İ S T A N B U L D İ L A K A D E M İ S İ YDS MATERYAL OFİSİ NİSAN 2015
YDS SINAV KAMPI MÜFREDATI
I. YDS GRAMERİ ve KELİME ÇALIŞMALARI (25 saat)
1) Tenses
2) Modals
3) Active – Passive – Causatives
4) Gerund – Infinitives
5) Adjectives & Adverbs
6) Relative Clauses
7) Noun Clauses
8) Conditionals
9) Participles
11) Kelime
10) Special Difficulties (Özellikle üzerinde durulması gereken ayrıntılar)
II. YDS SORU TİPLERİ ve ÇÖZÜM TEKNİKLERİ (35 saat)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Vocabulary ve Preposition soruları
Gramer
Cloze Test nasıl çözülür?
Reading soru çözüm teknikleri
Çeviri mantığı ve çeviri soruları nasıl çözülür?
Cümle ve Paragraf Tamamlama soruları
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle soruları
Restatement (Anlamca en yakın cümle) soru çözüm teknikleri
Dialog Soruları
Need Analysis & On The Spot çalışmalar
III. YDS SINAV TEKNİĞİ ve PRATİĞİ (40 Saat)
Deneme sınavları ve çıkmış YDS çözümleriyle YDS SINAV TEKNİĞİ çalışmaları.
TOPLAM: 100 Saat
www.istdilakademisi.com 
Download

YDS SINAV KAMPI (Yoğun Kurs)