Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI TEZLİ (ALAN İÇİ) YÜKSEK LİSANS MÜLAKAT LİSTESİ
Aday No Adı
Soyadı
Mülakat Tarihi ve Saati
Mülakat Yeri
1444
ZAFER
ASYA
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1445
GÜRKAN
BAġOĞLU
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1448
GÜLER
GELGEÇ
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1452
MERVE
GÜMÜġ
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1455
RAMAZAN
EKĠNCĠ
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1459
EDA
PALYOġ
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1465
AHMET TUĞKAN DĠNLER
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1467
ZEYNEP
ÖZÇAVDAR
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1473
NUMAN CAN
ALBAYRAK
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1480
YAVUZ SELĠM
EROL
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1484
MUHAMMET
ÇOLAK
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1485
NURULLAH
KÖSE
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1488
MUHAMMED
OKUMUġ
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1492
ASLI
BAġEVĠ
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1503
ALĠ
KARAĠBRAHĠMOĞLU
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1508
HANDE
YAZICI
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1510
ESRA
KARAMEHMETOĞLU
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1522
EREN
KÜTÜK
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
1528
ĠKRAM
DĠNÇ
14/08/2014 Saat:10.00 Ġktisat Anabilim Dalı BaĢkanlığı
Download

İktisat Tezli Yüksek Lisans (Alan içi) Mülakat Listesi