T.C.
_
SAGLIK BAKANLIGI_
KAMU
HASTANELER!
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
__
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
_
/
10/02/2015
4734
belirtilen
malzeme
cerrahi
servisinin
olan
Sayılı
Beyin
ihtiyacı
aşağıda
Hastanemiz
K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç
olarak, 11/02/2015 tarih saat 15:30 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
ı
F
é
Idari v
T.İ.T.U.B.B.
.
1
u
Perkutan Girişim İle
Eksizyonel Distektomi
1
Adet
1
Adet
f
l
SUT
H
e
"d. Yrd.
Birim
Toplam
Girl im Kiti
Perkutan Girişim İle
Eksizyonel Distektomi
Cihazı
Titanyum Cranioplasty
Fixasyon Flap
5 Adet
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
www.trabzonkangni.gov.trzihale.phb internet adresinden temin edilebilir.
2- Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 11/02/2015 tarihi saat 15.30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
Perkütan Girişim İle Eksizyonel Diskektomi Girişim Kiti
SUT KODU
:
103070
1.
Sistemin CE ve/veya FDA belgeleri olmalıdır.
2.
.Sistemim 16gauge(1,3mm) girişim iğnesi olmalıdır.
3.
Sistemin, intradiskal alanda
O,
0,5 ve 1,0 cm derinliklerinde çalışması için kontrol
mekanizması bulunmalıdır.
4.
Sistem sadece Lomber Diskektomi Girişimlerinde Kullanılmaya Uygun Olmalıdır.
5.
Sistem kızaklı yontem ile birbirine uyumlu olmalıdır.
6.
Sistem cilt üzerinden sabitlemesi için silikon sabitleyicisi olmasıdır
7.
Sistem enfeksiyonu önlemek için disposable (tek kullanımlık) olması gerekmektedir
8.
Sistem yiv yapısıyla cihaza bağlanabilmelidir
9.
Sistem derinlik içingöstergesi olmalıdır
10. Sistem sadece perkütan girişim ile uygulanmalıdır.
.
m
V'
Uım”
gîmıîwğgîcîığahx
Perkütan Girişim ile Eksizyonel Diskektomi Cihazı
SUT KODU
:
103065
1.
Sistemin CE ve/veya FDA belgeleri olmalıdır.
2.
Sistem tek kullanımlık, kendinden bataryalı ve steril pakette olmalıdır.
3.
Sistem, seviyede çeşitli derinliklerde diskektomi yapılabilmesi için ayarlanabilir Uçlu
Sisteme Sahip Olmalıdır.
cm çalışma için kontrol aparatı olmalıdır.
4.
Çalışma yapılacak yerde
S.
Sistemin kontrollü ve güvenli kullanılması için açma/kapama tuşu bulunmalıdır.
6.
Sistem, diskleri parçalayarak elde ettiği nükleus parçalarını biopsi amaçlı kullanımı için
0,5, 1,0
mekanik bir şekilde kendi haznesinde muhafaza etmelidir.
7.
Sistem sadece Lomber Diskektomi Girişimlerinde Kullanılmaya Uygun Olmalıdır.
8.
Sistem hem lokal hem de genel anestezi eşliğinde kullanıılabilmelidir.
9.
Sistemde harici bir aparata veya ekstra bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmamalıdır.
10. Sistem, seviyenin yüksekliğine göre ayarlanabilmesi için açılabilir spiral kabloya sahip
olmalıdır.
//
“give
SİİJĞ
Kanğwgı
"aîêîêlırýğâ
saw”
171%
l (ı
ı
cîîîî3.'ıî'î`~
j_
ı
~.
ı
'
.
.
-.
ı
"l
TITANIUM CRANIOPLASTY FİKSASYON FLAP TEKNİK ŞARTNAMESİ
_g
GENEL HÜKÜMLER
o
o
o
ı
o
ı
Ürünler Sağlık Bakanlığından Onaylı olmalıdır.
Ürünler TITUBB kaydı mevcut olmalıdır.
Ürünler çift steril disposable ambalaj içerisinde olmalıdır.
Ürünler Üretim tarihi, ürün niteliği, son kullanım tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
lştirakçi firmanın yetkili olduğunu gösterir belgeler istekli bu belgeleri dosyasında sunmalıdır.
İhale öncesi ürün numunesi komisyona sunulmalıdır.
TEKNİK BİLGİLER
ı
'
.
o
o
İmplantlar kraniyal flap sabitlemek ve burr hole açığını kapama amacı ile tasarlanmış ve
kraniotomi prosedüründe yerine konan kafatası flap 'inin yapısal stabilitesini sağlamak üzere
dizayn edilmiş olmalıdır.
Daimi bir İmplant olan flap kilidinin tasarımı osteotomiye uyacak şekilde olmalıdır.İstenirse
burr hole üzerine uygulanabilmeli ve burr hole'ü tamamen kapatacak büyüklükte olmalıdır.
Operasyon sırasındaki kullanım pratikliği ile cerraha güçlü ve hızlı bir fiksasyon olanağı
verirken operasyon süresini kısaltmalıdır.
o
Flap kilidinin kullanımında vidalamaya gerek duyulmamalı ve kilit düzeneği yalnızca kapak ile
dişli kilitleme sapından oluşmalıdır.
o
Flap disk şeklinde yapılmış kapağın kenarları keskin olmamalıdır. Böylece kemiğe zarar
verilmemelidir.
o
Uygulama aletleri basit ama ergonomik tasarıma sahip olmalıpaslanmaz çelikten yapılmış
olmalı ve parçalarını ayırmaya gerek olmadan sterilizasyona olanak sağlamalıdır.
o
Revizyon gerektiren durumlarda kilit sisteminin çıkartılması için özel bir çıkarma enstrümanı
gerekmemeli, basit bir alet ya da ameliyat klempi kullanılarak üst kapak yerinden
çıkartılabilmelidir.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Kullanılacak olan sarf malzemelerle birlikte 3 adet uygulama seti hastaneye konsinye olarak
verilmelidir.
Flap tasarımıyla kilit şaftına sabitlenmiş alt kapak durayı rahatsız etmeyecek özellikte ve
küçük hacimde olmalıdır.
Titanyum flap plaklar tekli orjınal steril ambalajında olmalıdır.
Titanyum flap plaklar Titanyum Alaşımdan(ASTM F 136) üretilmiş olmalıdır.
Titanyum flep plaklar gama radyasyon ile sterilize edilmiş olmalıdır.
Titanyum flap plaklar 12mm-16 mm-20mm olmak üzere 3 farklı ebattı mevcut olmalıdır.
üst
Hareketli
ile
kilitleme
kilit
kapak
sapından
oluşmalıdır.
yalnızca
kapak
dişli
Flap
düzeneği
dişli sapın üzerinde yalnızca tek yönde ilerleyebilir olmalıdır.
Disk şeklinde yapılmış kapak kemiğe zarar verilmemelidir. Alt kapak duraya zarar
vermeyecek yapıda ve küçük hacimde olmalıdır.
İmplantlar X-ray CT MRl uyumlu olmalıdır
Trabzcfı`
en
/İEĞmmve
stanesi
_
KĞnı+:-~j='f"'°t,'.3"'
3
...en
,
_
5,.
Download

10/02/2015 olarak, 11/02/2015 tarih saat 15:30 kadar 462 341 56 54