İLİ
: BOLU
TARİH:14/03/2014
ÇANAKKALE ve ŞEHİTLİK
Aziz ve Muhterem Müslümanlar
Savaşın en şiddetli günlerinden biriydi. Ağır bir yaralı vardı.
Yarası çok ağırdı. Arkadaşları yanında pervane olmuş acısını
dindirmeye çalışıyorlardı.
Bu arada hastalara taze ekmek gelmişti. Hemen bir ekmeği de
ona uzattılar. Yaralı ekmeği aldı ve ısırmak üzere ağzına götürdü.
Ama birden durakladı ekmeği yanındaki arkadaşlarına uzattı.
Yemesi için ısrar edilince de tıpkı sahabe ahlakını çağrıştıran bir
edayla ağzından şu sözler dökülüverdi.
“Kardeşlerim bu ekmeği benim yemem doğru değildir
nasıl olsa ben birazdan öleceğim, bu ekmeği düşmana karşı
savaşan yiğitlere yedirin ki ekmek boşuna gitmesin”.(2)
Değerli Müminler
Çanakkale, haçlıların hasta adam ilan ettikleri, Osmanlıya son
darbeyi vurmak isterken kendi kazdıkları kuyuya yine
kendilerinin düştüğü yerdir. Çanakkale, altı yüz sene dünyaya
hükmetmiş, gittikleri her yere adalet, insanlık, hak hakikat ve
medeniyet götürmüş bir milletin haremine uzanan kirli ellerin
yok edildiği yerdir. Çanakkale, bütün maddi imkânların bittiği,
ümitlerin tükendiği bir anda iman ve cesaretin nelere kadir
olduğunun bütün dünyaya gösterildiği yerdir. Onun için
Çanakkale ‘ de yaşananlar kuru bir savaş kelimesiyle
açıklanamaz. Ancak orada yaşananlara, bir milletin uyanıp
şahlanışı denebilir. Çünkü orada ecdadın yiğit kahramanları,
yüreklerindeki iman gücüyle dünyanın süper güçlerine meydan
okumuş Allah’ ın yardımıyla zafere ulaşmışlardı.
Tıpkı Bedir ‘de Melekler ashabın imdadına nasıl yetişmiştiyse
Çanakkale’ de de dualar Mehmetçiklere yetişmişti. Nasıl ki
Uhud’ da Sa’d (r.a) okunu hiç ıskalamamışsa, Müstecib onbaşı
da o şahlanışın tesiriyle, bir deniz altını ıskalamamış tam da
bacasından vurmuştu. Ve nasıl ki Hz. Ali Hayber kalesinin
kapısını sökerken şahlanmışsa, Seyit Onbaşı da aynı şekilde
şahlanmış, 275 kiloluk mermiyi ya Allah Bismillah deyip
sırtlanıp sürmüştü namlunun ağzına.
Çünkü Çanakkale’ de imanlı gönüller, dualı ağızlar,
her şeyden önemlisi de canını ortaya koyan civanmert
yiğitler vardı.
Çünkü Çanakkale’ de oğlunu cepheye
gönderirken “Git oğlum ölürsen şehit, kalırsan gazi
olursun, yeter ki bu vatana düşman ayağı basmasın” diyen
anne babalar vardı. Çünkü Çanakkale’ de mektepli
mücahitler, İstanbul elden giderse aldığımız eğitimin ne
önemi var deyip giden ve bir daha da geri dönmeyen ana
kuzuları vardı.
Aziz Müminler
18 Mart 1915 de saldırıya geçen müttefik güçleri,
mücahitlerin akıl almaz direnişi karşısında ağır kayıplar
veriyorlardı. Tekrar saldırıya geçen haçlı orduları her
cephede, göğüs göğse tarihin en çetin ve en kanlı
savaşında kopan kolunu bir kenara fırlatıp, tekrar düşman
üzerine yürüyen Edincik’li Mehmet’ er, sıranın kendisine
gelmesini beklemeden düşman üzerine yürüyen
kahramanlar destan yazıyor ve bütün dünyaya Çanakkale
geçilemez dersini veriyorlardı.
Çünkü onlar biliyorlardı ki yüce Allah (c.c) Kuran da
şöyle buyuruyor “ Ey iman edenler bir düşman
topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve
Allah’ ı anın ki kurtuluşa eresiniz.” (3) Yine onlar
biliyorlardı ki Hz Peygamber (sav) şöyle buyuruyor. (Ey
müminler) “ Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin,
karşılaştığınız zaman ise sabır ve mukavemet edin (4)”
O Halde Değerli Müminler
İslam’ın geleceğini korumak için sabah Allah’ ı arzu
edenlerin, akşama kavuştukları yer olan Çanakkale,
unutulamaz ve unutturulamaz. Bu millet bir Bedir’ i, bir
Uhud’ u, bir Malazgirt’ i ve bir İstanbul’ un fethini nasıl
unutmadıysa Çanakkale’ yi de unutmayacaktır.
Öyle ise bize çok pahalı, bir o kadar da şerefli zaferle
ikiyüz elli bin şehit verilerek emanet edilen bu azizi vatanı
korumak ve yüceltmek hepimizin görevi olmalıdır. Bu
vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken
hutbemi milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY’ un şu
dizeleri ile bitirmek istiyorum.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten Ecdat inerek öpse o pak alnı değer
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi
Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber (5)
1) Bakara suresi 154
2) Bir destandır Çanakkale V. Vakkasoğlu
3) Enfal 45
4) Buhari Müslim R.Salihin c2. sh.575 no: 1356
5) Safahat Mehmet Akif ERSOY
Muharrem AYDIN
KADILAR MH.İMAM HATİBİ
DÖRTDİVAN / BOLU
Redaksiyon:İl İrşat Kurulu
Download

İLİ : BOLU TARİH:14/03/2014 Redaksiyon:İl İrşat Kurulu