TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI BİLGİ NOTU
ŞUBAT 2014
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24/02/2014 tarihinde 2014 yılı Şubat ayı “imalat sanayi
kapasite kullanım oranı” verilerini yayımladı.
2014 yılı Şubat ayında;

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan
artarak % 72,2’den % 73,3 seviyesine yükselmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya 0,2 puan
azalarak % 74,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Mal grupları itibariyle, geçen yılın aynı ayına göre ara malları, tüketim malları,
dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içecekler kapasite kullanım oranlarında artış
olurken, dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları kapasite kullanım oranlarında
düşüş kaydedilmiştir.

Sektörler itibariyle kapasite kullanım oranının en yüksek olduğu sektör % 86,7 ile
bir önceki ayda olduğu gibi bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
olurken, en düşük kapasite kullanımı % 53,8 ile içeceklerin imalatı sektöründe
görülmüştür.
İmalat sanayi genelinde 2013 yılı Şubat ayında % 72,2 olan kapasite kullanım oranı 2014
yılının aynı ayında 1,1 puan artarak % 73,3 seviyesine yükselmiştir. Mevsimsel etkilerden
arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak % 74,4 seviyesinde
gerçekleşmiştir (Tablo 1, Grafik 1).
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
28/02/2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 1. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ve Mevsimsel Etkilerden
Arındırılmış KKO (Ağırlıklı Ortalama - %)
Aylar
2013
2014
Geçen yılın
aynı ayına
göre değişim
(Puan)
2013
2014
I
72,4
73,9
1,5
73,1
74,6
-1,3
73,3
1,1
73,2
74,4
-0,2
KKO
KKO-MA
II
72,2
III
72,7
74,0
IV
73,6
74,3
V
74,8
74,6
VI
75,3
74,8
VII
75,5
74,9
VIII
75,5
75,0
IX
75,4
75,0
X
76,4
75,8
XI
75,6
75,0
XII
76,0
75,9
Yıllık Ortalama
74,6
74,6
Bir önceki
aya göre
değişim
(Puan)
Kaynak: TCMB.
Grafik 1. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Ağırlıklı Ortalama - %)
(%)
78
GRAFİK: 3 GRAPH: 3
77
76,4
76
76,0
75
74
75,3
75,6
75,4
74,8
73,9
73,6
73
72,4
72
71
75,5
75,5
73,3
72,7
72,2
I
II
III
IV
V
VI
VII
2013
VIII
IX
X
XI
XII
2014
Kaynak: TCMB.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
28/02/2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
İmalat sanayi kapasite kullanımında, geçen yılın aynı ayına göre ara malları, tüketim malları,
dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içecekler kapasite kullanım oranlarında artış olurken,
dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları kapasite kullanım oranlarında düşüş
kaydedilmiştir. Kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı ayına göre ara mallarında 3 puan
artışla % 76,1’e, tüketim mallarında 0,3 puan artışla % 72,2’ye, dayanıksız tüketim mallarında
0,3 puan artışla % 72,6’ya, gıda ve içeceklerde 0,3 puan artışla % 70,5’e yükselirken, dayanıklı
tüketim mallarında 0,3 puan azalışla % 70,4’e, yatırım mallarında da 1,2 puan azalışla %
70,9’a gerilemiştir (Grafik 2).
Grafik 2. Mal Gruplarına Göre İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Ağırlıklı Ortalama - %)
(%)
80
GRAFİK: 3 GRAPH: 3
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
2013 Ocak 2013 Şubat 2013 Mart 2013 Nisan 2013 Mayıs
2013
Haziran
Tüketim Malları
2013
Temmuz
2013
Ağustos
Ara Malları
2013 Eylül
2013 Ekim 2013 Kasım 2013 Aralık 2014 Ocak 2014 Şubat
Yatırım Malları
Kaynak: TCMB.
Kapasite kullanım oranının en yüksek olduğu sektör % 86,7 ile bilgisayarların, elektronik ve
optik ürünlerin imalatı, % 80,7 ile kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı, % 79,7 ile tekstil
ürünlerinin imalatı sektörleri izlemiştir. Kapasite kullanım oranının en düşük olduğu sektörler
% 53,8 ile içeceklerin imalatı; % 55 ile diğer imalatlar, % 57 ile kok kömürü ve rafine edilmiş
petrol ürünleri imalatı sektörleri olmuştur.
Bu konuyla ilgili bültene www.tcmb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
28/02/2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ