ELE 433 – Sayısal Filtreler ve Sistemler
2013-2014 Bahar Yarıyılı
1. Proje Ödevi
Ar.Gör. Ramazan Yeniçeri
Ar.Gör. Emrah ABTİOĞLU
[email protected]
İTÜ Gömülü Sistem Tasarımı Laboratuvarı, 27.03.2014.
Gruplar halinde belirlenen kısıtlara uygun bant geçiren filtreyi tasarlamanız istenmektedir.
Tasarımlarınızda
•
Örnekleme frekansı: 10000 Hz
•
Giriş işareti: 8 bitlik 2'nin tümleyeni gösteriminde tamsayı.
•
Çıkış işareti: 8 bitlik 2'nin tümleyeni gösteriminde tamsayı olacak.
•
Filtre geçirme bandında birim kazanca sahip olacak.
•
Gruplara verilen merkez frekanslarının 50 Hz fazlası ile 50 Hz azı geçirme bandı olacaktır.
•
Merkez frekansların 100 Hz fazlası ve 100 Hz altındaki bandın dışında en az -20 dB
bastırma gerçekleşecektir.
•
Filtreyi sonlu ya da sonsuz darbe yanıtlı gerçeklemek sizin tercihinize bırakılmıştır.
•
MATLAB'ın FDATOOL programını ve istediğiniz yaklaşım metodunu kullanabilirsiniz.
•
Amacınız kısıtları sağlayan en düşük dereceli filtreyi tasarlamak olacaktır.
Filtre katsayılarını belirledikten sonra katsayıları ikinin uygun bir kuvveti ile çarpıp tamsayılara
dönüştürmeli ve en sonunda filtrenin çıkış genliğini bu çarpana bölerek birim kazancı
korumalısınız.
FPGA üzerinde gerçekleyeceğiniz filtrenin olabildiğince küçük alanda ve hızlı olması için katsayı
bit uzunluklarınızı filtre karakteristiklerini koruyarak kısaltmanız önerilir.
FPGA gerçeklemesi için yazacağınız Verilog kodunun test kodunu da oluşturmanız ve benzetimini
yapmanız istenmektedir.
Tasarladığınız filtreyi SFS_Ornekleme.rar içerisindeki sampling_fifo_uart projesine entegre
etmeniz istenmektedir. Filtrenizin giriş değerlerini fifo_in bloğunun çıkışından alıp, filtre çıkışını
fifo_out bloğunun girişine bağlamanız gerekmektedir.
Grup olarak ödünç alacağınız Spartan 3E Starter Kit kartı ile filtrenizin gerçek zamanda çalıştığını
(PC, MATLAB, RS-232 kablosu, FPGA kartı düzeneği ile) göstermeniz ve çıktıları raporunuza
eklemeniz gerekmektedir.
Tüm hesaplamalar, kodlar ve uygulama fotoğrafları, ekran görüntüleri vs. açıklamalı bir rapor
olarak düzenlenecek ve PDF dosyası halinde ödev son teslim tarihine kadar [email protected]
adresine eposta ile gönderilecektir.
Her grup tek bir ortak proje raporu hazırlayacaktır. Ödev son teslim tarihi 17 Nisan 2014'tür.
Merkez frekans değerleri
grup1: 400 Hz
grup 6: 2400 Hz
grup 2: 800 Hz
grup 7: 2800 Hz
grup 3: 1200 Hz
grup 8: 3200 Hz
grup 4: 1600 Hz,
grup 9: 3600 Hz
grup 5: 2000 Hz
grup 10: 4000 Hz
Download

ELE 433 – Sayısal Filtreler ve Sistemler 2013-2014