Download

öklidyen olmayan bir uzayda weıtzenböck eşitsizliği