GERUNDS and INFINITIVES
1 E.
appear + to + V1; iki olay arasında zaman farkı olduğu için to have V3 yapısı kullanılır.
2 C.
Adj’lerden sonra kullanılan fiil to + V1 şeklinde olmalıdır.
‘It is not unusual (for advertising campaigns)’ to + V1
Bu cümlede anlam passive olduğu için to + be + V3 kullanılmalıdır.
3 B.
involve + Ving
Cümle anlam olarak active ve iki olay arasında eş zaman vardır.
4 A.
Adj’lerden sonra kullanılan fiil to + V1 şeklinde olmalıdır.
It would be foolish (of them) not to + V1
İki olay arasında eşzaman olması C seçeneğinin doğru olamayacağını göstermektedir.
5 E.
claim + to + infinitive
Fiil active anlam taşıdığı için A seçeneği doğru değildir.
6 B.
adj + to + V1 → ‘possible’ + to + V1
preposition + Ving → ‘without’ + Ving
7 E.
be supposed + to + V1
Fiil passive anlam taşıdığı ve iki olay arasında zaman farkı olduğu için to + have + been + V3
kullanılmalıdır.
8 E.
Preposition’lardan sonra kullanılan fiil Ving formunda olmalıdır.
of + Ving
Cümlenin ikinci boşluğundaki anlam active’dir ve iki olay arasında zaman farkı bulunmaktadır. →
having + V3
9 D.
avoid + Ving
İkinci boşluktaki passive anlam bizi B ve D seçeneklerine yönlendirmektedir. Ancak iki olay
arasında zaman farkı olmadığı için doğru seçenek D dir.
Ayrıca ilk boşluktan önceki ‘at present’ ilk boşluktaki fiilin present olması gerektiğini
göstermektedir.
10 A.
preposition + Ving → ‘for’ + Ving
11 C.
adj + to + V1 → ‘hard’ + to + V1
12 C.
seem + to + V1
İki olay arasında bir zaman farkı olduğu için to + have + V3 kullanılmalıdır. E seçeneği de uygun
seçenek gibi görünmektedir fakat passive yapıda olduğu için doğru seçenek değildir. Bu cümlede
‘contemplate’ fiili active bir anlam taşımaktadır.
13 B.
preposition + Ving → ‘of’ + Ving
be + to + V1
14 E.
be supposed + to + V1
İki olay arasında bir zaman farkı olduğu için to + have + V3 kullanılmalıdır.
15 B.
seem + to + V1
İki olay arasında bir zaman farkı olduğu için to + have + V3 kullanılmalıdır. C ve E seçenekleri de
uygun gibi görünmektedir fakat passive yapıda oldukları için doğru seçenek değillerdir.
Download

GERUNDS and INFINITIVES