ALTIN - DÖVİZ
444 5959
www.�stanbulseyahat.com
ALIŞ
GRAM
SATIŞ
103,89
103,98
ÇEYREK
165,96
169,74
YARIM
330,48
339,07
TAM
663,04
676,07
DOLAR
2,7058
2,7075
Sorunları anlattı
Yıl: 9
Öğrenciler
Portekiz’de!
Sayı: 2493
16 N�san 2015
3 BAŞLIKTA ANLATTI
Tekirdağ’da yaşanan sıkıntıları üç ana başlık altında toplayan Kozuva, Tekirdağ’ın bir
lojistik merkeze dönüşmesi
için mevcut projelerin hızlandırılması, eksikliklerin tamamlanması ve yeni projeler
hayata geçirilmesi gerektiğine
vurgu yaparken teşvik sisteminin ilgili bölgede bulunan
ilçeler arasındaki gelişmişlik
farklılıklarını da dikkate almak gerektiğini örneklerle
anlattı
Perşembe
Kurucu: Nac� AKYAZI
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
TOBB Başkanı Rıfat H�sarcıklıoğlu’nun ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�ren Türk�ye
T�caret ve Sanay� Şurası’nda, Çerkezköy T�caret
ve Sanay� Odası Yönet�m
Kurulu Başkanı Süleyman
Kozuva,
Tek�rdağ’dak�
oda ve borsaların yaşadığı sıkıntıları d�le get�rd�.
F�yatı: 25 Kr.
ACİL ADIM ATILMALI
Süleyman Kozuva son olarak,
tarımda yaşanan sıkıntılara
değindi. Tekirdağ’ın sanayide
olduğu kadar tarım ve hayvancılıkta da gelişmiş bir il olduğuna vurgu yapan Kozuva,
“Tarım ve hayvancılık alanında arazi toplulaştırılmasına
yönelik adımların acilen atılması gerekmektedir. Bölgemizde araziler giderek daha
küçük ve çok parçalı hale gelmektedir. “ dedi.
EURO
2,8761
2,8781
Sanatçı Yasemin Yalçın
TÜMKASDER üyesi oldu
Haber�n devamı 5. sayfada
İki hafta boyunca işletmelerde
meslek eğitimi görecek olan Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencileri, mesleki becerilerini geliştirmenin yanında
farklı kültürleri de tanıma fırsatı
3. sayfada
bulacaklar.
Mandalı'dan
notebook
Tekirdağ'da yapılan Badminton
Grup müsabakalarında İl Birincisi olan Yıdızkent Orta Okulu
öğrencilerine bir ödül de Kapaklı Belediyesi'nden geldi. Kapaklı
Belediye Başkanı İrfan Mandalı,
başarılı öğrencilere notebook he4. sayfada
diye etti.
Kültür
Haftası
Başladı
Bu yıl 39.’su düzenlenen Turizm Haftası kutlama programı, Valilik önünde düzenlenen
törenle başladı. Atatürk Anıtına çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programda, Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları
Ekibinin gösterisi katılanlar tarafından büyük
Haber�n devamı 3. sayfada
alkış aldı.
Malkara Avcılar Ve Atıcılar
Derneğinden Örnek Davranış
Malkara Avcılar ve Atıcılar
Derneği olarak tamamen gönüllülük esasına dayanan bir
proje yapmak istediklerini söyleyen Malkara Avcılar ve Atı-
cılar Derneği Başkanı Sadık
Akçay; “Avcı; elinde tüfek, her
hareket edene ateş edenöldüren
değil, doğada da, hayatta da can
kurtarandır.” dedi
Alper Eral’ın haber� 6. sayfada
Sinema ve dizi dünyasının ünlü
oyuncularından Yasemin Yalçın, TÜMKASDER üyesi oldu.
Bir dizi etkinlik için TÜMKASDER’in davetlisi olarak Çorlu’da bulunan Yasemin Yalçın,
TÜMKASDER Genel Başkanı
Murat Çalık’la bir araya geldi.
Haber�n devamı 6. sayfada
Hasan Basri
Yazıcı
Tek�rdağ İl M�ll� Eğ�t�m Şube Müdürü
Murat
Sevgi
4. SAYFADA
2. SAYFADA
2
16 Nisan 2015 Perşembe
www.avrupagazetecilik.com.tr
Sakatlar derneği Çerkezköy’de
Hasan Basri
Yazıcı
Tekirdağ İl Milli Eğitim Şube Müdürü
SEVMEK VE ÇALIŞMAK
Sevgi, bizi hayata bağlayan büyük bir güçtür.
İnsanları sevmek, hayvanları, ağaçları, kuşları ve
bütün canlıları sevebilmek ne müthiş bir güçtür!
Bu güç aynı zamanda ne büyük mutluluktur.
İNSAN SEVGİSİZ OLMAZ
Toprak bahar yağmuruyla dirilir,
Çevresine yardım eden sevilir,
Yaptığın iyilik bir gün bilinir,
Çeşmeyi açmazsan sürahi dolmaz,
Gül dikensiz, insan sevgisiz olmaz.
Kişinin suçunu vurma yüzüne,
Kendi hataların belki düzine,
Sakın kalp kırma, dikkat et sözüne,
Gülü dalından koparmazsan solmaz,
Gül dikensiz, insan sevgisiz olmaz.
İnsan bu alemde yalnız değildir, kimsesiz hiç
olamaz, sevgisiz de yaşayamaz. Daima bir dostun sıcaklığına ihtiyaç duyar. Yapılan araştırmalar,
insanların, kendilerini seven kimselerin yanında
moral buldukları, kendilerini iyi hissettiklerini ve
mutlu olduklarını ortaya koymaktadır. Nerede
sevgi ve dostluk varsa orada da insanlık vardır.
İnsan bir gün sevdiklerinden ayrı kalınca, sevdiklerinin ve dostlarının özlemi alevlenmeye başlar.
Gurbet uzadıkça dost özlemi artıkça artar.
Hem kendimizi, hem de başkalarını seversek
mutlu yaşarız. Kendisini sevmeyen başkasını da
sevemez. Gurbetten dönenlerin yolları uzayıp
gider sevdiklerine kavuşmak için. Sevenler vuslata erince mutluluk gözyaşları yanaklara doğru
süzülür gider.
Başarının ve mutluluğun sırlarını açıklayan Goethe: “Çalışmak kişiyi mutlu yapan şeydir.’’ İnsan
gücüyle bir kötülüğü kısa sürede iyiliğe dönüştürür. Bu nedenle yarın, erkenden iş başına! Evet,
dün yaptığınızı yıkılmış bulursanız, tıpkı karıncalar gibi, hemen yıkıntıları kaldırır, yeniden inşa
edersiniz. Böyle olursa, dünyanın kendisi yuvarlanıp, içinden parçalansa bile, onu siz yeniden kurarsınız. Sonsuza dek çalışarak mutlu olursunuz”
(Yolak, s. 52). Çalışmaya başladığınızda acele
etmeden, telaşlanmadan, öğrenerek ve öğrendiklerinizden zevk alarak ilerlersiniz.
Her insan çalışarak ve severek mutlu olur.
Sevmeyi bilmeyen, başkasından sevgi bekleyebilir mi? Bencil kimseler başkalarını düşünmezler.
Kendi çıkarlarından başka bir şey bilmediklerinden de başkalarını sevemez, başkalarıyla konuşup anlaşamazlar. Bu tavırları yüzünden yalnızlığa mahkûm olur, mutlu da olamazlar.
Başkasını severseniz, başkalarına değer verirseniz, başkalarından sevgi ve saygı görürsünüz.
Başkalarıyla aranızda sorunlar çıkar ve başkalarını suçlarsanız, suçu hep başkalarında ararsanız,
geçici bir süre teselli bulursunuz fakat uzun süre
mutlu olamazsınız. İnsanları karşılıksız seversiniz. Hayatınızda olanları düşünürseniz onlara
yakın olursunuz. Onların hayatına dokunarak var
olursunuz.
kadınlar kolunu kurdu
Türkiye Sakatlar Derneği
Çerkezköy Şubesi Kadınlar Kolu
kuruldu.
Türkiye Sakatlar Derneği
Çerkezköy Şubesi Basın ve
Halkla ilişkiler Sorumlusu Meral
Dağaşan’ın Koordinatörlüğünde
derneğe üye kadınların ihtiyaçlarını gidermek ve sorunlarının
çözümünü daha seri bir şekilde
sağlamak amacıyla Çerkezköy
Sakatlar Derneği Kadın Kolu
kuruldu.
Türkiye Sakatlar Derneği
Çerkezköy Şubesi’nin oluşturduğu Kadın Kolları Başkanlığı’na
dernek şubesinin folklar öğretmeni Zeynep Alışık, Başkan
Yardımcılığına İlknur Sancaktar,
Genel Sekreterliğe Tunay Kanat,
Koordinatörlüğe Meral Dağaşan
getirilirken, Yönetim Kurulu Asil
üyeliklerine Hatice Kolar, Nigar
Erdoğan, Ülker Kozuva, Zehra Acar, Rukiye Şanal, Gönül
Tecmen; Yönetim Kurulu Yedek
üyeliklerine de Havva Dabanlı, Melek Gökdemir, Melahat
Çetinkaya, Havva Akgün, Emine
Derya Fıçıcıoğlu ve Süheyla
Usta seçildi.
"İHTİYAÇ SAHİBİ ENGELLİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI
KARŞILAYACAĞIZ"
Türkiye Sakatlar Derneği
Çerkezköy Şubesi Kadın Kolları
Başkanı Zeynep Alışık, amaçlarının dernek üyesi ihtiyaç
sahibi engellilerin ihtiyaçlarını ve
sıkıntılarını daha çabuk çözmek
olduğunu belirtti. Alışık, "Çerkezköy Sakatlar Derneği Kadın
Kolları olarak kuruluşumuzu 3
Nisan tarihinde gerçekleştirdik.
Bizim amacımız derneğimiz
üyesi ihtiyaç sahibi sakatlarımızın ihtiyaçlarını gidermek ve
bu arada dernek yönetimimizin
çalışmalarına katkı sağlamak,
böylece onların yükünü de hafifletmek olacak. Biz kadın kolları
olarak derneğimize üye olan
tüm sakatlarımızı ev ev ziyaret
ederek ihtiyaç sahibi olanların
ihtiyaçlarını belirleyerek bu
ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız" diye
konuştu.
Türkiye Sakatlar Derneği
Çerkezköy Şubesi'nin Kadın
Kolları kurarak Türkiye’de bir
ilke daha imza atmış olduğunun
altını çizen Alışık, "Bizim bu
çalışmalarımızın da dernek yönetimimiz gibi örnek teşkil edeceğini umuyoruz. Derneğimizde
Kadın Kollarının kurulmasında
bizlere Dernek Şube Başkanımız Hayrettin Çetinkaya büyük
destek verdi. Kendilerine çok
teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye
Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi Yönetimi’nin bir kolu olarak
Halkla İlişkiler ve Basın Sorumlusu Meral Dağaşan’ın Koordinatörlüğünde hizmet vereceğiz.
Çerkezköyümüze, bölgemize ve
ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kaydetti.4İHA
Bayreuth’tan Süleymanpaşa'ya Sürpriz
Hayatınızda olanları hiç zaman geçmeden
arayın, buluşun ve onlara sım sıkı sarılın. İşinize
yüreğinizi katarak çalışın. Bundan başka bir şey
size mutluluk getirmez. Evet, sevmek, sevdiklerinizi aramak yeterli değildir. Yalnız severek, sevdiğinizi belli ederek, bir insanı mutlu edersiniz. O
bir aynadır, onun mutluluğu da size dönecektir…
Kuruluş: 01.03.2007 Yıl: 9
Sayı: 2493 16 Nisan 2015 Perşembe
Avrupa Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi
Meral AKYAZI
Yazı İşleri Müdürü
Sevde Gül MALİT
Sayfa Editörü
Hüdaverdi MALİT
Haber Merkezi
Muhabirler
Tuncar ÜNSAL (Muhabir)
Alper ERAL (Muhabir)
İsmail Furkan AKUÇAN(İnternet Editörü-
Muhabir)
Özge Aslan (Muhabir)
Turgay Efendioğlu (Düzeltmen)
Yazarlar
Tevfik HACIOĞLU
Halit ÇEBİ
Yayın Türü
Yerel Süreli
Yönetim Yeri
Ortacami Mah. Yunusbey Cad.
No:36/A TEKİRDAĞ
Telefon
0282 264 34 43
e posta:
[email protected]
Dizgi - Montaj - Grafik
Avrupa Gazetesi
Baskı
Avrupa Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti.
Dağıtım: Yay-Sat Ünal Dağıtım
Gazetemiz pazar günleri
yayınlanmaz.
Gazetemize gönderilen yazılar
neşredilsin veya edilmesin iade
edilmez.
Haberlerimiz kaynak gösterilse
dahi iktibas edilemez.
Gazetemiz Basın Meslek
ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Gazetemizde yayınlanan köşe
yazılarının sorumluluğu
yazarlarına aittir.
Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa Belediyesi’nin kardeş
şehri Alman Bayreuth Belediyesi’nin organizasyonunda Bayreuth Belediye Meclis Üyesi Halil
Taşdelen ve Mennan Yıldırım’ın
koordinatörlüğünde yaklaşık 40
kişilik Alman grup Süleymanpaşa
Belediyesi’ni ziyaret etti.
Süleymanpaşa Belediye
Başkan Vekili Mustafa Özdemir
tarafından karşılanan Alman
misafirler tarihi binayı gezerken
Başkan Vekili Özdemir misafirlere tarihi binanın geçmişinden
Süleymanpaşa Belediyesi’nin
kuruluşuna kadar olan süreç ile
ilgili bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir,
"Almanya’daki kardeş şehrimiz
Bayreuth’tan bizleri ziyarete
gelen kardeşlerimize öncelikle teşekkür ederim. Sizleri görmekten
ve misafir etmekten dolayı büyük
mutluluk duyuyorum. Süleymanpaşa’ya hoş geldiniz" dedi.
"ULUSLARARASI BOYUTTA
İLİŞKİLER KURARAK PROJE-
LER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Süleymanpaşa Belediyesi
olarak sadece çevredeki illerle
değil uluslararası boyutta ilişkiler kurarak projeler üretmeye
çalıştıklarını belirten Özdemir,
"Bayreuth şehri ile olan kardeşliğimiz de geçmiş dönemden
bize miras kalan ve bizlerin de
kuvvetlendirerek devam ettiğimiz
bir kardeşlik bağı. Onları her zaman şehrimizde görmekten onur
duyarız" diye konuştu.
Bayreuth Belediyesi ile kardeş
şehir projesinin mimarı ve gerçekleşen ziyaretin koordinatörü
olan Mennan Yıldırım ise, "İki
şehir arasındaki bağın hiç kopmaması için emek harcıyoruz.
Belediyeler arasındaki kardeşlik
ortak projelerle daha da büyüyecek" ifadelerini kullandı.
Başkanlık makam odası başta
olmak üzere tarihi binayı inceleyen Alman misafirler ile Başkan
Vekili Mustafa Özdemir yakından
ilgilenirken hatıra fotoğrafı çekimi
ile ziyaret sona erdi.
4İHA
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
16 N�san 2015 Perşembe
3
Öğrenciler Portekiz’de!
Malkara Meslek� ve
Tekn�k Anadolu L�ses� G�y�m Üret�m Teknoloj�s� Alanı Avrupa B�rl�ğ� Erasmus
+ Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde öğrenc� hareketl�l�ğ�
kapsamında “Avrupa’dak�
model mak�nec�l�ğ� tekn�kler�n�n ülkem�ze transfer�n�
sağlayacak becer� eğ�t�mler�n�” gerçekleşt�rmek
üzere 11.04.2015 tar�h�nde
yola çıktı.
İk� hafta boyunca
�şletmelerde meslek eğ�t�m� görecek olan öğrenc�ler, meslek� becer�ler�n�
gel�şt�rmen�n yanında farklı
kültürler� de tanıma fırsatı
bulacaklar.
Malkara Meslek�
ve Tekn�k Anadolu L�ses�
Müdürü İbrah�m Çakal "
Okulumuz, sağladığı ka-
Kültür Haftası Başladı
Val�l�k önünde düzenlenen çelenk sunma
tören�n�n ardından, Tur�zm
Haftası dolayısıyla düzenlenen ‘C�c�m Dokumaları
Serg�s�’n�n açılışı Val�l�k
b�nasında gerçekleşt�r�ld�.
Val� Enver Sal�hoğlu’nun
da katıldığı serg�n�n açılışına, Tek�rdağ Büyükşeh�r
Beled�ye Başkan Vek�l�
Funda Serf�çe de katıldı.
Kültür ve Tur�zm Bakanlığı
Sanatçısı Ç�ğdem Tarar'ın
hazırladığı Tek�rdağ c�c�m
dokumalarının serg�lend�ğ�
serg�n�n açılışını Tek�rdağ
Val�s� Enver Sal�hoğlu,
Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�ye Başkan Vek�l� Funda
Serf�çe yaptı.
Kurdele kes�m�n�n
ardından Val� Sal�hoğlu ve
beraber�ndek�ler serg�y�
gezerek, sanatçı Ç�ğdem
Tarar'dan dokumalar hakkında b�lg� aldılar.
PROGRAM ŞÖYLE
Her yıl 15-22 N�san
tar�hler� arasında kutlanan
Tur�zm Haftası etk�nl�k
programı açıklandı. Bu
yıl 39.'su düzenlenen
Kültür Haftası Faal�yet
Programına göre, bugün
saat 14:00'da Süleyman-
paşa Meslek� ve Tekn�k
Anadolu L�ses� Uygulama
Otel� Yemek Salonunda
Geleneksel Yemek Yarış-
ması düzenlenecek. Y�ne
Süleymanpaşa Meslek�
ve Tekn�k Anadolu L�ses� Uygulama Otel�'nde
Süleymanpaşa Meslek�
ve Tekn�k Anadolu L�ses� öğrenc�ler� tarafından
'Tek�rdağ'ın Yen�leb�l�r Otlar
serg�s� açılacak. Program
kapsamında 17 N�san
Cuma günü �se, Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�ye
Kültür Merkez�'nde İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�
Kent Orkestrası tarafından
Türk Sanat Müz�ğ� konser�
ver�lecek.
Etk�nl�kler kapsamında son olarak 19 N�san
Pazar günü doğa yürüyüşü düzenlenecek. Z�rve
Dağcılık ve Doğa Sporları
Kulübü Derneğ� tarafından düzenlenecek yürüyüş, katılacakların saat
08:00'de Val�l�k önünde
toplanmaları �le başlayacak. Yen�köy -N�şantepe
(Paraşüt Alanı) güzergahında gerçekleşt�r�lecek
yürüyüşün ardından saat
11:00'de Uçmakdere-Yen�köy-N�şantepe Mevk��'nde
Tek�rdağ Yamaç Paraşüt
Kulübü üyeler� tarafından
Yamaç Paraşütü ve Uçuş
göster�ler� gerçekleşt�r�lecek. TUNCAR ÜNSAL
AGD’den Muhammed Kamaruzzaman Açıklaması
Cemaat-� İslam� Part�s�
Genel Sekreter Yardımcısı
Muhammed Kamaruzzaman’ın Bangladeş’te
�damına tepk� gösteren
Anadolu Gençl�k Derneğ� (AGD) Tek�rdağ Şube
Başkanlığı, gıyab� cenaze
namazı kıldıktan sonra
Tuğlalı Parkta basın açıklamasında bulundu.
Tuğlalı Parkta toplanan
grup adına basın açıklamasında bulunan Anadolu
Gençl�k Derneğ� Tek�rdağ
Şube Başkanı Olcay
Sercan, Cemaat-� İslam�
Part�s� Genel Sekreter
Yardımcısı Muhammed
Kamaruzzaman’ın �dam
ed�lmes�n�n yaşama hakkına aykırı olduğunu söyled�.
Anadolu Gençl�k Derneğ� Tek�rdağ Şube Başkanı Olcay Sercan, açıklamasında "Bangladeş’te
Cemaat� İslam� teşk�latının
öneml� �s�mler�nden Muhammed Kamaruzzaman
Bangladeş’te tutuklu
bulunduğu cezaev�nde
hakka yürümüştür. Yüce
Allah c�hadını ve şahadet�n� kabul eyles�n. Bangladeş hükümet� tarafından
1971’dek� bağımsızlık
savaşı sırasında �şlenen
suçların araştırılması �ç�n
2010 yılında kurulan Uluslararası Savaş Mahkemes�, Mayıs 2013’te şahsına
karşı uydurma suçlardan
Kamaruzzaman’ı suçlu
bulmuş ve �dama mahkum etm�şt�. Hakkındak�
�dd�aların s�yas� olduğunu
savunan Kamaruzzaman,
savaş boyunca köyünde kaldığını �ler� sürerek
suçlamaları reddetm�ş ve
kararı temy�ze götürmüştü. Ancak adalet�n yoksun olduğu b�r s�stemde
başvurduğu hukuk� yollar
b�r çözüm olmamış ve
�dam ed�lm�şt�r. Öncel�kle
�nsanın yaşama hakkının
olduğunu, bunun �nsanın
temel haklarının başında
geld�ğ�n� b�l�yoruz. Bangladeş’tek� �dam cezalarının
o ülkedek� �nsana ver�len
değer�n ne denl� aşağılık
olduğu açıktır. Irkçı emperyal�zm�n kadrolarının
İslam coğrafyasını parçalayarak ve Müslümanların
d�ren�ş�n� kırarak küresel
sömürü s�stem�n� devam
ett�reb�lecekler�n� düşünmeler� tam b�r hayald�r.
Çünkü Allah’ın vaad�
vardır. Yeryüzünde zulüm
ebed�yen devam edemez.
H�çb�r plan, h�çb�r güç
merkez�, h�çb�r teknoloj�
Allah’ın vaad�nden daha
büyük değ�ld�r. Mutlaka bu
karanlık dönem b�tecek
ve yeryüzü ırkçı emperyal�stler�n k�rl� eller�nden
kurtulacaktır. Merhum
Kamaruzzaman’ın �ç�nde
yaşadığımız çağa olan
en güzel tanıklığını, çağa
olan şah�tl�ğ�n�, şahadet�n�
tebr�k ed�yoruz. Kend�s�n�
dualarımızla Hakka uğurluyor, mekanı cennet olsun
d�yoruz. Tüm �nsanlığa b�r
kez daha hatırlatıyoruz k�,
Allah’tan geld�k ve y�ne
ona döneceğ�z" �fadeler�n�
kullandı. Basın açıklamasının ardından yaklaşık
20 k�ş�l�k grup olaysız b�r
şek�lde dağıldı. İHA
l�tel� b�r meslek� ve tekn�k
eğ�t�m�n�n yanında ayrıca,
her yönüyle öğrenc�ler�ne
gel�ş�m �mkânı sağlamaktadır. Portek�z’de bulunan
Tekst�l �şletmeler�nde,
Malkara Meslek� ve Tekn�k
Anadolu L�ses�, Uzunköprü
Meslek� ve Tekn�k Anadolu
L�ses�, Keşan Saf�ye Erol
Meslek� ve Tekn�k Anadolu
L�ses� öğrenc� ve öğretmenler�nden oluşan 20
k�ş�l�k ek�p, becer� eğ�t�m�
yapacaklardır. " ded�.
ALPER ERAL
Türkiye 2. si oldu
2-5 N�san tar�hler�nde Antalya'da gerçekleşen Türk�ye Büyük
Erkekler Klas�k Vücut
Gel�şt�rme Şamp�yonasına Tek�rdağ'ın Çorlu
�lçes�nden katılan Levent Gençoğlu, Türk�ye
�k�nc�s� oldu. Gençoğlu,
aldığı başarı �le ayrıca
M�ll� Takıma da seç�ld�.
Çorlu'da 8 yıldır
vücut gel�şt�rme sporu
�le uğraşan 24 yaşındak� Levent Gençoğlu, �lk
defa katıldığı şamp�yonadan derece �le döndü.
1,80 cm Clas�k Body
kategor�s�nde derece
alan Gençoğlu, Çorlu
Altez Spor Salonunda
spor salonu �şletmec�s�
Altez Öztürk �le şamp�yonaya hazırlandığını
bel�rtt�.
Gençoğlu, "8 yıldır
Çorlu'da profesyonel
vücut gel�şt�rme sporunu yapıyorum. İlk
katıldığım şamp�yonada
Türk�ye �k�nc�s� oldum
ve bu yarışmada ayrıca
M�ll� Takıma seç�ld�m.
Mayıs ayında İspanya'da gerçekleşecek
olan Avrupa şamp�yonasında M�ll� Takım
forması �le şamp�yonaya çıkacağım. Hedef�m burada da derece
almak ve ülkem� en �y�
şek�lde yurt dışında
tems�l etmek" ded�.
Altez Spor Salonu
İşletmec�s� ve aynı zamanda Türk�ye �k�nc�l�ğ�,
Türk�ye üçüncülüğü ve
yurt dışı şamp�yonalarda dereces� bulunan Altez Öztürk, "Ben de M�ll�
Takım sporcusuyum.
Çorlu'da 15 yıldır
spor salonu �şlet�yorum.
Antrenörlük belgem var.
Spor salonumuzda
daha önce de Türk�ye
ve Avrupa şamp�yonalarına b�r çok sporcu
yet�şt�rd�m. Bunlardan
b�r� de Levent Gençoğlu'dur. Levent �lk şamp�yonasında derece aldı
ve ülkem�z� yurt dışında
tems�l etme başarısı da
kazanmış oldu" �fadeler�n� kaydett�. İHA
4
Yabani Otlar Temizleniyor
www.avrupagazetecilik.com.tr
16 Nisan 2015 Perşembe
Murat
Sevgi
[email protected]
http://twitter.com/muratsevgi
YOBAZ AYAKLANMALARI YENİ
DEĞİL!
31 Mart 1908 tarihinde yaşanan gerici
ayaklanması hakkında, iki sayıdır devam
eden yazının son bölümünde kaldığımız
yerden devam edelim:
İstanbul, tam 11 gün boyunca karmaşa içerisinde kalmıştı...
Üçüncü Ordu Komutanı Mahmut
Şevket Paşa[6: Mahmut Şevket Paşa, bu
isyandan 4 yıl sonra Osmanlı Devletinin
Başbakanı oldu. O görevde sadece 4 ay
kalabildi… Çünkü, 11 Haziran 1913 tarihinde
bir suikast sonucu hayatını kaybetti.], 22 Nisan’da Yeşilköy’e gelerek (son yıllarda bulunan ses kaydı sayesinde pek meşhur olan),
II. Abdulhamit için “Köhne Bizans’ın Yıldız
Burcunda ikamet eden baykuş” sözlerini
kullandığı konuşmasını[7: Doğu PERİNÇEK,
“Türk Ordusu Kuşatmayı Nasıl Yaracak”,
Teori Dergisi, Sayı 254, Mart 2011] yaptı.
Yeşilköy’de hazırlanan “Hareket Ordusu”,
komutayı Mahmut Şevket Paşa’nın devralmasından sonra şehre girdi.
Ayaklanma iki günde bastırıldı. 27
Nisan 1909 tarihinde toplanan Meclis-i Mebusan, çeşitli tartışmalardan sonra II. Abdulhamit’in tahtan indirilmesine karar verdi.
“Sonunda, ‘padişahın hal’i’ için bir Türk, bir
Ermeni, bir Yahudi ve bir Arnavut mebustan oluşan heyet Yıldız Sarayı’na giderek
padişaha tahttan indirildiğini tebliğ etti![8:
Faik Reşit UNAT, “Ali Cevdet Bey’in Tezkeresi: İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart
Hadisesi”, Türk Tarih Kurumu, 1960]”
“Yerine Veliaht Mehmet Reşat’ın ‘V.
Mehmet’ olarak padişah olmasına yine Meclis-i Mebusan karar verdi![9: Yalçın BAYER,
“103. yılında 31 Mart ‘gerici’ ayaklanması”,
Hürriyet Gazetesi, 13 Nisan 2012]”
“31 MART, en basit tanımı ile; alaylı
subayların yerine getirilen Harbiyelilerden
korkan cahil askerler ve askere gitme korkusu ile medreselerin sahip olduğu imtiyazları
istismar eden cahil ‘talebelerinin’ başlattığı
bir ayaklanmadır!” Ama bu ayaklanmanın
arkasındaki güçleri de sorgulamak gerekir. Doğan Avcıoğlu, kitabında[10: Doğan
AVCIOĞLU, “31 Martta Yabancı Parmağı”,
Bilgi Yayınevi, 1969] incelemiş ve delilleri ile
konuyu ortaya koymuş. Sadece bazı bölüm
başlıkları bile yeterli:
“I.-Derviş Vahdetî bir İngiliz kuklasıydı”,
“Petrol şeriatçılığı”,
“Önce İngiltere sonra şeriat”,
“III.-Meşrutiyet ‘’YAŞASIN İNGİLTERE’ diye başladı”,
“VII.- 31 Mart’ı ‘INTELLİGENCE
SERVİCE’ düzenledi” şeklinde… O kitapta, belki de en önemli başlıklardan birisi
ise, “XIII. Türkiye’de 31 Mart’ın kaynakları
kurutulamadı” şeklinde bir gerçeği haykırıyor. İlginçtir; çok satan bir yazarın, büyük bir
yayınevinden çıkmasına rağmen, bu kitabı
ilk yayınlanışından sonra 45 yıl boyunca hiç
baskı yapmamış! Şu günlerde (Taksim Topçu
Kışlası ve Gezi Parkı Eylemleri sayesinde
gündeme gelmeye başlayan tarihsel dönem
hakkında aktardıkları ile önemi artan eser,
yeniden, İKİNCİ BASKISI Kaynak Yayınları’ndan piyasada olacak.
İsyan girişimi, ülkenin KURUCULARINDAN ve KORUYUCULARINDAN cevabını aldı!
Bu cevap; yobazın, cahilin, gericinin
yerinin neresi olduğunu 106 yıldır herkese
gösteriyor!
Ama daha yakından görmek istemeyenler filmin yenisini çekmek isterse, meydanı boş bulacaklarını zannetmesinler!
***
YOBAZLARIN KADERİ BU!
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın
hiçbir yerinde, tarih boyunca hiçbir işleri istedikleri gibi gitmedi, gitmeyecek...
Hep sevgi ile kalın.
Kırklareli Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü Kırklarelili vatandaşların daha sağlıklı
ortamlarda hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla, mahallelerde
yabani otlarla ilgili çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor.
Bahar aylarına girilmesiyle
birlikte başlatılan çalışmalar
devam ederken, ekipler yol
kenarları ve kaldırımlarda çıkan
yabani otlara karşı ilaçlama
çalışması başlattı.
Ekiplerin her gün düzenli
olarak kent genelindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen
Kırklareli Belediye Başkanı
Mehmet S. Kesimoğlu, "Ekipleri-
miz tüm mahallelerimizde cadde
ve sokakların yabani otlardan
arındırılması için çalışma başlattı. Ekiplerimiz belirlenen bölgelerde yabani otların bir daha
çıkmaması için ilaçlama yapıyor.
Bu çalışmalarımız devam edecek ” dedi.
4TUNCAR ÜNSAL
Mandalı'dan notebook
Tekirdağ'da yapılan Badminton Grup
müsabakalarında İl Birincisi olan Yıdızkent Orta Okulu öğrencilerine bir ödül de
Kapaklı Belediyesi'nden geldi. Kapaklı
Belediye Başkanı İrfan Mandalı, başarılı
öğrencilere notebook hediye etti.
Sağlam adımlarla ilerliyoruz
Kırklareli’ne yapımı
devam eden Kapalı Pazar Yeri için, Bademlik
Mahallesi Süpürgeciler
Sitesi’nde çalışmalar
tüm hızıyla sürüyor.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet S. Kesimoğlu ise, pazar yeri
çalışmalarını yerinde
incelemek için Bademlik
Mahallesi'ne gitti. İlgili
birimlerle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen
Kesimoğlui yetkililerden
bilgi aldı.
20 dönümlük arazi
üzerinde incelemelerde
bulunduktan sonra açıklama yapan Kesimoğlu,
Kapalı Pazar Yeri’nin yapımı için sağlam adımlar
ile ilerlediklerini belirte-
rek şunları kaydetti:
"Kapalı Pazar Yeri’ni
Kırklareli’ne kazandırma
kararlılığı içerisindeyiz. Çalışmalarımız bu
konu üzerinde yoğunlaştı. Sağlam adımlarla
çalışmalarımız sürüyor.
Kırklareli’nin hak ettiği,
Kırklareli halkımıza
yakışan bir yer inşa
edeceğiz.
Amacımız, vatandaşlarımızın rahatça
kullanabileceği bir Pazar
yeri yapmak. Kapalı
Pazar Yerimizi yaparken
pazarcılarımızın görüşlerine de başvuracağız.
İlerleyen günlerde pazarcı esnaflarımız ile de
bir araya geleceğiz’’
4ÖZGE ASLAN
Tekirdağ'da yapılan Badminton Grup müsabakalarında
İl Birincisi olan Yıdızkent Orta
Okulu öğrencileri, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'yı
ziyaret ettiler. Gerçeleştirdikleri
ziyarette, öğrenciler Belediye
Başkanı İrfan Mandalı'ya kendilerine verdiği desteklerinden
dolayı teşekkür etti. Başkan
Mandalı'da öğrencilere başarılarından dolayı notebook
hediye etti.Başkan Mandalı
ziyarette,“Öğrencilerimizi canı
gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.
Bu başarı da büyük payı olan
öğretmenlerimizi de kutluyorum”
dedi. Ziyarete, Belediye Başkan
Yardımcısı Serpil Sevgi , Kapaklı Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdür. V. Ayşegül Ölke de katıldı.
4TUNCAR ÜNSAL
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
5
Sorunları anlattı
16 N�san 2015 Perşembe
Tek�rdağ’da yaşanan
sıkıntıları üç ana başlık altında toplayan Kozuva, Tek�rdağ’ın b�r loj�st�k merkeze dönüşmes� �ç�n mevcut
projeler�n hızlandırılması,
eks�kl�kler�n tamamlanması ve yen� projeler hayata
geç�r�lmes� gerekt�ğ�ne
vurgu yaparken teşv�k
s�stem�n�n �lg�l� bölgede
bulunan �lçeler arasındak�
gel�şm�şl�k farklılıklarını da
d�kkate almak gerekt�ğ�n�
örneklerle anlattı. Kozuva
ayrıca tarım ve hayvancılık
alanında araz� toplulaştırılmasına yönel�k adımların
ac�len atılması gerekt�ğ�n�n
de altını ç�zd�.
Kozuva, Tek�rdağ’dak�
oda ve borsaların bel�rled�kler� öncel�kl� sorunlara
da değ�nerek, Tek�rdağ’ın
coğraf� konumu �t�bar�yle
loj�st�k açıdan öneml� b�r
bölge olduğuna da d�kkat
çekt�. Kozuva, “Trakya
Bölges�; üç den�ze kıyısı
olan, ülkem�z�n en öneml� �hracat partner� olan
AB bölges�ne yakınlığı,
den�zyolu-karayolu-dem�ryolu bağlantılarıyla
komb�ne taşımacılığa
olanak sağlayan güçlü
ulaştırma altyapısına sah�p
b�r bölged�r. Tek�rdağ’ın
b�r loj�st�k merkeze dönüşmes� �ç�n mevcut projeler
hızlandırılmalı, eks�kl�kler
tamamlanmalı ve yen� projeler hayata geç�r�lmel�d�r”
şekl�nde konuştu.
YATIRIM VE DESTEKLER ARTTIRILMALI
Kozuva, bu kapsamda
yapılab�lecek çalışmalarla
�lg�l� olarak da şunları kaydett�: “Tek�rdağ-Muratlı dem�ryolu bağlantısı sağlanmış Tek�rdağ TDİ l�manının
yen�den özelleşt�r�lmes�
ve akt�f duruma get�r�lmes�
gerekmekted�r. Tek�rdağ
Yat L�manının özelleşt�r�lmes� gerekmekted�r. Bölgem�zde 13 adet faal OSB
bulunmaktadır. Ancak,
bu OSB’ler�n h�çb�r�n�n
dem�ryolu �le Tek�rdağ TDİ
ve Asyaport l�manlarına
bağlantıları yoktur. Ulaşım
yollarına yapılan yatırımlar artırılmalıdır. Özell�kle
Hayrabolu �lçem�z�n ana
arterlere olan bağlantı
yollarının duble yol olması
gerekmekted�r. Bu kapsamda Esk�köy sınır kapısı
akt�f hale get�r�lmel�d�r.
Fuar alanlarının ve Loj�st�k
İht�sas Organ�ze Sanay�
Bölgeler�n�n kurulumu akt�f
olarak desteklenmel�d�r”
cümleler�ne yer verd�.
İLÇELER ARASINDAKİ GELİŞMİŞLİK FARKI
DİKKATE ALINMALI
Konuşmasının devamında, Tek�rdağ’ın yatırım
teşv�kler� bölgeler sıralamasında 2. Bölgede yer
aldığını hatırlatan Kozuva, teşv�k s�stem�n�n �lg�l�
bölgede bulunan �lçeler
arasındak� gel�şm�şl�k
farklılıklarını d�kkate almadığını d�le get�rd�. DPT’n�n
�lçeler�n sosyo-ekonom�k
gel�şm�şl�k sıralaması
‘CHP kimseden mali disiplin
dersi alacak değildir’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fa�k Öztrak, kaçak saraylarda,
lüks uçaklarda saltanat sürenler�n
emekl�ye �k� �kram�ye söz konusu
olunca “kaynaklar yeters�z” demeye başladığını bel�rterek, “Türk�ye
ekonom�s� yanlış yönet�len büyük
b�r ekonom�d�r. CHP’n�n verd�ğ�
sözler�n mal�yet� hesaplanmıştır.
CHP’n�n sözü şudur: Türk�ye’n�n
zeng�nl�ğ�nden, vatandaşlarımız
faydalanacaktır” ded�.
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Fa�k Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada şunları bel�rtt�:
KAÇAK SARAYA PARA VAR
EMEKLİYE YOK
Part�m�z�n emekl�lere d�n� bayramlarda �k� maaş �kram�ye sözü,
sayıları 11 m�lyona ulaşan emekl�ler�m�z� sev�nd�rm�ş, Hükümet�
ürkütmüş görünmekted�r. Toplumun en yoksul ve kırılgan kes�mler�nden b�r� olan emekl�ler�m�z�n
yönel�k projem�z, mevcut �kt�darın
hak ve �zandan ne kadar mahrum
olduğunu ortaya koymuştur. Kend� key�fler� �ç�n, açıklanan mal�yetler�yle, toplamda 2 m�lyar TL’ye
kaçak saray yaptırıp uçak alan,
2006’dan bu yana örtülü ödenekten 8 m�lyar TL para harcayan
Hükümet�n, �ş ayın sonunu kıt
kanaat get�ren emekl�ye ver�lecek
�kram�yeye gel�nce “kaynak yeters�z” demes� man�dardır.
SOSYAL DESTEK HARCAMALARIMIZ OECD’NİN YARISI
KADAR
CHP tecrübel� kadrolarıyla ülkem�z� tekrar ayağa kaldırmak �ç�n
�kt�dara adaydır. Ekonom�de ver�len ve ver�lecek sözler�n heps�n�n
mal�yet� ve etk�s� de hesaplanmıştır. Türk�ye ekonom�s�, yanlış
yönet�len büyük b�r ekonom�d�r.
Var olan kaynakları vatandaşın
refahına değ�l �kt�dara yakın dar
b�r kes�m�n refahına yönlend�r�lerek heba ed�lmekted�r. Üyes�
olduğumuz Ekonom�k İşb�rl�ğ� ve
Kalkınma Teşk�latı’nda(OECD)
sosyal destek harcamalarının
m�ll� gel�re oranı yüzde 21,4 �ken
Türk�ye’de bu oran yüzde 12,2
�le neredeyse OECD’n�n yarısı
kadardır. D�ğer yandan devlet�n
emekl�lere verd�ğ� maaşlar F�nland�ya’da m�ll� gel�r�n % 10,3’ü;
Macar�stan’da % 10’u, İtalya’da
% 15,8’�, Avusturya’da 13,2’s�,
İspanya’da % 10,5’�, Almanya’da
% 10,6’sıdır. Türk�ye’de �se nüfusun % 15’�n� oluşturan emekl�lere,
devlet�n öded�ğ� maaşlar, m�ll�
gel�r�n sadece % 7,5’�d�r.
GERÇEKLERİ AÇIKLASINLAR
araştırmasından örnekler
veren Kozuva, “Tek�rdağ’da sanay�leşmen�n ve
kamu yatırımlarının yoğun
olduğu Çorlu ve Çerkezköy g�b� �lçeler gel�şm�şl�k
sıralamasında ön sıralardayken, Malkara, Hayrabolu, Şarköy g�b� �lçeler
çok daha ger� sıralarda
yer almaktadır. Örneğ�n,
gel�şm�şl�k sıralamasında
Çorlu 15. Çerkezköy 29.
sıradayken, Hayrabolu
267. sıradadır. Bu durum
bu �lçelerdek� Organ�ze
Sanay� Bölgeler�n�n dolmamasına, sanay�n�n gel�şememes�ne ve �lçeler�n göç
2014 yılında 11 m�lyon
emekl�ye ayda yaklaşık 11,2
m�lyar TL ödeme yapılmıştır.
2014 yılının şartlarıyla �k�
�kram�yen�n oluşturacağı toplam yük 22,4 m�lyar TL’d�r ve
bu rakam kamunun toplam
fa�z dışı harcamalarının yüzde 3,4’ü kadardır. Hükümet,
“Bu para emekl�ye ver�lemez” derken b�r taraftan da
uyguladığı yanlış ekonom�
pol�t�kaları neden�yle genel
devlet bütçes�n�n harcamalar kısmında yüzde 3,4’lük
kaydırma yapma �mkanı b�le
bırakmadığını �t�raf etmekted�r. Durum böyleyse, ekonom� felaket halde demekt�r.
Başbakan ve ekonom�yle
�lg�l� bakanları “güçlü ekonom�” ve “mal� d�s�pl�n” masallarını b�r kenara bırakıp ac�len
ekonom�dek� gerçek durumu
kamuoyuna açıklamalıdır.
İLK ŞOK OLACAK,
EKONOMİYE CAN SUYU
VERECEK
Türk�ye’n�n ve ekonom�m�z�n en öncel�kl� �ht�yacı
moral ve güvend�r. Toplumun
vermes�ne yol açmaktadır.
Göç alan �ller arasında baş
sıralarda yer alan Tek�rdağ’ın yukarıda adı geçen
�lçeler� göç vermekted�r.
Bölgesel teşv�k s�stem�nde
�lçeler arasındak� gel�şm�şl�k farklılıklarının d�kkate
alınması gerekmekted�r”
şekl�nde konuştu.
TARIMDA YAŞANAN
SORUNLARA DA DEĞİNDİ
Süleyman Kozuva son
olarak, tarımda yaşanan
sıkıntılara değ�nd�. Tek�rdağ’ın sanay�de olduğu
kadar tarım ve hayvancılıkta da gel�şm�ş b�r �l oldu-
en yoksul kes�m� olan emekl�lere ver�lecek �k� �kram�ye,
gel�r dağılımının olağanüstü
bozulduğu ve durma noktasına gelen ekonom�m�ze
ver�lecek �lk poz�t�f şok olacaktır. Ramazan ve Kurban
bayramından önce ver�lecek
�kram�yelerle b�r yandan
ülkem�zde gel�r dağılımındak� adalets�zl�k b�r parça
düzelt�l�rken, d�ğer yandan
yapılacak harcama yoluyla
ekonom�m�ze can suyu sağlanacaktır. Toplumun harcama eğ�l�m� en yüksek kes�m�
olan emekl�m�z harcadıkça
esnaf kazanacak, esnaf
kazandıkça tüm üret�c�ler�m�z
rahatlayacaktır. Net�cede
ekonom�de yaşanacak rahatlama ve canlanma devlete
de verg� gel�r� olarak ger�
dönecekt�r.
8 HAZİRAN’DA HALKIN
İKTİDARI KURULACAK
İkt�darın telaşının farkındayız ve bu telaşın sebeb�n�
de �y� b�l�yoruz. Cumhur�yet
Halk Part�s� �kt�dara yürümekte, refahın hakça pay-
ğuna vurgu yapan Kozuva,
“Tarım ve hayvancılık
alanında araz� toplulaştırılmasına yönel�k adımların
ac�len atılması gerekmekted�r. Bölgem�zde araz�ler
g�derek daha küçük ve çok
parçalı hale gelmekted�r.
Bu �se ekonom�k tarım yapılmasını engellemekte ve
tarımsal üret�mde mal�yet
artışı ve ver�ms�zl�k sorununu ortaya çıkarmaktadır.
Ayrıca ürün çeş�tlend�rmes�ne yönel�k �lave destekler
sağlanmalıdır” d�yerek
çözüm öner�ler�n� sıraladı.
TUNCAR ÜNSAL
laşıldığı, “Halkın �kt�darının”
kurulacağı günler yaklaşmaktadır. 8 Haz�ran sabahına CHP �kt�darıyla uyanan
Türk�ye’de;
Halkın malını ‘parsel,
parsel’ satan talancıların,
ayakkabı kutularına paraları
�st�fleyen arsızların, taşımakla paraları sıfırlayamayan
hırsızların havuzları kurutulacaktır. Devlet�n haz�nes�ne
bağlanan örtülü ve açık
hortumlar kes�lecek, m�llet�n
kaynakları m�llet�n ceb�ne
aktarılacaktır.
CHP KİMSEDEN MALİ
DİSİPLİN DERSİ ALACAK
DEĞİLDİR
Sosyal demokrat b�r part�
olarak ekonom�dek� �st�krarsızlıktan ve kr�zlerden en çok
toplumun kırılgan ve yoksul
kes�mler�n�n etk�lend�ğ�n�
b�l�yoruz. Bu anlamda, CHP
k�mseden mal� d�s�pl�n ders�
alacak da değ�ld�r. CHP’n�n
sözü şudur: Türk�ye’n�n zeng�nl�ğ�nden, vatandaşlarımız
faydalanacaktır.
HABER MERKEZİ
�ş m� arıyorsunuz?
25 kuruşa b�r Avrupa
Gazetes� alın, �ş�n�z olsun
6
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
16 N�san 2015 Perşembe
Rektör Osman Şimşek'ten
Kaymakam Kubilay'a ziyaret
Sanatçı Yasemin Yalçın
TÜMKASDER üyesi oldu
S�nema ve d�z� dünyasının ünlü oyuncularından
Yasem�n Yalçın, TÜMKASDER üyes� oldu. B�r d�z�
etk�nl�k �ç�n TÜMKASDER’�n davetl�s� olarak Çorlu’da bulunan Yasem�n Yalçın, TÜMKASDER Genel Başkanı Murat Çalık’la b�r araya geld�.
Namık Kemal Ün�vers�tes� Rekötürü Prof. Dr. Osman Ş�mşek,
Çerkezköy Kaymakamı Met�n
Kub�lay'ı makamında z�yaret ett�.
Çerkezköy Kaymakamı Met�n
Kub�lay, Rektör Prof. Dr. Osman
Ş�mşek'�n göreve geld�ğ�nden bu
yana Yüksek Öğren�m�n gel�ş�m�ne ve eğ�t�m faal�yetler�ne destekler�n�n olduğunu d�le get�r�rken "
Çerkezköy Meslek Yüksekokulumuzda 1300’e yakın öğrenc�m�z
var. Bu öğret�m yılında Vel�köy
Mahalles�’ne taşındı. B�nanın
eks�kler�n�n tamamlanmasında
Sayın Rektörümüz el�nden gelen
tüm desteğ� verd�ler. Şu anda
öğrenc�ler�m�z orada çok �y� f�z�k�
şartlarda eğ�t�m öğret�mler�n� devam ett�rmekteler. Burası Çerkezköy’ümüzün v�zyon noktalarından b�r�s� oldu. Bunun yanı sıra
yüksekokul tarafından boşaltılan
b�nanın onarımını ve tad�latını
yapan rektörlük, b�zler�n b�nadan
yararlanmamıza ves�le oldular.
Oraya, Halk Eğ�t�m Merkez�m�z,
Rehberl�k Araştırma Merkez�m�z
ve Halk Kütüphanem�z�n taşınması �ç�n gerekl� hazırlıklar yapılmaktadır." �fadeler�n� kullandı.
Kaymakam Kub�lay'ın ardından b�r konuşma gerçekleşt�ren
Namık Kemal Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Osman Ş�mşek,
göreve geld�ğ�nden bu yana Çerkezköy, Muratlı, Marmaraereğl�s� ve Saray �lçeler�ndek� Melek
Yüksekokul b�nalarını �y�leşt�rmek
�sted�ğ�n� �fade ederek "Ün�vers�ten�n merkez�nde güzel şeyler olu-
yor, kısa sürede c�dd� gel�şme kat
ett�k. Kampüsün heps�n� buraya
taşımamız �mkansız. Ancak böyle
Kaymakamlarımızın gayretler�yle,
dönem�n Beled�ye Başkanlarının gayret�yle, Çerkezköy’e b�na
kazandırdık. Esk� b�nayı da 1995
yılından bugüne b�z kullandık.
Bakım ve onarımını yapmak da
b�z�m görev�m�zd�. Öneml� olan
h�zmetler ve kurumlar arasındak�
uyumdur. Çerkezköy, potans�yel�
fazla olan b�r �lçed�r. F�z�k� mekan
sıkıntımız vardı. İler� dönük belk�
farklı �mkanlar olur, yen� bölümler
açılır. Çerkezköy de arzu ett�ğ�m�z
manada güzell�klere kavuşur.
Çabamız gençler�n �y� eğ�t�m görmes�d�r. Bunun �ç�n çalışıyoruz"
�fadeler�n� kullandı.
Namık Kemal Ün�vers�tes�
Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ercan
Buluş, Çerkezköy M�ll� Eğ�t�m
Şube Müdürü İrfan Danışmaz ve
Çerkezköy Halk Eğ�t�m Merkez�
Müdür Vek�l� Necm� Akman'ın da
bulunduğu z�yaret sonunda Kaymakam Kub�lay, Rektör Ş�mşek'
e teşekkür ederek plaket takd�m
ett�.
TUNCAR ÜNSAL
Malkara Avcılar Ve Atıcılar
Derneğinden Örnek Davranış
TÜMKASDER’�n v�zyoner projes� Kültür Müzes�’n�
gezen, tar�he doğru nostalj�k
b�r yolculuk yaparak kültürel
değerler�n günümüze ulaşma maceralarını d�nleyen
Yasem�n Yalçın, TÜMKASDER’�n çalışmaları hakkında
Murat Çalık’tan b�lg� aldı.
TÜMKASDER’�n b�r v�zyon
çabası olduğunu vurgulayan
Murat Çalık, “Gerek sosyal
yardımlaşma ve dayanışma
alanında, gerekse kültürel
n�tel�ktek� 60 projem�zle farkımızı ortaya koyduğumuz
b�r yolculuğu sürdürüyoruz.
Bu yolculukta yaptığı her
çalışmayla, her d�z� ve s�nema oyunculuğu serüven�yle
gönüller�m�zde yer alan Yasem�n Yalçın’ı da yanımızda
görmek b�zler� fazlasıyla
sev�nd�rm�şt�r” ded�.
Yasem�n Yalçın da, TÜMKASDER’l� olmanın, sadece bölgesel değ�l, ulusal
n�tel�kte farklı çalışmaların
da öncüsü olab�lecek b�r
çabayı gerekt�rd�ğ�n� d�le
get�rerek, “Bu yürekl� çaba
�ç�nde olmak b�z� sev�nd�r�r.
TÜMKASDER üyes� olarak
bundan sonra ben de her
türlü projen�zde, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma
çalışmalarınızda, kültürel
formlardak� güzell�kler�n�zde yanınızda olmaktan
çok sev�nçl� olacağım” d�ye
konuştu.
TUNCAR ÜNSAL
Kız kavgası kanlı bitti
Tek�rdağ merkez �lçes�nde
kız meseles� yüzünden çıktığı
�dd�a ed�len tartışmada ün�vers�te öğrenc�s� genç, kalb�nden bıçaklanarak öldürüldü.
İdd�aya göre, Namık Kemal Ün�vers�tes� Tekn�k B�l�mler öğrenc�s� Tolgahan Ceyran
(21), Tek�rdağ merkez �lçe
Süleymanpaşa'ya bağlı Değ�rmenaltı Mahalles�’nde esk�
kız arkadaşını yen� sevg�l�s�
Saffet T. (21) �le b�rl�kte gördü.
Uluslararası İl�şk�ler öğrenc�s�
Saffet T. ve Tolgahan Ceyran
arasında kız arkadaş meseles� yüzünden çıkan tartışma
b�r anda büyüyerek kavgaya
dönüştü.
Kavga sırasında Saffet
T. üzer�nde taşıdığı bıçakla
Tolgahan Ceyran'ı göğsünden
yaraladı. Olay yer�ne gelen
pol�s ek�pler� Saffet T.'y� suç
alet�yle b�rl�kte gözaltına aldı.
İlk müdahales� olay yer�nde
ambulansta yapılan Tolgahan
Ceyran, daha sonra kaldırıldığı özel b�r hastanede gece
saatler�nde hayatını kaybett�.
Gözaltına alınan şüphel�
Saffet T., kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak
cezaev�ne gönder�ld�. İHA
Kan Bağışçıları L�stes� hakkında b�r açıklama yapan Malkara Avcılar ve Atıcılar Derneğ�
Başkanı Sadık Akçay ac�l �ht�yaç
durumlarında vatandaşın kan
bulamadığını bel�rterek " Malkara
Avcılar ve Atıcılar Derneğ� olarak
tamamen gönüllülük esasına
dayanan b�r proje yapmak �sted�k.
Derneğ�m�z üyeler�nden oluşan
300 Avcıdan telefon numarası ve
Kan Grubunu aldık. B�r l�ste oluşturduk. Bu l�stey� de Derneğ�m�z
camına astık. Malkara �lçem�zden
k�me kan gerekl�yse ac�l durumlarda b�ze başvurab�l�rler. Her kan
grubundan el�m�zde kan bağışçısı
var. Tüm avcılarımız h�ç b�r menfaat beklemeden hastalarımıza
kan vereb�lecek durumdalar. Bu
l�stem�z� kan verd�ğ�m�z k�ş�n�n
a�les�ne de tekl�f ed�yoruz. Onlarında katkıları oluyor. L�stem�z�n
önümüzdek� günlerde b�n k�ş�y�
geçmes�n� hedefl�yoruz. " ded�.
Malkara Avcılar ve Atıcılar
Derneğ�n�n başlattığı Kan Bağışçı
L�stes�ne telefon ederek �s�mler�n�
yazdırmak �steyenler�n olduğunu da bel�rten Dernek Başkanı
Sadık Akçay " Bu şek�lde telefon
�le �s�m yazmıyoruz. Gönüllü
Kan Bağışçısı olmak �steyen
herkes� Derneğ�m�ze bekl�yoruz.
Burada b�r çayımızı, kahvem�z�
�çs�nler. Telefon numaraları ve
kan gruplarını,adresler�n� �çeren
b�r formumuz var. Bunu doldursunlar ondan sonra �s�mler� l�steye
g�recekt�r. Formumuzda s�ze de
b�r gün kan gerekeb�l�r d�yerek
gönüllü bağışçı olduklarını �mza
karşılığında tey�t ett�r�yoruz. Bu
güne kadar k�mse karşı çıkmadı.
Büyük b�r taleple de karşılaştık.
L�stem�z yakında artacaktır. Bu
g�b� organ�zasyonların tüm �lçelerde gerçekleşmes�n� d�ler�z." ded�.
L�stey� astıktan ve halka yen�
yen� duyurmaya başladıktan sonra ac�l olarak 5 arkadaşlarının kan
bağışı gerçekleşt�rd�ğ�n� bel�rten
Başkan Akçay "Avcı; el�nde tüfek,
her hareket edene ateş edenöldüren değ�l, doğada da, hayatta
da can kurtarandır." �fadeler�n�
kullandı.
Malkara Avcılar ve Atıcılar
Derneğ�n� Kan Bağışçısı L�stes�
Projes�, �lçede kan arayan hastalar ve hasta yakınları tarafından
takt�rle karşılandı.
ALPER ERAL
www.avrupagazetecilik.com.tr
16 Nisan 2015 Perşembe
7
Balkan Türküleri Rüzgarı
Zabıta’dan denetim
Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parklarda
ve umumi tuvaletlerde denetimlerde bulundu. Zabıta Müdürlüğü’nde görevli Zabıta komiserleri; Arif
Güler ve Bülent Günsal tarafından gerçekleştirilen denetimlerde,
parklarda, fiyat tarifelerinin vatandaş tarafından rahatça görülmesi
için uygun yerlere asılması ve
genel temizlik durumu ile umumi
tuvaletlerin genel temizlik durumları denetlendi. Yetkililer, insan
sağlığını yakından ilgilendiren işyerleri ile ilgili denetimlere devam
edeceklerini ve bu konuya büyük
hassasiyet gösterdiklerini belirtti.
4ÖZGE ASLAN
TOKİ Yolu’na Otomatik
Sulama Sistemi
Kırklareli Belediyesi’ne bağlı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan yeşil alanlarda
çevre düzenleme ve otomatik
sulama sistemleriyle ilgili altyapı çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor. Ekipler son olarak
TOKİ yolu orta refüjüne otomatik
sulama sistemi döşediler. Konu ile
ilgili olarak açıklamalarda bulunan
Kırklareli Belediye Başkanı M.
Siyam Kesimoğlu, "Kentteki yeşil
alanların daha sağlıklı ve daha
yeşil bir görünüme kavuşması için
ekiplerimiz tarafından döşenen
Otomatik Sulama Sistemleri, su
israfının önüne geçme konusunda önemli bir çalışma" diyen
Kesimoğlu, Otomatik Sulama
Sistemlerinin ideal ve düzgün su
dağıtımı sayesinde su tüketiminde
tasarruf sağladığını da sözlerine
ekledi. Kırklareli Belediye Başkanı
Mehmet S. Kesimoğlu, bu kapsamda TOKİ yolu orta refüjüne
otomatik sulama sistemi döşendiğini belirterek şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz, yaklaşık 2 kilometrelik TOKİ Yolu’na otomatik sulama
sistemi döşemesi yapıyor. Bu
çalışmamız önümüzdeki günlerde
tamamlanacak. Bu çalışmamızın
tamamlanmasının ardından orta
refüjde çimlendirme çalışmaları
yapacağız"
4ÖZGE ASLAN
Kırklareli Belediyesi Kültür
Etkinlikleri kapsamında Balkan
Türküleri Korosu ve Halk Oyunları
Gösterisi, 17 Nisan Cuma akşamı saat 20:30’da Kırklarelililerle
buluşacak.
Kırklareli Belediyesi Kent
Konseyi bünyesinde kurulan Türk
Halk Müziği Korosu tarafından
hazırlanan gösteri, Rektörlük
Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Kent Konseyi Türk Halk Müziği
Korosu’nun yaklaşık 3 aylık koro
çalışması sonrası ortaya çıkan 25
eserden oluşacak konserde,
Şefliğini Reha Doğruöz’ün
üstlendiği koro ‘’Kırmızı Gülün Alı
Var’’, ‘’Dayler Dayler’’, Bahçelerde Börülce’’, ‘’Kırklar Üzerinden
Doğar Sabah Yıldızı’’ gibi sevilen
türküleri seslendirecek.
Bunun yanı sıra konserde halk
oyunları gösterisi de sahnelenecek. 4TUNCAR ÜNSAL
Milli ittifak milli heyecan
Tekirdağ Saadet Partisi ve Tekirdağ
Büyük Birlik Partisi İl ve İlçe Yöneticileri
İttifak kararının ardından ilk kez bir araya geldi. Seçim koordinasyon Merkezi
toplantısında bir araya gelen parti yöneticileri Tekirdağ’da izleyecekleri stratejiyi
ve SKM Planını konuştular.
SP GİK Üyesi ve SP Tekirdağ il
Sorumlusu Arslan Ateş ve BBP MYK
Üyesi Cem Hakan Salcı'nın da katıldığı
toplantıda tarafların heyecanı gözlerden kaçmadı. Arslan Ateş’in açılış
konuşmasını yaptığı toplantıda Cem
Hakan Salcı'da, ittifakın toplum tabanı
tarafından benimsendiğini, canla başla
ilimiz için en iyi sonucu almak adına
çalışacaklarını belirtti. Arslan Ateş
“İttifakın, toplumun beklentilerine cevap
oluşturduğunu, tıkanan iç siyasete yeni
bir soluk kazandıracağını, Milli İttifak’ın
Parlamentodaki patilere oy vermek istemeyen, beklentilerine cevap bulamayan
seçmen için yeni bir umut olduğunu,
parti tabanlarında oluşan heyecanın,
diğer patilerde oluşan rahatsızlığın,
bunun en bariz göstergesi olduğunu”
belirtti.
SP İl Başkanı Feti Pehlivan ve BBP
İl Başkanı İsmail Ceylan'ın da birer
konuşma yaptığı toplantıda, adaylarda
söz alarak kendilerini tanıttılar. Toplantıya; SP Çorlu ilçe başkanı Aytuğ Aslan,
Malkara ilçe başkanı Adem Edoğan,
Süleymanpaşa ilçe başakanı Cemal
Açıkgöz, BBP Çorlu ilçe başkanı Onur
Meriç, Çerkezköy ilçe başkanı Yılmaz
Bulut, Kapaklı ilçe başkanı Cemalettin
Farimnaz'da katıldılar. Kaynaşma ve
tanışma programı şeklinde gerçekleşen SKM toplantısının ara vermeden
çalışmalarına devam edeceğini belirten
Tekirdağ Saadet Partisi SKM Başkanı
Mehmet Ayhan; bundan sonraki toplantılarda strateji belirleme, adayların
çalışma takvimi gibi konulara ağırlık
verileceğini, tüm teşkilat mensupları ile
istişareye önem verdiklerini ve bugünden itibaren tüm adayların seçim sathı
mailide olacaklarını ve çalışmaların başladığını belirtti. Milli İttifakın Adayları şu
isimlerden oluşuyor:
1. Turan DEMİRCAN 2. Ahmet
KARABACAK 3. Fatma Birnur Tamcı 4.
Mustafa ÖZKAN 5. Mücahit ÇALGIN 6.
Erol KAYA
4TUNCAR ÜNSAL
Mütfü Yeniçeri’ den ziyaret
Tekirdağ Süleymanpaşa Müftüsü Süleyman Yeniçeri, Sohteoğlu
Camii İmamı Erol Aslan, Hz. Ebubekir Camii İmamı Selahattin Akçay,
Özgürler Camii İmamı Metin Kırmızı
Süleymanpaşa Belediyesi tarihi Binaya gelerek Başkan Vekili Mustafa
Özdemir’i ziyaret etti.
Ziyarete gelen Yeniçeri, Özdemir’in Kutlu Doğum Haftası’nı
kutlayarak çalışmalarında başarılar
diledi. Bir süre sohbet ettikten sonra
Yeniçeri, Özdemir’e Kutlu Doğum
Haftası dolayısıyla gül ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın yayınlarından hediye
ederek ziyaretini noktaladı.
4TUNCAR ÜNSAL
8
16 N�san 2015 Perşembe
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
TEKİRDAĞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU AÇIK İŞLER
�ş m� arıyorsunuz?
25 kuruşa b�r Avrupa Gazetes� alın, �ş�n�z olsun
ELEMAN ARANIYOR
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
İŞVEREN: ORSAN TİCARİ ARAÇ
SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
ADRES: TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
5.KM. NO:67 ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
MASÖR VE MASÖZ
İŞVEREN:ENS KİŞİSEL BAKIM VE
MASAJ SALONU TEL: 05330903952
ADRES: ATATÜRK BULVARI RIHTIM
CAD. BAYOL APT. A BLOK NO:16
D:2
KURYE
SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 3 K�ş�
MONTAJCI (KURGUCU)
İŞVEREN: VOLKAN ETİK
ADRES: ÇINARLI MH.ŞEHİT OSMAN CD.
NO:5 TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL:1 K�ş�
İŞVEREN:ARAS KARGO-LEYLA ENGİN
ADRES: SAĞLIK MAH EDİRNE CAD NO
4ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
İŞVEREN: ÖREN TEKNOLOJİK KAPI VE
YAPI SİS.TAAH.SAB.TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES: MUHİTTİN MAH YENİ SANAYİ
SİTESİ M13 BLOK NO:13ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
SATIŞ DANIŞMANI
İŞVEREN: EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.
ADRES:HÜKÜMET CAD. NO:28TEKİRDAĞ
MERKEZ/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI
İŞVEREN: TANEM SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
ADRES: KAZIMİYE MAHALLESİ OMURTAK
CADDESİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ
İŞVEREN: BİM BİRLEŞİK MAĞZ.A.Ş.
ADRES: BİM MAĞAZALARI59850 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
BRODE MAKİNESİ OPERATÖRÜ/
BRODECİ
İŞVEREN: AKIN BRODE SANAYİ A.Ş.
ADRES:İSTASYON MAHALLESİ AKBAYIR
MEVKİİ NO:100 VELİMEŞE ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
MONTAJCI (KURGUCU)
İŞVEREN: ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
ADRES:TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
5.KM. NO:67 ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
GAZ ALTI KAYNAKÇISI
İŞVEREN: ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
ADRES: TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
5.KM. NO:67 ÇORLU/TEKİRDAĞ
7SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
IZGARA KÖFTECİSİ
SATIŞ DANIŞMANI
İŞVEREN: MONO MİMARLIK İNŞAAT
TAAHHÜT DEKORASYON SAN TİC LTD
ŞTİ
ADRES: ALİPAŞA MAH ORİON AVM.
BODRUM KAT NO:4B ÇORLU YKM
MAĞAZASI ÇORLU/ TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 4 K�ş�
KASİYER
İŞVEREN: MONO MİMARLIK İNŞAAT
TAAHHÜT DEKORASYON SAN TİC LTD
ŞTİ
ADRES: ALİPAŞA MAH ORİON AVM.
BODRUM KAT NO:4B ÇORLU YKM
MAĞAZASI ÇORLU/ TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
KAMYONET ŞOFÖRÜ
İŞVEREN: CEMER MAKİNA KALIP VE MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
ADRES: HÜRRİYET MAH. 2.SAN. CAD.
167.SOK ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN: ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL
SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
ADRES:VELİMEŞE OSB --HACIŞEREMET
MEVKİİ ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN: YİĞİTOĞLU GIDA VE KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
ADRES: YULAFLI GİRİŞİ H.ŞEREMET TAVŞANTEPE MEV. TEKİRDAĞ ÇORLU ÇORLU/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
BÜRO MEMURU (GENEL)
İŞVEREN: ÇINAR TRAFİK - SEYİT ÇINAR
ADRES: YŞEYHSİNAN MAH HÜLYA SOK AMAÇ
İŞ MERKEZİ NO:4
ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN: YUNUS ŞİMŞEK
ADRES:KAHYA MAH. TEKİRDAĞ CAD. ACILAR
KÖPRÜSÜ YANI NO:10059
HAYRABOLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN: ARGE ÖRME KUMAŞ TEKSTİL TURİZM SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES: VBALLIHOCA KÖYÜ KÜNK ÇATAĞI
MEVKİİ MURATLI/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 5 K�ş�
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
KAMYONET ŞOFÖRÜ
İŞVEREN: YEMEK59 YEMEKÇİLİK VE GIDA
ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES: TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ GIDA
SİTESİ D BLOK NO:45 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
ÖN MUHASEBECİ
İŞVEREN: İMPARATOR KONFEKSİYON DOKUMA SAN.VEDIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES: VELİ MEŞE ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
GIDA TEKNİKERİ
İŞVEREN: EMEKÇİOĞLU GIDA TUZ KİM.PAZ.
TAŞ.TİC.VE SAN.A.Ş.
ADRES: VELİMEŞE OSB, HACİŞEREMET
MEVKİ ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 3 K�ş�
BOYACI-METAL
İŞVEREN: ÖZ AKTEKS TEKSTİL SAN.VE TİC.
LTD.ŞTİ.
ADRES: VELİMEŞE SANAYİ BÖLGESİ İSTASYON MH. KÜME EVLER NO:5 (SUPER TEKSTİL
KARŞISI) 59850
ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 3 K�ş�
İŞVEREN: ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ
LTD.ŞTİ.
ADRES: DTÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
5.KM. NO:67 ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA
İŞVEREN: YİĞİTOĞLU GIDA VE KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
ADRES: YULAFLI GİRİŞİ H.ŞEREMET TAVŞANTEPE MEV. TEKİRDAĞ ÇORLU ÇORLU/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
SATIŞ DANIŞMANI
İŞVEREN: SALMANLI KONSEPT MAĞAZACILIK
ZÜC.MOB.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
ADRES: CAMİATİK MAH. ŞEHİTLİK CAD.
NO:35A 59300 MALKARA/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
BEDEN İŞÇİSİ (İNŞAAT)
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN:TAÇ MUTFAK EŞYALARI AMBALAJ
İNŞ.İMALAT SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
ADRES: CELİD ALİ PAŞA MAH. SEYMEN YOLU
NO:4659 MARMARAEREĞLİSİ/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 15 K�ş�
İŞVEREN: TÜBAŞ TEKSTİL ÜR.BOY.SAN.
VETİC.A.Ş.
ADRES: ORG. SAN. BÖLGESİ SABANCI CAD.
ÇERKEZKÖY /TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
İŞVEREN: ŞIK MAKAS GİYİM(CROSS
JEANS) SAN.TİC. A.Ş.
ADRES: ÇORLU-ÇERKEZKÖY YOLU 7.KM
YULAFLI KÖYÜ MEVKİİ 59
ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
İŞVEREN: OMAK OTO MAKİNA SANAYİ
TİC. A.Ş
ADRES: HATİP MAH. ALİ OSMAN ÇELEBİ
BULVARI NO:10 ÇORLU/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
ADRES: VELİMEŞE OSB --HACIŞEREMET
MEVKİİ ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
İŞVEREN: ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL SAN
İş ve eleman �lanlarınızın
ücrets�z yayınlanması �ç�n
b�z�mle �rt�bata geç�n
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
İŞVEREN: ÜROSAN KİMYA SAN A.Ş
ADRES: İSTASYON MAH. DEMİRYOLU ALTI
VELİMEŞE (IŞINBİR TEKSTİL ARKASI)
ERGENE/TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 1 K�ş�
KALORİFER ATEŞÇİSİ (KATI VE SIVI
YAKIT)
İŞVEREN: SADA EĞİTİM KURUMLARI SAN.VE
TİC.A.Ş.
ADRES: HÜRRİYET MAH İSTANBUL YALI
KOLU MEVKİİ DEREAĞZI MERKEZ/
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU TARİHİ: 23.04.2015
İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ: Da�m�
ÇALIŞMA ŞEKLİ: Tam Zamanlı
ALINACAK PERSONEL: 2 K�ş�
0 282 264 34 43
9
Proje devam ediyor
www.avrupagazetecilik.com.tr
16 Nisan 2015 Perşembe
Kardeş sınıf öğretmenlerinin
anlamı ziyareti huzur evindeki
anneleri duygulandırdı.
Kardeş Sınıf öğretmenleri
Namık Kemal İlk Okulu
3-H Sınıf öğretmeni Hülya
Şahin ile Hayrabolu Melek
Üner İlk Okulu 3-F sınıfı
öğretmeni Hacer Eker birlikte Zübeyde Hanım Huzur
evindeki anneleri ziyaret
ettiler.
Annelere özel olarak
hazırlanmış çiçekler sunarak tek tek sohbet ettiler.
Şahin ve Eker annelerin
duygusal anlarına ortak
oldular.
Kadriye GölGe’ye
teşeKKür
Kadriye, Nazif Gölge
Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi arsasını bağışlayarak okulun yapılmasına
öncülük eden Kadiriye
Gölge’ye her iki öğretmende
3 Bin kişiyi zehirleyecek
uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ polisi düzenlediği
operasyonda, İstanbul’dan
Tekirdağ’a uyuşturucu madde
getiren şahısları yakalayarak, 3
bin kişiyi zehirlemeye yetecek
kadar uyuşturucu madde ele
geçirdi. Edinilen bilgiye göre,
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
(KOM) ekipleri, H.D., Y.B. ve
Ö.K’nin İstanbul’da ikamet
eden B.D.’den uyuşturucu
madde temin edip Tekirdağ’da
piyasaya süreceklerini tespit
etti. Şüphelilere ait aracı durduran polis ekipleri, araç içerisinde bulunan B.D. isimli şahsın
üzerinden ve şahsın belirtmiş
olduğu yerlerden toplamda
314 gram bonzai adı verilen
sentetik uyuşturucu madde,
510 gram eroin uyuşturucu
maddesi ve bunların tartımın-
da kullanıldığı değerlendirilen
hassas terazi ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucu
maddelerin yaklaşık 3 bin kişiyi
zehirleyecek miktarda olduğu
belirlendi. Adliyeye sevk edilen
şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.4İHA
Yol kenarında bıçaklanmış halde bulundu
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde
bir kişi, yol kenarında bıçaklanmış şekilde ağır yaralı olarak
bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kapaklı-Saray Yolu üzerinde seyreden
sürücüler yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi ile karşılaştılar. Yol kenarında yatan kişinin
kanlar içerisinde ve hareketsiz
yattığını gören sürücüler hemen
112 kurtarma ekiplerine haber
verdiler. Ambulansın olay yerine
gelmesiyle Çerkezköy Devlet
Hastanesine kaldırılan yaralının
Serkan G. (33) olduğu tespit
edildi. Alkollü ve 6 yerinden
bıçaklandığı tespit edilen Serkan
G.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayla ilgili polis soruşturma
başlattı. 4İHA
eğitime yaptıkları destek ile teşekkür ederek hediyeler sundu.
Kardeş sınıf öğretmenlerinin
anlamlı ziyaretlerinde ev sahip-
liği yapan huzur evinin müdür
yardımcılar ve personeli misafirleri ve anneler ile son derece
samimi bir şekilde ilgilenerek
ziyaretten memnuniyetlerini dile
getirdiler.
4HABER MERKEZİ
İHALE İLANI
[TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI]
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zahire Nazırı Ahmet Ağa Camii Şadırvanı Restorasyon Yapımı
uygulama işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/42904
1 - İdarenin
a) Adresi
:Ertuğrul Mahallesi, Hasanşekerözü Sokak, No:5
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası
:0 850 459 59 59-2538
c) Elektronik posta adresi
: www.tekirdag.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: www.ekap.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Yapım işi -1 Adet
b) Yapılacağı yer
:
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı
Salonu(Ertuğrul Mah.Hasanşekerözü Sok.No:5 S.Paşa/
TEKİRDAĞ)
b) Tarihi ve saati
:29.04.2015- 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası
Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri.
c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat
mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren
makbuzlar.
f) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin
ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek
üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip
ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.İstenmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Teknik personel çalıştırılacaktır. Aşığıda belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı
takdirde istihdam edeceğine dair taahhütname verilmesi zorunludur.
1 Adet
Şantiye Şefi
Mimar/İnş.Müh.
5 yıl mesleki deneyimli
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Tescilli Eski Eser Onarımı ve Restorasyonu” benzer iş olarak
kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık
bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı
Salonu(Ertuğrul Mah.Hasanşekerözü Sok.No:5 S.Paşa/TEKİRDAĞ) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları
uygulanacaktır.
Basın Tdğ. -62945-
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de.
cmyk
EURO OTO
BAKIM-ONARIM VE MOTOR-ŞANZIMAN
ARIZALARININ GİDERİLMESİ, ARIZA TESPİT
CİHAZLARI İLE ARIZA TESPİTİ VE AVRUPA JAPON
ARAÇLARIN YEDEK PARÇA TEDARİĞİ
ADRES: 100.yıl Sanay� S�tes� Tan İş Merkez�
No : 14 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 260 58 48
Yeşil siyahlı takıma
destek verdi
Yıl: 9
Sayı: 2493 16 N�san 2015 Perşembe
Kurucu: Nac� AKYAZI www.avrupagazetec�l�k.com.tr
F�yatı: 25 Kr.
Malkara Beled�yes� adına Beled�ye Başkan Yardımcısı Bahaett�n Cömert, 10 N�san 2015
Cuma günü saat 17.20'de Antalya Soccer Cup 2015 Futbol
Turnuvasında Bursa Cebel
C�ty takımıyla karşılaşan Malkara Beled�yespor Veteran
Futbol takımını yalnız bırakmayarak yeş�l s�yahlı takıma
destek verd�.
8 N�san 2015 Çarşamba günü
başlayan turnuvada; Sarıyer’e
4-1, Yozgat’a 1-0, B�ngöl’e 3-1,
Marmar�s’e 4-3 mağlup olan Malkara Beled�yespor veteran futbol
takımı Bursa Cebel C�ty’� 3-0
mağlup ett�. Turnuvada dört mağlub�yet almasına rağmen Malkara
Beled�yespor, Antalya’dak� spor
cam�asından ve turnuvayı tak�p
edenler tarafından serg�led�ğ�
futbol sebeb�yle beğen� topladı.
Antalya Soccer Cup 2015 Futbol Turnuvası yönet�m� tarafından
düzenlenen ve Topkapı D�skoda
gerçekleşt�r�len plaket tören�nde
turnuvada yer alan takımlara
plaket ver�ld�. Beled�ye Başkan
Yardımcısı Bahaett�n Cömert,
turnuvanın A Grubunda yer alan
takımlara turnuva anısına plaket
takd�m ett�.
Plaket tören�nde yapmış
olduğu konuşmasında Sal�m
Yener Anı Turnuvasını düzenleyen turnuvanın tert�p kom�tes�ne
teşekkür eden Beled�ye Başkan
Yardımcısı Bahaett�n Cömert tarafından, 11 N�san 2015 tar�h�nde
başlayacak olan Sal�m Yener
Anı Turnuvasına katılacak olan
takımlara cam ş�ltler hatıra olarak
sunuldu. Sal�m Yener Anı Turnu-
vasında; Afyon Masterler�, Aksaray 68 Masterler�, Karaman 70
Masterler�, Şuhut Masterler�n�n
oluşturacağı Sal�m Yener Grubu
�le normal gruplardan gelecek en
�y� �k� üçüncü takım yer alacak.
Sal�m Yener Anı Şamp�yonu �se
12 N�san 2015 Pazar sabahı
oynanacak olan f�nal maçının
ardından bell� oldu.
ALPER ERAL
Tekirdağspor Finalde
Dev sergi açıldı
2014-2014 Futbol sezonunda şamp�yonluk �le
tamamlayan Tek�rdağspor’a,
anlamı b�r jest te Gazetec�
ve Araştırmacı Yazar Yaşar
Sev�nç’ten geld�.
1967 yılından bu yana
b�r�kt�rm�ş olduğu 5 b�n’�n
üzer�nde k� Tek�rdağspor fotoğraflarından özenle seçt�ğ�
59 fotoğrafı Tek�ra AVM’de
tüm spor severler�n beğen�s�ne sundu. 4 gün açık kalan
Serg�y� 4 on b�lerce k�ş� �zled�.
Tek�ra AVM’de açılan
serg�n�n açılış kurdeles�n�
Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Kad�r Albayrak,
Tek�rdağspor Kulüp Başkanı
Mustafa Aydoğdu, AK Part�
M�lletvek�l� Adayı Mustafa
Yel, Tek�rdağ Büyükşeh�r
Beled�ye Başkan Yardımcısı
Müdür Karaevl�, Tekn�k heyet
ve futbolcular katıldı.
Serg� �le açıklama yapan
Gazetec� ve Araştırmacı
Yazar Yaşar Sev�nç, bu
serg�n�n Tek�rdağspor’un �lk
etk�nl�ğ� olduğunu söyled�.
Tek�rdağspor sevg�s�n�n
Tek�rdğspor’un kurulduğu yıl
olan 1967 den ber� devam
ett�ğ�n� bel�rten Araştırmacı
Yazar Sev�nç, şunları kaydett�; “1967 yılından bu yana
Tek�rdağspor- Tarsus İdman
Yurduspor �le başlayan Tek�rdağspor sevg�m, bu serg� ve
Tek�rdağspor’un şamp�yonluğu �le en üst sev�yeye çıktı.
48 yıldır süren sarı-s�yahlı
sevdamın geçm�şs�nde �y� ve
kötü günler� spor severler �le
b�rl�kte Namık kemal stadında hep beraber yaşadık. 12
yıldır özlem �le bekled�ğ�m�z amatörlükten kurtulma
mücadelem�z�n sona ermes�,
b�nlerce Tek�rdağsporlu olduğu g�b� ben� de son derece
mutlu ett�.
Daha önce Tek�rdağspor
tar�h� k�tabını yayınlamıştım.
Bu şamp�yonluğu doyasıya
yaşamak �ç�n, Tek�rdağspor
tar�h�nde Tek�rdağlı olan 59
futbolcunun bulunduğu özel
fotoğraflarının bulunduğu
fotoğraf serg�s� açtım. Bu
serg�y� başta Mustafa Aydoğdu, Büyükşeh�r Beled�ye
Başkanı Kad�r Albayrak, Tüm
Yönet�c�lere, Tekn�k Kadroya, futbolcular ve b�nlerce
Tek�rdağsporluya armağan
ed�yorum. Dünya b�r tek Tek�rdağ ve Tek�rdağspor vardır.
Bunlara sah�p çıkalım. Sah�p
çıkanları destekleyel�m”
HABER MERKEZİ
Çorlu Fenerspor’u 2-0 yenen
Tek�rdağspor f�nale kaldı.
Muratlı Sahasında Çorlu
Fenerspor’u 2-0 yenen Tek�rdağspor f�nade Kapaklıspor’un
rak�b� oldu.
U-14 Futbol l�g� Play-Of
müsabakaları Muratlı sahasında
oynanan Tek�rdağspor-Çor-
lu Fenerspor karşılaşması �le
devam ett�. Çorlu Fenerspor’u
2-0 yenen Tek�rdağspor F�nalde
Kapaklıspor’un rak�b� oldu.
Karşılaşma hakkında açıklama yapan Tek�rdağspor Alt Yapı
Antrenörü Abdullah Eroğlu, em�n
adımlarla yollarına devam ett�kler�n� �fade ederek, şunları kay-
Milli Takıma
Davet Edildi
Antalya’da düzenlenecek
olan Spr�nt Ol�mp�k hazırlık
kampına Tek�rdağ Gençl�k İl
Müdürlüğü antrenörü Met�n
EMİN nezaret�nde Tek�rdağlı
sporcu Batuhan Çakır davet
ed�ld�.
Çakır, aynı zamanda
21-22 N�san 2015 tar�hler�
arasında Konya’da yapılacak
olan Uluslararası 5.Rum�
Çocuk Oyunları Tek�rdağ’ı ve
Türk�ye’y� tems�l edecek.
HABER MERKEZİ
dett�; “ Tek�rdağ Merkez Gurbundan şamp�yon olarak çıktı. D�ğer
guruplarla olan Play-Of maçları
başladı. İlk olarak Çorlu Fenerspor’u yend�k. Kapaklı spor
�le şap�yonluk maçına çıkacağız.
Kapaklıspor’u da yen�p Tek�rdağ’ı en �y� şek�lde tems�l etmek
�st�yoruz” HABER MERKEZİ
Download

damları, - Avrupa Gazetesi