Tablo 4. Çıkış yapan turistlerin geliş amacına göre dağılımı
Geliş amacı
Toplam
Tatil, gezi, eğlence
Arkadaş, akraba ziyareti
Sağlık ve tıbbi hizmetler
İş ve mesleki amaçlı
Diğer
Kişi
%
1,026,013
100
624,821
272,105
4,174
117,696
7,218
60.90
26.52
0.41
11.47
0.70
78,833 kişi olarak tahmin edilen on beş yaşından küçük
çıkış yapan turist sayısı tabloya dahil edilmemiştir.
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Kaynak: Devlet Planlama Örgütü
Download

Tablo 4. Çıkış yapan turistlerin geliş amacına göre dağılımı