VIESMANN
VITOPLEX 200
Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı
90 - 560 kW
Teknik Bilgi Föyü
Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız
VITOPLEX 200
Tip SX2A
Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı
Üç geçişli
Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında işletme için.
Vitotrans 300 ile birlikte yoğuşmalı kazan ünitesi olarak.
5727 629 TR
5/2010
Üstünlükleri
■ Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığı sayesinde ekonomik ve çevre
dostu işletme.
■ Norm kullanma verimi: % 95'e kadar.
■ Üst ısıl değerden faydalanarak daha yüksek norm kullanma verimi
için isteğe bağlı paslanmaz çelik ekonomizör.
■ Yanma odası yükü düşük üç geçişli kazan yapısı sayesinde zararlı
madde emisyonu düşük yanma sağlanmaktadır.
■ Geniş su temas yüzeyleri ve büyük su hacmi ile iyi bir iç sirkülasyon
ve ısı akışı sağlanır.
■ Kazana entegre edilmiş ilk hareket kontrolü Therm-Control hidrolik
bağlantıyı kolaylaştırır – hem şönt pompaya hem de dönüş suyu
sıcaklık yükseltme tertibatına gerek kalmaz.
■ 300 kW'a kadar susuz çalışma emniyeti gerekmez.
■ Kompakt yapı tarzı ve hafif olması sayesinde kazan dairelerine girişi
kolaydır – ısıtma sistemi modernizasyonunda önemlidir.
■ Gaz yakıtlı üflemeli brülör Vitoflame 100, 200 kW’a kadar kazanla
birlikte seçilebilir.
■ Kontrol paneli için fastfix montaj sistemi ve kazan gövdesi ısı izolasyonu.
5727 629 TR
A Geniş su temas yüzeyleri ve büyük su hacmi sayesinde iyi bir iç
sirkülasyon sağlanmaktadır ve hidrolik bağlantısı basittir.
B Üçüncü duman gazı geçişi
C Yüksek etkili ısı izolasyonu
D Vitotronic – Yeni kontrol paneli jenerasyonu: Montajı, kullanması
ve servisi kolay
E Viessmann brülör Vitoflame 100
F Kazan kapısı ısı izolasyonu
G İkinci duman gazı geçişi
H Yanma odası
2
VIESMANN
VITOPLEX 200
Kazan ile ilgili teknik bilgiler
Teknik bilgiler
5727 629 TR
Anma ısı gücü
Anma ısı yükü
CE-İşareti
– AB Verim Direktifi'ne göre
– AB Gaz Yakıtlı Cihazlar Direktifi'ne
göre
Maksimum gidiş sıcaklığı
(= emniyet sınır sıcaklığı)
Maksimum işletme sıcaklığı
Maks. işletme basıncı
Duman gazı tarafı direnci
kW
kW
90
98
120
130
150
163
200
217
270
293
350
380
CE-0085BQ0020
CE-0085BQ0020
°C
°C
bar
Pa
mbar
440
478
—
560
609
—
110 (120 °C'ye kadar için lütfen sorunuz)
95
4
60
0,6
80
0,8
100
1,0
200
2,0
180
1,8
310
3,1
280
2,8
400
4,0
Kazan gövdesinin boyutları
mm
1195
1400
1385
1580
1600
1800
1825
1970
Uzunluk (q ölçüsü)*1
Genişlik (d ölçüsü)
mm
575
575
650
650
730
730
865
865
Yükseklik (bağlantı ağzı dahil)
mm
1145
1145
1180
1180
1285
1285
1455
1455
(t ölçüsü)
Toplam boyutlar
Toplam uzunluk (r ölçüsü)
mm
1270
1470
1455
1650
1675
1875
1895
2040
Toplam uzunluk, brülör ve kapağı ile mm
1660
1860
1865
2060
2085
–
–
–
birlikte (s ölçüsü)
Toplam genişlik (e ölçüsü)
mm
755
755
825
825
905
905
1040
1040
Toplam yükseklik (b ölçüsü)
mm
1315
1315
1350
1350
1460
1460
1625
1625
Bakım yüksekliği (kontrol paneli)
mm
1485
1485
1520
1520
1630
1630
1795
1795
(a ölçüsü)
Yükseklik
– ses yutucu ayaklar
mm
28
28
28
28
28
28
28
28
– ses yutucu kazan altlıkları (yüklen- mm
–
–
–
–
–
37
37
37
miş durumda)
Kaide
Uzunluk
mm
1000
1200
1200
1400
1400
1650
1650
1800
Genişlik
mm
760
760
830
830
900
900
1040
1040
Yanma odası çapı
mm
380
380
400
400
480
480
570
570
Yanma odası uzunluğu
mm
800
1000
1000
1200
1200
1400
1400
1550
Ağırlık Kazan gövdesi
kg
300
345
405
455
630
700
925
1025
Toplam ağırlık
kg
345
390
455
505
680
760
990
1095
Isı izolasyonu ve kazan devresi kontrol paneli dahil
Toplam ağırlık
kg
375
420
485
535
710
–
–
–
Isı izolasyonu, brülör ve kazan devresi kontrol paneli dahil
Kazan suyu hacmi
litre
180
210
255
300
400
445
600
635
Kazan bağlantıları
Kazan gidiş ve dönüşü
PN 6 DN
65
65
65
65
65
80
100
100
Emniyet bağlantısı
R
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1¼
1½
1½
(emniyet ventili)
Boşaltma
R
1¼
Baca gazı tanım değerleri*2
Sıcaklık (60 °C kazan suyu
sıcaklığında)
– Anma ısı gücünde
°C
180
– Kısmi yükte
°C
125
Sıcaklık (80 °C kazan suyu
°C
195
sıcaklığında)
Baca gazı kütlesel debisi
– Doğalgazda
kg/saat
1,5225 x ısı yükü (kW)
– Motorinde
kg/saat
1,5 x ısı yükü (kW)
Gerekli sevk basıncı
Pa/mbar
0
Baca bağlantısı
Ø mm
180
180
200
200
200
200
250
250
Norm kullanma verimi
%
95'e kadar
75/60 °C ısıtma sistemi sıcaklığında
Durma kaybı qB,70
%
0,40
0,35
0,30
0,30
0,25
0,25
0,22
0,20
Uygun Vitotrans 300
*1 Kazan kapısı sökülmüş olarak.
*2 EN 13384'e göre baca sistemi boyutlandırılmasında % 13,2 CO2 (motorin) veya % 10 CO2‘ye (doğalgazda) göre verilen hesaplama değerleri.
Baca gazı sıcaklıkları 20 °C yakma havası sıcaklığında ölçülen brüt değerlerdir.
Kısmi yük için verilen değerlerde anma ısı gücünün % 60'ı esas alınmıştır. Kısmi yükte bir sapma olursa (işletme tarzına bağlı) kütlesel baca
gazı debisi hesaplanarak elde edilir.
VITOPLEX 200
VIESMANN
3
Kazan ile ilgili teknik bilgiler (devam)
Anma ısı gücü
– Gaz yakıtlı işletme
– Sıvı yakıtlı işletme
Anma ısı gücü
Vitotrans 300'lü kazan
– Gaz yakıtlı işletme
– Sıvı yakıtlı işletme
CE-İşareti
Vitotrans 300 kazan ile bağlantılı olarak bir yoğuşmalı kazan ünitesi oluşturur
Duman gazı tarafı direnci
Vitotrans 300'lü kazan
Toplam uzunluk
Vitotrans 300'lü kazan
Brülör hariç
kW
Sip.-No.
Sip.-No.
90
120
Z000 701
Z000 705
kW
kW
98,7
95,8
Pa
mbar
mm
125
1,25
1990
150
200
Z000 702
Z000 706
131,4
127,8
164,3
159,8
145
1,45
270
350
Z002 118
Z002 120
219,0
295,6
213,0
287,5
CE-0085BS0287
185
1,85
2290
285
2,85
383,3
372,7
280
2,80
2570
410
4,10
440
Z000 704
Z000 708
478,7
466,4
385
3,85
2950
560
608,9
593,5
505
5,05
Boyutlar
g
k
h
l
KR TSA
KV
AGA R
KTÜ
a
MA SA KTS
n
f
m
t
c
b
SCH
d
e
p
o
q
87
E
r
s
90 - 270 kW
Baca gazı çıkışı
Boşaltma
Kazan dönüşü
Kazan suyu sıcaklık sensörü
Kazan kapısı
Kazan gidişi
4
VIESMANN
MA
R
SA
SCH
TSA
Manometre için manşon (R ½)
Temizleme açıklığı
Emniyet bağlantısı (emniyet ventili)
Gözetleme deliği
Therm-Control sıcaklık sensörü için manşon (R ½)
5727 629 TR
AGA
E
KR
KTS
KTÜ
KV
VITOPLEX 200
Kazan ile ilgili teknik bilgiler (devam)
g
h
k
l
KR TSA
DB
KTÜ
KV
SA RG
SCH
n
f
m
t
KTS
c
a
b
AGA R
d
p
o
e
87
E
q
r
350 - 560 kW
AGA
DB
E
KR
KTS
KTÜ
Baca gazı çıkışı
Maksimum basınç sınırlandırma tertibatı için manşon (R ½)
Boşaltma
Kazan dönüşü
Kazan suyu sıcaklık sensörü
Kazan kapısı
Boyut tablosu
Anma ısı gücü
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
m
n
o
p (profil ayakların uzunluğu)
q (Giriş ölçüsü)
r
s
t
kW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
90
1485
1315
1085
575
755
440
622
307
203
165
860
200
110
882
1195
1270
1660
1145
120
1485
1315
1085
575
755
440
825
395
203
165
860
200
110
1085
1400
1470
1860
1145
KV
R
RG
SA
SCH
TSA
Kazan gidişi
Temizleme açıklığı
İlave kontrol tertibatları için manşon (R ½)
Emniyet bağlantısı (emniyet ventili)
Gözetleme deliği
Therm-Control sıcaklık sensörü için manşon (R ½)
150
1520
1350
1115
650
825
440
811
324
203
151
885
190
110
1071
1385
1455
1865
1180
200
1520
1350
1115
650
825
440
1009
423
203
151
885
190
110
1268
1580
1650
2060
1180
270
1630
1460
1225
730
905
420
979
409
203
153
960
135
130
1269
1600
1675
2085
1285
350
1630
1460
1225
730
905
420
1179
609
203
153
960
135
130
1469
1800
1875
–
1285
440
1795
1625
1395
865
1040
470
1146
710
224
166
1110
135
130
1471
1825
1895
–
1455
560
1795
1625
1395
865
1040
470
1292
783
224
166
1110
135
130
1617
1970
2040
–
1455
Giriş zorluklarında kazan kapısı sökülebilir.
5727 629 TR
f ölçüsü: Brülörün montaj yüksekliği dikkate alınmalıdır.
q ölçüsü: Kazan kapısı sökülmüş olarak.
VITOPLEX 200
VIESMANN
5
Kazan ile ilgili teknik bilgiler (devam)
Yerleştirme
Minimum mesafeler
Montaj ve bakım çalışmalarının kolayca yapılabilmesi için verilen ölçülere uyulmalıdır. Yer darlığının bulunduğu durumlarda, sadece minimum mesafelere (parantez içindeki ölçüler) uyulması yeterlidir. Kazan
kapısı teslimat durumunda sol tarafa açılacak şekilde monte edilmiştir.
Menteşe pimlerinin yerleri değiştirildiğinde kapı sağa doğru açılır.
200 (100)
b
500 (50)
400
(300)
a
500 (50)
A Kazan
B Brülör
C Kazanlar için ses yutucu vidalı ayaklar (90 - 560 kW) veya kazan
altlıkları (350 - 560 kW)
Anma ısı gücü
a
a ölçüsü:
b ölçüsü:
kW
mm
90
120
1100
150
200
1400
270
350
440
1600
560
Kazan önündeki bu mesafe, türbülatörlerin sökülebilmesi
ve duman gazı geçişlerinin temizlenebilmesi için gereklidir.
Brülörün uzunluğu dikkate alınmalıdır.
Yerleştirme koşulları
■ Yerleştirme mekanındaki hava halojenli hidrokarbonlarla kirletilmemelidir
(spreylerde, boyalarda, solventlerde ve temizleme maddelerinde
bulunurlar)
■ Fazla miktarda toz birikimine karşı önlem alınmalıdır
■ Hava fazla nemli olmamalıdır
■ Yerleştirme mekanı donmaya karşı korunmalı ve havalandırması iyi
olmalıdır
Bu noktalara riayet edilmediği zaman sistemde arızalar ve hasarlar
meydana gelebilir.
Kazan, halojenli hidrokarbonların yol açtığı hava kirliliğinin beklendiği yerlere, sadece yanma havasının bu ortamdan etkilenmemesi
için yeterli önlemler alındığında, monte edilebilir.
Brülörün montajı
45°
a
c
110
6
VIESMANN
VITOPLEX 200
5727 629 TR
e
b
d
120 kW'a kadar kazanlarda:
Brülör sabitleme deliklerinin dairesi, brülör sabitleme delikleri ve
yanma başlığı geçiş deliği EN 226'ya uygundur.
150 kW'tan itibaren kazanlarda:
Brülör sabitleme deliklerinin dairesi, brülör sabitleme delikleri ve
yanma başlığı geçiş deliği aşağıda verilen tabloya uygundur.
Brülör, direkt olarak açılabilen kazan kapısına monte edilebilir. Brülörün montaj ölçüleri aşağıdaki tabloda belirtilen ölçülerden farklı ise,
teslimat içeriğine dahil olan brülör plakası kullanılmalıdır.
Brülör namlusu kazan kapısının ısı izolasyonundan dışarı çıkmalıdır.
Kazan ile ilgili teknik bilgiler (devam)
Anma ısı gücü
a
b
c
d
e
kW
Ø mm
Ø mm
Adet/Diş
mm
mm
90
135
170
4/M 8
440
650
120
135
170
4/M 8
440
650
150
240
270
4/M 10
440
650
200
240
270
4/M 10
440
650
270
240
270
4/M 10
420
670
350
240
270
4/M 10
420
670
440
290
330
4/M 12
470
780
560
290
330
4/M 12
470
780
Isıtma suyu akış direnci
Vitoplex 200 sadece pompalı sıcak sulu ısıtma sistemlerine uygundur.
1000
100
Akış direnci (mbar)
10
1
0,1
1
Debi (m³/h)
10
100
5727 629 TR
A Anma ısı gücü 90 - 270 kW
B Anma ısı gücü 350 kW
C Anma ısı gücü 440 ve 560 kW
VITOPLEX 200
VIESMANN
7
Vitotrans 300 için teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Vitotrans 300
– Gaz yakıtlı işletme
– Sıvı yakıtlı işletme
Kazanın anma ısı gücü
Vitotrans 300’ün anma ısı gücü
aralığı
– Gaz yakıtlı işletme
– Sıvı yakıtlı işletme
Maks. işletme basıncı
Maksimum gidiş sıcaklığı
(= Emniyet sınır sıcaklığı)
Duman gazı tarafı direnci
Baca gazı sıcaklığı
– Gaz yakıtlı işletme
– Sıvı yakıtlı işletme
Baca gazı kütlesel debisi
Toplam boyutlar
Karşı flanşlı toplam uzunluk
(h ölçüsü)
Toplam genişlik (b ölçüsü)
Toplam yükseklik (c ölçüsü)
Giriş ölçüsü
Uzunluk, karşı flanş hariç
Genişlik (a ölçüsü)
Yükseklik (d ölçüsü)
Eşanjörün ağırlığı
Toplam ağırlık
Eşanjör, ısı izolasyonu dahil
Hacim
Isıtma suyu
Baca gazı
Bağlantılar
Isıtma suyu gidiş ve dönüşü
Yoğuşma suyu tahliyesi
Baca bağlantısı
– Kazan tarafı
– Baca tarafı
Sip.-No.
Sip.-No.
kW
Z000 701
Z000 705
90-125
Z000 702
Z000 706
140-200
Z002 118
Z002 120
230-350
Z000 704
Z000 708
380-560
kW’tan
kW’a
kW’tan
kW’a
bar
°C
8,7
11,9
5,8
8,1
12,7
19,0
8,8
13,0
21,8
33,3
14,9
22,7
33,3
48,9
22,9
33,5
6
Pa
mbar
65
0,65
85
0,85
100
1,00
105
1,05
°C
°C
kg/h’ten
kg/h’a kadar
136
213
65
70
213
341
383
596
546
954
mm
666
777
856
967
mm
mm
714
1037
760
1152
837
1167
928
1350
mm
mm
mm
kg
kg
648
618
1081
94
125
760
636
1098
119
150
837
706
1172
144
188
928
839
1296
234
284
litre
m3
70
0,055
97
0,096
134
0,133
181
0,223
DN
R
40
50
50
65
NW
NW
180
150
200
200
250
250
110
½
200
200
Duman gazı tarafı direnci
Anma ısı gücündeki duman gazı tarafı direnci. Brülör, kazanın,
Vitotrans 300’ün ve baca gazı hattının duman gazı tarafı dirençlerini
karşılayabilmelidir. Viessmann Vitoflame 100 brülörler Vitotrans 300
ile birlikte kullanılamaz.
Kalite kontrolü
Geçerli AB Direktiflerine uygun CE-İşareti (EN 12828 uyarınca
maks. gidiş sıcaklığı (emniyet sıcaklığı) 110 °C’ye kadar.
5727 629 TR
Vitotrans 300'ün anma ısı gücü aralığı ve baca gazı sıcaklığı
Baca gazını gaz yakıtlı işletmede 200'den 65 °C'ye, sıvı yakıtlı işletmede 200'den 70°C'ye soğutmada ve ısıtma suyu sıcaklığını
Vitotrans 300'de 40 °C’den 42,5 °C'ye yükseltmede Vitotrans 300 ısı
gücü.
Başka sıcaklıklara dönüşüm için „Kapasite değerleri“ bölümüne bakınız.
4
8
VIESMANN
VITOPLEX 200
Vitotrans 300 için teknik bilgiler (devam)
Boyutlar
R
A
m
e
d
c
g
HV
E
i
R
KOA
f
AGA
b
A
AGA
E
HR
Ek manşon (R½)
Baca gazı çıkışı
Boşaltma (R ½)
Isıtma suyu dönüşü (giriş)
Boyut tablosu
Sip.-No.
a
b
c
d
e
f
g (iç)
h
i (iç)
k
l
m
mm
mm
mm
mm
mm
mm
7 mm
mm
7 mm
mm
mm
mm
l
h
18-40
a
k
HR
HV Isıtma suyu gidişi (çıkış)
KOA Yoğuşma suyu tahliyesi (R ½)
R
Temizleme açıklığı
Z000 701
Z000 705
618
714
1037
1081
851
100
181
666
151
181
187
868
Z000 702
Z000 706
636
760
1152
1098
907
119
201
777
201
223
227
954
Z002 118
Z002 120
706
837
1167
1172
960
80
201
856
201
184
198
963
Z000 704
Z000 708
839
928
1350
1296
1080
150
251
967
251
284
285
1130
Teslimat durumu
Eşanjör gövdesi ve monte edilmiş duman sandığı. Karşı flanşlar
bağlantı ağızlarına vidalanmışlardır.
1 karton içerisinde ısı izolasyonu
Baca gazı bağlantısı
■ Vitoplex kazanda ayar vidaları ile
■ Vitorond kazanda uygulayıcıya ait geçiş parçası ile
5727 629 TR
Kazanın ve ekonomizörün baca gazı bağlantı ağızları bir bağlantı
manşeti ile bağlanmalıdır (kaynak yapmayın).
Yükseklik dengelemesi:
VITOPLEX 200
VIESMANN
9
Vitotrans 300 için teknik bilgiler (devam)
Isıtma suyu akış direnci
Sip.-No. Z000 701, Z000 702, Z000 704, Z000 705, Z000 706,
Z000 708, Z002 118 ve Z002 120
Sip.-No.
Z000 701
Z000 705
Z000 702
Z000 706
Z002 118
Z002 120
Z000 704
Z000 708
30
20
C
D
15
A
Akış direnci (mbar)
10
8
B
6
5
4
Tanım eğrisi
A
B
C
D
3
2
1
1
2
3
Debi (m³/saat)
4 5 6
8 10
15 20
Kapasite değerleri
Vitotrans 300, gaz yakıtlı işletme için
1,4
1,2
A
Dönüşüm faktörü
1
B
0,8
0,6
0,4
75
70
65
60
55
Isıtma suyu giriş sıcaklığı °C
50
45
40
35
30
25
20
A Baca gazı giriş sıcaklığı 200 ºC
B Baca gazı giriş sıcaklığı 180 ºC
Kapasite verilerinin dönüşümü
Vitotrans 300 ekonomizörün anma ısı gücü değerleri 200 ºC baca gazı
giriş sıcaklığına ve ısıtma suyunun ekonomizöre 40 ºC’de girişine göre
verilmiştir.
Diğer şartlarda ise anma ısı gücü, verilen ısı gücü diyagramından tespit edilen dönüşüm faktörü ile hesaplanabilir.
Kazanın teslimat durumu
10
VIESMANN
5727 629 TR
Kazan gövdesi, monte edilmiş kazan kapısı ve vidalanmış temizleme
kapağı ile birlikte.
Karşı flanşlar bağlantı ağızlarına vidalanmışlardır.
Ayak vidaları yanma odasında bulunur.
Temizleme fırçası kazanın üzerindedir.
Therm-Control bir torba içerisinde kazan kapısına asılmıştır.
VITOPLEX 200
Kazanın teslimat durumu (devam)
2
1
1
1
Karton içinde ısı izolasyonu
karton içinde kazan devresi kontrol paneli ve 1 poşette teknik
dokümanlar
Ürün ek paketi (kodlama fişi ve Vitoplex 200 teknik dokümanları)
Brülör plakası (150 kW'den itibaren)
■ Vitoplex 200, 90 - 270 kW:
Siparişe bağlı olarak Vitoflame 100 gaz yakıtlı üflemeli brülör.
■ Vitoplex 200, 350 - 560 kW:
Uygun sıvı/gaz yakıtlı brülörler mevcuttur ve ayrıca sipariş edilmelidir (fiyat listesine bakınız).
Kontrol sistemi
Tek kazanlı sistem için:
■ Vitotronic 100 (Tip GC1)
Sabit kazan suyu sıcaklığı ile işletme için.
Vitotronic 200 (Tip GW1)
Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında dış hava kompanzasyonlu
işletme için, karışım vanası kontrolü yok
Vitotronic 300 (Tip GW2)
Maks. 2 ısıtma devresi için karışım vanası kontrollü değişken, düşük
kazan suyu sıcaklığında dış hava kompanzasyonlu işletme için.
Çok kazanlı sistem için (4 kazana kadar):
■ Vitotronic 100 (Tip GC1) ve LON modülü ile bağlantılı olarak
Vitotronic 300-K (Tip MW1)
Dış hava kompanzasyonlu kaskad işletme için (kazanlardan biri, çok
kazanlı bir sistem için kontrol tekniği temel donanımı ile birlikte teslim
edilmektedir)
ve
Vitotronic 100 (Tip GC1) ve çok kazanlı sistemlerde her ilave
kazanda değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında işletme için LON
modülü
Kazan aksesuarları
Fiyat listesine ve „Kazan Aksesuarları“ teknik bilgi föyüne bakınız.
Vitotronic kazan devresi kontrol panelleri ile işletme şartları
Su niteliği ile ilgili şartlar için planlama kılavuzuna bakınız.
Brülör yükü ile işletme
1.
Isıtma suyu hacimsel debisi
2.
Kazan dönüş suyu sıcaklığı (minimum
değer)*3
3.
Alt kazan suyu sıcaklığı
4.
5.
6.
İki kademeli brülör işletmesi
Modülasyonlu brülör işletmesi
Düşümlü işletme
7.
Hafta sonu sıcaklık düşümü
İstenen şartlar
≥ 60 %
şart yok
şart yok*4
< 60 %
– Sıvı yakıtlı işletme 50 °C
– Sıvı yakıtlı işletme 60 °C
– Gaz yakıtlı işletme 60 °C
– Gaz yakıtlı işletme 65 °C
1. kademe anma ısı gücünün % 60'ı kadar
Minimum yük gerekli değildir
Anma ısı gücünün % 60'ı ile % 100'ü arasında
Minimum yük gerekli değildir
Tek kazanlı sistemler ve kaskad sistemlerde kılavuz kazan
– Alt kazan suyu sıcaklığında işletme
Çok kazanlı sistemlerde sıra kazanlar
– kapatılabilir
Düşümlü işletmedeki gibi
Planlama bilgileri
Uygun bir brülörün montajı
Brülör, kazanın anma ısı gücüne ve duman gazı tarafı direncine uygun
olmalıdır (brülör üreticisinin teknik verilerine bakınız).
Brülör namlusunun malzemesi minimum 500 °C‘ye kadar olan işletme
sıcaklıklarına dayanıklı olmalıdır.
5727 629 TR
Sıvı yakıtlı üflemeli brülör
Brülör EN 267'ye göre kontrol edilmiş ve işaretlenmiş olmalıdır.
*3
*4
Gaz yakıtlı üflemeli brülör
Brülör EN 676’ya göre kontrol edilmiş olmalı ve 2009/142/EC Direktifi’ne göre CE-İşareti taşımalıdır.
Brülör ayarı
Brülörün sıvı veya gaz yakıt debisi, kazanın belirtilen anma ısı gücüne
uygun şekilde ayarlanmalıdır.
Therm-kontrol ilk hareket kontrolünün kullanılması ile ilgili sistem örneği için planlama kılavuzundaki sistem örneklerine bakınız.
Sadece Therm-Control ile bağlantılı olarak koşul istenmez.
VITOPLEX 200
VIESMANN
11
Planlama bilgileri (devam)
Su seviye sınırlayıcı
EN 12828’e göre, standart kazan devresi kontrol paneli montaj kılavuzuna göre bağlandığında, 300 kW’a kadar olan Vitoplex 200 kazanlarda susuz çalışma emniyetine gerek yoktur (çatı ısıtma merkezleri
hariç).
Isıtma sisteminde sızıntı olmasından dolayı su seviyesi azaldığında ve
brülör çalışıyorsa, kazan ve/veya baca sistemi izin verilmeyen derecede ısınmadan önce, kontrol paneli brülörü kapatır.
Maksimum gidiş suyu sıcaklıkları
■ 110 °C'ye kadar
CE-İşareti:
AB Verim Direktifi'ne göre CE-0085 90 ila 350 kW arasında
ve
CE-0085 Gaz Yakıtlı Cihazlar Direktifi'ne göre
■ 110 °C üzerinde (120 °C'ye kadar) (istek üzerine kabul testi ile)
CE-İşareti:
Basınçlı Kaplar Direktifi'ne göre CE-0035
110 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda ayrıca emniyet tertibatları gereklidir.
– 90 ve 120 kW kazanlar (emniyet sıcaklıkları 110 °C'nin üzerinde
olan) İşletme Güvenliği Yönetmeliğine göre denetlenmelidir. Bu
kazanlar AB-Basınçlı Kaplar Direktifi Uygunluk Değerlendirme
Diyagramı No. 5’e göre Kategori IV sınıfına dahildir.
Sistem ruhsatlı bir denetim kuruluşu (örn. TÜV) tarafından kontrol
edilmelidir.
– 150 - 560 kW arasındaki kazanlar (emniyet sıcaklıkları 110 °C'nin
üzerinde olan) İşletme Güvenliği Yönetmeliğine göre denetlenmelidir. Bu kazanlar AB-Basınçlı Kaplar Direktifi Uygunluk Değerlendirme Diyagramı No. 5’e göre Kategori IV sınıfına dahildir.
İlk işletmeye almadan önce sistem kontrolü yapılmalıdır.
– Her yıl - dıştan kontrol (emniyet tekniği donanımları ile su kalitesinin kontrolü)
– Her üç yılda bir - içten kontrol (veya su basınç testi de yapılabilir),
– Her dokuz yılda bir - su basınç testi (maks. test basıncı için tip
plakasına bakın).
Bu kontroller ruhsatlı bir denetim kuruluşu (örn. TÜV) tarafından
yapılmalıdır.
Klorsuz beyazlatılmış,
çevre dostu kağıda basılmıştır
Gidiş suyu sıcaklıkları (= emniyet sıcaklıkları) için sıcak su kazanı
Planlama ile ilgili diğer bilgiler
Planlama kılavuzuna bakınız.
Kalite kontrolü
Geçerli AB-Direktiflerine uygun CE-İşareti.
Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Yukarı Dudullu Mahallesi Söyleşi Sokak, No: 39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: (0-216) 528 46 00
Faks: (0-216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr
12
VIESMANN
VITOPLEX 200
5727 629 TR
Teknik değişiklik hakkı saklıdır!
Download

vıesmann