TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BİLGİ NOTU
ŞUBAT 2014
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 27/02/2014
tarihinde 2014 yılı Şubat ayı “Tüketici Güven Endeksi” haber bültenini yayımladı.
2014 yılı Şubat ayında;

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre % 4,3 azalarak 72,4’ten 69,2’ye
gerilemiştir.

Gelecek 12 aylık dönemde;
Tasarruf etme ihtimali % 15,8 azalmıştır.
Konut tamiratına para harcama ihtimali % 2,4 azalmıştır.
Genel ekonomik durum beklentisi % 3,9 azalmıştır.
Hanenin maddi durum beklentisi % 2,7 azalmıştır.
Otomobil satın alma ihtimali % 24,3 azalmıştır.
İşsiz sayısı beklentisi % 2,8 azalmıştır.

Bu değişiklikler gelecek 12 aylık dönemde bir önceki aya göre; tüketicilerin tasarruf
etme ihtimallerinin, konut tamiratına para harcama ihtimallerinin, genel ekonomik
durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının, hanenin
maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının, otomobil satın alma
ihtimallerinin azaldığını ve işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranında da artış
olduğunu göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
03/02/2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TÜİK ve TCMB tarafından ortaklaşa olarak yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin
kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile
gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına
ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanmaktadır.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer
alabilmektedir. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den
küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
2014 yılı Ocak ayında 72,4 olan tüketici güven endeksi Şubat ayında % 4,3 azalarak 69,2
değerine gerilemiştir. Tüketici güven endeksinin 2014 Şubat ayında aldığı değer tüketici
güvenindeki kötümserliğin artarak devam ettiğini göstermektedir (Tablo 1, Grafik 1).
Tablo 1. Tüketici Güven Endeksi ve Alt Kalemlerine İlişkin Endeks Değerleri ve Değişim Oranları
Endeks Değeri
Değişim Oranı
(Bir önceki aya göre, %)
Ara.13
Oca.14
Şub.14
Oca.14
Şub.14
Tüketici Güven Endeksi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
75,0
72,4
69,2
-3,5
-4,3
Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
92,4
91,3
88,8
-1,2
-2,7
Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
101,9
94,0
90,4
-7,7
-3,9
İşsiz Sayısı Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde) (1)
81,8
78,0
75,8
-4,6
-2,8
Tasarruf Etme İhtimali (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
23,8
26,1
22,0
9,6
-15,8
Endeks Özeti
Endeks Durumu
Ara.13
Oca.14
Şub.14
Tüketici Güven Endeksi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
İyimser
Kötümser
Kötümser
İşsiz Sayısı Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde) (1)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Tasarruf Etme İhtimali (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Kaynak: TÜİK.
(1): İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisindeki azalışı, azalması ise işsiz sayısı
beklentisindeki artışı göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
03/02/2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Grafik 1. Tüketici Güven Endeksinin Aylara Göre Değişimi
85,0
83,0
81,0
78,5
79,0
77,5
77,2
77,0
74,9
73,0
75,5
77,5
75,8 76,7
75,0
75,0
76,2
75,6
72,4
72,1
71,0
69,0
Aralık
Kasım
Ekim
2014
Eylül
Temmuz
2013
Ağustos
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Ocak
Şubat
69,2
67,0
Kaynak: TÜİK.
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali % 15,8 azalmıştır.
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre % 15,8
oranında azalmış ve Ocak ayında 26,1 olan endeks, Şubat ayında 22’ye düşmüştür. Bu azalış,
tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre
azaldığını göstermektedir.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi % 3,9 azalmıştır.
Ocak ayında 94 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi % 3,9 oranında azalarak,
Şubat ayında 90,4 değerine düşmüştür. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik
durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre
azaldığını göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
03/02/2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi % 2,8 azalmıştır.
Şubat ayında gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi % 2,8 oranında azalarak
75,8 değerine düşmüştür. Bu düşüş, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki artıştan
kaynaklanmıştır (Not: İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisinde
azalışı, azalması ise işsiz sayısı beklentisinde artışı göstermektedir).
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi % 2,7 azalmıştır.
Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre
% 2,7 oranında azalmış ve Ocak ayında 91,3 olan endeks değeri Şubat ayında 88,8 olmuştur.
Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını
bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklanmıştır.
Aynı dönemde, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde bir önceki aya göre dayanıklı tüketim
malı satın alma düşüncesi % 2,2, tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti % 1, otomobil
satın alma ihtimali % 24,3,
konut tamiratına para harcama ihtimali % 2,4, ücretlerin
değişimine yönelik beklenti % 2,4 azalmıştır. Alt bileşenler itibariyle de tüketici güvenindeki
kötümserliğin devam ettiği görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 2. Seçilmiş Tüketici Güven Endeksi Alt Bileşen Değerleri ve Değişim Oranları
Seçilmiş Endeks Alt Bileşenleri
Endeks Değeri
Değişim Oranı
(Bir önceki aya göre, %)
Ara.13
Oca.14
Şub.14
Oca.14
Şub.14
Dayanıklı Tüketim Malı Satın Alma Düşüncesi
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
98,4
97,8
95,6
-0,6
-2,2
Tüketici Fiyatlarının Değişimine İlişkin Beklenti
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Otomobil Satın Alma İhtimali
(Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Konut Tamiratına Para Harcama İhtimali
(Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Ücretlerin Değişimine Yönelik Beklenti
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
84,4
75,9
75,1
-10,1
-1,0
13,2
15,1
11,4
14,3
-24,3
34,9
33,7
32,9
-3,4
-2,4
98,4
96,5
94,1
-2,0
-2,4
Kaynak: TÜİK.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
03/02/2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ