Seksüel Yolla Bulaşan
Hastalıklar
Doç.Dr.Önder YAMAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji A.B.D
• Her yıl 12 milyon yeni hasta
• Her yıl 17 milyar USD harcama
• Ektopik gebelik riski 3 kat artar, %20
infertilite salpingitise bağlıdır
Etkenler
•
•
•
•
•
•
Klamidya
Gonore
HPV
HSV
Sfiliz
HIV
4.000.000 yeni olgu
800.000
750.000
350.000
100.000
65.000
Klinik
• Üretrit-servisit:
Gonore,
Klamidya,
Trikomanas, Herpes
• Ülseratif lezyon: Sfiliz, Herpes, Şankroid,
Granüloma inguinale, Trikomanas
• Papüller lezyon: HPV, Molloscum, Sfiliz
• Vulvavajinit: Trikomanas
Korunma
KONDOM !!!
Sfiliz
• T.Pallidum:
Primer:
veya ülser
Şankr
Sekonder:Mukokutan
öz lezyon ve LAP
Tersiyer:
Kardiak, nörolojik,
göz, kulak tutulumu
• Tanı: VDRL, TPHA,
Karanlık alan
• Tedavi:Benzatin penisilin,
doksisiklin
Şankroid
•
•
•
•
H.Ducreyi
HIV için kofaktör
Süpüratif inguinal LAP patognomonik
Tedavi: Azitromisin 1gr (tek doz)
Seftriakson 250mg (tek doz)
Siprofloksasin 2x500mg (3 gün)
Eritromisin 4x500mg (7 gün)
LGV
• Klamidya Trahomatis
• Unilateral inguinal
LAP ve ülseratif
lezyon
• Tanı: serolojik,
klamidya antijeni
• Tedavi: Doksisiklin
2x100mg (3 hafta)
Eritromisin
4x500mg (3hafta)
Genital HSV
• ABD’de en az 45
milyon kişi enfekte
• Genellikle HSV-2
• Genital lezyondan
smear, kültür, HSV
antijeni
• Tedavi: Asiklovir
3x4mg (7-10 gün)
Famsiklovir
4x500mg
Genital HPV
• Genital (HPV 6-11) ve
anogenital wart
• Lezyonun cerrahi
eksizyonu
enfeksiyonu
azaltmayabilir
Üretrit
• Enfekte bir kadınla (%40-60 asemptomatik)
korunmasız birtek ilişki sonrası üretrit riski:%17
• Gonore vs Klamidya (%4-35 miks)
• Pürülan ve mukopürülan akıntı
• Dizüri
• Gonore gram – kok, Thayer martin besi yeri
• Diğer: Ureaplazma, Mikobakter, Trikomonas,
HSV
Uretral eksuda nötrofiller ve Gr neg
diplokoklar
• (x 1000) immersiyon
sahasında
> 4-5
PNL
veya
• Sabah ilk idrarında (x
400)
>10 PNL
veya
• İdrarda lokosit esteraz
pozitifliği
Gonore Tedavi
• Seftriakson
• Sefiksim
doz)
• Siprofloksasin
doz)
• Oflaksasin
• Azitromisin
• Doksisiklin
500mg IM (tek doz)
400mg oral (tek
500mg oral (tek
400mg oral (tek doz)
1gr oral (tek doz)
2x100mg oral (tek doz)
Non-Gonokoksik Tedavi
• Azitromisin
1gr oral (tek doz)
• Doksisiklin
2x100mg (7 gün)
• Eritromisin
4x500mg (7 gün)
• Oflaksasin
1x400mg (5 gün)
Rekürren veya persistan: Partner tedavisi
kontrolü, metronidazol 2gr (tek doz)
Download

Slayt 1 - Prof. Dr. Önder Yaman