SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE
MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ
Erciyes İşyerleri Sitesi 199. Cadde No: 16 Macunköy Yenimahalle Ankara
Tel: 0 312 397 88 33, Faks: 0 312 397 32 32, web: www.serdalab.com.tr
ANALİZ TALEP ve KABUL FORMU
Numune Adedi
Laboratuvar Kayıt No
Sıra No
Derinlik
Numune kaydının yapılması durumunda bu form sözleşme niteliğindedir. Analizi talep eden Kişi/ Kurum tarafından doldurularak imzalanacaktır.
1. Analizi Talep Eden Kişinin / Kurumun
Adı
Adresi
Telefon Numarası
Faks
E-posta
Yetkilisi
GSM
Vergi Dairesi
Vergi No/TCKN
2. Raporlama Bölümü
Firma Adı / Tapu Sahibi
Proje Adı / İl-İlçe-Köy
ADA
PAFTA
PARSEL
ALAN
Not: Firma adı ve proje adı belirtilen taleplerde analiz raporu söz konusu firma ve proje adına, firma adı ve proje adı belirtilmeyen taleplerde analiz raporu Analizi Talep Eden
Kişi/ Kurumun adına düzenlenir. Bu bölümde belirtilen firma adı ve proje bilgileri müşteri beyanı olup, Laboratuvarımızın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
3. Numune Teslimi
Laboratuvar
Tarafından
4. Rapor Teslim Talebi

Elden

Kargo

Elden

Kargo

E-posta/ Faks

Nakliye

Açıklamalar
a- Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra talep edilecek ve uygun bulunan sözleşme değişiklikleri için bu formun 5.Ek talepler bölümü doldurulur.
b- Laboratuvardan numune alınması talep edilmediği takdirde numunelerin analiz şartlarına uygun şekilde alınması, ambalajlanması ve muhafazası işlemleri müşterinin sorumluluğundadır.
c- Rapor orijinal olarak 2 nüsha hazırlanır, 1 nüshası Müşteriye verilir, 1 nüshası da laboratuvarımızca arşivlenir. Müşteri tarafından talep edilecek rapor kopyaları, arşiv nüshasından kontrollü
kopya olarak çoğaltılır.
d- Sonuçların; faks, e-posta veya kargo ile bildirimi istenildiğinde, analiz raporları sadece bu formda belirtilen faks numarasına, e-posta adresine veya yazışma adresine gönderilir. Raporun
elden teslim edilmesi durumunda, teslim edilecek kişinin firma yetkilisi olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Raporun faks, e-posta veya kargo ile gönderiminden doğabilecek müşteri gizliliğinin
korunamaması ile ilgili hususlardan Laboratuvarımız sorumlu değildir.
e- Deney işi tamamlanan toprak numuneleri, çiftçi toprakları için 1 yıl, proje toprakları için 5 yıl boyunca laboratuvarımızda muhafaza edilmektedir. Analizi tamamlanan su numuneleri ise
laboratuvarımızda bekletilmeksizin imha edilmektedir.
f- Analiz sonuçlarına itiraz, analiz raporunun müşteriye teslim edilme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak yapılmalıdır. Deney sonuçları üzerinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda;
sonuçların doğrulanması maksadıyla laboratuvarda muhafaza edilen numune üzerinden analiz tekrarlanır. Anlaşmazlığın devamı durumunda Laboratuvarımızda saklanan numune, masrafları
müşteri tarafından ödenmek koşulu ile her iki tarafın kabul edeceği veya TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite ikinci bir laboratuvara gönderilir.
g- Bu formun onay kısmını imzalayıp, laboratuvarımıza elden teslim ediniz, 0312 397 32 32’ye fakslayınız veya [email protected] e-posta adresine gönderiniz.
Beyan ettiğiniz şartları kabul ediyorum.
Numune Kabul Sorumlusu
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Tarih/İmza
Kaşe
Tarih/İmza
Kaşe
5. EK TALEPLER (Sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkacak talep veya teklif değişiklikleri için kullanılacaktır)
AÇILAMALAR:
Müşteri
Adı Soyadı
Tarih/İmza
Kaşe
Numune Kabul Sorumlusu
Adı Soyadı
Tarih/İmza
Kaşe
6. TALEP FORMLARI
Laboratuvar Dağıtım Tarihi
SERDA SU VE TARIMSAL ANALİZ LABORATUVARI
Erciyes İşyerleri Sitesi 199. Cadde No: 16 Macunköy ANKARA
Tel:0312 397 88 33 Faks:0312 397 32 32
www.serdalab.com.tr
FRM.038/12.06.2014-02
..…/….../201..
Sayfa No: 1/2
Download

ANALİZ TALEP ve KABUL FORMU