TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BİLGİ NOTU
KASIM 2014
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 27/11/2014
tarihinde 2014 yılı Kasım ayı “Tüketici Güven Endeksi” haber bültenini yayımladı.
2014 yılı Kasım ayında;

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre % 2,4 azalarak 70,3’ten 68,7’ye
gerilemiştir.

Gelecek 12 aylık dönemde;
Tasarruf etme ihtimali % 5,2 azalmıştır.
Otomobil satın alma ihtimali % 7,3 azalmıştır.
Konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali % 25,4 azalmıştır.
Genel ekonomik durum beklentisi % 0,9 azalmıştır.
Hanenin maddi durum beklentisi % 1,7 azalmıştır.
İşsiz sayısı beklentisi % 3,9 azalmıştır.

Bu değişiklikler gelecek 12 aylık dönemde bir önceki aya göre; tüketicilerin tasarruf
etme, otomobil satın alma, konut satın alma veya inşa ettirme ihtimalleri ile genel
ekonomik durumun daha iyi olacağını bekleyenlerin sayısı ve hanenin maddi
durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azaldığı, işsiz sayısında artış
bekleyenlerin oranında ise artış olduğunu göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
01/12/2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TÜİK ve TCMB tarafından ortaklaşa olarak yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin
kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile
gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına
ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanmaktadır.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer
alabilmektedir. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den
küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
2014 yılı Ekim ayında 70,3 olan tüketici güven endeksi Kasım ayında % 2,4 azalarak 68,7
değerine gerilemiştir. Tüketici güven endeksinin 2014 Kasım ayında aldığı değer tüketici
güvenindeki kötümserliğin artarak devam ettiğini göstermektedir (Tablo 1, Grafik 1).
Tablo 1. Tüketici Güven Endeksi ve Alt Kalemlerine İlişkin Endeks Değerleri ve Değişim Oranları
Eylül 2014
Endeks Değeri
Ekim 2014 Kasım 2014
Değişim
(Bir önceki aya göre, %)
Ekim 2014 Kasım 2014
Tüketici Güven Endeksi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
74,0
70,3
68,7
-4,9
-2,4
Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
91,2
90,2
88,6
-1,1
-1,7
Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
102,1
91,3
90,5
-10,5
-0,9
İşsiz Sayısı Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde) (1)
78,7
73,7
70,8
-6,3
-3,9
Tasarruf Etme İhtimali (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
23,9
26,1
24,7
9,4
-5,2
Endeks Durumu
Eylül 2014
Ekim 2014
Kasım 2014
Tüketici Güven Endeksi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
İyimser
Kötümser
Kötümser
İşsiz Sayısı Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde) (1)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Tasarruf Etme İhtimali (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Kaynak: TÜİK.
(1): İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisindeki azalışı, azalması ise işsiz sayısı
beklentisindeki artışı göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
01/12/2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Grafik 1. Tüketici Güven Endeksi
85,0
83,0
81,0
78,5
79,0
77,0
75,8
76,7
77,5
77,2
74,9
75,0
75,5
75,6
73,0
78,5
77,5
76,0
72,4
73,7
72,7
71,0
76,2
75,0
74,0
73,9
73,2
72,1
69,0
70,3
69,2
67,0
68,7
Aralık
Kasım
Ekim
2014
Eylül
Temmuz
2013
Ağustos
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
65,0
Kaynak: TÜİK.
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali % 5,2 azalmıştır.
Tasarruf etme ihtimali endeksi % 5,2 oranında azalmış ve Ekim ayında 26,1 olan endeks,
Kasım ayında 24,7 değerine düşmüştür. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde
tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi % 0,9 azalmıştır.
Ekim ayında 91,3 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi % 0,9 oranında azalarak,
Kasım ayında 90,5 olmuştur. Endeksteki bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik
durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre
azaldığını göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
01/12/2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi % 3,9 azalmıştır.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre % 3,9 oranında azalarak, Kasım ayında 70,8
değerine düşmüştür. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin
oranındaki artıştan kaynaklanmıştır (Not: İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı
beklentisinde azalışı, azalması ise işsiz sayısı beklentisinde artışı göstermektedir).
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi % 1,7 azalmıştır.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre % 1,7 oranında azalmış ve Ekim
ayında 90,2 olan endeks değeri Kasım ayında 88,6 olmuştur. Endeksteki düşüş, gelecek 12
aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının
azalmasından kaynaklanmıştır.
Aynı dönemde, gelecek 12 aylık dönemde bir önceki aya göre tüketici fiyatlarının değişimine
ilişkin beklenti % 1,8, dayanıklı tüketim malı satın alma düşüncesi % 0,7 artarken, ücretlerin
değişimine yönelik beklenti % 2,5, otomobil satın alma ihtimali % 7,3, konut satın alma veya
inşa ettirme ihtimali % 25,4 azalış göstermiştir. Bütün alt bileşenler itibariyle tüketici
güveninde kötümserliğin devam ettiği görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 2. Seçilmiş Tüketici Güven Endeksi Alt Bileşen Değerleri ve Değişim Oranları
Seçilmiş Endeks Alt Bileşenleri
Dayanıklı Tüketim Malı Satın Alma Düşüncesi
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Endeks Değeri
Eylül 2014 Ekim 2014 Kasım 2014
Tüketici Fiyatlarının Değişimine İlişkin Beklenti
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Otomobil Satın Alma İhtimali
(Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Konut Satın Alma veya İnşa Ettirme İhtimali
(Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Ücretlerin Değişimine Yönelik Beklenti
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Değişim
(Bir önceki aya göre, %)
Ekim 2014 Kasım 2014
98,3
98,5
99,2
0,2
0,7
78,7
78,0
79,4
-0,8
1,8
12,7
12,9
11,9
1,5
-7,3
11,0
10,9
8,1
-0,9
-25,4
97,0
96,8
94,3
-0,3
-2,5
Kaynak: TÜİK.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
01/12/2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ