T
ürkiye ve Dünya ticaretinde yer
edinmek ve milletimize faydalı
işler yapabilmek adına çıktığımız
bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.
W
e are taking firm steps in our
journey towards establishing
our presence both in national
and international trade, as well as achieving
Bu konudaki tecrübe ve birikimlerimizi
great successes in the best interest of our
gelecek nesillere aktararak kaliteli
nation. We aim to transfer our experiences
hizmet anlayışını uzun yıllar yaşatmayı
and knowledge in this area to the next
hedefliyoruz.
generations and to maintain our high-quality
Geleneklerimiz, deneyimlerimiz ve
service mentality for many years.
inandığımız değerlerden aldığımız
Our strength, which we draw from our
güç ve yenilikçi, öncü kimliğimizin
traditions, experiences, and shared values, as
birleşmesinden doğan ortak ruh; bizleri,
well as our common spirit arising from the
birbirimize ve şirketimize sıkı sıkıya
combination of our innovative and pioneering
bağlıyor.
identity, closely unite us with each other and
Tüm başarılarımızı ve hedeflerimizi
our company.
burada sizlerle paylaşmanın gururunu
We are proud to share all our achievements
yaşıyoruz.
and objectives with you.
Sevgi ve Saygılarımla…
Sincerely...
Mehmet NÜKTE
Mehmet NÜKTE
Yönetim Kurulu Başkanı
Chief Executive Officer
AKTİF GROUP MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE
AKTİF GROUP
Ü
retimi ve ihracatı esas alan
bir yapılanma ile ülkemizin
kalkınmasına katkı sağlamak,
İnsanlarımıza yeni iş alanı ve
imkânları yaratmak,
Çalışanlarına güvenli ve kazançlı bir
gelecek sağlamak,
İnsana ve çevreye saygı çerçevesinde, sosyal
sorumluluk bilinci ile hareket etmek,
Dünya çapında standart yaratacak projeler
ile ülkemizi ve insanımızı en iyi şekilde
temsil etmek için kurulmuştur.
W
e were established in order to
contribute to the development of
our country with our production and
export based structure,
Create new business areas and opportunities
for our people,
To provide our employees with a safe and
profitable future,
To act within the framework of respect for
humans and the environment, based on
social responsibility and consciousness,
And also to represent our country and people
in the best possible manner with our projects
that aim to establish a global standard.
RAKAMLARLA
AKTİF GROUP
AKTİF GROUP BY NUMBERS
Şirketler:6
Companies: 6
Markalar:7
Brands: 7
Sektörler:6
Core Businesses: 6
Şubeler:6
Branches: 6
Çalışan Sayısı: 650
Employees: 650
Ortaklık Yapısı: Anonim Şirket
Kind of Corporation: Incorporate
YÖNETİM KURULU BAŞKANI / CHIEF EXECUTIVE OFFICER
MEHMET NÜKTE
A
ktif Group; lojistik, gıda, turizm,
akaryakıt ve inşaat sektörlerindeki
çalışmalarını, başarılı bir şekilde
sürdürmektedir.
T
he Aktif Group is successfully
working in the logistics, food,
tourism, fuel oil and construction.
As the Aktif Group, we are aware of the
Aktif Group olarak, üstlendiğimiz
importance of our mission that we have
misyonun önemini biliyoruz ve
undertaken and continue to work by
hedeflerimizi sürekli yenileyerek,
always renewing our objectives without
kaliteden ödün vermeden çalışmaya
making concessions on quality. In the
devam ediyoruz. Gelecekte de aynı
future, we will maintain our hardworking
kararlılıkla, çalışkan ve dinamik yapımızı
and dynamic structure with the same
ilk günkü gibi koruyarak, yeni başarıların
determination as we have from the
altına imza atacağız.
beginning, and achieve further success.
1950
1950
Aktif Group’un temelleri, 1950 yılında
The foundations of Aktif Group were laid in
kollektif şirket olarak atılmıştır.
the year 1950 as an unlimited company.
1989
1989
Her geçen gün günümüz şartlarına
Having improved our organizational structure
uygun olarak kurumsal yapısını
in accordance with today’s conditions, day by
oluşturan aile şirketi, 1989 yılında
day, this family company has gained the status
Mehmet Camızcı ve Mehmet Nükte
of an incorporation with the partnership
ortaklığı ile Anonim Şirket statüsünü
between Mehmet Camızcı and Mehmet
alarak günümüzdeki güçlü kurumsal
Nükte, and thus the corporarte structure has
yapısına kavuşmuştur.
gained its current shape.
1994
1994
İleriki yıllarda altyapı, üstyapı, fabrika, konut
Aktif Construction was established to
ve otel inşaatı gibi çeşitli alanlarda pek
implement many successful projects
çok başarılı projeye imza atacak olan Aktif
in various fields such as infrastructure,
İnşaat kurulmuştur.
superstructure, factory, housing and
hotel construction in upcoming years.
Aktif Lojistik, alanında Avrupa’nın sayılı
tesislerinden olan Ankara Halk Ekmek
Aktif Logistics first offered its services in
Fabrikası’nın ürettiği ekmekleri, kentin
1994 in order to deliver bread produced
650 ayrı noktasına ulaştırmak üzere 1994
by the Ankara Public Bread Factory, which
yılında hizmet vermeye başlamıştır.
is one of the most prominent facilities in
Europe, reaching 650 separate points in the city.
METROPOLİTAN HOTEL ANKARA
2004
2004
Aktif İnşaat’ın yenilikçi çizgisini yansıtan,
Reflecting the innovative style of Aktif
mimarisi ve toplam kalite anlayışı ile
Construction and making a difference with
fark yaratan beş yıldızlı Metropolitan
its unique understanding of quality, the
Hotel Ankara 2004 Ocak ayında faaliyete
five-star Metropolitan Hotel opened for
geçmiştir.
operation in Ankara in January 2004.
ANTALYA HALK EKMEK FABRİKASI / ANTALYA PUBLIC BREAD FACTORY
2007
2007
İleri teknolojisi ve üretim kapasitesi ile
Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip
Üretim Tesisi’ni, 7 ay gibi kısa
production facility, which is the first
in Turkey, with its advanced technology
and production capacity, was completed
bir sürede tamamlanarak 2007 temmuz
in a short period of seven months and
ayında hizmete açılmıştır. Tesis tüketicinin
thus put into service in July 2007. The
ihtiyaçları doğrultusunda ve farklı tatlar
facility works to present different tastes
sunmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.
in accordance with customers’ needs. It
Antalya’da bulunan beş yıldızlı otellere taze
produces fresh and frozen products for
ve donuk ürünler üretmektedir.
five-star hotels in Antalya.
METROPOLİTAN HOTEL TAKSİM
2014
2014
Aktif Group, İstanbul Taksim’de 2014
The Aktif Group plans to open its
haziran ayında Metropolitan Hotel Taksim
Metropolitan Hotel Taksim (Beyoğlu) branch
(Beyoğlu) şubesini açmayı planlamaktadır.
in Taksim, Istanbul in June 2014.
AKTİF GROUP MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE
2014
2014
Aktif Group, çalışanları ve yönetim
The Aktif Group aims to complete the
kadrosunun modern ve rahat bir
construction of its main office, which was
ortamda, verimli çalışabilmesi için
designed to ensure that its employees’
tasarlanan Merkez Ofis’i 2014 yılı
managerial staff can productively work in
içerisinde tamamlayıp, yerleşmeyi
a modern and comfortable atmosphere, in
hedeflemektedir.
2014, and settle there.
HEDEFLER VE
İLKELER
OBJECTIVES AND PRINCIPLES
A
ktif Group, müşteri memnuniyeti
odaklı yaklaşımlar çerçevesinde,
sağlıklı ve planlı büyümeyi, yüksek
kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler
sunmayı amaçlar.
Bu doğrultuda, ülkesi, müşterileri ve iş
ortakları için güvenilirlik, devamlılık ve
saygınlık simgesi olmayı hedefler.
T
he Aktif Group, aims to grow in
a healthy and planned manner,
within the framework of customer
satisfaction-oriented approaches and also to
present products and services of high quality
and standards.
Accordingly, it strives to become the symbol of
reliability, continuity, and respectability for its
country, customers, and business partners.
HEDEFLER VE
İLKELER
OBJECTIVES AND PRINCIPLES
D
aima “en iyi” olmak; kalitede,
hizmette ve verimlilikte, iş
ortaklarımız ile ilişkilerimizde
güvenilirliği sağlamak ve kamuoyunda
O
ur main aim is to always be the
“best”; to ensure reliability in
services and productivity, as
well as inour relations with our business
sahip olduğumuz bu imajı korumak, ana
partners, all while maintaining our image
hedefimizdir.
in the public.
Bu hedefe ulaşma yolunda; yönetimi
In our journey towards fulfilling this objective,
üstlenmek ve pazarda lider olmak temel
we essentially aim to undertake management
amacımızdır.
to become a leader in the market.
“Basarı
. bir yolculuktur, bir varıs. noktası degil.”
“Success is a journey, not a destination.”
Ben Sweetland
İNŞAAT CONSTRUCTION
TURİZM TOURISM
GIDA FOOD
LOJİSTİK LOGISTICS
YATIRIM FINANCE AND INVESTMENT
AKTİF İNŞAAT
AKTİF CONSTRUCTION
A
ktif Group temel faaliyet alanı
olan inşaat sektöründe, kurulduğu
tarihten bugüne çeşitli alanlarda
yaptığı projelerini başarıyla ve öngörülen
zamanda tamamlamıştır.
Üst yapı, alt yapı, toplu konut, özel villa,
iş merkezi, otel, sanayi tesisi ve fabrika
inşaatlarının yanında akıllı bina tasarımları,
Aktif İnşaat’ın uzmanlaştığı alanlardır.
T
he Aktif Group has completed all
projects that it has implemented
successfully and in a timely manner
in the construction sector and in various
fields since the day it was established.
Aktif Construction is specialized in
superstructure, infrastructure, collective
housing, special villas, business centers, hotels,
industrial facilities, and factory construction, as
well as smart building designs.
METROPOLİTAN HOTEL ANKARA
TAMAMLANMIŞ PROJELER
METROPOLİTAN
HOTEL ANKARA
COMPLETED PROJECT
A
nkara’nın merkezinde yer alan
bu 5 yıldızlı otel; özgün mimarisi,
kalite ve estetiğin eşsiz uyumu ile
Aktif İnşaatın yenilikçi ve modern çizgisini
yansıtıyor.
L
ocated in the heart of Ankara,
this five-star hotel reflects the innovative
and modern style of Aktif Construction
with its original architecture, as well as the
unique harmony of quality and aesthetics.
BUUN ÜRETİM TESİSİ / BUUN PRODUCTION FACILITY
TAMAMLANMIŞ PROJELER
ÜRETİM TESİSİ
PRODUCTION FACILITY
COMPLETED PROJECT
İ
nşaatı 7 ay gibi kısa bir sürede
tamamlanarak 2007 Temmuz’unda
bitirilen, 15.000 m² alan üzerine kurulu,
günlük 500.000 ekmek üretim kapasitesine
sahip bir tesistir.
T
he construction of the facility lasted
only for seven months and was
completed in July 2007. The facility
covers an area of 15,000 m² with a daily
production capacity of 500,000 bread.
BUUN ÜRETİM TESİSİ / BUUN PRODUCTION FACILITY
BUUN ÜRETİM TESİSİ / BUUN PRODUCTION FACILITY
BALGAT İŞ MERKEZİ / BUSINESS OFFICES
TAMAMLANMIŞ PROJELER
BALGAT İŞ MERKEZİ
BALGAT BUSINESS OFFICES
COMPLETED PROJECT
2
005 Yılında tamamlanan İş Merkezi
inşaatımız Ankara’nın merkezinde
bulunmaktadır. 2.000 m² alan üzerine
kurulu olan bu yapı çağdaş mimarisi ile
tercih edilen iş merkezleri arasında yer alıyor.
O
ur business center, the construction
of which was completed in 2005, is
located in the heart of Ankara. This
structure, established on an area of 2,000
m², ranks among favorite business centers,
thanks to its modern architecture.
VİLLA İNŞAATLARI (GÖLBAŞI) / VILLA CONSTRUCTION (GÖLBAŞI)
TAMAMLANMIŞ PROJELER
KAVŞAK, ALTYAPI,
VİLLA İNŞAATLARI
CROSS-ROAD, INFRASTRUCTURE, VILLA
COMPLETED PROJECT
Kavşak ve Altyapı İnşaatı 2001 / İstanbul
Cross-road and Infrastructure 2001 / İstanbul
Villa İnşaatları 2002 / Ankara Gölbaşı
Villa Construction 2002 / Ankara Gölbaşı
Altyapı İnşaatları 2003 / İstanbul
Infrastructure Work 2003 / İstanbul
ALTYAPI İNŞAATI (İSTANBUL) / INFRASTRUCTURE WORK (İSTANBUL)
KAVŞAK İNŞAATI (ŞİŞLİ FERİKÖY) / CROSS-ROADS CONSTRUCTION (ŞİŞLİ FERİKÖY)
AKTİF GROUP MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE
DEVAM EDEN PROJELER
AKTİF GROUP
MERKEZ OFİS
AKTİF GROUP HEAD OFFICE
Y
üksek kapasiteli toplantı salonları,
kafeterya ve yemek salonu gibi sosyal
hizmet birimlerini de içeren tesis, 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
ON-GOING PROJECTS
S
ocial service units of the facility,
such as high-capacity meeting halls,
cafeteria, and dining halls, will be
completed in the year 2014.
AKTİF GROUP MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE
AKTİF GROUP MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE
METROPOLİTAN HOTEL TAKSİM
DEVAM EDEN PROJELER
METROPOLİTAN
HOTEL TAKSİM
ON-GOING PROJECTS
M
imari ve şıklığın adresi
Metropolitan Hotel Taksim,
alışveriş, kültür ve iş hayatının
kalbi olarak nitelendirilen, aynı zamanda
T
he Metropolitan Hotel Taksim,
an address of architecture and
elegance, is located in Taksim, which
is considered to be the heart of shopping,
eğlenceli ve hareketli gece yaşantısının
and cultural and business life, as well as
da merkezi olan Taksim’de yer alıyor.
the center of entertainment and a dynamic
İstanbul’un tarihi zenginliklerine yakınlığının
night life. In addition to its proximity to the
yanı sıra, bütün merkezi mekanlara da kolay
historical richness of Istanbul, it is also
ve kısa ulaşım mesafesinde.
close to all central locations.
METROPOLİTAN HOTEL TAKSİM
METROPOLİTAN HOTEL TAKSİM
KIZ KULESİ İSTANBUL
DEVAM EDEN PROJELER
METROPOLİTAN
HOTEL BOSPHORUS
ON-GOING PROJECTS
M
imari ve şıklığın adresi
Metropolitan Hotel Bosphorus,
alışveriş, kültür ve iş hayatının
kalbi olarak nitelendirilen, aynı zamanda
T
he Metropolitan Hotel Bosphorus,
an address of architecture and
elegance, is located in Kabataş, which
is considered to be the heart of shopping,
eğlenceli ve hareketli gece yaşantısının
and cultural and business life, as well as
da merkezi olan Kabataş’ta yer alıyor.
the center of entertainment and a dynamic
İstanbul’un tarihi zenginliklerine yakınlığının
night life. In addition to its proximity to the
yanı sıra, bütün merkezi mekanlara da kolay
historical richness of Istanbul, it is also
ve kısa ulaşım mesafesinde.
close to all central locations.
“Plansız çalısan
. kimse, ülke ülke
dolasıp
. hazine arayan bir insana benzer.”
“A person who works in an unplanned
manner is like a treasure hunter traveling from
one country to the other in search of gold.”
Descartes
TURİZM TOURISM
İNŞAAT CONSTRUCTION
GIDA FOOD
LOJİSTİK LOGISTICS
YATIRIM FINANCE AND INVESTMENT
METROPOLİTAN HOTEL ANKARA
METROPOLİTAN
HOTEL ANKARA
2
004 yılında hizmete açılan 5 yıldızlı
Metropolitan Hotel Ankara; büyük
alışveriş merkezlerine, resmi kurum
ve kuruluşlara, siyasi parti merkezlerine
çok yakın mesafede bulunmaktadır.
T
he five-star Metropolitan Hotel
Ankara, which was put into service
in the year 2004, is located in close
proximity to large shopping centers,
governmental institutions and organizations,
as well as political party headquarters.
Yerleşik konumu ve kusursuz hizmet anlayışı
It is one of the first choices for the business and
ile Ankara’da iş ve siyaset çevrelerinin ilk
political circles of Ankara, thanks to its central
tercihleri arasındadır.
location and flawless service mentality.
METROPOLİTAN HOTEL ANKARA
METROPOLİTAN
HOTEL ANKARA
M
etropolitan Hotel Ankara, 76 adet
standart , 16 adet junior suit ve 4
adet de senior suit odasıyla, konfor
ve kusursuz hizmet ayrıcalığını sunuyor.
T
he Metropolitan Hotel Ankara
presents the privilege of comfort and
perfect service with its 76 standard,
16 junior suite, and 4 senior suit rooms.
Profesyonel yiyecek – içecek ve ziyafet
It hosts all types of events in its meeting
ekibinin hizmet verdiği, toplantı salonlarıyla,
halls, where its professional catering and
her türlü organizasyona ev sahipliği yapıyor.
banquet team provide services.
METROPOLİTAN HOTEL ANKARA
METROPOLİTAN HOTEL ANKARA
- getirir.”
“Her yeni gün kendi ekmegini
“Every new day brings its own bread.”
Anonim / Anonymous
GIDA FOOD
İNŞAAT CONSTRUCTION
TURİZM TOURISM
LOJİSTİK LOGISTICS
YATIRIM FINANCE AND INVESTMENT
ANTALYA HALK EKMEK FABRİKASI / ANTALYA PUBLIC BREAD FACTORY
ANTALYA
HALK EKMEK
ANTALYA PUBLIC BREAD FACTORY
A
ktif Group’un 18 milyon Euro’luk
yatırımıyla 7 ay gibi kısa bir sürede
kurulan tesis, ileri teknoloji ile el
değmeden ekmek üretimi yapıyor.
15.000 m2 alan üzerine kurulu tesis,
T
he facility that was established in a
period as short as seven months with
the Aktif Group’s investment of 18
million euros, produces bread untouched
by human hands thanks to advanced
technology.
ekmek İhtiyacının %80’ini tek başına
Located on an area of 15,000 m2, the facility
is capable of meeting 80% of the bread
needs of Antalya alone with its capacity of
producing 500,000 loaves of bread each day,
karşılayabilecek yapıdadır.
at a rate of 8,000 loaves per hour.
8.000 adet /saatlik, günlük 500.000
ekmek üretim kapasitesi ile Antalya’nın
BUUN UNLU MAMÜLLER / BUUN BAKERY PRODUCTS
ANTALYA
HALK EKMEK
ANTALYA PUBLIC BREAD FACTORY
Ü
rünler; Halk Ekmek ve
Aktif Group’un Ekmeğim ve
markaları altında Antalyalı
tüketiciler ile buluşmaya devam ediyor.
T
he products are currently presented
to consumers living in Antalya under
the Aktif Group brands of Ekmeğim
and
Antalya Büyükşehir Belediyesi adına
All of the investments required for operation
işletme için gerekli bütün yatırımlar
have been met by the Aktif Group on behalf
Aktif Group tarafından karşılanmıştır.
of the Antalya Metropolitan Municipality.
Büyükşehir Belediyesi maddi külfet altına
The Metropolitan Municipality provides this
girmeden yaptığı bu hizmeti Antalya Halkına
service that it presents without any financial
anlatmakta ve piyasada ekmek fiyatlarını en
burden to the people living in Antalya,
ekonomik seviyelerde olmasını sağladığını
explaining to consumers that it ensures that
her fırsatta belirtmektedir.
bread prices are at the most economic levels.
BUUN UNLU MAMÜLLER / BUUN BAKERY PRODUCTS
BUUN UNLU MAMÜLLER / BUUN BAKERY PRODUCTS
BUUN UNLU MAMÜLLER / BUUN BAKERY PRODUCTS
UNLU MAMÜLLER
B
BAKERY PRODUCTS
UUN markası ile Antalya’nın unlu
mamul pazarında lider konumunda
olup Ege ve Akdeniz bölgesinde
bulunan 5 yıldızlı otel ve tatil köylerine sıcak
ve donuk unlu mamuller üretimi yapmakta
ayrıca 2013 yılında pazara sunduğu
I
t maintains its position as a leader in the
bakery products market of Antalya with its
BUUN brand, which produces warm and
frozen bakery products for five-star hotels
and holiday villages in the Aegean and
Mediterranean Regions, and also exports
durable products to five countries, including
kruvasan ürünü ile de 5 ülkeye uzun ömürlü
its croissant products that came on to the
ürünlerin ihracatını gerçekleştirmektedir.
market in 2013.
BUUN UNLU MAMÜLLER / BUUN BAKERY PRODUCTS
BUUN UNLU MAMÜLLER / BUUN BAKERY PRODUCTS
EKMEĞİM FIRIN CAFE / EKMEĞİM BAKERY - CAFE
EKMEĞİM
FIRIN CAFE
EKMEĞİM BAKERY - CAFE
E
kmeğim Fırın Cafe, 2013 yılında
Antalya’da faaliyete geçmiştir. Ürün
çeşitliliği ve kaliteli hizmet anlayışı
ile Antalya halkına hizmet etmektedir.
E
kmeğim Fırın Café started to operate
in Antalya in 2013. It has been
delivering high quality of service to
the people living in Antalya with its wide
Mağaza konseptimiz, mahalle fırıncılığı
product range. . Our store offers the inherent
kavramının içinde barındırdığı tazeliği,
freshness of the true neighborhood bakeries
mahalle ortamının sıcaklığını ve güler
in a warm and friendly atmosphere with its
yüzünü, yüksek standartlarda ürün ve
high-standard products and services to its
servisi ile Akdeniz bölgesinde franchising
customer through the franchising system in
sistemi ile müşterilerine sunmaktadır.
Mediterranean Region.
EKMEĞİM FIRIN CAFE / EKMEĞİM BAKERY - CAFE
EKMEĞİM FIRIN CAFE / EKMEĞİM BAKERY - CAFE
“Dünyada yeteneksiz insan yoktur.
Sadece iyi egitilmemis
. ve iyi
yönlendirilmemis. insanlar vardır”.
“There are no unskilled people in the world.
There are only people who are deprived of
education and sufficient guidance.”
Anple Peattri
LOJİSTİK LOGISTICS
İNŞAAT CONSTRUCTION
TURİZM TOURISM
GIDA FOOD
YATIRIM FINANCE AND INVESTMENT
ANKARA HALK EKMEK - AKTİF LOJİSTİK / AKTİF LOGISTICS
AKTİF LOJİSTİK
AKTİF LOGISTICS
A
ktif Lojistik, alanında dünyanın
sayılı tesislerinden olan Ankara
Halk Ekmek Fabrikası’nın ürettiği
günlük 1.200.000 adet çeşitli ürünlerin satış,
pazarlama, lojistik, tahsilat ve satış sonrası
hizmetlerini 1994 yılının Mart ayından beri
gerçekleştirmektedir. Üretilen ürünleri
kentin 650 ayrı satış noktasına ulaştırarak
aylık 15.600.000 TL tahsilatını yapmaktadır.
A
ktif Logistics has been furnishing
sales, marketing, logistics,
collection, and after-sales services
since March 1994 for 1.200.000 varieties of
products that are produced by the Ankara
Public Bread Company, one of the most
prominent facilities worldwide in its field.
It delivers the produced products to 650
separate selling points of the city and
collects 15.600.000 TL per month. Aktif
Aktif Lojistik Bursa ve İstanbul illerinde de
Logistics has undertaken similar projects
benzer organizasyonları üstlenmiş ve başarı
in the provinces of Bursa and Istanbul and
ile tamamlamıştır.
completed them successfully, as well.
AKTİF LOJİSTİK / AKTİF LOGISTICS
AKTİF LOJİSTİK / AKTİF LOGISTICS
YATIRIM FINANCE AND INVESTMENT
İNŞAAT CONSTRUCTION
TURİZM TOURISM
GIDA FOOD
LOJİSTİK LOGISTICS
GAYRİMENKUL YATIRIM
REAL ESTATE AND INVESTMENT
2
013 yılında Aktif Group bünyesinde
kurulan ‘Miran Yatırım Maden
Gayrimenkul A.Ş’, alanında yatırım,
gayrimenkul ve maden faaliyetlerini
E
stablished within the Aktif Group in 2013,
Miran Investment Mining Real Estate
Inc.’ carries out the investment, real
estate, and mining activities in its field. Some
sürdürmektedir. Miran Yatırım çatısı altında
of the undergoing projects under the roof of
hali hazırda devam eden projelerden
Miran Investment include the construction of
bazıları; İstanbul’ da kentsel dönüşüm
housing and hotels, and operating and mineral
kapsamında birçok konut inşaatı, otel inşaatı
exploration activities within the framework of
ve işletmesi, maden arama faaliyetleridir.
the urban transformation of Istanbul.
AKTİF İNŞ. TAŞ. PAZ. SAN. VE TİC. AŞ
AKTİF İNŞ. TAŞ. PAZ. SAN. VE TİC. AŞ
Ziyabey Cad. 1413. Sk. No 8/4
Şube: Antalya - Alanya Yolu 17. Km. Serik Cad.
06520 Balgat - Çankaya - ANKARA
No: 142 Çalkaya 07110 Aksu - Antalya
Tel 0312 284 3132(pbx) • Faks 0312 284 5200
Tel 0242 426 3907 • Faks 0242 426 3955
www.aktifgroup.com.tr
www.buun.com.tr
AKTİF İNŞ. TAŞ. PAZ. SAN. VE TİC. AŞ
AKTİF ANTALYA HALK EKMEK ORTAK GiRİŞİM
Şube: Taksim Feridiye Cad. No 18 K.3 D.5
Meydan Kavağı Mah. 1599 Sokak No 12
Taksim Beyoğlu - İSTANBUL
07100 Muratpaşa - Antalya
Tel (0312) 284 31 32 • Faks (0312) 284 52 00
Tel 0242 311 3010 • Faks 0242 311 90 11
www.aktifinsaat.com.tr
AKTİF MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. AŞ
AKTİF İNŞ. TAŞ. PAZ. SAN. VE TİC. AŞ
Ziyabey Cad. 1413. Sok. No 8/5
Şube:Macun Mahallesi Anadolu Bulvarı No 13
06520 Balgat - Çankaya - ANKARA
06386 Gimat - Ankara
Tel (0312) 284 31 32 • Faks (0312) 284 52 00
www.aktifinsaat.com.tr
www.aktifmotorluaraclar.com
AES OTELCİLİK TURİZM VE TİC. AŞ
ALİZA TURİZM VE TİC. AŞ
Oğuzlar Mahallesi 1377. Sokak No 28
Ziyabey Cad. 1413. Sk. No 8/4
06520 Balgat - Çankaya - ANKARA
06520 Balgat - Çankaya - ANKARA
Tel 0312 295 4545(pbx) • Faks 0312 284 4242
Tel 0312 284 3132(pbx) • Faks 0312 284 5200
www.metropolitanhotel.com.tr
www.aktifgroup.com.tr
MİRAN YAT. MAD. GIDA TUR. İNŞ. GAYRİMENKUL AŞ
Ziyabey Caddesi 1413 Sokak No 8/2
06520 Balgat - Çankaya - ANKARA
Tel 0312 284 31 32 • Faks 0312 284 52 00
www.miranyatirim.com
Download

Aktif Group Kataloğu için tıklayınız