DERS : KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI
KONU : YUMUŞAK ŞANKR VE AİDS
1.) Aşağıdakilerden hangisi , Yumuşak Şankr’ın etkenidir ?
a.) Hemofilus Ducrey b.) Neisseria gonore
c.) Treponema pallidum
d.) Hemofilus influenza
e.) Poxvirus
2.) Kasık lenf bezlerinde ağrılı şişlikler olan Bubon belirtisi aşağıdaki hangi hastalıkta
görülür ?
a.) Gonore
b.) Sifiliz
c.) AİDS
d.) Yumuşak şankr
e.) Genital herpes
3.) Aşağıdakilerden hangisi , AİDS hastalığının etkenidir ?
a.) HIV
B.) Neisseria gonore
d.) Hepatit B virüsü
c.) Bordetella pertusis
e.) Poxvirus
4.) AİDS tanısı --------------- testi ile konur.
5.) Yumuşak şankr lezyonları --------------- şankrı ile karışır.
6.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) AİDS hastalığının inkübasyon devri 3-6 ay devam eden semptomsuz dönemdir.
b.) (
) Yumuşak Şankr hastalığının inkübasyon dönemi 2 saattir.
c.) (
) Yumuşak şankrda bubon adı verilen ağrılı şişlikler meydana gelir.
d.) ( ) Hemofilus ducrey, gram pozitif bir basildir.
e.) (
) AİDS ‘li annelerin emzirdikleri bebeklerine anne sütü yoluyla HIV virüsü geçer.
7.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) AİDS tam olarak yerleşmişse , fırsatçı enfeksiyonlar tekrarlar.
b.) (
) AİDS te malign oluşum ortaya çıkmışsa , prognoz kötü olup, mortalite % 60- 70 dir.
c.) (
) Yumuşak şankrda , ağız içi lezyonlar, hastalığın tipik belirtisidir.
d.) (
) AİDS vakaları çoğu kez 20-45 yaş arasında olan kimselerde görülür.
e.) (
) AİDS tedavisi için tam etkili antiviral ajan henüz geliştirilememiştir.
8.) AİDS ‘in açılımını yazın :
Download

Yumuşak_Şankr_ve_AİDS_quizz