1
2
ANAHTAR TESLİM PROJELER
Turn-Key Projects
Çelik bina ve sandviç panelden müteşekkil
komple binalar,
İçten ve dıştan kabuk raf sistemli endüstriyel
amaçlı soğuk depo ve lojistik binaları.
• Çelik Konstrüksiyon,
• Sandviç paneller ve soğuk depo kapıları,
• Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri,
• Endüstriyel raf sistemleri,
• Yükleme sistemleri,
• Yangın önleme sistemleri.
3
Complete buildings made by steel construction
and sandwich panels,
Industrial cold stores and logistic buildings with
standard and clad-sided racking.
• Steel construction,
• Sandwich panels and cold room doors,
• Heating, ventilating, air conditioning and
refrigerating systems,
• Industrial rack systems,
• Loading systems,
• Fire prevention systems.
4
DONMUŞ GIDA VE DONDURMA
Frozen Food and Ice-Cream
Donmuş gıda tesisleri için:
• Dondurma tünelleri,
• IQF’ler için soğutma sistemleri,
• Spiral freezerler için soğutma sistemleri,
• Plakalı dondurucular (yatay ve dikey),
• Donmuş muhafaza odaları,
• Yüksek ve büyük donmuş depolar,
• Ön soğutma odaları,
• Mal işleme holü soğutması,
• Hava torbası ile soğutma sistemleri.
Dondurma üretimi için:
• Buzlu su soğutma tankları,
• Glikol soğutma sistemleri,
• Sertleştirme tünelleri,
• Dondurma üretim makinaları için soğutma
sistemleri,
• Dondurma freezerler için soğutma
sistemleri,
• Spiral freezerler için soğutma sistemleri,
• Donmuş muhafaza depoları,
• Mix tankları için soğutma sistemleri,
• Endüstriyel klima çözümleri.
For frozen foods plants:
• Freezing tunnels,
• Refrigeration for IQF,
• Refrigeration for spiral freezers,
• Plate freezers (horizontal and vertical),
• Frozen stores,
• High rise frozen stores,
• Pre-cooling rooms,
• Process hall cooling,
• Air sock cooling.
For Ice-cream production:
• Ice banks,
• Refrigeration plants for brines,
• Hardening tunnels,
• Refrigeration for ice bar freezers,
• Refrigeration for ice-cream freezers,
• Refrigeration for spiral freezers,
• Frozen stores,
• Refrigeration for mix tanks,
• Industrial Air Conditioning applications.
5
PROSES SOĞUTMA
Process Cooling
• Margarin,
• Sıvı yağ,
• Su ürünleri ve soğutması,
• Kuru ve yaş maya,
• Bira ve alkollü içkiler,
• Diğer içecekler,
• Hazır gıda,
• Petro-kimya,
• Beton soğutması,
• Plastik enjeksiyon,
• İlaç ve kimya sanayi,
• Buz pateni,
• Kırık buz ve kalıp buz,
• Isı geri kazanım sistemleri,
konularında soğutma ihtiyaçlarınız için;
uygulamalarımız:
• Soğuk su üretme grupları,
• Buzlu su tankları,
• Kalıp buz üretim tesisi,
• Kırık buz makinaları,
• Baudelot tip plakalı su soğutucular,
• Salamura soğutma gurupları,
• Shell and tube chillerler,
• Plakalı eşanjörler,
• Soğutucu akışkan ile direkt tank ceketi soğutması,
For your cooling requirements about:
• Margarine,
• Vegatable oil,
• Seafood and marine refrigeration,
• Dry and wet yeast,
• Beer and other alcoholic drinks,
• Soft drinks,
• Fast food,
• Petro-chemical,
• Concrete cooling,
• Plastic injection,
• Pharmaceutical ve chemical industry,
• Skating rinks,
• Flake ice and block ice,
• Heat recovery systems,
Our applications:
• Water chillers,
• Ice banks,
• Block ice production,
• Flake ice machines,
• Baudelot type cooler,
• Brine chillers,
• Shell and tube chillers,
• Plate heat exchangers,
• Direct cooling of tank-jacket with refrigerant.
6
KANATLI HAYVAN VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
Poultry Products
Tavuk ve hindi kesimhaneleri için:
• Hava chillerleri,
• Ön soğutma odaları (avan frigo),
• Su chillerleri için buzlu su sistemleri,
• Kırık buz makinaları,
• Soğuk muhafaza odaları,
• Dondurma tünelleri,
• Donmuş muhafaza odaları,
• Parçalama-paketleme ve sevkiyat holleri
soğutulması (hava torbalı),
• İleri işleme için spiral freezer soğutma
sistemleri,
• Yüksek ve büyük donmuş depolar,
• Endüstriyel klima çözümleri.
Poultry Slaughterhouses:
• Air chillers,
• Pre-cooling rooms,
• Ice water systems for continuous immersion chiller,
• Flake ice machines,
• Cold rooms,
• Freezing tunnels,
• Frozer stores,
• Cooling of cut-ups, packing and dispatch area (with air sock),
• Spiral freezer refrigeration systems for further processing,
• High rise frozen stores,
• Industrial Air Conditioning applications.
7
HAVA CHİLLERİ
Air Chiller
Kullanım Alanı:
Kesim sonrası kanatlı hayvanların
hızlı soğutulması (+40°C’den +4°C ye).
Özellikler;
• PLC Kontrolü,
• Evaporasyon sıcaklığı kontrolü ile düşük nem kaybı,
• Yüksek debide özel tip evaporatörler.
Our Applications:
The fast cooling of poultry products
after cutting (from +40°C to +4°C).
Specifications;
• PLC controller,
• The minimum weight loss of products by
contutlling evaporation temperature,
• Special evaporators with high air flow rate.
8
ET VE ET ÜRÜNLERİ
Meat & Meat Products
• Karkas etler için ön soğutma odaları,
• Karkas etler için muhafaza odaları,
• Dondurma tünelleri,
• Donmuş muhafaza odaları,
• Yüksek ve büyük donmuş depolar,
• Kırık buz makinaları,
• Parçalama-paketleme ve sevkiyat holleri
soğutulması (hava torbalı),
• Sakatat, şüpheli karkas ve kemik sıyırma için soğuk
odalar,
• İleri işleme için spiral freezer soğutma sistemleri,
• Endüstriyel klima çözümleri.
• Pre-cooling rooms for cattle & sheep carcass,
• Frozer store for cattle & sheep carcass,
• Freezing tunnels,
• Frozen foods stores,
• High rise frozer stores,
• Flake ice machines,
• Cooling of cutting-packing and dispatching area
(with air sock),
• Cold rooms for offals, deboning etc.
• Spiral freezer refrigeration systems for further
processing,
• Industrial Air Conditioning applications.
9
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Milk & Milk Products
• Buzlu su sistemleri,
• Baudelot tip plakalı soğutucular,
• Yoğurt hızlı ön soğutma odaları,
• Peynir için soğuk odalar,
• Tereyağ için donmuş muhafaza odaları,
• Süt ve süt mamulleri için soğuk odalar,
• İnkübasyon odaları için soğutma ve ısıtma,
• Proses holleri için soğutma sistemleri (hava torbalı),
• Endüstriyel klima çözümleri.
• Ice water systems,
• Baudelot type coolers,
• Pre-cooling rooms for yoghurt,
• Cold rooms for cheese,
• Frost stores for butter,
• Cold rooms for milk and milk-products,
• Cooling and heating for incubation rooms,
• Cooling systems for process lines
(with air sock),
• Industrial Air Conditioning applications.
10
BAUDELOT TİPİ PLAKALI SOĞUTUCU İLE SU VE SOĞUK SU ÜRETİMİ
Baudelot Type Cooler for Iced and Cold Water Production
Suyun donma noktasına kadar (+0.5°C) soğutulabildiği
baudelot tip plakalı soğutucuların,
Kullanım alanları:
• Süt ve süt ürünleri tesisleri,
• Kanatlı et kesimhaneleri,
• Sığır ve koyun kesimhaneleri,
• Buzlu su ve soğuk su ihtiyacı olan tüm
proses soğutma tesisleri,
Bu soğutucularda suyun temas
ettiği yüzeyler paslanmaz çelik
olduğundan, birçok sıvının
soğutulmasında kullanılabilir.
To cool water down to freezing point (+0.5°C) with baudelot
type cooler,
Applications:
• Dairy plants,
• Poultry slaughterhouses,
• Cattle & sheep slaughterhouses,
• Ice water and cold water for all process cooling plants,
The cooler plates are made of stainless steel so that
it can be used for practically cooling any kind of liquid.
11
MEYVE VE SEBZE SOĞUK HAVA DEPOLARI
Cold Store Facilities
• Depolanabilir tüm yaş meyve ve sebzeler için soğuk
depolar,
• Atmosfer kontrollü soğuk depolar,
• Dondurma tünelleri,
• Donmuş muhafaza odaları,
• Yüksek ve büyük donmuş depolar,
• Ön soğutma odaları,
• IQF ve spiral freezerler için soğutma sistemleri,
• Plakalı dondurucular,
• Mal işleme bölümlerinin soğutulması (hava torbalı),
• Televis uzaktan kontrol ve izleme sistemi ile soğuk
depoların kontrolü.
• Cold stores for fruit and vegetables,
• Cold stores with atmosphere control,
• Freezing tunnels,
• Frozen stores,
• High rise frozen stores,
• Pre-cooling rooms,
• Refrigeration plants for IQF and spiral freezers,
• Plate freezers,
• Process hall cooling (with air sock),
• Remote monitoring system by Televis system.
12
ATMOSFER KONTROLLÜ SOĞUK ODALAR
Controlled Atmoshere Cold Rooms
Atmosfer kontollü odalar için:
• Azot jeneratörleri (Düşük oksijen seviyesi için),
• CO2 tutucu (CO2 seviyesini kontrol),
• O2 / CO2 analiz cihazları,
• Etilen tutucu,
• Gaz sızdırmaz oda kapıları,
• Oda içi gaz sızdırmazlık malzemeleri,
• Hava torbaları, emniyet ventilleri vs.
aksesuarlar,
Başlıca Uygulama Alanları:
Controlled Atmosphere Cold Rooms:
• For controllde atmosphere rooms,
• Nitrogen generators (for lower oxygen level),
• CO2 absorber (for contol of CO2 level),
• O2 / CO2 analyzers,
• Ethylene converter,
• Gas tight room doors,
• Gas sealing materials,
• Accessories like lungs, over pressure valves etc...
Applications:
• Apple Cold Storage,
• Peach Cold Storage,
• Pear Cold Storage,
• Kiwi Cold Storage,
• Universities and research institutions
(for testing).
13
• Elma Soğuk Depoları,
• Şeftali Soğuk Depoları,
• Armut Soğuk Depoları,
• Kivi Soğuk Depoları,
• Üniversiteler ve araştırma laboratuarları
(Test amaçlı).
MUZ SARARTMA ODALARI
Banana Ripening Rooms
• Yüksek hava sirkülasyonu ve üniform ürün sıcaklığı,
• Hassas sıcaklık ve nem kontrolü,
• Hava sızdırmaz otomatik seksiyonel kapılar,
• Etilen enjeksiyon sistemi,
• Sarartma işleml süresince bilgisayarlı izleme ve
kayıt sistemi,
• Ürün nem kaybını minimumda tutacak şekilde
dizayn edilen soğutucular ve soğutma sistemi,
• Tek katlı, iki katlı ve üç katlı yükleme sistemleri.
• Uniform air circulation and product temperature,
• Adequate temperature and humidity control,
• Gas tight automatic sectional doors,
• Ethylene injection system,
• The ripening process monitored and recorded,
• Product shrinkage controlled by the coolers and cooling
system designed to maintain minimum product
shrinkage,
• One tier, two tiers and three tiers rack systems.
14
BUZ PATENİ SAHALARI
Ice Rinks
• Açık ve kapalı buz pateni sahaları,
• Buz pateni sahaları için salamura soğutma grupları,
• Isı geri kazanım eşanjörleri sayesinde kullanma suyu
ve toprak altının ısıtılması,
• Zeminin uygun şekilde hazırlanması,
• Buz pateni sahaları boru donanımı,
• Kenar bantları ve koruma camları,
• Sahanın ve diğer kullanım alanlarının klima ve
havalandırması,
• Nem alma sistemi.
• Outdoor and indoor ice rinks,
• Brine Chillers for ice rinks,
• Discharge desuperheaters for water and
floor heating,
• Preparing ice rink floor,
• Ice rink piping,
• Dasher boards, kick plates and
security glasses,
• Air conditioning of ice rinks,
• Dehumidification.
15
KAPALI ALAN KAR PİSTLERİ
Indoor Ski Slopes
• Alışveriş Merkezleri için anahtar teslim kar pistleri,
• Kar üretimi için özel soğutma grupları,
• Kapalı kar pisti evaporatörleri,
• Yüksek kar kalitesi için zemin soğutma sistemleri,
• Ayarlanabilir kar tabancaları,
• Havalandırma ve nem alma sistemleri,
• Buz kaydırakları,
• Kar odaları.
• Turn-key indoor ski slopes for shopping malls,
• Cooling units designed for snow making,
• Coolers designed for indoor ski slopes,
• Floor cooling systems for high quality snow,
• Adjustable snow guns,
• Ventilation and dehumidification systems,
• Ice slopes,
• Snow rooms.
16
ENDÜSTRİYEL KLİMA VE HAVALANDIRMA
Industrial Air Conditioning and Ventilation
Normal ve ısı geri kazanımlı klima
santralları ile proses ortamları için
endüstriyel klima çözümleri:
• Proses ortamları için klima-havalandırma ve egzost
sistemleri,
• Çeşitli amaçlar için test odası klima sistemleri,
• Isı geri kazanımlı klima sistemleri,
• Proses ortamlarında pozitif basınç elde edilmesi,
• Hijyenik filtre kullanımları,
• Laboratuarlar için klima sistemleri.
Industrial Air Conditioning applications
with or without heat recovery systems for
process areas:
• Air conditioning and ventilation
systems for process areas,
• Air conditioning systems for test rooms,
• Air conditioning applications with heat recovery,
• Positive pressurizing in the process areas,
• Hygienic Filter applications,
• Air conditioning for all kinds of laboratories.
17
KULUÇKAHANE KLİMASI VE HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ
Tailor-Made Air Handling Solutions For Hatchery
• Kuluçkahaneler için özel olarak dizayn edilen
klima ve havalandırma sistemleri,
• Klima santrallerinin PLC ile kontrolü ve bu PLC’nin
bir PC’ye bağlanarak günlük sıcaklık ve nem
değerlerinin kaydedilmesi ve uzaktan kontrolü,
• Gelişim ve çıkım makinalarının ihtiyacı olan hava
şartlarının yerine getirilmesi,
• Yumurta odalarının istenilen sıcaklık ve nem
değerlerinde tutulması için gerekli
soğutma grupları,
• Hava şartlarının uygun olduğu bölgelerde
evaporatif soğutma yapılarak enerji tasarrufu
sağlanması,
• Hava dağıtımının homojen ve temiz bir şekilde
yapılmasını sağlayan sökülebilir ve yıkanabilir
hava torbaları,
• Fumigasyon odası ve yıkama bölümleri için devir
ayarlı aspiratörler.
• Tailor - made air handling
systems for hatchery,
• Central control system with PLC.
• Obtain the exact air requirements
of the setters and hatchers,
• Cooler units for the egg rooms,
• Using evaporative cooling in
suitable outdoor air conditions,
• Using textile, washable air
socks for air distrubition,
• Multispeed extractor fans for
cleaning room and fumigation room.
18
TEST ODALARI
Test Chambers
Özellikleri:
Sıcaklık, nem ve hava hızının hassas olarak kontrol
edildiği (PLC VE PC ile) muhtelif ebatlardaki test
odaları.
Uygulama Alanları:
• Beyaz Eşya Fabrikaları (Buzdolabı, çamaşır ve
bulaşık makineleri testi),
• Klima Fabrikaları (Split klima cihazlarının testi),
• Kompresör Fabrikaları,
• Televizyon Fabrikaları,
• İlaç Fabrikaları,
• Sıcaklık ve nem’in çok hassas ayarlanabilmesinin
gerektiği her türlü test mahalli.
Specifications:
Test chambers in various dimensions where
high accurate control of temperature,
relative humidity&air speed is essential.
Typical Applications:
• White Goods Manufacturers (Refrigerators,
washing machines and dishwashers test),
• Air-Conditioner Manufacturers,
• Compressor Manufacturers,
• Television Manufacturers,
• Medicine Manufacturers,
• And wherever a test chamber is required in
order to simulate an closed environment
controlling the temperature and humidity
very sensitively.
19
KONTEYNER SOĞUK VE DONMUŞ MUHAFAZA DEPOLARI
Containerized Cold Rooms and Freezers
• 10 feet, 20 feet ve 40 feet ölçülerinde,
• 0°C soğuk ve -18°C donmuş muhafaza
depoları,
• Test edilmiş ve kullanıma hazır,
• Askeri kamplar ve sahra mutfakları
için ideal.
• 10 feet, 20 feet and 40 feet sized,
• 0°C cold rooms and -18°C deep freezers,
• Tested and ready to use,
• Ideal for military camps and desert
kitchens.
20
PATATES - SOĞAN MUHAFAZA DEPOLARI
Potato and Onion Storage
21
Basınçlı Havalandırma Sistemi (Kasalı Depolama).
Underpressure Ventilation System (Box Storage).
Kanallı tip yerden havalandırma sistemi (Yığma Depolama).
Underground Ventilation System with Channels (Bulk Storage).
• Insulation and refrigeration systems,
• Special ventilation systems, according to the
product storage type (Bulk Storagel Box Storage),
• Air circulation with high flow axial fans,
• Automatically adjustable air inlet/outlet hatches,
• Special humidification system for potato storage,
• CO2 temperature and humidity level
control system.
• Ürünlerin uygun sıcaklık değerlerinde
muhafazası için gerekli izolasyon ve
soğutma sistemi,
• Ürünün yığma / kasalı olarak depolama şekline
göre tasarlanan özel havalandırma sistemi,
• Yüksek debili aksiyal fanlar vasıtasıyla hava
sirkülasyonunun sağlanması,
• Otomatik olarak ayarlanabilir
hava giriş/çıkış kapakları,
• Özel nemlendirme sistemi,
• CO2 sıcaklık ve nem kontrol sistemi.
BAKIM VE SERVİS
Maintenance and Service
• Frigo Mekanik Satış Sonrası Hizmetler Birimi
kurulumunu gerçekleştirdiği soğutma
tesislerinin servis ve periyodik bakım işlerini
kesintisiz olarak sürdürmektedir.
• Frigo Mekanik koşulsuz müşteri
memnuniyetini ilke edinmiştir.
• Arıza hallerinde, müşterimizin servis talepleri
en geç 24 saat içinde karşılanarak arızaya
müdahale edilmektedir.
• Frigo Mekanik After Sales Service provides
continuous service and periodical maintenance
of the large industrial systems installed by our
company.
• Frigo Mekanik takes care firstly of customer
satisfaction.
• In case of a problem, action will be taken
within 24 hours.
22
FM-GB.005-04.14
Download

Process Cooling