LABORATUVAR KALİTE POLİTİKASI
(LABORATORY QUALITY POLICY)
03.03.2014
Rev. No: 1
TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre kurmuş olduğumuz sistemimizi etkin olarak uygulamak,
etkinliğini sağlamak ve sürekli olarak geliştirmek, ( To execute efficiently our system that is
built according to TS EN ISO/IEC 17025, to provide its efficiency and develop it
continuously. )
Deney faaliyetlerimizi mükemmel mesleki uygulamalar ve kalite hedeflerine uygun olarak,
mümkün olan en kısa sürede, ekonomik, tarafsız, bağımsız , dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik
ilkelerini esas alarak sürdürmek, ( To continue our test activities in accordance with the
excellent vocational applications and quality targets, to be predicated on the principles
economic, neutral, indepedent, honesty, confidence and reliability, in the shortest time.)
Faaliyet alanımızda uzman personelimiz, ulusal ve uluslararası SI birimlerine göre
izlenebilirliği sağlanmış cihazlar, müşteri, yasal mevzuat, standart, metod ve kuruluş şartlarını
beklentilerin üstünde karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak, ( To provide the
customer satisfaction with our qualified employees, with our equipments that their
traceability is agreed upon by national and international SI units, and also with meeting
expectations over customer,legal legislation, standard, method and foundation conditions.)
Deney faaliyetlerimizi yürüten tüm personelin, politika ve prosedürlere uygun olarak
çalışmalarını sağlamak, ( To provide our employees who takes tests and activities, working
according to the policy and procedures. )
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini ilk defasında, her defasında ve tam zamanında
gerçekleştirerek, müşterilerimizi kapsamımız dahilindeki deney ihtiyaçları için arayış
içine sokmamak, ( Not to let our customers to be in a search for their test needs that we
can do, by performing our customer’s needs and expectations at the first time, each time
and just in time. )
Çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde çalışarak, kazanmış olduğu saygınlığı sürdürmek,
ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi deney alanında temsil edebilmek, ( To continue its
respectability by working in the knowledge of its responsibilities for the environment,
and to represent our country in the national and international level in the field of test. )
Çalışanlarının katılımını sağlayarak, gerçek verilere dayalı karar mekanizmasını çalıştırarak,
kendini sürekli geliştirmek ve müşterilerinin vazgeçilmezi olmak,
( To develop ourselves continuously by providing our employees participation and using
the decision mechanism that depends on the real datas and to be indispensable for our
customers. )
Cemal SADIKİ
Genel Müdür / General Manager
Download

Deney Laboratuvarı Politikası