GİT 315 REKLAMCILIKTA*YARATICI*STRATEJİ
Proje!Adı:!Kenti!Tanıtmaya!Yönelik!Yaratıcı!Reklam!Kampanyası!!
Proje!Amacı:!Kentin!marka!kimliğini!oluşturmak,!kenti!tanıtmak.!!
9!OCAK!2015!FİNAL!SINAVI!!!
!
*!*!*!FİNAL!DOSYASINDA!BULUNMASI!GEREKENLER!!
1.!Stratejik!Plan!Raporu!(30!üzerinden!değerlendirilecek)!!
2.!Kentin!Logosu!(20!üzerinden!değerlendirilecek)!!
*!Logolar!derste!oluşturduğumuz!şablona!göre!yerleştirilecek,!A4!boyutunda!kalın
gramajlı kağıda çıkış alınarak teslim edilecek.
3.!Kenti!Tanıtan!Afiş!Tasarımı!(30!üzerinden!değerlendirilecek)!!
35x50cm çıkış alınız.!
!4.!Kenti!Tanıtan!Broşür!Tasarımı!(20!üzerinden!değerlendirilecek)!!
M!Boyut!ve!katlama!şekilleri!serbest.!!!
M!Çıktısını!aldıktan sonra!katlanmış!şekliyle!teslim!ediniz.!!
!
!Stratejik!Plan!Raporunuzun!içinde!Olması!gerekenler:!!!
1.!Kente!ilişkin!mevcut!bilgi!toplama!ve!durum!analizi!
(Kent!markasının!güçlü!ve!zayıf!yönleri)!!
2.!Kampanyanın!Amacı!
(Kenti!hangi!özelliği!ile!öne!çıkarmak!istiyorsunuz,!hangi!yönü!ile!tanıtacaksınız?)!!
3.!Hedef!kitlenin!tespiti!
(Reklam!kampanyası!ile!ulaşılmak!istenen!hedef!kitlenin!özellikleri!nelerdir?)!!
4.!Medya!Seçimi!ve!Reklam!Uygulaması:!Bu!madde!için!aşağıdakileri!açıklayınız.!!
M!Reklam!uygulamanızın!hedeflerine!ulaşabilmesi!için!hangi!medyayı!
kullanacaksınız?!!
M!Logo$afiş,$broşür$tasarımlarınızda$nelerden$yola$çıktığınızı,$renkleri$seçerken$
nelere%dikkat%ettiğinizi,%hangi%fontu%kullandığınızı,%kentin%hangi%özelliklerini%nasıl%
tanıttığınızı,(tarihi,(kültürel(ve(doğal(zenginliklerinden(hangisinin!tasarım!
sürecinizi!nasıl!etkilediğinden!ayıntılı bir şekilde bahsediniz.!!
M!Kenti!tanıtan!reklam!uygulamanızın!sloganı!nedir?!!
M!Yenilenen!marka!kimliği!bağlamında!tasarımınızın!kente!getirmesi!beklenen!
katkılar!neler!olabilir?!!
M!Tanıtıcı!kampanya!stratejiniz!doğrultusunda!kente!ilişkin!algıları!ne!yönde!
değiştirebileceksiniz?!!
!
Not:!Final!çalışmalarını!teslim!ederken!adınıza kayıtlı bir klasör oluşturarak
dijital!belgelerinizi!de!teslim!ediniz.!
(Logolar!ai!formatta,!diğer!tasarımlarınız!jpeg!formatta!kayıtlı!olsun.)!
Download

GİT 315 REKLAMCILIKTA*YARATICI*STRATEJİ Proje!Adı:!Kenti