KREDİ KARTI ÖDEME ONAY FORMU / CREDIT CARD PAYMENT AUTHORIZATION FORM
Kart sahibinin kart üzerindeki / Card holder as stated on the credit card
Adı soyadı / Name and surname:
Kredi kartı no / Credit card number:
Geçerlilik tarihi / Expire date:
Kredi kartı hesap adresi / Billing address of the credit card:
Posta kodu /Post code:
Şehir/ City:
Ülke / Country:
Telefon / Telephone :
E-mail:
Faks / Fax :
Aşağıda belirtilen hizmet bedellerini kredi kartı hesabıma borç kaydediniz.
For the payment of the hotel expenses mentioned below, please charge to my credit card account.
Misafirin veya organizasyonun adı / Name of guest or event:
Giriş tarihi / Check in date:
Çıkış tarihi / Check out date
Sorumlu olduğu harcamalar / Responsible for
Oda / Room
Oda + ekstraları / Room + Incidentals Banket&Toplantı/Banquet&Meetings Tüm harcamalar/ All
Yukarıda belirtilen hizmetlerin bedellerini bilgilerini vermiş olduğum kredi kartımdan tahsil ediniz.
I accept to charge mentioned expenses at above to my credit card which given on this form.
Kart sahibinin imzası-kaşesi / Card holder’s signature - stamp
Tarih / Date
Bu formla birlikte kredi kartınızın ve resimli kimlik kartınızın fotokopisinin fakslanması gerekmektedir.
Copy of credit card and pictured ID must be sent with this form by fax
‘’Bu belge, gizlilik ve güvenlik sebeplerinden dolayı sadece aşağıdaki faks numarasına fakslanarak
gönderilebilir’’.
‘’For confidentiality and security purposes, this document may only be sent by FAX to the following fax number’’.
+90 212 559 4905, +90 212 560 8158
Download

kredi kartı ödeme onay formu / credıt card payment authorızatıon form