T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/10 Rapor Tarihi: 29/05/2014 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında
5’inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza havale edilen Ordu Büyükşehir
Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesinin belirlenmesi talebine ilişkin Büyükşehir Belediyesi-Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 02/05/2014 tarihli ve 258 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
2014 Yılı Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun
97.maddesi gereği hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur. Söz konusu tarifenin Büyükşehir
Belediye Meclis gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim.” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; “Ordu Büyükşehir
Belediyesinin 2014 Yılı Ücret Tarifesi Taslağı”nda; 8-19-42-44-45-47-49-50-52-53-64-65-6769 ve 70’nci maddelerinde değişiklik yapılması ile diğer maddelerin ise dairesinden geldiği
şekilde uygun görülmüş olup; Buna göre;
Vergi, Resim
Gelirin
Harç ve
Dayanağı
Ücret
Madde: 8
( p)
(r)
Gelirin Adı
Birimi İlgili Daire
(Adet, Başkanlığın’dan
Saat,
Teklif
m2, m3, Ton,
Edilen
Gün
vb.)
Çeşitli Ücretler
2464 SK.97mdOBB Kule Kullanım Bedeli Bedeli (OBB
5216 SK.23/m,o
Adet
tarafından GSM kuleleri)
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oGSM Kule Yeri
Adet
md.
Komisyonu-muzca
Kabul
Edilen
17.700,00 22.500,00
23.600,00 30.000,00
Madde: 19 Kesim Ücreti ( Altınordu ve Perşembe İlçesi Harici Diğer 17 İlçe )
2464 SK.97md(c)
5216 SK.23/m,oBüyükbaş Hayvan
Adet
0,00
50,00
md.
Not : Hayvan kesim ve Et Nakliye ücretlerine Katma Değer Vergisi, Mera Fonu ve Muayene
Denetleme Harcı dahildir.
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/10 Rapor Tarihi: 29/05/2014 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Madde: 42 Yol Tahrip Bedelleri
5216 SK.23/m,o
(a)
Parke Yol
md.
5216 SK.23/m,o
(b)
Asfalt Yol
md
Madde: 44
M2
57,50
24,00
M2
90,00
50,00
Araç Çalışma Ruhsat Ücretleri 1. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa Şehir İçi Çalışan )
2464 SK.97mdDolmuş ve minibüsler (18 koltuk dahil)
5216 SK.23/m,o
Adet
1 yıllık
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oFayton Ruhsat Ücreti
Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oFayton Güzergah Belge Ücreti
Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oFayton Tescil Ücreti
Adet
md.
(c)
(g)
(h)
(ı)
300,00
400,00
0,00
100,00
0,00
150,00
0,00
250,00
Madde: 45
Araç Çalışma Ruhsat Ücretleri 2. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa Hariç Diğer İlçeler )
(c)
2464 SK.97md- Dolmuş ve minibüsler (18 koltuğa kadar)
5216 SK.23/m,o1 yıllık (1. ve 2. bölge köy Minibüsleri Adet
md.
dahil)
Madde: 47
(b)
(c)
250,00
1. Bölge (Altınordu-Ünye-Fatsa) Otobüs,Dolmuş,Minibüs,Servis ve Ticari Taksi Devir,
Güzergah Durak Kullanım Ücretleri
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oAltınordu İlçesi 1.2.3.4. Hat
Adet
md.
2464 SK.97md- 19 Nolu Cumhuriyet Mah. Taş.Koop,
5216 SK.23/m,o18 Nolu Kuğukent Taş.Koop,
Adet
md.
23 Nolu Nizamettin Mah. Taş.Koop,
Eskipazar-Toki Hattı
2464 SK.97md- Gülyalı-Uzunisa-Karacaömer-Ulubey5216 SK.23/m,oEskipazar minibüs hattı ve Giresun
Adet
md.
Küçük otobüsleri
(a)
180,00
25.250,00 30.000,00
17.580,00 20.000,00
16.400,00
20.000,00
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 2464 SK.97md5216 SK.23/m,oÜnye İlçesi 1.ve 2. Hat
Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oÜnye İlçesi Yeşil Hat
Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oÜnye İlçesi Kırmızı Hat
Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oFatsa İlçesi Dolmuş ve Minibüs Hatları Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oAltınordu İlçesi Ticari Taksi
Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oÜnye İlçesi Ticari Taksi
Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oFatsa İlçesi Ticari Taksi
Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oS Plaka 18 Koltuğa Kadar
Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oS Plaka 18-30 Koltuk Arası
Adet
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oS Plaka 30 Koltuk ve Yukarısı
Adet
md.
(e)
(f)
(g)
(h)
(ı)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
Madde: 49
Rapor No: 2014/10 Rapor Tarihi: 29/05/2014 14.160,00 15.000,00
18.880,00 20.000,00
16.520,00 18.000,00
9.400,00 15.000,00
2.950,00
3.500,00
2.600,00
3.000,00
2.050,00
2.500,00
4.130,00
4.250,00
4.840,00
5.000,00
5.550,00
6.000,00
2. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa ) S Plaka Yeni Giriş Ücretleri ( 4 Eşit Taksitte
Ödenmek Üzere Zamanında Ödenmeyen Taksitlere Gecikme Zammı Uygulanır )
2464 SK.97md( a)
5216 SK.23/m,oS Plaka 18 Koltuğa Kadar
Adet
5.900,00
5.000,00
md.
2464 SK.97md( b)
5216 SK.23/m,oS Plaka 18-30 Koltuk Arası
Adet
10.620,00 10.000,00
md.
2464 SK.97md( c)
5216 SK.23/m,oS Plaka 30 Koltuk ve Yukarısı
Adet
14.160,00 14.000,00
md.
NOT : Ticari Plakası Olupta S Plakaya Geçmek İsteyenlerden Gerekli Şartları Taşıyanlardan Bu
Ücret % 50 İndirimli Olarak Alınır.
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Madde: 50
( a)
( b)
( c)
Madde: 52
(a)
Madde: 53
(a)
(d)
Rapor No: 2014/10 Rapor Tarihi: 29/05/2014 1. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa Hariç İlçeler ) S Plaka Yeni Giriş Ücretleri ( 4 Eşit
Taksitle Ödemek Üzere, Zamanında Ödenmeyen Taksitlere Gecikme Zammı Uygulanır.
)
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oS Plaka 18 Koltuğa Kadar
Adet
5.900,00
3.500,00
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oS Plaka 18-30 Koltuk Arası
Adet
10.620,00
8.000,00
md.
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oS Plaka 30 Koltuk ve Yukarısı
Adet
14.160,00 10.000,00
md.
1. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa ) Ticari Taksi, Dolmuş, Minibüs ve Otobüs Yeni
Giriş Ücretleri
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oTicari Taksi
Adet
12.980,00 13.000,00
md.
2. Bölge ( Altınordu-Ünye-Fatsa Hariç Diğer İlçeler ) Ticari Taksi, Dolmuş, Otobüs,
Minibüs Yeni Giriş Ücreti
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oTicari Taksi
Adet
7.000,00
5.000,00
md.
2464 SK.97mdMinibüs Yeni Giriş ( Tüm Köy Belde ve
5216 SK.23/m,o
Adet
7.000,00
5.000,00
Mahallelerden Gelenler )
md.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Madde 64 Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali Ücret Tarifesi
Yetki Belgesi Türü (A,B,D) olanlar 100 km Üstü uluslar arası ve şehirler arası taşımalar için
a) 4925 SK 64 md. 7 koltuk ve altı
Koltuk Sayısı
6,00
6,00
b) 4925 SK 64 md. 8 ve 14 koltuklu
Koltuk Sayısı
11,00
11,00
c) 4925 SK 64 md. 15 ve 24 koltuklu
Koltuk Sayısı
19,00
19,00
d) 4925 SK 64 md. 25 ve 34 koltuklu
Koltuk Sayısı
26,00
26,00
e) 4925 SK 64 md. 35 ve 44 koltuklu
Koltuk Sayısı
30,00
30,00
f) 4925 SK 64 md. 45 koltuk üstü
Koltuk Sayısı
45,00
45,00
Yetki Belgesi Türü (A,B,D) (Y) olanlar- 100 km ve Altı uluslar arası ve şehirler arası taşımalar için
a) 4925 SK 64 md. 7 koltuk ve altı
Koltuk Sayısı
4,00
4,00
b) 4925 SK 64 md. 8 ve 14 koltuklu
Koltuk Sayısı
5,00
5,00
c) 4925 SK 64 md. 15 ve 24 koltuklu
Koltuk Sayısı
9,00
9,00
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU d) 4925 SK 64 md. 25 ve 34 koltuklu
Koltuk Sayısı
e) 4925 SK 64 md. 35 ve 44 koltuklu
Koltuk Sayısı
f) 4925 SK 64 md. 45 koltuk üstü
Koltuk Sayısı
Yetki Belgesi Türü (D,Y) olanlar- İl İçi Yolcu taşıması yapanlardan
a) 4925 SK 64 md. 7 koltuk ve altı
Koltuk Sayısı
b) 4925 SK 64 md. 8 ve 14 koltuklu
Koltuk Sayısı
c) 4925 SK 64 md. 15 ve 24 koltuklu
Koltuk Sayısı
d) 4925 SK 64 md. 25 ve 34 koltuklu
Koltuk Sayısı
e) 4925 SK 64 md. 35 ve 44 koltuklu
Koltuk Sayısı
f) 4925 SK 64 md. 45 koltuk üstü
Koltuk Sayısı
Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan)
a) 4925 SK 64 md. 7 koltuk ve altı
Koltuk Sayısı
b) 4925 SK 64 md. 8 ve 14 koltuklu
Koltuk Sayısı
c) 4925 SK 64 md. 15 ve 24 koltuklu
Koltuk Sayısı
d) 4925 SK 64 md. 25 ve 34 koltuklu
Koltuk Sayısı
e) 4925 SK 64 md. 35 ve 44 koltuklu
Koltuk Sayısı
f) 4925 SK 64 md. 45 koltuk üstü
Koltuk Sayısı
Otoparka Giriş-Çıkış Yapan Taşıt Türü (Otobüsler)
a) 4925 SK 64 md. 0-25 (0-50) Dk
Koltuk Sayısı
b) 4925 SK 64 md. 1 saate kadar
Koltuk Sayısı
c) 4925 SK 64 md. 12 Saate Kadar her Saat İçin İlave Koltuk Sayısı
d) 4925 SK 64 md. 12-24 Arası Her Saat İçin İlave
Koltuk Sayısı
e) 4925 SK 64 md. 24 Saat Üstü Her Saat için ilave
Koltuk Sayısı
f) 4925 SK 64 md. Aylık abone ücreti
Koltuk Sayısı
Ticari otomobiller (Taksiler)
a) 4925 SK 64 md. 0-25 (0-50) Dk
Koltuk Sayısı
b) 4925 SK 64 md. 1 saate kadar
Koltuk Sayısı
c) 4925 SK 64 md. 12 Saate Kadar her Saat İçin İlave Koltuk Sayısı
d) 4925 SK 64 md. 12-24 Arası Her Saat İçin İlave
Koltuk Sayısı
e) 4925 SK 64 md. 24 Saat Üstü Her Saat için ilave
Koltuk Sayısı
f) 4925 SK 64 md. Aylık abone ücreti
Koltuk Sayısı
Otoparka Giriş-Çıkış yapan taşıt türü (Resmi araçlar Dahil,Özel Araçlar)
a) 4925 SK 64 md. 0-25 (0-50) Dk
Koltuk Sayısı
b) 4925 SK 64 md. 1 saate kadar
Koltuk Sayısı
c) 4925 SK 64 md. 12 Saate Kadar her Saat İçin İlave Koltuk Sayısı
d) 4925 SK 64 md. 12-24 Arası Her Saat İçin İlave
Koltuk Sayısı
e) 4925 SK 64 md. 24 Saat Üstü Her Saat için ilave
Koltuk Sayısı
Rapor No: 2014/10 Rapor Tarihi: 29/05/2014 15,00
19,00
23,00
15,00
19,00
23,00
3,50
4,00
6,00
9,00
11,00
15,00
3,50
4,00
6,00
9,00
11,00
15,00
1,50
4,00
6,00
9,00
11,00
15,00
1,50
4,00
6,00
9,00
11,00
15,00
9,00
9,00
1,50
1,00
0,50
97,50
9,00
9,00
1,50
1,00
0,50
97,50
0,00
2,00
1,00
0,50
0,50
49,00
0,00
2,00
1,00
0,50
0,50
49,00
0,00
5,00
1,00
0,50
0,50
0,00
5,00
1,00
0,50
0,50
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU f)
4925 SK 64 md.
Rapor No: 2014/10 Rapor Tarihi: 29/05/2014 Aylık abone ücreti
Koltuk Sayısı
49,00
49,00
Not
:
1- Anadoludan gelip yolcu indirerek farklı illere giden otobüslerden 5 TL ücret
alınacaktır.
2- Altınordu,Fatsa,Ünye şehirler arası otobüs terminalinden ilk kalkış yapan veya terminali ara durak
olarak
kullanan ve farklı illere gidecek olan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, yukarıdaki çıkış
ücretinin ' 35-44 koltuklu ' bölümünde belirtilen ücrete tabi
olacaklardır.
3- Terminal ticari taksiler aylık abonman ücreti ödemek suretiyle giriş çıkış yapacaklardır.
Madde 65 Fatsa-Ünye Şehirler Arası Otobüs Terminali Ücret Tarifesi
Yetki Belgesi Türü (A,B,D) olanlar 100 km Üstü uluslar arası ve şehirler arası taşımalar için
a) 4925 SK 64 md. 7 koltuk ve altı
Koltuk Sayısı
4,50
4,50
b) 4925 SK 64 md. 8 ve 14 koltuklu
Koltuk Sayısı
8,50
8,50
c) 4925 SK 64 md. 15 ve 24 koltuklu
Koltuk Sayısı
14,50
14,50
d) 4925 SK 64 md. 25 ve 34 koltuklu
Koltuk Sayısı
20,00
20,00
e) 4925 SK 64 md. 35 ve 44 koltuklu
Koltuk Sayısı
23,00
23,00
f) 4925 SK 64 md. 45 koltuk üstü
Koltuk Sayısı
37,50
37,50
Yetki Belgesi Türü (A,B,D) (Y) olanlar- 100 km ve Altı uluslar arası ve şehirler arası taşımalar için
a) 4925 SK 64 md. 7 koltuk ve altı
Koltuk Sayısı
4,50
4,50
b) 4925 SK 64 md. 8 ve 14 koltuklu
Koltuk Sayısı
8,50
8,50
c) 4925 SK 64 md. 15 ve 24 koltuklu
Koltuk Sayısı
14,50
14,50
d) 4925 SK 64 md. 25 ve 34 koltuklu
Koltuk Sayısı
20,00
20,00
e) 4925 SK 64 md. 35 ve 44 koltuklu
Koltuk Sayısı
23,00
23,00
f) 4925 SK 64 md. 45 koltuk üstü
Koltuk Sayısı
37,50
37,50
Not : Terminalin diğer ücretlendirme hususları için, Tarifesinin sonundaki 'not' kısmına bakınız.
Yetki Belgesi Türü (D,Y) olanlar- İl İçi Yolcu taşıması yapanlardan
a) 4925 SK 64 md. 7 koltuk ve altı
Koltuk Sayısı
2,50
2,50
b) 4925 SK 64 md. 8 ve 14 koltuklu
Koltuk Sayısı
3,00
3,00
c) 4925 SK 64 md. 15 ve 24 koltuklu
Koltuk Sayısı
4,50
4,50
d) 4925 SK 64 md. 25 ve 34 koltuklu
Koltuk Sayısı
7,00
7,00
e) 4925 SK 64 md. 35 ve 44 koltuklu
Koltuk Sayısı
8,50
8,50
f) 4925 SK 64 md. 45 koltuk üstü
Koltuk Sayısı
11,50
11,50
Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan)
a) 4925 SK 64 md. 7 koltuk ve altı
Koltuk Sayısı
1,00
1,00
b) 4925 SK 64 md. 8 ve 14 koltuklu
Koltuk Sayısı
3,00
3,00
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/10 Rapor Tarihi: 29/05/2014 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU c)
d)
e)
f)
4925 SK 64 md.
4925 SK 64 md.
4925 SK 64 md.
4925 SK 64 md.
15 ve 24 koltuklu
25 ve 34 koltuklu
35 ve 44 koltuklu
45 koltuk üstü
Koltuk Sayısı
Koltuk Sayısı
Koltuk Sayısı
Koltuk Sayısı
Madde: 67
Altınordu Sebze ve Meyve Hal Tahsis ve İşgal Ücreti
(a)
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oSebze ve Meyve Hal’i Aylık Kira Ücreti Adet
md.
Madde: 69
Ünye Sebze ve Meyve Hal-Kira-Kantar-Giriş-Çıkış Ücreti
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oAylık Kira Ücreti
Adet
md.
2464 SK.97mdSebze ve Meyve Halinde; İlk Giriş ve
5216 SK.23/m,o
Adet
Kiralık İşyeri Devir Ücreti
md.
(a)
(f)
Madde: 70
(f)
4,50
7,00
8,50
11,00
275,00
325,00
275,00
325,00
15.000,00
20.000,00
275,00
325,00
Fatsa Sebze ve Meyve Hal-Kira-Kantar-Giriş-Çıkış Ücreti
2464 SK.97md5216 SK.23/m,oAylık Kira Ücreti
Adet
md.
2464 SK.97mdSebze ve Meyve Halinde; İlk Giriş ve
5216 SK.23/m,o
Adet
Kiralık İşyeri Devir Ücreti
md.
(a)
4,50
7,00
8,50
11,00
15.000,00 20.000,00
İş bu rapor meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Ek: 1- Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi.
Fahrettin BOĞ
Başkan
Hüseyin TAVLI
Başkan V.
(KATILMADI)
Kahraman YALÇIN
Üye
Mehmet ER
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
Download

10. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi