ABONELİK İŞLEMLERİ
YENİ ABONELİK TESTİ (İlk Abonelik Numarası Edinme)
DİLEKÇE (Matbu olarak Abone servislerinden temin edilir.)
Konut ve işyeri aboneliği için TAPU,YAPI KULLANMA İZ,İN BELGESİ Fotokopisi
İnşaat Şantiye aboneliği için YAPI RUHSATI Fotokopisi
Su sayacı seri numarası
DASK-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu kapsamındaki
binalardan)
6. Tüzel kişiler için Şirketin yetki belgesi,imzasirküsü şahsen noterden vekaletname ile
yapılmalıdır
1.
2.
3.
4.
5.
KONUT ORTAK ALAN ABONELİĞİ
1.Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
2. Sayaç seri numarası
3. Bina adına alacak ise yönetim karar fotokopisi
4. Yönetici kimlik fotokopisi ile müracaat etmelidir.
5. Dilekçe ( Matbu olarak abone servislerinden talep edilir.)
SÖZLEŞME YENİLEME (Aboneyi üstüne alma )
1.Abone servislerine şahsen veya noterden vekaletname ile müracaat edilmelidir.
2. Abone numarası
3.Kira sözleşmesi veya yerleşim yeri belgesi
4.Kimlik fotokopisi
5.Lojmanlar için lojman tahsis belgesi fotokopisi istenilerek işlemler gerçekleştirilmelidir.
SÖZLEŞME FESHİ (Kapama)
1. Şahsen veya noterden vekaletname ile müracaat edilmelidir.
2. Sayacın son endeksi
3. Kimlik aslı ibraz edilerek güvence bedeli şahsa veya noterden vekiline ödenmelidir.
KUYU SUYU (Atıksu aboneliği)
1.
2.
3.
4.
Dilekçe (Matbu olarak abone servislerinden temin edilir.)
Su sayacı seri numarası
Kimlik fotokopisi
Kuyu Suyu (Atıksu) abonelerinden güvence bedeli alınmamaktadır.
RESMİ DAİRE ABONELİKLERİ
1. İlgili kurum yetkilisi resmi yazı ile abonelik yapılması için müracaat etmelidir.
2. Resmi daire aboneliklerinden güvence bedeli ve iştirak bedeli alınmamaktadır.
Download

ABONELİK İŞLEMLERİ