6A ve 6E Sınıflarının İngilizce sınavı için bilgilendirme
Sınav renkli baskı olacaktır. Sayfa düzeni de yapılmamıştır. Sınav kâğıdındaki sıralamalar
aşağıdaki gibidir.
1. Dinleme: On boşluk vardır. Her biri 1 puan değerindedir. Verilen tabloya kelimeler
yazılacaktır. Toplam 10 puan.
2. Rewrite: Sorular ile ilgili örnekler aşağıdadır. Kırmızı ile yazılanlar sınavda yazılacaktır.
Sınavda “play” yerine başka bir fiil kullanılacaktır. İlk harf verilecektir. Toplam 10 puandır.
How much is it? = How much does it cost? (Aynen sorulmuştur.)
What about playing volleyball?
How about playing volleyball?
Let’s play volleyball.
Why don’t we play volleyball?
Shall we play volleyball?
3. Cloze 6 puan: Eksik kelime yazılacaktır. Sorulacak olanlardan 5 tanesi aşağıda verilmiştir.
Bir tanesi de sınıfta söylediğimiz ifadelerden seçilecektir.
dream of
look after
worry about
per hour
change sb’s mind
“sb’s =somebody’s” demek my, your, his, her… gibi iyelik belirten isim tamlamasıdır. Bazı
İngilizce kitaplarında “iyelik sıfatı” olarak anlatılır.
4. Okuma parçası: 10 soru ve 10 cevap vardır. Toplam 20 puandır. Eşleştirme yapılacaktır.
Sadece cevapların yanına soruların rakamları yazılacaktır. Yani cevaplar da verildiği için,
sorular zordu diye bir şey söylenemez.
5. Konuşma: Karşılıklı konuşmadan 5 cümle çıkarılmıştır. Çıkarılan cümleler ayrı bölüm olarak
verilmiştir. Verilen cümlelerin başlangıcındaki rakamlar boşluklara yazılacaktır. 10 puan
6. Yazma Bölümü: Kitaptaki örnek aynen sorulmuştur. Tavşanla ilgili 3 cümle, köpekbalığı ile
ilgili 4 cümle yazılacaktır. Sayfa 92, 7. etkinlik. 14 puan
7. Kelime bölümü: Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden, anlamı
tamamlayanlar yazılacaktır. Toplam 10 puan.
couple
endangered
forever
forgive
immediately
invite
pain
peaceful
respect
responsibility
8. Sınıflandırma Bilgi: Kitabımızın 97. Sayfasındaki 20. etkinlikteki küme bölümü
sorulmuştur. 6 adet hayvan ismi verilmiştir nerede yaşadıkları tabloya yazılacaktır.
Sınıfta yapılmıştır. 6 puan değerindedir.
9. Soru sorma: Kitabımızın 92. Sayfası B bölümünden 3 tanesi sorulacaktır. Sınıfta
yapılmıştır. 6 puan değerindedir.
10. Eşleştirme: Hayvanlara ait resimler birbirleri ile eşleştirilecektir. Sayfa 93, 9. etkinliğe
çok benziyor. 8 puan
Tüm öğrencilere başarılar…
Download

6A ve 6E Sınıflarının İngilizce sınavı için