KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM
BİRİMİ FAALİYETLERİ
BMM. Bilal BECEREN
Birim Sorumlusu
SUNUM İÇERİĞİ
•
•
•
•
•
Biyomedikal Sınıflandırma ve Malzeme Tanımlama
Bilgi Sistemlerinde Yenilikler
Biyomedikal Depo ile Klinik Mühendislik Ayrımı
Birlik Değerlendirme
Sık Sorulan Sorular
10.09.2014
2
SINIFLANDIRMA
BİYOMEDİKAL TÜKETİM
• 15 Ocak 2014 itibariyle yeni liste girişe esas uygulanır.
• 4 Ana adlandırma kırılımı ile malzeme tanımlanır.
• Biyomedikal Tür (270)
• Malzeme Cinsi (112)
• Malzeme Niteliği (5)
• Malzeme Adı (4782)
• 3 İkinci Düzey Taşınır kodunda tanımlanır
• 150-03-03 : Cihaz ve Sarf
• 150-13-02-01 : Yedek Parça
• 150-03-02 : Biyokimyasallar ve Gazlar
10.09.2014
3
SINIFLANDIRMA
BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIR
• 5 Ana Adlandırma kırılımı ile malzeme tanımlanır.
• Biyomedikal Tür (270)
• Biyomedikal Tanım (1958)
• Kullanım Yeri (11)
• Klinik Branşı (51)
• Markası (3355)
• 6 İkinci Düzey Taşınır kodunda tanımlanır
• 253-03-04 : Ölçüm ve Analiz
• 253-03-05 : Temel Klinik Uygulamalar
• 253-03-06 : Laboratuvar
• 253-03-08 : Fizik Tedavi
• 255-01-05-01 : Klinik Destek Uygulamaları
• 267-01-01 : Yazılımlar
10.09.2014
4
SINIFLANDIRMA
TANIMLAMA SÜREÇLERİ
•
•
•
•
•
•
•
TÜKETİM
Kullanılacağı Cihaz Türü
•
Parçaya veya parçanın
•
tanımlandığı teknik döküman
•
(Varsa) Teknik Şartname
•
(Varsa) UBB
•
Fatura veya Tedarikçi Bilgileri
Fotoğraf, resim, teknik çizim
T.M.Y. 10. Madde Değerlendirme
10.09.2014
DAYANIKLI TAŞINIR
Liste eşleştirme talepleri.
(Varsa) İnternet Adres Linkleri
(Varsa) UBB
(Varsa) Teknik Şartname
(Varsa) Tedarikçi Bilgileri
5
MKYS & İŞ ZEKASI
YENİLİKLER
10.09.2014
6
MKYS & İŞ ZEKASI
YENİLİKLER
10.09.2014
7
MKYS & İŞ ZEKASI
YENİLİKLER
10.09.2014
8
MKYS & İŞ ZEKASI
YENİLİKLER
10.09.2014
9
MKYS & İŞ ZEKASI
YENİLİKLER
10.09.2014
10
MKYS & İŞ ZEKASI
YENİLİKLER
10.09.2014
11
MKYS & İŞ ZEKASI
YENİLİKLER
10.09.2014
12
MKYS & İŞ ZEKASI
YENİLİKLER
10.09.2014
13
MKYS & İŞ ZEKASI
YENİLİKLER
10.09.2014
14
MKYS & İŞ ZEKASI
YENİLİKLER
10.09.2014
15
KLİNİK MÜHENDİSLİK
vs
BİYOMEDİKAL DEPO
• Genel Sekreterlik
bünyesinde
• Koordinasyon ve Uygulama
• Teşkilat Yapısı
• Medikal – Biyomedikal
Malzemeler
• Veri Girişi, Doğrulama ve
Koordinasyon
10.09.2014
• T.M.Y. Görev ve Sorumluluk
(TKKY)
• Biyomedikal Malzemeler
• Uygulama
• Veri Girişi
16
BİRLİK DEĞERLENDİRME
ve
PERFORMANS TAKİP
•
•
•
Biyomedikal Depo Yönetimi ve Klinik Mühendislik Hizmetlerine yönelik
organizasyon şeması ve problem halinde ulaşılacak iletişim kanalları belirlenip
yazılı döküman halinde ilgili birimlere bildirildi mi? (Biyomedikal Depo TKKY'nin
ve Biyomedikal Teknik Personelinin Sağlık Tesisi, Genel Sekreterlik ve Kurum
Başkanlığına yönelik hiyerarşisini gösteren organizasyon şeması ve ilgililere ilişkin
iletişim bilgilerini içermelidir.)
Biyomedikal Depo'larda Piyasa Gözetim ve Denetim (PGD) faaliyetlerininde
yapılacak iş ve işlemler yazılı olarak dökümante edilmiş mi? (PGD uygulaması
yapılsın yapılmasın tüm biyomedikal depolarda bu sürecin nasıl işlediğine dair
yazılı döküman bulunmalıdır.)
Biyomedikal Teknik Hizmetlerin kurum dışından nasıl edinileceğine dair yazılı
dökümanlar mevcut ve sağlık personeli ile teknik personelinin kolay ulaşabileceği
yerde saklanıyor mu?
10.09.2014
17
BİRLİK DEĞERLENDİRME
ve
PERFORMANS TAKİP
•
•
•
•
Kurum İçi kaynaklar ile biyomedikal teknik hizmetlerin nasıl uygulandığına dair
biyomedikal tür bazlı yazılı döküman (talimat, prosedür gibi) bulunuyor mu?
(Kurum içinde, hizmet alımı veya kadrolu teknik hizmet personeli yok ise bu soru
evet olarak işaretlenerek geçilecektir.)
Sağlık tesisinde yer alan laboratuvar, radyografi (diş röntgenleri dahil) ve
manyetik rezonans sistemlerinin aktif faaliyet süreleri (up time süreleri) takip
ediliyor mu? (Yukarıdaki donanımlardan sadece biri dahi sağlık tesisinde var ise
soru cevaplanacaktır.)
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Kurum Başkanlığının satın
alıp Sağlık Tesisi'ne gönderdiği biyomedikal donanımların sözleşme kapsamları ve
garanti süreçleri takip ediliyor mu?
Bir biyomedikal donanımın H.E.K. süreçleri yazılı döküman olarak ilgili birimlerde
mevcut mu? (Biyomedikal Donanımın H.E.K. süreçlerine ilişkin yazılı
dökümanlarda kaynak geliştirme faaliyetine ilişkin talimatlar yer almalıdır.)
10.09.2014
18
BİRLİK DEĞERLENDİRME
ve
PERFORMANS TAKİP
•
•
•
TKKY'lere biyomedikal donanımları tanıtan ve MKYS'nin kullanımına ilişkin
oryantasyon eğitimi verildi mi?
İmplante edilebilir tıbbi cihazların (stent, kalp pili, kalça protezi, diş implantı gibi)
revizyon operasyonları sonrasında muhafazası, taşınması ve bertarafına ilişkin
yazılı düzenleme mevcut mu? (Sağlık tesisinde bu malzemelerin kullanıldığı
operasyonlar yapılmıyor ise soru evet olarak işaretlenerek geçilecektir.)
Hizmet alımı biyomedikal teknik servis personeline ait görev tanımı ve iş emir
listesi mevcut mu? (Hizmet alımı biyomedikal teknik servis personeli yok ise soru
evet olarak işaretlenerek geçilecektir.)
10.09.2014
19
NELER YAPTIK
ve
NELER YAPABİLİRİZ
1. Bilgi Sistemleri Altyapı Geliştirme (MKYS, KDS)
2. Yazılım Yeterlilik Çalışmaları (KMBYS)
3. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Tanımlama
4. Biyomedikal Tüketim Tanımlama
5. Bölgesel ve Kurumsal Analizler
6. Bölgesel ve Kurumsal Eğitimler
7. Merkezi Satın Alma Çalışmaları
8. Birlik Gözlemciliği ve Verimlilik
9. Ulusal ve Uluslararası Projeler
10. Biyomedikal Teknik Hizmet Kılavuzları
11. Mevzuat Geliştirme ve Görüş
12. Kaynak Performans ve İşletme Analizleri
13.10.09.2014
Kurumsal Yetkinlik ve Yeterlilik Çalışmaları
20
KLİNİK MÜHENDİSLİK
YÖNETİM BİRİMİ
0312 705
10.09.2014
1807
- 1340 -
klinik.mü[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1344 - 1340 - 1815
21
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER...
BMM. Bilal BECEREN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Klinik Mühendislik Yönetim Birim Sorumlusu
10.09.2014
22
Download

Klinik Mühendislik