LAB – 0 : Xilinx ISE Kullanımı
1. Proje Yaratma
a. Xilinx ISE programını açınız.
b. File à New Project menüsünü seçiniz. New Project Wizard diyalog penceresi açılacaktır.
c. New Project Wizard diyalog penceresinde projenizin kayıt edileceği klasörü Location
kısmından seçiniz. Name kısmına projenize ismini yazınız (Şekil – 1).
d. Next butonuna basınız.
e. Project Setting kısmında projenizi yükleyeceğiniz geliştirme kiti seçilecektir. Evaluation
Development Board kutusundan Spartan-3E Starter Board seçeneğini seçiniz (Şekil-2).
f. Next butonuna basınız. Karşınıza proje özeti çıkacaktır. Burada verilenleri kontrol ederek,
Finish butonuna basınız.
g. Projeniz oluşturulmuştur. Design penceresinden proje hiyerarşinizi görebilirsiniz (Şekil-3).
Şekil – 1
Şekil – 2
Şekil - 3
2. Yeni Verilog HDL modülü oluşturmak
a. Project à New Source menüsünü seçiniz.
b. New Source Wizard diyolog penceresi açılacaktır. Burada modülünüzün ismini yazınız ve
Select Source Type kısmından Verilog Module seçeneğini seçiniz (Şekil – 4).
c. Next butonuna basınız.
d. Define modüle kısmında modülünüzün portları tanımlanacaktır (Şekil-5). Burada giriş ve
çıkış portlarınızı oluşturabilirsiniz. Portlarınız vektör ise uygun değerleri MSB ve LSB
kutucuklarına yazınız.
e. Next butonuna basarak Özet kısmına geçiniz. Kontrollerinizi yapınız. Bir hata yok ise Finish
butonuna basarak modül dosyanızı oluşturunuz.
f. Oluşan dosyaya modülünüzün Verilog HDL kodunu yazabilirsiniz.
Şekil – 4.
Şekil – 5.
3. Testbench oluşturma
a. Testbench ve simülasyon işlemleri için sol üst köşede menü altında yer alan Simulation
radyo butonuna tıklayınız (Şekil – 6).
Şekil – 6.
b. Project à New Source menüsünü seçiniz.
c. New Source Wizard diyalog kutusunda testbenchinize isim veriniz ve Select Source Type
kısmında Verilog Test Fixture seçeneğini seçiniz. Next butonuna basınız.
d. Associate Source kısmında test edeceğiniz Verilog modülünü seçiniz (Şekil – 8) ve Next
butonuna basınız.
e. Proje özetini inceleyip Finish butonuna basınız.
f. Testbench modülünüz otamatik olarak oluşturulacaktır. Bu dosyada gerekli test sinyal
oluşturma işlemlerini ve diğer gerekli işlemleri yapınız.
Şekil – 7.
Şekil – 8.
4. Simülasyon
a. Sol taraftaki Design penceresinden testbench dosyanızı seçiniz (Şekil-9).
b. Bu pencerenin altında yer alan Process penceresinden Simulate Behavioral Model
seçeneğine çift tıklayınız (Şekil-10)
c. Bu işlem ile ISIM programı açılacaktır. Burada sinyal formlarınızı izleyebilirsiniz.
Şekil – 9.
Şekil – 10.
5. Projenin Geliştirme Kartına Yüklenmesi
a. Projenizi karta yüklemek için sol üst köşede menü altında yer alan Implementation radyo
butonunu işaretlenmiş olmalıdır. İşareti değil ise bu butona tıklayınız ve seçiniz (Şekil-11).
b. Design penceresinden TOP modülünüzü seçiniz (Şekil-12). Bu seçim ile Process
penceresinde menü sistemi oluşacaktır (Şekil-13). Bu noktadan sonraki işlemlerinizi bu
menü vasıtasıyla yapacaksınız.
c. Pin atama işlemi: Modül portlarınız ile çevre birim (LED, buton v.b.) bağlantıları bu adımda
yapılacaktır.
i. User Constraints à I/O Pin Planning (PlanAhead) – Pre-Synthesis menüsüne çift
tıklayınız (Şekil – 14).
ii. Bir diyalog kutucu ile size UCF dosyasının yaratılıp, proje hiyerarşisine eklenmesi
sorulacaktır. Burada YES butonuna tıklayınız.
iii. PlanAhead programı açılacaktır.
iv. I/O Port kısmında portların satırında yer alan Site kısmına portun bağlantı yapılacağı
pin numarası ve diğer kutucuklara ilgili elektriksel özellikler girilecektir (Şekil – 15).
Pin numaraları ve ilgili özellikler için Spartan-3E Starter Kit User Guide
kullanılmalıdır.
v. Girişler tamamlandıktan sonra yapılan işlemleri kaydediniz ve PlanAhead
programından çıkınız.
vi. Bu işlem ile proje hiyerarşisinde UCF dosya oluşturulur. Bu dosyayı kontrol ederek
tüm pin atamalarının oluştuğunu izleyiniz.
Şekil – 11.
Şekil -12.
Şekil – 13.
Şekil – 14.
Şekil – 15.
d. ISE programında Process penceresinde Synthesize – XST seçeneğine çift tıklayarak (Şekil13), projenizi sentezleyiniz. Hata oluşmuş ise bu hataları düzeltiniz.
e. Process penceresinde Implement Design seçeneğine çift tıklayınız. Hata var ise düzeltiniz.
f. Process penceresinde Generate Programming File seçeneğine çift tıklayarak, karta
yükleyeceğiniz .bit uzantılı yapılandırma dosyanızı oluşturunuz. Bu dosya TOP modülünüz
ile aynı isimde olacaktır.
g. Bu noktadan sonra yapılacak işlemlerde Spartan-3E Starter Kit kartının USB üzerinden
bilgisayara bağlı olması gerekmektedir. Kartınızın bağlantısını yapınız.
h. Process penceresinde Configure Target Device à Manage Configuration Project (iMPACT)
seçeneğine çift tıklayınız (Şekil – 16).
Şekil – 16.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
ISE iMPACT programında iMPACT Flows penceresinde Boundary Scan seçeneğine çift
tıklayınız (Şekil – 17).
Sağ taraftaki pencereye Mouse ile sağ tıklayınız ve açılan menüde Initialize Chain
seçeneğini seçiniz (Şekil-18). Bu işlem ile kartınız ile JTAG haberleşmesi sağlanacaktır.
Açılan diyalog kutusunda YES butonuna tıklayınız.
Kartı yapılandıracak, TOP modülünüz ile aynı isimli ve .bit uzantılı yapılandırma dosyasını
seçerek, OK butonuna basınız.
Açılan diyalog kutusunda CANCEL butonuna basınız ve sonraki diyalog kutuları için 2 defa
BYPASS butonuna basınız.
OK butonuna basınız ve iMPACT programına geri dönünüz.
iMPACT Processes penceresinde Program seçeneğine çift tıklayınız.
Kartınız yapılandırılmıştır. Modülünüzü kart üzerinde test edebilirsiniz.
Şekil – 17.
Şekil – 18.
Download

LAB – 0 : Xilinx ISE Kullanımı