T.C.
MANAVGAT
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
ŞOFÖRLÜK SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARA İLİŞKİN LİSTE
SINAV YERİ
SÖZLÜ SINAV TARİHİ
:MANAVGAT ADLİYESİ
:22 MART 2015 PAZAR - SAAT:09:00
ÖRNEK 2
S/N
ADAY
NO
1
9
2
ADI
SOYADI
EN SON MEZUN
OLDUĞU OKUL
MERKEZİ
SONUÇ
SINAV PUANI
HALĠL ĠBRAHĠM
AKKAYA
LĠSE
79,37826
ADAYLIĞI KABUL
16
SONER
ÖZER
LĠSE
79,33022
ADAYLIĞI KABUL
3
3
RECEP
NUR
LĠSE
77,97482
ADAYLIĞI KABUL
4
15
HASAN
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,88943
ADAYLIĞI KABUL
5
4
MEHMET
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,59702
ADAYLIĞI KABUL
6
11
ĠSMET
YALÇIN
LĠSE
76,32862
ADAYLIĞI KABUL
7
18
SĠNAN
ÖZOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,39960
ADAYLIĞI KABUL
8
17
GÖKHAN
ÇAĞLAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,04114
ADAYLIĞI KABUL
9
12
MEHMET SERGEN
ÇALT
LĠSE
74,01737
ADAYLIĞI KABUL
10
20
TAYFUN
BAġ
LĠSE
73,87070
ADAYLIĞI KABUL
11
7
ENDER
ÇINAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,09758
PUANI YETERSĠZ
12
13
MURAT
SERT
MESLEK LĠSESĠ
72,93255
PUANI YETERSĠZ
13
1
SÜLEYMAN TUĞRUL
ÇAKMAK
LĠSE
72,57599
PUANI YETERSĠZ
14
5
ASLAN
GÜLTÜRK
LĠSE
72,56335
PUANI YETERSĠZ
15
8
ERTAN
AYDIN
LĠSE
72,47738
PUANI YETERSĠZ
16
14
MUSTAFA
ġENOCAK
LĠSE
72,20174
PUANI YETERSĠZ
17
2
SEMĠH
KURTCAN
LĠSE
71,76175
PUANI YETERSĠZ
18
10
ABDULLAH FATĠH
KARAGÜLLE
LĠSE
71,12957
PUANI YETERSĠZ
19
6
ġENOL
ATĠK
LĠSE
70,70222
PUANI YETERSĠZ
20
19
SEYĠT HARUN
BALCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,61546
PUANI YETERSĠZ
21
21
RAMAZAN
SAK
LĠSE
70,22176
PUANI YETERSĠZ
KAYITLARIMIZA UYGUNDUR.17/02/2015
HAYATİ KARAASLAN
BAŞKAN 40189
HASAN DALAK
ÜYE 41151
Sayfa 1 / 2
ÜMİT AKBIYIK
ÜYE 109819
AÇIKLAMALAR
1-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar en geç 20/03/2015 günü mesai bitimine kadar sınav giriĢ
belgelerini almaları gerekmektedir.
2-BaĢvuru esnasında sınav giriĢ belgesi için dosya içerisine fotoğraf eklemeyen adayların sınav giriĢ belgelerini
almak için 1 adet fotoğraf ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (sınav giriĢ belgesine yapıĢtırılacak)
3-Mülakata girmeye hak kazanan adaylar "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu"nu (bu form
kesinlikle bilgisayar ortamında doldurularak, çıktısı alınacaktır.) bir adet kimlik fotokopisi ekleyerek, en geç
mülakat tarihine kadar BaĢkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
4-"Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu kesinlikle bilgisayar ortamında doldurularak, sadece çıktısı
alınacak ve imzalanacaktır.
Not: Manavgat Adliyesi kadrolu Ģoförlük sınavına baĢvuru yapan Safter ÇİNAR'ın sınav
baĢvurusunu bulunduğu yer yada herhangi bir malahlli Cumhuriyet BaĢsavcılığı aracılığıyla
göndermediği, kendisi PTT aracılığıyla baĢvuru yaptığı anlaĢıldığından baĢvuru talebi
reddedilmiştir.
Sayfa 2 / 2
Download

HAYATİ KARAASLAN HASAN DALAK ÜMİT AKBIYIK BAŞKAN