Ed rne
Kırklarel
S nop
Bartın
Tek rdağ
Kastamonu
Zonguldak
İstanbul
Karabük
Düzce
Kocael
Yalova
Sakarya
Bolu
Amasya
Çankırı
Çorum
Çanakkale
Bursa
B lec k
Esk şeh r
ANKARA
Balıkes r
Yozgat
Kırıkkale
Kütahya
Kırşeh r
Man sa
Afyonkarah sar
Nevşeh r
Uşak
İzm r
Kayser
Aksaray
N ğde
Den zl
Aydın
Konya
Isparta
Burdur
Muğla
Karaman
Antalya
Adana
Mers n
6
9
29
Bolu
Bolu
Bolu
1992
ABANTIZZETBAYSAL
UNIVERSITESI
www.investinbolu.gov.tr
ÖNEMLİ YATIRIMCILAR
BOLU
39
Download

2014 Bolu Tanıtım Kitapçığı Türkçe