DERS :
KADIN SAĞLIĞI – HASTALIKLARI VE BAKIMI
KONU :
ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ
1.) Emzirmeyi tanımlayın :
2.) Bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk 6 ay sağlayabilen en iyi
besin ------------------------------- dür.
3.) Bebeklere ilk 6 ay sadece ------------------------------- verilmelidir.
4.) Aşağıdakilerden hangisi anne sütünün özelliklerindendir?
a.) Sindirimi zordur
b.) Kulak enfeksiyonlarını arttırır
d.) Reflüyü artırır
e.) Aşıların etkinliğini azaltır
c.) Bedavadır
5.) Aşağıdakilerden hangisi, bebeğin gazı çıkarıldıktan sonra aspirasyon olasılığını azaltmak
amacıyla uygun pozisyonda yatırılması için önerilen süredir ?
a.) Sol yan desteklenerek 30 dakika
b.) Sağ yan desteklenerek 15 dakika
c.) Sol yan desteklenerek 15 dakika
d.) Sağ yan desteklenerek 45 dakika
e.) Sağ yan desteklenerek 30 dakika
6.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D), yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Anne sütü ile beslenen bebeklerin zeka düzeyi yüksektir.
b.) (
) Anne sütü aşıların etkinliğini azaltır.
c.) (
) Anne sütü bebekte konstipasyon yapar.
d.) (
) Anne sütü sentetik hormonlar içermez.
e.) (
) Anne sütü ile beslenen bebekler sık sık doktora gider.
7.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D), yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Anne sütü alan bebeklerde juvenil eklem romatizması daha sık görülür.
b.) (
) Anne sütü bebeği bazı görme kusurlarına karşı korur.
c.) (
) Anne sütü bebeklerde obezite riskini arttırır.
d.) (
) Anne sütü her zaman temiz ve soğuktur.
e.) (
) Anne sütü bebeği bazı lenfoma türlerine karşı korur.
8.) Aşağıdakilerden hangisi, emzirmeyi etkileyen faktörlerden bebeğe ait olanlardandır?
a.) Prematüre bebek b.) Düşük doğum ağırlıklı bebek c.) Yarık damağı olan bebek
d.) Yarık dudağı olan bebek
e.) Hepsi
9.) Aşağıdakilerden hangisi, emzirmenin anneye olan yararlarındandır?
a.) Emzirme, anne için doğal bir sakinleştiricidir.
b.) Emzirme, uterus involusyonuna yardım eder.
c.) Emzirme, annenin kilo vermesini kolaylaştırır
d.) Emzirme annede osteoporoz riskini azaltır
e.) Hepsi
10.) Aşağıdakilerden hangisi, emzirmede memede görülen sorunlardan DEĞİLDİR?
a.) Yassı yada içe çökük meme başları
d.) Meme başı çatlakları
b.) İri meme başı c.) Mastit
e.) Meme apsesi
11.) Aşağıda verilen cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D), yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Emzirmeye doğumdan sonra 5. saatte başlanmalıdır.
b.) (
) Anne, emzirme döneminde bol sıvı tüketmelidir.
c.) ( ) Bebeğin ön sütü ve son sütü alabilmesi için, her emzirmede sadece bir meme
verilmelidir.
d.) (
) Meme apsesi oluşmuş ise, bebek özellikle apseli memeden emzirilir.
e.) (
) Süt sağma tekniği, anne taburcu olmadan hastanede hemşire tarafından öğretilir.
12.) Aşağıda verilen cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D), yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Emzirmeye doğumdan sonra ilk yarım saatte başlanmalıdır.
b.) ( ) Anne iş hayatı vb. gibi nedenlerle bebeği emziremiyorsa, 3 saatte bir sütünü sağıp
,memeyi boşaltmalıdır.
c.) (
) Ülkemizde annelerin % 15 ‘ i bebeklerini emzirmektedir.
d.) (
) Bebek emdikten sonra ,memede hala süt kalmışsa, kalan süt sağılmalıdır.
e.) (
) Bebeğe ilk altı ay içinde, anne sütüne ek olarak su ve inek sütü verilir
Download

DERS : KADIN SAĞLIĞI – HASTALIKLARI VE BAKIMI KONU : ANNE