
VITOMAX 100-LW
110 °C’ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temini için sıcak su kazanı
Anma ısı gücü 0,65 - 6,0 MW
Teknik Bilgi Föyü
Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine
VITOMAX 100-LW
Typ M148
Sıvı/gaz yakıtlı kazan
Anma ısı gücü 0,65 - 6,0 MW
Maksimum işletme basıncı 6 ve 10 bar
5870 374 TR
3/2010
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Kazan büyüklüğü
Anma ısıl gücü
CE-İşareti
Maksimum gidiş suyu sıcaklığı *1
(= emniyet sınır sıcaklığı)
Maks. işletme basıncı
Teslimat ölçüleri (paketleme hariç)
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik
Toplam ağırlık (izolasyon dahil) *2
1
0,65
MW
2
0,85
3
4
5
6
7
8
9
1,1
1,4
1,8
2,3
2,9
3,5
4,2
AB - Gaz Yalıtlı Cihazlar Direktifi’ne göre
6 bar °C
10 bar °C
A
5,0
B
6,0
110
110
m
m
m
6 bar t
10 bar t
Kazan su hacmi
m3
Kazan bağlantıları, Anma ısı gücünde ve
20K gidiş/dönüş sıcaklık farkı için
PN 16 DN
6 bar PN 16 DN
Emniyet ventili bağlantı ağzı
6 bar PN 40 DN
(Maks. işletme basıncına göre)
10 bar PN 16 DN
10 bar PN 40 DN
Doğalgaz kg/h
Baca gazı kütlesel debisi
Motorin kg/h
Maks.işletme basıncı
2,3
1,4
1,65
2,5
1,5
1,7
2,7
1,6
1,75
2,9
1,7
1,8
3,1
1,8
1,95
3,4
1,9
2,1
3,6
2,0
2,2
3,9
2,1
2,3
4,4
2,3
2,4
4,5
2,4
2,5
4,9
2,5
2,6
1,5
1,7
1,1
1,8
2
1,3
2,1
2,4
1,5
2,6
3
1,8
3,2
3,8
2,2
3,7
4,4
2,3
4,3
5,3
2,9
5,3
6,2
3,4
6,4
7,8
4,5
7,3
8,9
4,9
8,6
10,4
5,6
150
65
65
80
200
80
100
250
100
65
65
65
80
80
100
32
40
40
25
32
32
125
50
50
50
50
40
40
1,5225 x Kazan yükü (kW)
1,5 x Kazan yükü (kW)
Boyutlar
TR
SCH T
KV
d
STB
e
f
VZS KR
g
KOA KAB AGA
SIV
R
o
p
c
h
KTÜ BA
k
b
E
a
m
l
n
Dikkat sıcak yüzeyler!
Baca gazı çıkışı
Brülör bağlantısı
Boşaltma için bağlantı ağzı DN 40 PN 40
Kazan üst sacı
Kondens suyu tahliyesi için R 1¼ manşon
Kazan dönüşü bağlantı ağzı
Kazan kapısı
Kazan gidişi bağlantı ağzı
R
SCH
SIV
STB
Temizleme açıklığı
Gözetleme deliği
Emniyet ventili bağlantı ağzı
Emniyet sıcaklık sınırlayıcı bağlantısı için R ½
manşon
T
Tip etiketi
TR Termostat bağlantısı için R ½ manşon
VZS Gidiş ara parçası (opsiyonel ekipman)
Ulaşılabilen en yüksek gidiş suyusıcaklığı, izin verilen maksimum gidiş suyu sıcaklığının (=emniyet sınır sıcaklığının) yaklaşık 15 K
altındadır.
*2 Su hacmi hariç. Bu ölçülerde siparişe bağlı olarak değişiklikler olabilir.
*1
2

VITOMAX 100-LW
5870 374 TR
AGA
BA
E
KAB
KOA
KR
KTÜ
KV
Teknik bilgiler (devam)
Boyut tablosu *3
Kazan büyüklüğü
a
b
c
d
e
f
g
h
h
k
l
m
n
o
p
1
1450
560
1610
210
595
655
430
200
192
190
2310
1650
1000
1250
1460
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Dış-Ø mm
İç-Ø mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
2
1505
580
1665
210
685
745
430
250
242
190
2490
1830
1050
1280
1515
3
1575
612
1735
210
775
835
430
250
242
190
2670
2010
1075
1350
1585
4
1640
632
1800
210
890
950
430
280
272
190
2900
2240
1100
1400
1650
5
1755
652
1915
210
970
1030
430
354
346
190
3060
2400
1150
1475
1765
6
1815
670
1975
265
1015
1130
435
410
400
180
3310
2600
1200
1510
1830
7
1940
720
2100
265
1115
1230
485
460
450
180
3580
2800
1275
1610
1955
8
2040
778
2220
290
1215
1305
535
510
500
200
3870
3050
1375
1705
2075
9
2190
820
2370
290
1415
1505
585
560
550
200
4320
3450
1465
1830
2225
A
2290
875
2490
290
1485
1580
585
610
600
220
4500
3595
1600
1925
2345
B
2390
908
2590
315
1575
1645
685
660
650
220
4825
3825
1625
2000
2445
s
r min
t
Brülör seçimi için teknik bilgiler
p
Kazan büyüklüğü
Doğalgaz
Baca gazı direnci
Motorin, EN 12953-3’e uygun
Baca gazı direnci
Yanma odası
– Uzunluk
– Çap, iç
Yanma odası hacmi
Duman gazı hacmi
5870 374 TR
Brülör namlusu uzunlığu, min.
Brülör namlusu çapı, maks.
*3
p ölçüsü
rmin ölçüsü
1
2
3
MW
mbar
MW
mbar
0,65
2,5
0,65
2,9
0,85
3,9
0,85
4,4
1,1
6,2
1,1
7
mm
7 mm
1500
678
0,55
1,0
1680
726
0,7
1,2
1860
799
0,94
1,5
335
380
335
380
335
380
m3
m3
Maß s
Maß t
mm
7 mm
4
5
6
7
8
Anma ısıl gücü
1,4
1,8
2,3
2,9
3,5
7,1
4,8
8,2 10,0 11,0
1,4
1,8
2,3
2,9
3,5
8,2
5,5
7,2
8,9
9,6
Yanma odası boyutları
2090 2250 2450 2650 2900
847
895
966 1064 1139
1,19 1,43 1,85 2,42 3,02
1,9
2,4
2,8
3,8
4,7
Brülör bağlantı boyutları
335
335
335
360
400
380
380
420
420
530
9
A
B
4,2
9,4
4,2
8,1
5,0
10,5
5,0
9,0
6,0
11,2
6,0
10,1
3300
1212
3,88
6,3
3470
1310
4,76
7,5
3700
1383
5,66
9,1
400
530
430
530
480
600
Nominal boyutlar ve tasarım değişiklikleri hakkımız saklıdır.
VITOMAX 100-LW

3
Teknik bilgiler
(devam)
Yerleştirme
800
Montaj ve bakım kolaylığı için belirtilen boyutlara uymanız tavsiye
edilir. Mesafeler kazan büyüklüğüne göre değişir. Kazan kapısı
isteğe göre sağa veya sola açılabilir. Mekan koşullarına bağlı olarak
kazan kapısının sola doğru açılması gerekiyorsa, bu durum çizimde
verilen ölçülere yansıtılmalıdır.
Mesafeler donanıma (aksesuarlara) bağlı olarak montaj yeri için
geçerli teknik mevzuata göre kontrol edilmelidir.
≥500
1000
Önerilen minimum mesafeler
500
a
A
B
C
D
300
500
Kazan
Brülör
Kumanda panosu
Ses yutucu kazan altlığı
Kazan büyüklüğü
a
amin
a ölçüsü:
aminölçüsü:
:
mm
mm
1
2300
1300
2
2400
1400
3
2500
1500
4
2800
1800
5
2900
1900
6
3000
2000
7
3200
2100
8
3500
2200
9
4000
2400
A
4200
2500
B
4500
2600
Kazanı tamizlenmesi için önerilen uzunluk
Brülör büyüklüğüne bağlı olarak daha büyük bir minimum esafe gerekebilir.
Yerleştirme talimatları
Kazanların yerleştirme mahalleri TRD 403’e göre olmalıdır.
5870 374 TR
■ Fazla miktarda toz birikimine karşı önlem alınmalıdır.
■ Hava fazla nemli olmamalıdır.
■ Yerleştirme mekanı dona karşı korumalı ve iyi havalandırmalı
olmalıdır.
Bu noktalara riayet edilmediği zaman sistemde arızalar ve hasarlar
meydana gelebilir.
Kazan, halojenli hidrokarbonların yol açtığı hava kirliliğinin beklendiği yerlerde, sadece yanma havasının bu ortamdan etkilenmemesi
için yeterli önlemler alındığında monte edilebilir.
4

VITOMAX 100-LW
Teknik bilgiler (devam)
Isıtma suyu tarafı akış direnci
200
100
Akış direnci (mbar)
60
20
10
5
5
10
Debi (m³/h)
20
40
60
100
200
A Kazan gidiş-dönüşü DN 80
B Kazan gidiş-dönüşü DN 100
C Kazan gidiş-dönüşü DN 125
400
600
1000
D Kazan gidiş-dönüşü DN 150
E Kazan gidiş-dönüşü DN 200
F Kazan gidiş-dönüşü DN 250
Baca gazı sıcaklığı ve kazan verimi
Kazanın ısıtma gücüne bağlı olarak, 80/60 °C kazan suyu sıcaklığında
veya WT 200 ekonomizör ile birlikte 90/70 °C kazan suyu sıcaklığında
ve baca gazında %3 oksijen bulunması halinde
97
220
96,5
96
200
95,5
180
95
94
93,5
140
93
92,5
92
120
Kazan verimi (%)
Baca gazı sıcaklığı (°C)
94,5
160
91,5
100
91
90,5
80
40
50
60
70
80
90
100
90
5870 374 TR
Kullanılan kazan gücünün anma ısıl gücüne oranı (%)
A WT 200 ekonomizörsüz baca gazı sıcaklığı (°C)
B WT 200 ekonomizörsüz kazan verimi (%)
VITOMAX 100-LW
C WT 200 ekonomizör ile baca gazı sıcaklığı (°C)
D WT 200 ekonomizör ile kazan verimi (%)

5
Teslimat içeriği
Kazan gövdesi ve beraberinde brülör plakası
Monte edilmiş halde kazan kapıları, civatalı temizleme kapakları,
ısı izolastonu ve üzerinde yürünebilir kazan üst sacı
Yalıtımlı baca gazı çıkışı tasarımı
Opsiyonel ekipman
■ Şönt pompalı dönüş suyu sıcaklık kontrolü
■ 3 yollu vana ve kazan devresi pompası ile dönüş suyu sıcaklık
kontrolü
■ WT 200 ekonomizör
■ Flanşlı ses yutucu
■ Motorlu baca gazı klapesi
■ Bodes ve merdiven
■ Montaj için gerekli vana ve karşı flanşlar
İşletme şartları
Die Su niteliği ile ilgili şartlar için “Su Niteliği İçin Referans Değerler” planlama kılavuzuna bakınız.
1. Isıtma suyu hacimsel debisi
2. Kazan dönüş suyu sıcaklığı
(minimum değer)*4
3. Maks. sıcaklık farkı (gidiş-dönüş)
4. İki kademeli brülör işletmesi
5. Modülasyonlu brülör işletmesi
6. Hafta sonu sıcaklık düşümü
İstenen şartlar
WT 200 ekonomizör ile
Ekonomizörsüz
yok
yok
– Sıvı yakıtlı işletme: 70 °C
– Sıvı yakıtlı işletme: 50 °C
– Gaz yakıtlı işletme: 70 °C
– Sıvı yakıtlı işletme: 55 °C
25 K
40 K
yok
yok
yok
yok
Kaskat sistemlerde kazan kapatılabilir.
Planlama bilgileri
Brülör montajı
Gaz veya sıvı yakıtlı brülör, kazanı anma ısı gücüne ve duman
gazı tarafı direncine uygun olmalıdır (Brülör üreticisinin teknik
verilerine bakınız).
Brülör namlusunun malzemesi minimum 500 °C’ye kadar olan
işletme sıcaklıklarına dayanıklı olmalıdır.
Vitomax 100-LW rotatif brülörlerle birlikte kullanıma uygun değildir.
Sıvı yakıtlı üflemeli brülör
Brülör EN 267’ye göre kontrol edilmiş ve işaretlenmiş olmalıdır.
Gaz yakıtlı üflemeli brülör
Brülör EN 676’ya göre kontrol edilmiş olmalı ve 90/396/EWG
Yönetmeliği’ne göre CE işareti taşımalıdır.
Brülör ayarları
Brülörün sıvı veya gaz yakıt debisi, kazanın belirtilen anma ısı
gücüne uygun şekilde ayarlanmalıdır.
Brülör bağlantısı
Brülör plakası isteğe bağlı olarak fabrika tarafından hazırlanabilir.
Bunun için siparişte brülör modeli ve tipi belirtilmelidir. Aksi takdirde birlikte teslim edilen plakadaki brülör namlusu ve bağlantı
delikleri uygulayıcı tarafından açılır.
Yakıtlar
Sıvı yakıt: DIN 51306’e uygun motorin
Gaz: Doğalgaz, havagazı ve LPG (DVGW-Çalışma föyü G260/I
ve II veya yerel mevzuata uygun)
Diğer yakıtları sorunuz.
Vitomax 100-LW, Tip M148 ağır fuel oil ile çalıştırılamaz.
Planlama ile ilgili diğer bilgiler
bkz. “Vitoplex, Vitorond ve Vitomax” Planlama Kılavuzu
Kalite kontrolü
*4
6
Dönüş sıcaklık yükseltmesi montajı ile ilgili tesisat şemaları “Vitoplex, Vitorond ve Vitomax” Planlama Kılavuzu’nda verilmiştir.

VITOMAX 100-LW
5870 374 TR
Geçerli AB-Direktiflerine uygun CE- İş areti.
5870 374 TR
VITOMAX 100-LW

7
Klorsuz beyazlatılmış,
çevre dostu kağıda basılmıştır
Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Yukarı Dudullu Mah. Söyleşi Sok. No.39
34775 Ümraniye - İsatanbul
Telefon: (0-216) 528 46 00
Faks: (0-216) 528 40 50
www.viessmann.com.tr
8

VITOMAX 100-LW
5870 374 TR
Teknik değişiklik hakkı saklıdır!
Download

Vitomax 100 - LW_M1481.8 MB