PROJE ÇALIŞMASI
Teslim Tarihi: 28.12.2015
Bu projede sizden geleceğin sınıflarını tasarlamanız bekleniyor. Bu tasarımda 2
kısım olacak:


Sınıfın içindeki cihazlar ve sınıfın yerleşim şeklini anlatan rapor,
Sınıfın üstten görünümü - hangi cihaz nerede, oturma düzeni nasıl
gibi(Kabaca çizim yeterlidir).
Bu projede gelecekte bir sınıfın ne tür teknolojik donanımı olabilir bunu
araştırmanızı ve gerekli cihazları seçip yerleştirmeniz bekleniyor. Cihaz seçerken
bazı konulara dikkat edin:





Cihaz sınıftaki diğer cihazlarla uyumlu mu?
Cihaz şu anda piyasa da var mı? Fiyatı ne kadar? (Eğer yoksa ve sadece
prototip halinde ise cihazı kullanmayınız!)
Cihaz sınıfta ne amaçla kullanılacak? Bu cihazın amacını veya faydasını
açıklamanız lazım. Ancak burada masa sandalye bilgisayar gibi genel
cihazları kastedilmiyor. Diğer özel cihazları özellikle amaçlandırmanız
gerekiyor.
Sınıfın toplam maliyeti ne kadar? Bir tablo halinde cihaz başına düşen
maliyet ve toplam maliyeti belirtiniz.
Sınıf özel bir amaca hizmet ediyor olabilir. Örneğin müzik sınıfı. O zaman
ona özgü donanım kullanmanız gerekmektedir.Bu özelliklere dikkat ederek
raporunuzu tamamlayınız.
Bu raporu teknoloji alanında bilgisi olmayan bir okul müdürüne veya kurum
yöneticisine hazırlarmış gibi düşünün.
Önemli NOT: Yararlandığınız tüm kaynakları "kaynakça" başlığı ile belirtmeniz
gerekmektedir. Hiçbir yerden direk alıntı yapmayınız (rakamsal veriler hariç),
"aşırma" suçu işlemiş olursunuz, proje notunuz 0 olur!
Download

BÖTE Bilgisayar Donanımı Dersi Proje Çalışması