TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BİLGİ NOTU
EYLÜL 2014
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 29/09/2014
tarihinde 2014 yılı Eylül ayı “Tüketici Güven Endeksi” haber bültenini yayımladı.
2014 yılı Eylül ayında;

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre % 1 artarak 73,2’den 74’e yükselmiştir.

Gelecek 12 aylık dönemde;
Tasarruf etme ihtimali % 0,9 artmıştır.
Konut tamiratına para harcama ihtimali % 4,7 azalmıştır.
Genel ekonomik durum beklentisi % 2,3 artmıştır.
Hanenin maddi durum beklentisi % 0,6 azalmıştır.
Otomobil satın alma ihtimali % 5,6 artmıştır
İşsiz sayısı beklentisi % 1,3 artmıştır.

Bu değişiklikler gelecek 12 aylık dönemde bir önceki aya göre; tüketicilerin tasarruf
etme ihtimalleri ile otomobil satın alma ihtimalleri ve genel ekonomik durumun
daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının arttığını, konut
tamiratına para harcama ihtimalleri ile hanenin maddi durumunun daha iyi
olacağını bekleyenlerin oranının azaldığı, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranında
azalış olduğunu göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
30/09/2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TÜİK ve TCMB tarafından ortaklaşa olarak yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin
kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile
gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına
ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanmaktadır.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer
alabilmektedir. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den
küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
2014 yılı Ağustos ayında 73,2 olan tüketici güven endeksi Eylül ayında % 1 artarak 74
değerine yükselmiştir. Tüketici güven endeksinin 2014 Eylül ayında aldığı değer tüketici
güvenindeki kötümserliğin azalarak devam ettiğini göstermektedir (Tablo 1, Grafik 1).
Tablo 1. Tüketici Güven Endeksi ve Alt Kalemlerine İlişkin Endeks Değerleri ve Değişim Oranları
Tem.14
Endeks Değeri
Ağu.14
Değişim
(Bir önceki aya göre, %)
Eyl.14
Ağu.14
Eyl.14
Tüketici Güven Endeksi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
73,9
73,2
74,0
-0,9
1,0
Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
91,1
91,7
91,2
0,7
-0,6
Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
98,4
99,8
102,1
1,5
2,3
İşsiz Sayısı Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde) (1)
81,1
77,7
78,7
-4,2
1,3
Tasarruf Etme İhtimali (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
25,0
23,7
23,9
-5,5
0,9
Endeks Durumu
Tem.14
Ağu.14
Eyl.14
Tüketici Güven Endeksi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
İyimser
İşsiz Sayısı Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde) (1)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Tasarruf Etme İhtimali (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Kaynak: TÜİK.
(1): İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisindeki azalışı, azalması ise işsiz sayısı
beklentisindeki artışı göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
30/09/2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Grafik 1. Tüketici Güven Endeksi
85,0
83,0
81,0
78,5
79,0
77,0
76,7
75,8
77,5
77,2
74,9
75,0
75,6
73,0
78,5
77,5
76,0
72,4
73,7
72,7
71,0
75,5
76,2
75,0
74,0
73,9
73,2
72,1
69,0
Aralık
Kasım
Ekim
2014
Eylül
Temmuz
2013
Ağustos
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Ocak
Şubat
69,2
67,0
Kaynak: TÜİK.
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali % 0,9 artmıştır.
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre % 0,9 oranında
artış göstermiştir. Ağustos ayında 23,7 olan endeks, Eylül ayında 23,9 değerine yükselmiştir.
Bu yükselme, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki
aya göre arttığını göstermektedir.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi % 2,3 artmıştır.
Ağustos ayında 99,8 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi % 2,3 oranında artarak,
Eylül ayında 102,1 olmuştur. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun
daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını
göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
30/09/2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi % 1,3 artmıştır.
Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi % 1,3 oranında artarak, Eylül ayında
78,7 değerine yükselirken, bu artış işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki azalıştan
kaynaklanmıştır (Not: İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisinde
azalışı, azalması ise işsiz sayısı beklentisinde artışı göstermektedir).
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi % 0,6 azalmıştır.
Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre
% 0,6 oranında azalmış ve Ağustos ayında 91,7 olan endeks değeri Eylül ayında 91,2
olmuştur. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını
bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklanmıştır.
Aynı dönemde, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde bir önceki aya göre dayanıklı tüketim
malı satın alma düşüncesi % 1,7, tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti % 1,0,
otomobil satın alma ihtimali % 5,6, ücretlerin değişimine yönelik beklenti % 1,2 artış
gösterirken, konut tamiratına para harcama ihtimali % 4,7 azalış göstermiştir. Bütün alt
bileşenler itibariyle tüketici güveninde kötümserliğin devam ettiği görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 2. Seçilmiş Tüketici Güven Endeksi Alt Bileşen Değerleri ve Değişim Oranları
Seçilmiş Endeks Alt Bileşenleri
Dayanıklı Tüketim Malı Satın Alma Düşüncesi
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Tem.14
Tüketici Fiyatlarının Değişimine İlişkin Beklenti
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Otomobil Satın Alma İhtimali
(Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Konut Tamiratına Para Harcama İhtimali
(Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Ücretlerin Değişimine Yönelik Beklenti
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Endeks Değeri
Ağu.14
Değişim
(Bir önceki aya göre, %)
Eyl.14
Ağu.14
Eyl.14
98,8
96,6
98,3
-2,2
1,7
81,7
77,8
78,7
-4,8
1,0
13,1
12,0
12,7
-8,6
5,6
32,4
33,3
31,7
2,8
-4,7
95,1
95,8
97,0
0,7
1,2
Kaynak: TÜİK.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
30/09/2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download

2014 Yılı Eylül Ayı Tüketici Güven Endeksi