- Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
HZ. MUHAMMED (s.a.v.)
HAKKI GÖZETİRDİ
1
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
* Adalet, bir toplumda huzurun ve
düzenin sağlanmasında en önemli
unsurdur. Adalet, hak edene hakkını
vermektir. Adaletin olmadığı toplumlarda
huzur ve güven ortamı kalmaz.
2
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
* Peygamberimiz (s.a.v.), İslam sayesinde
yaşadığı ve yönettiği toplumda adaleti tesis
etmiş ve bu şekilde güven ortamının
oluşmasını sağlamıştır.
3
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
* Haksızlığa uğrayana sahip çıkması ve insanlar
arasında adaletle hükmetmesi peygamberimizin
en önemli özelliklerinden biridir. O, cahiliye
döneminin en önemli çıkmazlarından olan
adaletsizliği ortadan kaldırmıştı. Güçlü olanın
değil, haklı olanın hakkını aldığı mükemmel
ve huzurlu bir toplumun ortaya çıkmasını
sağlamıştır.
4
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
* “Ey inananlar! Allah için adaletle şahitlik
edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz
kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın,
takvaya yakışan budur. Allah’tan korkun,
kuşkusuz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
Mâide Suresi 8. Ayet.
5
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
* “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta
tutan, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın
aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden
kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz)
zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah onlara
sizden daha yakındır. Hislerinize uyup
adaletten sapmayın, (şahitliği) eğip büker
(doğru şahitlik etmez) yahut şahitlik etmekten
kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan
haberdardır.” Nisâ suresi, 135. Ayet.
6
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
* Mekke’nin ileri gelen ailelerinden birine mensup
Fatıma adında bir kadın hırsızlık yapar. Bazı
Kureyşliler peygamberimizin çok sevdiği Üsame’yi Hz.
Muhammed’e aracı göndererek kadını affetmesini
isterler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber
üzülür ve ayağa kalkarak şunları söyler:
* “Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında
varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar;
zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını
verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a
yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen
Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da
cezasını veririm.” Hadis-i Şerif
7
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
* Hz. Muhammed daha peygamberlik görevi
verilmeden önce de haksızlığa uğrayan,
güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını
korumuştur.Bundan dolayı “Erdemliler
Topluluğu”(Hilfu’l-Fudul)’na katılmıştır.
8
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
* Hz. Peygamber kul hakkına çok önem verirdi.
O, kul hakkının büyük bir sorumluluk
gerektirdiğini belirtmiş ve bu sorumluluk
bilinciyle yaşamıştır. Örneğin vefatından birkaç
gün önce bütün Müslümanların önünde;
* “Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir
muamelede bulunmuşsam onu ödemeye
hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte
malım gelsin alsın.” diyerek üzerinde hiç
kimsenin hakkının kalmasını istememiştir.
9
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
* Ne haksızlık yapalım, ne de haksızlığa
uğramaya fırsat verelim.
* Allah’ın ve peygamberinin adalet
ölçüsü bizim ölçümüz olsun.
* Herkesin bu dünyada yaptıklarının
hesabını öbür dünyada Allah’ın adaleti
önünde vereceğini unutmayalım.
* Ancak bu şekilde toplumda huzur ve
güven hakim olur.
10
Download

HZ. MUHAMMED (s.a.v.) HAKKI GÖZETİRDİ