Tablo 6. Çıkış yapan turistlerin konaklama türüne göre kişi, geceleme sayısı ve ortalama
kalış süresi
Konaklama türü
Kişi
%
Geceleme
sayısı
%
Ort. kalış
süresi
1,060,807
100
8,045,887
100
7.6
539,030
50.81
2,357,680
29.30
4.4
Diğer tesisler
Kiralık konut
85,990
47,867
8.11
4.51
345,685
598,116
4.30
7.43
4.0
12.5
Kendi evi
62,679
5.91
1,038,298
12.90
16.6
310,073
15,168
29.23
1.43
3,588,908
117,199
44.61
1.46
11.6
7.7
Toplam
Otel ve benzeri tesisler
Arkadaş, akraba yanı
Diğer
78,833 kişi olarak tahmin edilen on beş yaşından küçük çıkış yapan turist sayısı tabloya
dahil edilmemiştir.
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Turistler birden fazla konaklama türünde kalabileceğinden, konaklama türlerine göre turist sayısı,
toplam çıkış yapan turist sayısından fazla çıkabilir.
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü
Download

Tablo 6. Çıkış yapan turistlerin konaklama türüne göre kişi