LIST OF IRREGULAR VERBS
Burada en çok kullanılan fiillerin en yaygın anlamları verilmiştir. Sözlüklerden diğer anlamlarını da bulabilirsiniz.
Bazı fiiller hem düzenli hem düzensiz olabilir. Burada bu tür fiillere yer verilmemiştir. Learn –learnt- learnt
olabileceği gibi learn-learned- learned de olabilir.
Infinitive
Past Simple
Verb 1
Verb 2
Past Part.
Verb 3
Meaning
Infinitive
Anlamı
Past Simple
Verb 1
Past Part.
Verb 2
Verb 3
Meaning
Anlamı
be (am, is, are)
was / were
been
olmak
let
let
let
izin vermek
beat
beat
beaten
vurmak
lie
lay
lain
yalan söylemek
become
became
become
olmak
lose
lost
lost
kaybetmek
begin
began
begun
başlamak
make
made
made
yapmak
bite
bit
bitten
ısırmak
mean
meant
meant
demek
bleed
bled
bled
kanamak
meet
met
met
karşılaşmak
blow
blew
blown
esmek
mistake
mistook
mistaken
hata yapmak
break
broke
broken
kırmak
pay
paid
paid
ödemek
bring
brought
brought
getirmek
put
put
put
koymak
build
built
built
inşa etmek
read
read
read
okumak
buy
bought
bought
satın almak
ride
rode
ridden
binmek
catch
caught
caught
yakalamak
ring
rang
rung
zil çalmak
choose
chose
chosen
seçmek
run
ran
run
koşmak
come
came
come
gelmek
say
said
said
söylemek
cost
cost
cost
mal olmak
see
saw
seen
görmek
cut
cut
cut
kesmek
sell
sold
sold
satmak
do
did
done
yapmak
send
sent
sent
göndermek
draw
drew
drawn
çizmek
set
set
set
kurmak
drink
drank
drunk
içmek
shake
shook
shaken
sallamak
drive
drove
driven
araba sürmek
shine
shone
shone
parlamak
eat
ate
eaten
yemek
shoot
shot
shot
ateş etmek
fall
fell
fallen
düşmek
shut
shut
shut
kapatmak
feed
fed
fed
beslemek
sing
sang
sung
şarkı söylemek
feel
felt
felt
hissetmek
sink
sank
sunk
batmak
fight
fought
fought
dövüşmek
sit
sat
sat
oturmak
find
found
found
bulmak
sleep
slept
slept
uyumak
fly
flew
flown
uçmak
speak
spoke
spoken
konuşmak
forbid
forbade
forbidden
yasaklamak
spend
spent
spent
harcamak
forget
forgot
forgotten
unutmak
stand
stood
stood
ayakta durmak
forgive
forgave
forgiven
affetmek
steal
stole
stolen
çalmak
freeze
froze
frozen
donmak
stick
stuck
stuck
yapıştırmak
get
got
got
elde etmek
strike
struck
struck
vurmak
give
gave
given
vermek
swear
swore
sworn
yemin etmek
go
went
gone
gitmek
swim
swam
swum
yüzmek
grow
grew
grown
büyütmek
take
took
taken
almak
have / has
had
had
sahip olmak
teach
taught
taught
öğretmek
hear
heard
heard
duymak
tell
told
told
anlatmak
hide
hid
hidden
saklamak
think
thought
thought
düşünmek
hit
hit
hit
vurmak
throw
threw
thrown
atmak
hold
held
held
tutmak
understand
understood
understood
anlamak
hurt
hurt
hurt
ıncitmek
wake
woke
woken
uyanmak
keep
kept
kept
korumak
wear
wore
worn
giymek
know
knew
known
bilmek
win
won
won
kazanmak
lend
lent
lent
ödünç vermek
write
wrote
written
yazmak
1
Download

LIST OF IRREGULAR VERBS Burada en çok