M
U DB
Gün SA. I I IIII
.I
.IK
.I
YI K
10:00
üü
lÖ
l
Ö
gg
rr
29 Aralık 2014 Pazartesi
11:00
12:00
NNS
i
s
D
r
.
LOJİSTİK
I. YARIYIL
Kültür ve İstanbul, Türk Dili - I
14:00
15:00
16:00
BL
UBF
l
u
D
r
.
AG
IIII
.IK
.I
K
üü
lÖ
l
Ö
gg
rr
Ögr.Gör.M.Eren Üstünkaya, Yrd.Doc.Dr.A.Çabuk Çiftoğlu
104
BB,
NB
Demiryolu Taşımacılığı, Sevkiyat Planlaması ve Rotalama
Dr.Muammer Kantarcı
İngilizce - I /Temel İş İngilizcesi I Genel Ing1, Vocatnl Eng 1
206,207,
LE, CW
Mesleki İngilizce
Hzr,
Hzr,
202
LE,
104
13:00
İM
İM
nene
gH
sH
gH
s
H
zzzz
rrrr
III. YARIYIL
SS
oo
cÖ
c
Ö
ğğ
r2
r
2
00
I6 6
n
d
Ö
ğ
r
17:00
10:00
TD
İNM
i ısa
cDD
şY
tD
t
r rrr
.2
.1
d1
.
11:00
30 Aralık 2014 Salı
12:00
13:00
14:00
000
3N
44
T
o
p
Ö
ğ
r
2
0
7G
İH
şö
HÖ
r
Y
rğ
dr
F
i
n
Y
r
d
2
0
2
İşletme Matematiği A,B,/11:00 İşletme Matetematiği /11:00
Dr.Serab Onursal
104, 207
Toplam Kalite Yönetimi A,B
Öğr.Gör. Nagehan Uca
207, 104,
HA, MET,
İş Hayatında Arapça
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Arslan
201
15:00
Lojistik Uygulamaları - I
16:00
Öğr.Gör. Nagehan Uca
207
MEC,
17:00
10:00
CCİ
o oş
mÖ
m
H
Ö
Y
ğ ğr
rA
rd
A
-2A2
SS
i
rÖ
ğ
r
1
0
4A
AS
vv
iÖ
i
Ö
ğğ
rr
11:00
İİ
şş
HÖ
H
Ö
ğğ
rr
02 Ocak 2015 Cuma
12:00
İş Hayatında Estetiğin Önemi
Öğr.Gör. Yurdanur Şentürk
207
13:00
İİ
şş
vPvP
rr
o2
o
2
00
1E
1
E
tt
kÖ
k
Ö
ğğ
rr
14:00
15:00
16:00
İş ve Sosyal Günelik Hukuku, Sosyal Sorumluluk ve Etik Yönetimi
Prof.Dr. Emin Zeytinoğlu, Dr.Ahmet Coşkun Dündar
201, 202
Etkili ve Güzel Konuşma
Öğr. Gör. Murat Altıparmak
17:00
10:00
05 Ocak 2015 Pazartesi
11:00
12:00
ABB
A
tt
aY
a
Y
rr
dd
2
0
7
M
E
DM
kı
oÖ
ş
Ö
ğğ
rr
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi - I /10:00
Bilgisayar Uygulamaları A,B /11:00,
204.205
BB,LE,
Yrd.Doc.Dr.Hüseyin Arslan, Dr.Serab Onursal
207, 104
MEC, MEU, BB,
Ekonomi
M
CM
o
n
Ö
ğ
r
Öğr.Gör. Sabri Öz
201
13:00
İİ
nn
sD
s
D
rr
.2
.
2
00
7M
7
M
14:00
15:00
İnsan Kaynakları
Dr. Saim Aşçı
207, 206
MKS,MET,
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamalrı
16:00
Öğr.Gör. Serdar Serttaş
201
17:00
EPE
-rTD
oÖ
T
Ö
grg
r2
.2
r
2
000
777
CC
10:00
11:00
E-Ticaret
Ögr.Gör. Mustafa Emre Civcelek
207, 206, 307,
CW,BB,LE,
İşletme ve Lojistik Yönetimi
12:00
06 Ocak 2015 Salı
AA
tt
aY
a
Y
rr
dd
Öğr. Gör. Nagehan Uca
201
13:00
D
ı
ş
Ö
ğ
r
14:00
Kombine Taşımacılık
Öğr.Gör. Nagehan Uca
201
15:00
AA
vv
iÖ
i
Ö
ğğ
rr
H
y
g
Ö
ğ
r 1- Sınavlarda lütfen asılı sıra numaranıza göre ve gözetmenlerin
2
0belirleyeceği yerlere oturunuz. 2- Yukarıdaki listede sınavı
E1
Egözükmeyen öğrencilerimiz danışman hocalarına müracaat
- - etmelidirler. 3- MYO Müdürlüğü, Sınav yer ve saatlerinde değişiklik
CÖ
Chakkını elinde bulundurur.
Ö
gg
r2
r
2
00
7 I7
ICC
nn
tÖ
t
Ö
ğğ
r2
r
2
00
A2A2
vv
iÖ
i
Ö
ğğ
r2
r
2
00
77
16:00
17:00
10:00
07 Ocak 2015 Çarşamba
11:00
12:00
İBON
şafe
lÖ
nÖ
iÖ
s
D
rğğğ
.rA
rr
2
04M
2
DB
ei
nÖ
l
Ö
ğğ
rr
O
p
e
Ö
ğ
r
Deniz Yolu Taşımacılığı /12:00,
Tehlikeli Madde Taşımacılığı /13:00
Öğr.Gör. Mahmut El Mütevelli
II
nn
tÖ
t
Ö
ğğ
rr
207
13:00
I
n
t
Ö
ğ
r
14:00
E
T
Ö
ğ
r
Araştırma Planlaması
Yrd.Doç.Dr. Melike Kıvanç Sudak
202
15:00
A
i
rÖ
ğ
r
16:00
17:00
10:00
08 Ocak 2015 Perşembe
11:00
12:00
13:00
14:00
TG
ir
cÖ
a
P
rğ
o
3r2
00
61G
N
İG
şi i
lY
rY
r
Y
rr r
d2
d2
d
2
00 0
7SS
7 İ7
S
H
uş
kÖ
l
P
r ğ
or
15:00
16:00
SYY
öö
nY
n
Y
rr
dd
Ticaret Hukuku
Prof.Dr.Ömer Özkan
306, 307
SOZ,ACD,
Hukukun Temel Kavramları
Prof.Dr.Ömer Özkan
205
SOZ
Yönetim Becerileri ve Liderlik
Yrd.Doç.Dr. Melike Kıvanç Sudak
207
17:00
10:00
11:00
09 Ocak 2015 Cuma
12:00
CCD
o oa
mÖ
m
n
Ö
Ö
ğ ğğ
r1 r1r
00
4S4S
aa
fÖ
f
Ö
ğğ
r1
r
1
00
44
FYY
i öö
nÖ
nÖ
n
D
oğ ğ
çr r
1
0
4
GN
Finansal Muhasebe,
Yönetim Bilişim Sistemleri, Management Information System/11:00
Doç.Dr. Engin Yarbaşı,
Öğr. Gör. Kemal Akgün
104, 207, 206,
NU,MKS,ACD,
207
YY
öö
nÖ
n
Ö
ğğ
rr
e
n
D
o
ç
13:00
14:00
CCCC
oooo
n
Ön
ÖsÖsÖ
ğğğğ
rrrr
I
n
tÖ
ğ
r
15:00
Tedarik Planlaması A,B
16:00
Öğr.Gör. Nagehan Uca
17:00
207,104,307
MET,MKS,SOZ,
Download

I . III . II I. YARIYIL III. YARIYIL I . III . IIK ü l K ü l Kültür ve İstanbul