MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI ÜCRET TARİFESİ
MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ
SU ÜCRETİ
BİRİM FİYATI
TL / m3
ATIKSU ÜCRETİ
MESKEN ABONESİ
2,50
1,00
İŞYERİ ABONESİ
3,33
1,33
RESMİ DAİRE ABONESİ
4,06
1,62
İNŞAAT ABONESİ
KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN
ABONELER
3,33
-
2,50
1,00
UMUMİ YERLERE AİT ABONELİKLER
2,50
-
TENZİLATLI MESKEN ABONESİ
1,25
0,50
TOPLU SU SATIŞI YAPILAN ABONELER
2,50
-
SIRA
NO
A
B
C
Ç
D
E
F
G
ABONE TÜRLERİ
BİRİM FİYATI
TL / m3
- Orman Köyü Abonesinden, bulunduğu Abone Türünün %50’si oranında su ücreti alınır. Atık su
ücreti ve Vidanjör ücreti alınmaz.
-Madde 1’in F sıra nolu tenzilatlı mesken abonesine, MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 6/g
maddesine istinaden su ve atık su ücretlerinde %50 oranında tenzilat yapılır.
- Ön ödemeli sayaçlarda %5 kendi tarifesinde indirim yapılır.
Ücret Tarifesinin 1. Maddesinin A,B,C,D ve F bentlerine su ücretinin % 40’ı oranında atık
su bedeli uygulanır.
MADDE 2- SAYAÇSIZ ATIKSU ABONELERİNDEN ALINACAK ATIKSU ÜCRETİ:
Şebeke suyu haricinde su kullanan atık su abonelerinin su kaynağının çıkışına sayaç takma
zorunluluğu vardır, ancak sayaç takılmamış olması durumunda abonelerden alınacak olan atık su
ücreti aşağıdaki gibidir.
m3 / Ay
Meskenlerden,
Bakkal, terzi, market, tamirci, büfe, kasap, kuaför, berber, küçük patiseri (sadece satış yeri
olanlar) ve benzeri işyerlerinden,
Küçük lokantalar, taksi durakları, tantuniciler, çay ocakları, komisyoncular, pişirim fırınları,
manav, küçük patiserilerin imalathaneleri, suyu üretimde kullanmayan birikethaneler,
hafriyatçılar ve sevkiyatçı dükkanları ve benzeri iş yerlerinden,
Lokanta, kahvehane, süt ve süt mamülleri imalathaneleri, küçük tavuk çiftlikleri, yıkamayağlama bölümü ve otomatik yıkama makinesi bulunmayan benzin satış istasyonları, düğün
salonu, kasap kesimhaneleri ve benzeri işyerlerinden,
Halı saha, fırın, gazino, pastane, araç bakım – onarım ve satış servisleri, oto yıkama yağlama ve benzeri işyerlerinden,
Akaryakıt istasyonları, çamaşırhaneler, halı yıkama yerleri, birikethaneler, karo
imalathaneleri, genel evler, yüzme havuzları, büyük tavuk çiftlikleri, 3 yıldızlı ve altı oteller
ve benzeri işyerlerinden,
4 Yıldızlı ve üstü otel, özel hastane, çok amaçlı alışveriş merkezleri, hamam ve saunalar ve
benzeri işyerlerinden,
Özel Öğrenci yurtları, özel okullarda sayaç takmak zorunlu olup, sayaç takmayanlardan
12
12
75
150
225
375
400
500
1
MADDE 3- HAYRAT ÇEŞME ABONELERİNİN SU ÜCRETİ:
Mezarlık alanlarına hayırseverler tarafından yaptırılan hayrat çeşme aboneliklerinden alınacak su
ücreti aylık 35,00-TL olup; aboneliği hangi ayda yapılmışsa aboneliğin yapıldığı tarihten itibaren
yıl sonuna kadar olan su ücreti peşin tahsil edilir. Aboneliğini yenilemeyenlerin aboneliği yıl
sonunda iptal edilir.
MADDE 4- DİĞER SU HİZMET ÜCRETLERİ:
A-) AÇMA KAPAMA ÜCRETLERİ
CONTADAN AÇMA
SAYAÇ TAKILARAK AÇMA
İHBAR ÜCRETİ
CONTADAN KAPAMA
SAYAÇ SÖKÜLEREK KAPAMA
B-) KOLYEDEN AÇMA KAPAMA ÜCRETİ
İdare elemanlarınca idarenin bilgisi dahilinde delinen her kolye için,
TL
3,70
5,30
1,60
3,70
5,30
TL
63,60
Borcunu ödemeyen ve kaçak nedeni ile suyu ana şebekeden kesilen, tekrar ana şebekeye
bağlantı yapılması halinde ana şebekeden açma ücreti
318,00
MADDE 5- İÇME SU VE KANAL KATILIM PAYI:
2560 sayılı Kanunun 13. maddesi (b) fıkrası gereğince, 2464 sayılı Kanunun 89. maddesine göre
İçme suyu harcamalarına katılma payı için % 0,5'i ve kanalizasyon harcamalarına katılma payı
için % 0,5'i uygulanacaktır.
MADDE 6- KANALİZASYON HİZMETLERİ ÜCRETLERİ:
A-) KANALİZASYON AÇMA ÜCRETİ
MESKENLERDE
DİĞER ABONELERDE
TL
95,00
180,00
B-) VİDANJÖR ÜCRETİ
MESKENLERDE
DİĞER ABONELERDE
BELDE VE KÖY ABONELERİNDE
TL
63,00
115,00
32,00
Su abonesi olup atık su ücreti ödeyen abonelerden, Kanalizasyon açma ücreti ve Vidanjör ücreti
alınmaz.
MADDE 7- PARA CEZALARI:
A-) MÜHÜRLERİN KASITLI OLARAK SÖKÜLMESİ VE BORCUNDAN DOLAYI SÖKÜLEN
SAYAÇLARIN YERİNE ARA BORU, BENZERİ HORTUM VEYA ABONESİZ SAYAÇ TAKILARAK
HİLELİ SU VE ATIKSU KULLANILDIĞININ TESBİTİ DURUMUNDA
MESKENLERDE
250,00 TL
İŞYERLERLERİNDE
500,00 TL
B-) İDARENİN BİLGİSİ DIŞINDA
İZİNSİZ KOLYE AÇMA
İZİNSİZ KANALİZASYON BAĞLANTISI
400,00 TL
400,00 TL
2
C-) SAYAÇLARINI KASTEN BOZANLAR KIRILMASINA SEBEP
OLANLAR VE ÇALIŞMASINA MANİ OLANLAR
MESKENLERDE
250,00 TL
İŞYERİ VE TİCARETHANELERDE
500,00 TL
FABRİKA VE FABRİKA NİTELİĞİ TAŞIYAN İŞYERLERİ İLE ŞANTİYELERDE
BAĞ VE BAHÇESİNİ TİCARİ AMAÇLA İÇME SUYU İLE SULAYANLAR
2.500,00 TL
500,00 TL
MADDE 8- TEMİNATLAR:
2014 yılında abone olmak için müracaat edenlerden abone türlerine göre 11. Maddenin A ve B
fıkralarında belirtilen oranda m3 bazında teminat bedeli alınır. Yalnızca artezyen abonesi olmak
isteyenlerden 8. Maddenin A ve B fıkralarında belirtilen oranın % 45’ i m3 bazında teminat olarak
alınır. (MESKİ Tarifeler Yönetmeliği gereği)
A-) MESKENLER
TEK DAİRE TEK SAYAÇLI MESKENLERDEN
TEK SAYAÇLI ÇOK DAİRELİ APARTMANLARDAN, HER BAĞIMSIZ BÖLÜM
İÇİN
B-) İŞYERLERİ
Bakkal, terzi, market, tamirci, büfe, kasap, kuaför, berber, küçük patiseri (sadece
satış yeri olanlar) ve benzeri işyerlerinden
Küçük lokantalar, taksi durakları, tantuniciler, çay ocakları, komisyoncular,
pişirim fırınları, manav, küçük patiserilerin imalathaneleri, suyu üretimde
kullanmayan birikethaneler, hafriyatçılardan ve sevkiyatçı dükkanları ve benzeri iş
yerlerinden
Lokanta, kahvehane, süt ve süt mamülleri imalathaneleri, küçük tavuk çiftlikleri,
yıkama-yağlama bölümü ve otomatik yıkama makinesi bulunmayan benzin satış
istasyonları, düğün salonu, kasap kesimhaneleri, vb. işyerlerinden,
Halı saha, fırın, gazino, pastane, araç bakım – onarım ve satış servisleri, oto
yıkama - yağlama vb. işyerlerden
Akaryakıt istasyonları, çamaşırhaneler, halı yıkama yerleri, birikethaneler, karo
imalathaneleri, genel evler, yüzme havuzları, büyük tavuk çiftlikleri, 3 yıldızlı ve
altı oteller ve benzeri işyerlerinden
4 Yıldızlı ve üstü otel, özel hastane, çok amaçlı alışveriş merkezleri, hamam ve
saunalar ve benzeri işyerlerden
Özel öğrenci yurtları, özel okullardan
C-) İNŞAATLAR
0 ile 250 m² arası inş
251 ile 2500 m² arası inş
2501 ile 5000 m² arası inş.
5001 ile 7500 m² arası inş
7501 ile 10.000 m² arası inş
10.001 ile 12.500 m² arası inş.
12.501 m² ve üzeri inş
Fabrika ve fabrika niteliğinde olanlardan
24 m3
24 m3
24 m3
60 m3
100 m3
120 m3
150 m3
400 m3
300 m3
24 m3
60 m3
90 m3
150 m3
180 m3
200 m3
300 m3
200 m3
3
MADDE 9- Müteahhitlerce kurumdan (ilk verilenler hariç) istenen iş bitirme - durum iş deneyim
belgeleri için bulunulan yıla göre Müteahhit katsayısı ile çarpılıp güncelleştirildikten sonra
hesaplanan keşif bedeline göre;
TL
300.000.-TL'na kadar
370,00
1.200.000.-TL'na kadar
520,00
1.200.000.-TL'nın üstü için
715,00
MADDE 10- İÇME SUYU - ATIKSU ANALİZ ÜCRETLERİ
SIRA
NO
DENEY ADI
REFERANS METOD
MATRİS
ÜCRET
TL
1
Ph
SM 4500 H+
Atık Su
25,00
2
Sıcaklık
SM 2540 D
Atık Su
25,00
3
İletkenlik
SM 2510 B
Atık Su
25,00
4
TDS
-
Atık Su
25,00
5
Tuzluluk
-
Atık Su
25,00
6
Çözünmüş Oksijen
Lüminesans Dedektör Metodu
Atık Su
25,00
7
AKM
TS EN 872
Atık Su
50,00
8
Toplam Azot
TS EN 12260
Atık Su
200,00
9
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
SM 5220 B
Atık Su
150,00
10
Çözünmüş Oksijen
SM 4500 O B
Atık Su
50,00
11
Biyolojik Oksijen İhtiyacı
SM 5210 B
Atık Su
100,00
12
13
Yüzey Aktif Madde
SM 5540 C
Atık Su
140,00
Yüzer Madde
Laboratuvar Metodu
Atık Su
15,00
14
Klorür
SM 4500 Cl- B
Atık Su
65,00
15
Yağ ve Gres
SM 5520 B
Atık Su
150,00
16
Toplam Fosfor
TS EN 11885:2010
Atık Su
65,00
17
Toplam Nikel
TS EN 11885:2010
Atık Su
65,00
18
Toplam Çinko
TS EN 11885:2010
Atık Su
65,00
19
Toplam Gümüş
TS EN 11885:2010
Atık Su
65,00
20
Toplam Kadmiyum
TS EN 11885:2010
Atık Su
65,00
21
Toplam Krom
TS EN 11885:2010
Atık Su
65,00
22
Toplam Bakır
TS EN 11885:2010
Atık Su
65,00
23
Toplam Kurşun
TS EN 11885:2010
Atık Su
65,00
24
Toplam Civa
Laboratuvar Metodu
Atık Su
65,00
25
Toplam Arsenik
Laboratuvar Metodu
Atık Su
65,00
26
Toplam Kalay
Metaller İçin Ön Hazırlık- Mikrodalga ile
Parçalama
TS EN 11885:2010
Atık Su
65,00
TS EN ISO 15587-2 Ek C
Atık Su
100,00
28
Sülfür
Fotometrik Metod
Atık Su
50,00
29
Sülfat
Fotometrik Metod
Atık Su
50,00
30
Siyanür
Fotometrik Metod
Atık Su
50,00
27
4
31
Toplam Azot
Fotometrik Metod
Atık Su
50,00
32
Toplam Fosfor
Fotometrik Metod
Atık Su
50,00
33
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Fotometrik Metod
Atık Su
50,00
34
Ph
APHA SM 4500 H+
İçme Suyu
15,00
35
Sıcaklık
APHA SM 2550 B
İçme Suyu
15,00
36
Bulanıklık
APHA SM 2130 B
İçme Suyu
15,00
37
İletkenlik
APHA SM 2510 B
İçme Suyu
15,00
38
Florür
APHA SM 4110 B
İçme Suyu
60,00
39
Klorür
APHA SM 4110 B
İçme Suyu
60,00
40
Nitrit
APHA SM 4110 B
İçme Suyu
60,00
41
Nitrat
APHA SM 4110 B
İçme Suyu
60,00
42
Sülfat
APHA SM 4110 B
İçme Suyu
60,00
43
Fosfat
APHA SM 4110 B
İçme Suyu
60,00
44
Tat-Koku
İçme Suyu
10,00
45
Toplam Sertlik
Titrimetrik
İçme Suyu
25,00
46
Mangan
Fotometrik
İçme Suyu
35,00
47
Amonyum
Fotometrik
İçme Suyu
35,00
48
Fosfat
Fotometrik
İçme Suyu
35,00
49
Sülfat
Fotometrik
İçme Suyu
50,00
50
Siyanür
Fotometrik
İçme Suyu
50,00
51
Toplam Kalsiyum
Titrimetrik
İçme Suyu
20,00
52
Renk
Kolorimetrik
İçme suyu
10,00
53
Görünüş
İçme suyu
10,00
54
Alüminyum
Fotometrik
İçme suyu
35,00
55
Demir
Fotometrik
İçme suyu
35,00
56
Serbest Klor
Fotometrik
İçme suyu
20,00
57
Nitrit
Fotometrik
İçme suyu
35,00
58
Nitrat
Fotometrik
İçme suyu
35,00
59
Geçici Sertlik
Titrimetrik
İçme suyu
20,00
60
Kalıcı Sertlik
İçme suyu
20,00
61
Toplam Koliform Bakteri
Titrimetrik
SM(2012) 9222-B /
TS EN ISO 9308-1
İçme suyu
40,00
62
E.coli
SM(2012) 9222-G /
TS EN ISO 9308-1
İçme suyu
40,00
63
Enterokok
TS EN ISO 7899-2
İçme suyu
45,00
64
TS 8020 EN 26461-2
İçme suyu
55,00
TS 8020 EN 26461-2
İçme suyu
55,00
66
C.perfringens
Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri
Sporlarının Araştırılması ve Sayımı
Toplam Bakteri Sayımı
SM (2012) 9215 D
İçme suyu
40,00
67
Klorofil A
SM (2012) 10200 H2
Chlorophyll a
Yüzeysel Su
65,00
65
5
NUMUNE ALIM BEDELİ
Merkez Su Analiz Laboratuvarımıza 30 km mesafedeki numune alım bedeli: 70 TL
İlk 30 km’yi geçen her 30 km’de numune alım bedelinin % 50’ si kadar eklenir.
MADDE 11- Bu tarifeye göre düzenlenecek ücret tahakkuklarındaki kesintileri Maliye
Bakanlığının tebliğinde belirtildiği üzere, yarım Kr ve üzerindeki değerler 1 Kr' a tamamlanır.
MADDE 12- Yeni Abone için müracaat edenlerden su katılım, kanal katılım, tesisat kontrol ve
teminat ücreti (belirlenen oranlarda) alınarak abone olunur.
MADDE 13- Vadesinde ödenmeyen su, atık su ve diğer gelirlere 6183 sayılı Kanunla belirlenen
oranlarda aylık gecikme zammı, gecikme süreleri dikkate alınarak günlük olarak hesaplanır.
MADDE 14- Tebligat Ücreti; Tebligat Kanunun 3. Maddesi gereğince Posta ve Telgraf Teşkilatı
Genel Müdürlüğünün belirlediği ücret esas alınır.
MADDE 15- Belirtilmeyen konularda Tarifeler Yönetmeliği doğrultusunda ücret belirlemeye
Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 16- 1. Maddede belirtilen su ücreti 2013 yılı Aralık ayı su ücreti olup, 2014 yılında
Ocak ayından itibaren su ücretlerine aylık TÜFE oranı uygulanır.
MADDE 17- 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanlarımıza girecek olan ilçeler, beldeler ve
köylerde Su Ücretlerine aylık TÜFE oranı uygulanır. İlçe ve beldelere bağlı köylerdeki su ücreti;
bağlı olduğu ilçe ve belde de bulunduğu abone türüne uygulanan en düşük su ücreti
tarifesinin %25’i esas alınarak uygulanır.
5216 Sayılı Kanun ile sınırlarımıza dahil edilen köylerdeki su ücreti; (mahalleye dönüşen
köyler dahil) bağlı olduğu ilçe ve belde de bulunduğu abone türüne uygulanan en düşük su ücreti
tarifesinin %25’i esas alınarak uygulanır.
6360 Sayılı Kanun ile Bağlanacak olan ilçe, belde ve köylerde maliyet hesabı analizi
yapılamadığından, 2014 yılında yasanın yürürlüğe girdiği 01/04/2014 tarihinden itibaren söz
konusu yerler için yeni ücret tarifesi belirleninceye kadar uygulanan ücret tarifesi geçerlidir.
MADDE 18- İşbu tarifenin 17. Maddesi yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğer
maddeleri ise 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında geçerlidir.
6
Download

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ