HAZIRLIK 1 – DERSLİK B 405
1140605015
EGE HASRET
OCAK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140605036
ĠREM NUR
ÖLÇER
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140302009
Bahar
EREN
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140607044
HAYDAR
BOZER
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
1140605008
ABDULLAH
KARAHAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140606027
NĠRAYGÜL
ASLAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
1140704016
MEHMET ZEKĠ
ÖZTÜRK
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140607041
GÖKHAN
ÇINAR
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
1140607052
EBRU
AYYÜREK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
1140703019
ÖZNUR
METĠN
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
1140606029
BATUHAN
BAKAR
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
1140605606
PAVEL
TUCHIN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140601048
EREN
KARANFĠL
Çevre Mühendisliği
1140802005
ERSEL
ALTUN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
1140607032
HAZAL
KARAÇAY
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
Mimarlık
HAZIRLIK 2 – DERSLİK B 401
1140101006
SEREN
YILDIRAN
Fen - Edebiyat Fakültesi
Kimya
1140302065
KAAN
GÖKÇE
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140601020
ĠPEK
TECĠMEN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140603008
ĠBRAHĠM ETHEM
AKSAKAL
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140604013
BEYZA
YEMENOĞLU
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
1140605046
DOĞAN
GÜLER
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140607049
SĠBEL
BERRAK
Biyomedikal Mühendisliği
1140802017
LÜTFULLAH
BUDAK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
1140302052
KORAY
TAġKIN
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140604014
MUSTAFA MURAT
KALENDER
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
1140603002
HANĠFE SELĠN
KARA
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140604004
MERT
YAVUZ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
1140704030
ERAY
GEDĠK
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140602056
ALĠ
ACAR
Çorlu Mühendislik Fakültesi
ĠnĢaat Mühendisliği
1140605016
BUĞSE
TAġÇI
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
Mimarlık
HAZIRLIK 3 – DERSLİK B 402
1140605049
AHMET BĠRKAN
SERBEST
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140606020
MUHAMMED
ARITÜRK
Bilgisayar Mühendisliği
1140801029
BUSE
KURT
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
1140302051
SELÇUK
ÖZKAYA
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140324010
LEYLA
USTA
Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği
1140603040
ġAHĠN BATUHAN
ÇARPIK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140606046
ġEREF EMRE
DĠNÇ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
1140603026
OSMAN
ġAHĠN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140606003
MURAT CAN
DÖNGEL
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
1140607030
BELGĠN
ÇAPRAZ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
1140702035
ĠSMAĠL
ÖRAN
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisat
1140302007
BAġAK
GÜRBÜZ
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140302033
HAZEL FATMA
MERĠÇ
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140605028
ABDULLAH
ÖKMEN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140606061
MELĠKE
YUSUFOĞLU
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
HAZIRLIK 4 – DERSLİK B 403
1140701034
UMUT
KOCATEPE
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme
1140704031
SABĠHA
ĠLHAN
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140603048
BETÜL SENA
ÖZTÜRK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140702046
MUSTAFA
ALAGÖZ
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisat
1140704010
ABDULLAH KUTAY
SARMA
Uluslararası ĠliĢkiler
1140802013
METĠN
FĠLGÖZ
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
1140302063
BURAK CAN
YURDAGÜL
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140603027
ONUR
GÜNELTAY
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140605019
ADA
PETÜK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140703024
AHMET SELMAN
ERĠġ
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
1140601028
NAZLI
AÇAR
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140322004
BERKAN
BAYRAK
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme
1140601037
MERYEM AYġE
ĠġCAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140603046
YILMAZ EMRE
GÜMÜġ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140704036
MERTCAN
ÇELĠK
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
Mimarlık
HAZIRLIK 5 – DERSLİK B 302
1140704039
GĠZEM
KAPTAN
Uluslararası ĠliĢkiler
GÜVENĠN
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
1140801020
ALĠ HAN
1140701031
BEGÜM
BAġPINAR
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme
1140704034
MEHMET
KACAR
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140104009
AYTEN ĠREM
IġIK
Fen - Edebiyat Fakültesi
Matematik
1140324014
TUĞÇE
AKSANGU
Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği
1140601031
SEÇĠL
YOLCU
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140606051
MUSTAFA
EġĠYOK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
1140703003
EDA
ARSLANTÜRK
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
1140104016
NUREL
YILDIRIM
Fen - Edebiyat Fakültesi
Matematik
1140302040
NĠHAL
KADER
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140604019
ÖZCAN
ZAL
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
1140702021
MUSTAFA
ġĠMġEK
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisat
1140108012
ġEVVAL
KABATÜRK
Fen - Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
1140703034
ĠLKER
TERGEK
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
1140605007
ÖZGE
CĠCĠ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140701019
ÖZGE
TUNÇER
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme
1140703015
TEKĠN
KAYA
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
Peyzaj Mimarlığı
HAZIRLIK 6 – DERSLİK B 303
1140801023
ASLIHAN
PALĠ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
1140607025
BURAK
ĠPEK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
1142302016
BETÜL
ġENSOY
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
1140104012
KORHAN
ÇOBAN
Fen - Edebiyat Fakültesi
Matematik
1140104024
RABĠA
AYDIN
Fen - Edebiyat Fakültesi
Matematik
1140603028
MEHMET
ALINAK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140316036
ĠREM NUR
BEYHAN
Bitki Koruma
1140802023
MEHMET
BOZKURT
Ziraat Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
1140601030
RABĠA
ĠHTĠYAR
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140606031
MUSTAFA TOLGA
GÖK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
1140606035
MUSTAFA
KAYHAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
1140702045
GÜLÇĠN
ATĠLA
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisat
1140603009
SEMĠH
KUGU
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140606050
UĞUR SĠNAN
UYSAL
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
1140601025
AYġE
SEYHAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140601604
Mustafa
Engin
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140704020
DENĠZ
AKġAHĠN
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140606049
MUHAMMET BURAK
ELĠTAġ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Mimarlık
HAZIRLIK 7 – DERSLİK C 302
1140704006
YEġĠM
DURAN
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140704017
BÜNYAMĠN
KORKMAZ
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140704026
TUĞÇE
KASAPOĞLU
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140302016
BATUHAN DOĞAN
GÖKMEN
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140605018
EKĠN
BOZYEL
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140704021
TURGAY
DEMĠREL
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140317032
MELĠKE
KURTEL
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi
1140702004
EMRE
PETEKCĠ
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Ġktisat
1140704014
CANER
OKCUOĞLU
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140601019
ĠPEK
YÜRÜK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140604015
FATMA NĠLAY
ÇAĞMAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
1140704033
MERVE
ġAHĠN
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140704005
AHMET EMRE
USTA
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140603603
GYOKHAN
YAVASH
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140603056
AZĠZ
YAYLACI
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
1140104010
AYLĠN
YILDIRIM
Fen - Edebiyat Fakültesi
Matematik
1140302011
BÜġRA
SEVĠNÇ
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140302053
GÖZDE
GÖKDENĠZ
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
HAZIRLIK 8 – DERSLİK C 303
1140302054
EYġAN
ÇAKIR
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1140316035
ÖZGÜR
PĠġKĠN
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
1140319021
AġKIM SELĠN
KOPARAL
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji
1140601026
KADĠR
ÖZCAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140601047
TAHĠR LĠDER
AġKIN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140601050
GÖKHAN
YILDIZ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
1140604010
AYġENUR
GÖKKAYA
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
1140604020
DENĠZ
ġEN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
1140605044
MENDERES
ÇAKAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1140606060
ALĠ
ÇAKIR
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
1140607039
MEHMET
ġEN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
1140701007
GÖKHAN
BEĞENMĠġ
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme
1140701025
MUSTAFA
TOP
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme
1140703036
YASEMĠN
SOYDEMĠR
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
1140704004
MUHAMMET
ATĠġ
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140704015
BÜġRA NUR
TAġKENT
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler
1140704019
ZEYNEP
TURAL
Uluslararası ĠliĢkiler
1140801002
MAHMUT KIVANÇ
ÜNERKOL
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
1140606062
ABDÜL KADĠR
CEYLAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
İ.Ö. HAZIRLIK 1 – DERSLİK C 402
2140655016
OZAN
METE
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140656024
HÜSEYĠN
KARABAġ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140654012
BĠLAL
ÇELĠK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
(Ġ.Ö.)
2140654001
BURAK
KELEġ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
(Ġ.Ö.)
2140655019
BURAK
MĠRAÇ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140656037
SULTAN HAZAL
YILMAZ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140654026
YÜCEL
GÖRÜR
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
(Ġ.Ö.)
2140654013
SELĠN
DAĞAġAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
(Ġ.Ö.)
2140654049
SALĠH MERT
ENGĠN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
(Ġ.Ö.)
2140655031
ġAFAK ÖKKEġ
DENĠZ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140656008
BERKAY
YILMAZER
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140655003
SEDAT
DULKADIR
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140656007
FĠLĠZ
ÖZTÜRK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140653042
ĠSMAĠL BERKAY
KESELĠK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140655028
ĠREM ECE
BAL
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140656025
DOĞAN CAN
ERBAġ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140653046
NUR BAġAK
YETĠM
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140653015
MEHMET ONUR
ÇELEN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140654051
HÜSEYĠN
CĠNGÜ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
(Ġ.Ö.)
2140655006
YUNUS
TURAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140654028
DURSUN ALĠ
YILDIZ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
(Ġ.Ö.)
İ.Ö. HAZIRLIK 2 – DERSLİK B 404
2140655033
NĠHAL
ÇAKAR
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140656059
ZEYNEP
KOCATEPE
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140654031
ÜMMÜHAN
USTA
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
(Ġ.Ö.)
2140653008
DEMET
ġARK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140653016
ĠDRĠS
BALABAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140655024
EMRE
YÜCEL
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140653055
ELĠF
TAġ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140655905
AHMET TAYLAN
ÖZTÜRK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140655026
MERT
GÜNDOĞDU
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140656020
HANDAN
KELEġ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140656060
HALĠL
BOZAN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140655035
SĠNAN
TÜZEN
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140654036
NUMAN DERDA
ÖZKUTLU
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
(Ġ.Ö.)
2140655038
MUHAMMED
KUġ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2130655803
DENĠZ
BAYIR
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140656035
ONUR
YILMAZ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140655023
NURULLAH
ÇELĠK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140653030
MESUT
TAġ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140654011
SERCAN
ÖZAY
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
(Ġ.Ö.)
2140655059
GÖKAY
DEMĠRTAġ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (Ġ.Ö.)
2140656028
MEHMET ALĠ EREN
OK
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Ġ.Ö.)
Download

HAZIRLIK 1 – DERSLİK B 405