19 MAYIS İLÇESİ MAHALLE MUHTARLARI İSİM LİSTESİ
Ahmet Ali TOPAL
Aydınpınar Mahallesi Muhtarı
Cemal ATĠK
Bahçelievler Mahallesi Muhtarı
Ramazan GÜNAYDIN
Ballıca Mahallesi Muhtarı
EĢref KARCI
Beylik Mahallesi Muhtarı
Hasan OSMANOĞLU
Cerekli Mahallesi Muhtarı
Yusuf ġENOCAK
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı
Metin YILMAZ
Çamlıca Mahallesi Muhtarı
Hasan EV
Çandır Mahallesi Muhtarı
Bekir BEKTAġ
Çepinler Mahallesi Muhtarı
Mustafa DEMĠR
Çiftlik Mahallesi Muhtarı
Abdullah ġAHĠN
Dereköy Mahallesi Muhtarı
Aziz UZUN
Engiz Mahallesi Muhtarı
Cemil AKġAHĠN
Çetirlipınar Mahallesi Muhtarı
Dursun EĞEN
Dağköy Mahallesi Muhtarı
Ġsmet USTA
Düzköy Mahallesi Muhtarı
Vahit MANGIR
Esentepe Mahallesi Muhtarı
Ramazan ġENOL
Esenyer Mahallesi Muhtarı
Mehmet BAġER
Hibe Mahallesi Muhtarı
Mehmet SARI
Fındıklı Mahallesi Muhtarı
Ahmet AYDIN
Ġstiklal Mahallesi Muhtarı
Mümin ALGAN
Karacaoğlu Mahallesi Muhtarı
Lütfi GÜNDOĞDU
Karagöl Mahallesi Muhtarı
Murat KARAGÖL
KarĢıyaka Mahallesi Muhtarı
Halil Ġbrahim DEMĠRELLĠ
Kertme Mahallesi Muhtarı
Ġsmail ġENER
Kumcağız Mahallesi Muhtarı
Niyazi ÖZDĠN
Kösedik Mahallesi Muhtarı
Ahmet AKGÜL
KuĢkayası Mahallesi Muhtarı
Yıldırım Ali ACAR
Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı
Cemal TAġ
Ormancık Mahallesi Muhtarı
Halil AKYÜZ
Pazar Mahallesi Muhtarı
Süleyman GÜMÜġ
Tepeköy Mahallesi Muhtarı
Musa KOTUROĞLU
Yeni Mahalle Muhtarı
Birol ÖZKAN
YeĢilköy Mahallesi Muhtarı
Hüseyin AKKUġ
YeĢilova Mahallesi Muhtarı
Dursun SELĠM
YeĢilyurt Mahallesi Muhtarı
Mustafa YAZICI
Yukarıengiz Mahallesi Muhtarı
Yörükler Mahallesi Muhtarı
Veli AYDIN
YükseliĢ Mahallesi Muhtarı
Salim KÖK
Download

19 mayıs ilçesi mahalle muhtarları isim listesi