TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
KASIM 2013
Türkiye İstatistik Kurumu 17/02/2014 tarihinde 2013 yılı Kasım dönemi “Hanehalkı İşgücü
İstatistikleri” haber bültenini yayımladı.
2013 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İşsiz sayısı 154 bin kişi artarak 2 milyon 784 bin kişiye yükselmiştir.

İşsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile % 9,9,

Tarım dışı işsizlik oranı 0,3 puanlık artış ile % 12,

Genç işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile % 19,3 olmuştur.

İstihdam edilenler 152 bin kişi artarak 25 milyon 443 bin kişiye yükselmiştir. Bu
dönemde tarım sektöründe çalışanlar 299 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde
çalışanlar 451 bin kişi artmıştır.

İstihdam edilenlerin % 22,5’i tarım, % 19,4’ü sanayi, % 7,4’ü inşaat, % 50,7’si de
hizmetler sektöründe yer almıştır.

Toplam istihdam içinde;
-
hizmetler sektörünün payı 0,7 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat
sektörünün payı 0,2 puan artarken,
-
tarım sektörünün payı 1,3 puan azalmıştır.

İstihdam oranı 0,4 puanlık azalış ile % 45,9’dan % 45,5’e gerilemiştir.

İşgücüne katılma oranı 0,2 puan azalarak % 50,5 olmuştur.

Kayıt dışı çalışanların oranı 3,4 puan azalarak % 35,1’e gerilemiştir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
19.02.2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2013 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı, 154 bin kişi artarak 2
milyon 784 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı 0,5 puan artarak % 9,9’a yükselmiştir. Aynı
dönemde işsizlik oranı kentsel yerlerde 0,2 puanlık artışla % 11,5, kırsal yerlerde 1 puanlık
artışla % 6,6 olmuştur (Tablo 1, Grafik 1).
Tablo 1. Mevsimsel Etkilerden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, Kasım 2012-2013
Göstergeler
Kurumsal olmayan nüfus (000)
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000)
İşgücü (000)
İstihdam (000)
İşsiz (000)
İşgücüne katılma oranı
İstihdam oranı
İşsizlik oranı
Tarım dışı işsizlik oranı
TÜRKİYE
2012
2013
73.950
74.793
55.083
55.935
27.921
28.227
25.291
25.443
2.630
2.784
50,7
50,5
45,9
45,5
9,4
9,9
11,7
12,0
Genç nüfusta işsizlik oranı (1)
18,8
19,3
İşgücüne dahil olmayanlar (000)
27.162
27.707
Kaynak: TÜİK.
(1): 15-24 yaş grubundaki nüfustur.
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
KENT
KIR
2012
50.566
37.794
18.569
16.467
2.102
49,1
43,6
11,3
11,6
2013
51.048
38.306
18.944
16.772
2.171
49,5
43,8
11,5
11,8
2012
23.384
17.288
9.352
8.824
528
54,1
51,0
5,6
12,2
2013
23.745
17.628
9.283
8.671
613
52,7
49,2
6,6
12,7
21,9
19.225
21,1
19.362
12,8
7.936
15,4
8.345
Türkiye genelinde tarım dışı işsizlik oranı 0,3 puanlık artış ile % 12 olurken, 15-24 yaş grubunu
kapsayan genç işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile % 19,3’e yükselmiştir. Genç işsizlik oranı
kentsel yerlerde % 21,1, kırsal yerlerde % 15,4 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Grafik 1. İşsizlik Oranları
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
19.02.2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2013 yılı Kasım döneminde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre
152 bin kişi artarak 25 milyon 443 bin kişi olmuştur. Tarım sektöründe çalışanların sayısı 299
bin kişi azalarak 5 milyon 728 bin kişiye gerilerken, sanayi sektöründe çalışanların sayısı 114
bin kişi artarak 4 milyon 927 bin kişiye, inşaat sektöründe çalışanların sayısı 78 bin kişi
artarak 1 milyon 889 bin kişiye, hizmetler sektöründe çalışanların sayısı da 260 bin kişi
artarak 12 milyon 900 bin kişiye yükselmiştir (Grafik 2).
2013 Kasım döneminde istihdam edilenlerin % 22,5’i tarım, % 19,4’ü sanayi, % 7,4’ü inşaat ve %
50,7’si ise hizmetler sektöründe istihdam edilmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemi ile
kıyaslandığında toplam istihdam içinde hizmetler sektörünün payı 0,7 puan, sanayi
sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı
1,3 puan azalmıştır.
İstihdam edilenlerin % 29,7’sini kadın nüfus, % 70,3’ünü erkek nüfus oluştururken, % 65,3’ü
ücretli veya yevmiyeli, % 4,4’ü işveren, % 18,5’i kendi hesabına çalışan, % 11,8’i de ücretsiz
aile işçisidir.
İstihdam oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak % 45,9’dan % 45,5’e
gerilemiştir.
Grafik 2. İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
19.02.2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2013 yılı Kasım döneminde 55 milyon 935 bin kişi olan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 28
milyon 227 bin kişisi işgücüne dahil olurken, 27 milyon 707 bin kişisi işgücü dışında kalmış,
işgücüne katılma oranı 0,2 puan azalarak % 50,5 olmuştur. İşgücüne dahil olmayan nüfusun;
% 7,1’ini iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, % 42,1’ini ev işleriyle uğraşanlar, % 17,2’sini
eğitim ve öğretim görenler, % 14,3’ünü emekliler, % 13,2’sini çalışamaz haldekiler, % 0,2’sini
mevsimlik çalışanlar ve % 6’sını da bunların dışındaki nedenlerle çalışmayanlar
oluşturmaktadır.
2013 yılı Kasım döneminde iş aramayıp çalışmaya hazır olan 1 milyon 955 bin kişi
bulunmaktadır. Bu kişilerle birlikte geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 739 bin kişiye ulaşırken,
geniş tanımlı işsizlik oranı % 16,8 olmuştur.
Türkiye genelinde 2013 yılı Kasım döneminde yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre
3,4 puan azalışla % 35,1 olarak gerçekleşmiştir. Kayıt dışı çalışanların oranı tarım sektöründe
% 84,2’den % 82,2’ye, tarım dışı sektörlerde % 24,2’den % 21,4’e gerilemiştir. Sosyal
güvenlik kapsamında olmayan ücretli ve yevmiyeli çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre 2,9 puan azalarak % 19 olmuştur.
2013 yılı Kasım döneminde bir önceki döneme göre mevsim etkilerinden arındırılmış verilere
göre, istihdam edilenlerin sayısı 70 bin kişi artarak 25 milyon 546 bin kişiye yükselirken, işsiz
sayısı da 5 bin kişi azalarak 2 milyon 800 bin kişiye gerilemiştir. Mevsimsel etkilerden
arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak % 50,7’ye, istihdam oranı 0,1 puan
artarak % 45,7’ye yükselirken, işsizlik oranı % 9,9’luk düzeyini korumuştur.
Bu konuyla ilgili ayrıntılı haber bültenine www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
19.02.2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download

2013 Yılı Kasım Ayı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri