2014-2015 Güz Yarıyılı Yazılım Mühendisliği Tasarım Projesi
Dersin Sorumluları:
Yrd.Doç. Dr.Zeynep Altan [email protected]
Yrd.Doç.Dr. Necati Dönmez [email protected]
Yrd.Doç.Dr.Ebru Abdullahoğlu [email protected]
26 Eylül Cuma Günü 435 nolu derslikte saat 12’de dersin genel tanıtımı toplantısı yapılacaktır.
Çalışma Takımı1: Çalışma takımları 3-4 kişiden olmak zorundadır. Bu sayının dışına kesinlikle
çıkılmayacak; gruplar belirlenemediği takdirde Bölüm tarafından 3-4 kişilik grup oluşturulacaktır.
Gruplar çalışma konularını ilgi alanlarına göre belirleyebilir; çünkü Yazılım Mühendisliği Tasarım
Projesinin temel amacı Yazılım Mühendisliği Bitirme Projesinin ön çalışmasını oluşturmaktır. Bu
nedenle gruplar ilgi alanlarına ve uygulamak istedikleri bir teknolojiye göre proje önerisinde
bulunacaklardır.
Fakat çalışma konusunun kabul edilmesi değerlendirme sonunda kesinlik
kazanacaktır. Öneri aşamasında kabul edilen konular grup elemanlarına %5 ek bir puan sağlayacaktır.
Proje Önerisinin Hazırlanması Hazırlanacak proje önerisinin yazı büyüklüğü 12 font-tek aralıklı
ve tek sayfa olmalıdır. Önerdiğiniz çalışma konusunu takım elemanlarının her birinin okul numarası
ve adı soyadı ve eposta izlemelidir.
Daha sonra niçin böyle bir çalışma yapmak istediğinizi özetleyen paragraf ile devam edilmeli ve en
sonda öneri yazısının hazırlarken yararlandığınız kaynaklar eklenmelidir.
Proje önerisi 16 Ekim Perşembe Gününe kadar dersin sorumlusu her üç öğretim üyesine eposta ile ,
takımın sadece bir elemanı tarafından gönderilecektir. Tüm takım elemanlarının öneri göndermesi
kesinlikle istenmemektedir.
Bu öneriler değerlendirildikten sonra takıma atanmış olan öğretim üyesi önerinizin sonucunu 30 Ekim
Perşembe Gününe kadar eposta ile bildirecektir.
30 Ekim kabul edilmeyen proje önerileri için de yeni proje konularının belirlendiği son tarihtir.
Herhangi bir takıma öğrencinin isteği doğrultusunda danışman ataması yapılması mümkün değildir.
Önerilen Çalışma Konuları :Önerilen ve kabul edilen çalışma konusu, genel bir yazılım
probleminin çözümü olarak IEEE Std830, IEEE Std1016 ve IEEE Std 829 dokümantasyonları ile
kavramsal çözümleri tamamlanarak
kodlanabilir duruma getirilecektir. Bu üç farklı raporunun
ayrıntıları her bir grupun sorumlu danışmanı tarafından daha sonra belirlenecektir.
Çalışma konularınızı belirlerken http://www.yazilimakademisi.org
adresini mutlaka incelemeniz
önereceğiniz konuların kapsamı hakkında fikir verecektir.
Çalışmaların İzlenmesi :Yıl içinde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak grubun her elemanının
performansı ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her bir öğrencinin nasıl izleneceğini danışman olarak
atanmış öğretim üyesi t daha sonra belirleyecektir.
Rapor Teslim Tarihleri:
1 Rapor 20 Kasım IEEE Std 830 SRS dokümanı %20+%5 (düzeltmeden kabul edilen öneri yazısı)
2. Rapor11 Aralık IEEE Std 1016 SDD Dokümanı %20
3.Rapor 25 Aralık IEEE Std 829 STD Dokümanı %15
Final Sınavı Proje teslimi ve poster sunumu
%40
Raporların hazırlanışı ve teslimi ile ilgili ayrıntıları danışman öğretim üyesi belirleyecektir.
Önemli: Seçeceğiniz çalışma konusu ve belirleyeceğiniz grup elemanları mesleğinizin ilk adımını
oluşturacak iş görüşmelerinde en öncelikli referansınız olacaktır. Bu nedenle olanaklarınız ölçüsünde
karmaşık ve kendinizi geliştirmeyi hedeflediğiniz bir konu seçimi yapmalısınız.
1
Çalışmaları aksatacak grup elemanlarını dikkate olarak proje takımının oluşturulması esastır. Sonradan
yapılacak şikâyetler tüm grubu etkileyecektir ve grup değiştirmeye kesinlikle izin verilmeyecektir.
Download

2014-2015 Güz Yarıyılı Yazılım Mühendisliği Tasarım Projesi