuda farkındalık yaratmak için eğitim
çalışmalarına başlamış bulunmaktadır
İstanbul Maltepe’deki ESCON Plaza’da başlayacak
eğitimlerin KASIM ve ARALIK Aylarına ait program
aşağıda yeralmıştır
Sanayide Uygulamalı Enerji Verimliliği Kursları:
1. Gün VERİMLİ KAZAN DAİRESİ VE ISI GERİ KAZANIMI
Konu Başlıkları
1. Yakıtlar ve Yakma Sistemleri
• Yakıtlar
• Katı Yakıtlar
• Sıvı Yakıtlar
• Gaz Yakıtlar
• Atık Yakıtlar
• Yakıtların İyileştirilmesi
• Yanma Prensipleri ve Baca gazı kompozisyonunun hesaplanması
• Yakma Sistemleri
• Yakma sistemlerinde enerji verimliliği
2. Kazanlarda Enerji Verimliliğinin Artırılması
• Kazan tipleri ve seçimi
• Kazanların verimli çalıştırılması
• Kazan verimini etkileyen faktörler
• Toplam Isı kayıpları ve kazan verimi
• Kazan verimliliğinin ölçümü ve uzaktan izleme
3. Buhar Üretimi, Buhar Dağıtımı ve Buhar Sistemleri
• Buhar hakkında genel bilgi
• Buhar basıncı seçimi
• Buhar dağıtımı
• Kondens tahliyesi ve Kondenstoplar
• Kondensin geri kazanılması
• Flas buhar ve geri kazanım
• Buhar kullanımında enerji tasarrufu için genel öneriler
4. Atık Isıdan Geri Kazanım
• Atık sıcak gazlardan ısı geri kazanımı
• Atık sıcak sıvılardan ısı geri kazanımı
• Atık sıcak katılardan ısı geri kazanımı
• Isı geri kazanım sistemleri
• Özel sistemler
• Uygulama örnekleri
Süre: Saat: 09.30-17.00
29
Sanayide Uygulamalı Enerji Verimliliği Kursları:
2. Gün
3. Gün
VERİMLİ MOTOR, POMPA, FAN
SİSTEMLERİ VE HIZ SÜRÜCÜ UYGULAMALARI
SOĞUTMA GRUPLARI,
ISI POMPALARI VE BASINÇLI HAVA
Konu Başlıkları
Konu Başlıkları
1. Elektrik Motorlarında Enerji Tasarrufu
• Elektrik motorlarında kayıplar
• Motor veriminin hesaplanması
• Yüksek verimli motorlar
• Motor veriminin arttırılması için pratik öneriler.
1. Soğutma Grupları
• Çalışma prensibi
• Soğutma sistem elemanları
• Soğutucu akışkanlar
• Merkezi su soğutma grupları (Chiller)
• Soğutma gruplarında verim
• Yüksek verimli soğutma grupları ve enerji
tasarrufu hesapları
• Uygulama örnekleri
2. Pompa Sistemleri ve Enerji Tasarrufu
• Pompa çeşitleri
• Pompa veriminin arttırılması
• Enerji tasarrufu
• Pompalarla ilgili pratik öneriler
3. Fanlarda Enerji Tasarrufu
• Genel bilgi
• Fan seçimi
• Fan uygulamaları
• Fanlarda enerji verimliliği
4. Sürücü Sistemleri ve Verimlilik
• Yük ve hız değişimi
• Değişken hızlı sistemler
• Değişken hızlı motorlar
• Elektro-mekanik sürücüler
• Tasarruf olanakları
Süre: Saat: 09.30-17.00
BASINÇLI HAVA VE ISI GERİ KAZANIMI
2. Basınçlı Hava
• Hava kompresörleri ve kompresör seçimi
• Kompresör kontrol sistemi
• Hava dağıtımı
• Hava depolama
• Hava kalitesi
• Kurutucular
• Hava kaçakları
• Atık ısı geri kazanımı
• Enerji tasarrufu uygulama örnekleri
ISI POMPALARI
3. Isı Pompaları
• Çalışma prensipleri
• Türleri
• Hava kaynaklı
• Su kaynaklı
• Toprak kaynaklı
• Isı pompası sistemi ve sistem elemanları
• Isı pompalarında enerji verimliliği
Süre: Uygulama örnekleri
Saat: 09.30-17.00
30
Sanayide Uygulamalı Enerji Verimliliği Kursları:
4. Gün
5. Gün
YENİLENEBİLİR ENERJİ
AYDINLATMA - YALITIM
ÖLÇÜ ALETLERİ VE
ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
Konu Başlıkları
Konu Başlıkları
1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları - Güneş
• Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında genel bilgi
• Güneş enerjisi ve Güneş enerjisi potansiyeli
• Kullanım alanı
• Güneş kolektörleri
• Yoğunlaştırma yapan sistemler
• Güneş pilleri
• Gün ışığı aydınlatma
Ölçme tekniği ve teknolojileri
• Sıcaklık ölçümü
• Debi ölçümü
• Basınç ölçümü
• Baca gazı ölçüm ve analiz
• Bağıl nem
• Termal görüntüleme
• Vibrasyon, ses ölçümü
2. Aydınlatma Enerji Tasarrufu
• Endüstri tesislerinde aydınlatma
• Aydınlatma armatürlerinin seçimi ve enerji tasarrufu
• Aydınlatma verimi ve enerji tasarruf örnekleri
• Aydınlatma kontrol yöntemi
Süre: Saat: 09.30-17.00
3. Isı Yalıtımı
• Yalıtım malzemeleri
• Yalıtım uygulamaları
• Ekonomik yalıtım kalınlığı
• Isı kayıpları ve maliyeti
Süre: Saat: 09.30-17.00
Not: Enerji Verimliliği Eğitim Merkezi’ nin eğitimleri ücretli olup,
günlük yemek ve ikramlar dahil 280.-TL + KDV dir. 5 günlük paket 1.120-TL+KDV dir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Orhangazi Cad. Tınaztepe Sok. No: 26 ESCON Plaza- Maltepe/İSTANBUL
Tel
: (0216) 380 0461
Fax
: (0216)380 0462
e-mail : [email protected]
Eğitim Sekreteryası : Seher Yavuz
31
Enerji Verimliliği Projelerine Teşvik ve Destekler
1. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP)
Desteklenmesi
Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması
için hazırlanan verimlilik artırıcı projelere verilen desteklerdir.
VAP projeleri hibe olarak aşağıda belirtilen esaslara göre
desteklenir:
• Öncelik: Maliyeti yüksek ve elektrik enerjisi kazancı
fazla olan projeler
• Projenin Uygulama Süresi: En fazla 2 Yıl
• Destekleme: Projesinde belirlenmiş bedeli maksimum 1.000.000TL olan VAP, en fazla %30 Oranında
(300.000.-TL) hibe olarak desteklenir.
• Başvuru Zamanı: Her yıl Ocak ayında.
2. Sanayide Enerji Verimliliği Çalışmalarına
Destekler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan
açıklamaya göre Sanayide enerji verimliliği projelerine,
coğrafi konumuna yatırımın yapılacağı bölgeye bakılmaksızın destekler verilecektir.
Desteklenecek alanlar: Fırın, kazan, buhar, kurutma, soğutma, iklimlendirme, Fan, basınçlı hava, pompa, elektrik.
Verilecek Destekler:
- Gümrük Vergisi Muafiyeti.
- KDV İstisnası.
- Vergi indirimi: 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak
yatırımlar için ise %70 indirim sağlanacaktır.
- Sigorta primi işveren hissesi desteği, 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise 6 yıl geçerli
olacaktır.
- Yatırım yeri tahsisi
- Faiz Desteği : TL kredilerinde 5 puan, döviz kredilerinde
2 puan.
Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması
için hazırlanan verimlilik artırıcı projelere verilen desteklerdir.
3. Gönüllü Anlaşmaların Desteklenmesi: (Hibe)
Bir endüstriyel işletme 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 azaltmayı taahhüt ederek
YEGM ile gönüllü anlaşma yapabilir.
Gönüllü anlaşmalar hibe olarak aşağıda belirtilen esaslara göre desteklenir:
• Yürürlüğe girmesi: Anlaşmanın imzalanmasını takip
eden yılın Ocak ayı
• Destek: Üç yıl sonra Anlaşmanın yapıldığı yıla ait
32
•
enerji giderinin %20’si oranında hibe olarak destek
verilir. Ancak destek en fazla 200.000.-TL’dir.
Başvuru: Her yıl Ekim ayında yapılır.
4. Enerji Verimliliği Desteği: (Hibe)
İşletmelerin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık
Şirketlerinden, enerji verimliliğine yönelik alacakları Ön
ve Detaylı denetleme Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) için
Danışmanlık hizmetlerine destek verilir. Bu desteklerden, KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda, KOBİ
sınıfına giren işletmeler yararlanabilir.
• Uygulama Süresi: Destek başvuru süresinden itibaren 3 yıl.
• Destek: 1.ve 2. bölgeler için %50, 3.ve 4. bölgeler için
%60 hibe olarak. Program süresince Enerji Verimliliği
• Desteğinin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.
5. Enerji Verimliliği Yatırımları Önündeki Finansal
Engellerin Aşılması Ve Yatırımların Teşvik
Edilmesi; (Faizsiz Kredi)
Sanayicinin, enerji etütleri dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uzun vadeli geri
dönüşlü olarak uygun şartlarda desteklenmesi hedeflenmektedir.
Kredilerinin temel yaklaşımı, Sanayicimizin (özellikle KOBİ’lerin) çevre dostu teknoloji ve teknikleri uygulayarak,
çevre performanslarını ve aynı zamanda rekabet güçlerini arttırmalarını sağlamaktır.
• Proje Süresi: En fazla 1.5 yıl
• Kredi Miktarı: En fazla 1.000.000 ABD$
• Kredi Oranı: Proje Bütçesinin en fazla %50’si
• Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4
Yıl (Faizsiz)
6. Finansal Destekler
Enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalar ve ticari girişimcilere yönelik düşük faizli kredi fırsatları.
• TURSEFF Destekleri
• Türkiye Sinai Kalkınma Bankası
• Türkiye Kalkınma Bankası
1. Bir gıda fabrikasında doğalgaz yakan buhar kazanı sisteminde baca gazı sıcaklığı 225°C ölçülmüştür. İşlet
meye baca gazı ekonomizeri uygulanarak baca gazı sıcaklığı 115°C’ ye düşürülerek atık ısı geri kazanımı ile kazan besi suyu ısıtılmıştır. İşletmedeki kazanın yakıt tüketimi ne kadar azalmıştır?
a) %2,5
2. b) %6
c) %5,5
d) %4
Plastik üretimi yapan işletmedeki mevcut hava soğutmalı chiller sistemi, daha yüksek verimli MITSUBISHI Heavy ındustries MHI-ETI Modeli ile değiştirilmiştir. Mevcut makinenin verimliliği COP:2,6 iken, aynı şartlar
da çalışan MHI-ETI modelinin verimlilik değeri (COP) 9,2 olmuştur. İşletme yeni soğutma grubuna geçerek ne kadar tasarruf sağlamıştır? İşletmenin soğutma yükü ihtiyacı 1.200.000 kcal, Yıllık çalışma süresi 7.200 saat, su sıcaklığı 7-12°C, Elektriğin birim fiyatı 0,20TL/kW dir.
a) 330.000.-TL
3. b) 550.000.-TL
c) 700.000.-TL
d) 240.000.-TL
Buhar kullanan bir işletmede 164°C sıcaklığındaki kondensten 0,5 bar basınçta flaş buhar üretilmiştir. Kuru
lan flaş buhar üretim sisteminin maliyeti 5.800 USD dir. Elde edilen kazançtan dolayı sistemin geri ödeme süresi nedir?
a) 20 gün
b) 45 gün
c) 90 gün
d) 130 gün
4. Yalıtılmamış bir vana ne kadar bir ısı kaybına neden olur?
a) Aynı çaptaki 0,30m. yalıtılmamış boru kadar
b) Aynı çaptaki 0,60m. yalıtılmamış boru kadar
c) Aynı çaptaki 1,60m. yalıtılmamış boru kadar
d) Aynı çaptaki 2.80m. yalıtılmamış boru kadar
5. Aydınlatma sistemlerinde kullanılan floresan lambalarda elektronik balans kullanımı ne kadar
enerji tasarrufu sağlar?
a)%25-40
b) %5-10
c) %10-15
d) %50-80
Eylül-Ekim sayısı sorulara ait cevaplar:
Lütfen, cevaplarınızı 14 Kasım 2014 tarihine kadar fax (0216 380 04 62) veya email: [email protected] gönderiniz.
33
2014 Ekim-Aralık Ayı ESCON “Enerji Verimliliği Seminerleri”
28 Ekim 2014
Sanayide Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Semineri
Gebze
23 Ekim 2014
Sanayide Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Semineri
Beylikdüzü
17 Kasım 2014
Sanayide Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Semineri
İstanbul
08 Aralık 2014
Sanayide Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Semineri
İstanbul
2014 Yılı Yurt Dışı Fuarlar ve Konferanslar
10-12 Eylül 2014
Power-Gen Asia
Kuala Lumpur/Malaysia
15-17 Eylül 2014
Asia Pacific Clean Energy Summit and Expo
Honolulu/USA
17-19 Eylül 2014
Solar Asia Expo
Kuala Lumpur/Malaysia
01-03 Ekim 2014
House and Energy
Dortmund/Germany
01-02 Ekim 2014
Energy Efficiency Exhibition
Frankfurt/Germany
03-07 Ekim 2014
Energy
Netherland
08-10 Ekim 2014
Smart Energy Expo
Verona/Italy
09-12 Ekim 2014
Renexpo
Augsburg/Germany
14-16 Ekim 2014
Chilliventa
Nuremberg/Germany
04-08 Kasım 2014 Energy Show
Shanghai/China
15-16 Kasım 2014 Energy and Environment Fair
Lahr/Germany
18-20 Kasım 2014 İntersolar
Mumbai/India
19-20 Kasım 2014 Emex Energy Management Exhibition
London/UK
27-29 Kasım 2014 Renexpo Austria
Salzburg/Austria
04-06 Aralık 2014
Asia Solar PV industry Exhibition
Shanghai/China
09-11 Aralık 2014
Renewabe Energy
Orlando/USA
11-13 Aralık 2014
Alternative Energy Expo
Las Vegas/USA
2014 Yılı Yurt İçi Fuarlar ve Konferanslar
34
16-17 Eylül 2014
Türkiye Enerji Kongresi ve Sergisi
İstanbul
25-28 Eylül 2014
Doğalgaz ve İklimlendirme Teknolojileri Fuarı
Antalya
27-30 Ekim 2014
Yenilenebilir Enerji Fuarı
İstanbul
30 Ekim 02 Kasım 2014 Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı
Antalya
02-04 Aralık 2014
İstanbul
Geo Power
Yüksek Verimli Soğutma Grupları
GART Serisi
Yen4i
201
Dünyanın en az yer kaplayan soğutma grubu
Dünyanın en yüksek kapasiteli soğutma grubu
Dünyanın en yüksek verimli soğutma grubu
IPLV
11,0
COP
7,0
Kısmi Yükteki max. COP
25,3
AHRI standardı 550/590-2003
soğutma suyu giriş sıcaklığı 12°C
Kapasite Aralığı
1.758 - 18.986 kW
Kapasite Kontrol Aralığı
%100 - %0,1
www.escon.com.tr
www.escon.com.tr
Download

Eylül - Ekim 2014 Sayı: 3