2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA YAN DAL PROGRAMINA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
AÇILAN DERSLER
Ekonomi Bölümü Uluslararası Ekonomi Yan Dal Dersi (Tüm Bölümler için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
ECON 101,
MATH 101, MATH Z
102
Code
Dersin Adı
Course Name
ECON 211
Mikroekonomi Teorisi I
Theory of Microeconomics I
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
6
3
-
3
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
İşletme Bölümü Yan Dal Dersleri (Tüm Bölümler için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
GED-Sosyal Bilimler A:
İktisadi Bilimler
GED-Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri
Code
Dersin Adı
Course Name
ECON 101
Mikroekonominin İlkeleri
Principles of Microeconomics
6
3
-
3
MATH 101
Genel Matematik I
Calculus I
6
3
-
3
Z
BA 205
Finansal Muhasebe
Financial Accounting
5
3
-
3
Z
BA 260
Yönetim ve Organizasyon
Managment and Organization
5
3
-
3
Z
BA 201
Pazarlama İlkeleri
Principles of Marketing
6
3
-
3
GED-Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri
MATH 280
Olasılık ve İstatistiğe Giriş
Intro. to Probability and Statistics
5
2
2
3
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
Eşdeğeri Math 109/Math 153
Eşdeğeri: Math 210/Math 203/
Math 204/Math 304
Lojistik Yönetimi Bölümü Yan Dal Dersleri (Tüm Bölümler için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
GED-Sosyal Bilimler A:
İktisadi Bilimler
GED-Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri
GED-Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri
Code
Dersin Adı
Course Name
ECON 101
Mikroekonominin İlkeleri
Principles of Microeconomics
6
3
-
3
MATH 101
Genel Matematik I
Calculus I
6
3
-
3
Eşdeğeri Math 109/Math 153
MATH 280
Olasılık ve İstatistiğe Giriş
Intro. to Probability and Statistics
5
2
2
3
Eşdeğeri: Math 210/Math 203/
Math 204/Math 304
Z
LOG 101
Lojistik İlkeleri
Principles of Logistics I
5
3
2
4
Z
BA 250
Yönetim Bilimi
Management Science
6
3
-
3
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yan Dal Dersleri (Tüm Bölümler için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
GED-Sosyal Bilimler A:
İktisadi Bilimler
GED-Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri
Code
Dersin Adı
Course Name
ECON 101
Mikroekonominin İlkeleri
Principles of Microeconomics
6
3
-
3
MATH 101
Genel Matematik I
Calculus I
6
3
-
3
Z
PSIR 203
Diplomasi Tarihi I
Diplomatic History I
5
3
-
3
Z
PSIR 205
Siyasi Düşünceler Tarihi
History of Political Thought
6
3
-
3
GED-Sosyal Bilimler B:
İnsan ve Toplum
Bilimleri
PSIR 207
Siyaset Bilimine Giriş
Introduction to Political Science
6
3
-
3
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
Eşdeğeri Math 109/Math 153
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Çift Anadal Dersleri (Tüm Bölümler için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
GED-Sosyal Bilimler A:
İktisadi Bilimler
GED-Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri
GED-Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri
Code
Dersin Adı
Course Name
ECON 101
Mikroekonominin İlkeleri
Principles of Microeconomics
6
3
-
3
MATH 101
Genel Matematik I
Calculus I
6
3
-
3
Eşdeğeri Math 109/Math 153
MATH 280
Olasılık ve İstatistiğe Giriş
Intro. to Probability and Statistics
5
2
2
3
Eşdeğeri: Math 210/Math 203/
Math 204/Math 304
Z
BA 205
Finansal Muhasebe
Financial Accounting
5
3
-
3
Z
ITF 410
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Financial Institutions and Markets
5
3
-
3
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
Endüstriyel Tasarım Bölümü Yan Dal Dersleri (Diğer Fakülte Öğrencileri için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
Code
Dersin Adı
Course Name
Z
FFD 101
Sanat ve Tasarım Stüdyosu I
Art and Design Studio I
8
1
8
5
Z
FFD 121
Sanat ve Tasarım Tarihi I
History of Art and Design I
2
2
-
2
Z
ID 203
Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Tasarım
Computer Aided Industrial Design
4
2
2
3
Z
ID 205
İnsan Faktörleri
Human Factors
4
2
-
2
Z
ID 207
Endüstriyel Tasarım için Malzeme
Bilgisi
Materials for Industrial Design
4
3
-
3
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yan Dal Dersleri (Diğer Fakülte Öğrencileri için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
Code
Dersin Adı
Course Name
Z
FFD 101
Sanat ve Tasarım Stüdyosu I
Art and Design Studio I
8
1
8
5
Z
VCD 201
Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu I
Visual Communication Design Studio
I
9
2
6
5
Z
VCD 205
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
5
1
2
2
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
3
3
-
3
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
Computer Aided Graphic Design
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yan Dal Dersi (Mimarlık Bölümü Öğrencileri için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
Code
Dersin Adı
Z
IAED 209
İç Mekan Tasarımı Tarihi ve Teorisi History and Theory of Interior Design
Course Name
Sosyoloji Bölümü Yan Dal Dersleri (Tüm Bölümler için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
GED-Sosyal Bilimler B:
İnsan ve Toplum
Z
Code
Dersin Adı
Course Name
SOC 101
Sosyolojiye Giriş I
Introduction to Sociology I
6
3
-
3
SOC 201
Klasik Sosyoloji Kuramları
Classical Theories of Sociology
5
3
-
3
Psikoloji Bölümü Yan Dal Dersleri (Tüm Bölümler için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
GED-Sosyal Bilimler B:
İnsan ve Toplum
Z
GED-Sosyal Bilimler B:
İnsan ve Toplum
Bilimleri
Code
Dersin Adı
Course Name
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
PSY 101
Psikolojiye Giriş I
Introduction to Psychology I
6
3
-
3
PSY 201
Gelişim Psikolojisine Giriş I
Introduction to Developmental
Psychology I
5
3
-
3
PSY 203
Sosyal Psikoloji I
Social Psychology I
4
3
-
3
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Yan Dal Dersleri (İletişim Fakültesi Öğrencileri için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
Code
Dersin Adı
Course Name
Z
BA 230
Pazarlama İletişimi
Marketing Communication
5
3
-
3
Z
PRA 221
Pazarlama İletişimi Araştırmaları
Marketing Communication Research
5
2
2
3
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Yan Dal Dersleri (Diğer Fakülte Öğrencileri için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
Code
Dersin Adı
Course Name
Z
MCS 111
Medya Kültür ve Toplum I
Communication Culture and Society
I
6
3
2
4
Z
BA 230
Pazarlama İletişimi
Marketing Communication
5
3
-
3
Z
PRA 221
Pazarlama İletişimi Araştırmaları
Marketing Communication Research
5
2
2
3
ECTS
Lec.
Lab.
Credit
Medya ve İletişim Yan Dal Dersleri (Tüm Bölümler için)
Prerequisite
Course Type/
Ders Türü
Code
Dersin Adı
Course Name
Z
MCS 111
İletişim, Kültür & Toplum I
Communication, Culture & Society I
6
3
2
4
Z
MCS 260
Medyada Yapım I
Producing for Media I
4
1
2
2
Z
MCS 270
Medya ve Siyaset I
Media & Politics I
7
3
2
4
Download

2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA YAN DAL PROGRAMINA