GSM : 0 (543) 760 45 20
Tel. (Ev) : 0 (212) 322 84 60
E-mail : [email protected]
: [email protected]
ÖZGEÇMİŞ:
Adı Soyadı: Belkıs SARAÇ USLUSOY
Doğum Tarihi: 25 Ekim 1975, ARDAHAN
Ünvanı: Dr. (Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Ens. İletişim Anabilim Dalı Reklamcılık ve Tanıtım Bilim
Dalı)
ÖĞRENİM DURUMU:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Üniversite
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Anabilim Dalı
İletişim Anabilim Dalı/Reklamcılık ve
Tanıtım Programı
Ege Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıl
1994-98
2000-04
2005-09
TEZLER:
Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı :
“Sosyal Reklamların Halkla ilişkiler Uygulamalarındaki Önemi”,Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şermin
TEKİNALP, (Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, 2004)
Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı :
“Postmodern Moda Reklamlarının Tüketici Tepkilerine Yönelik Anlam Çözümlemesi”, Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN, (Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Ens. İletişim Anabilim Dalı
Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalı)
AKADEMİK GÖREVLER:
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Arş.Gör.
Kocaeli Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
2000-2005
Arş.Gör.
Kocaeli Ü. İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü- 13/b görevlendirme
2005
Yrd.Doç.Dr.
Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Bölümü
2014-
1
ESERLER
A. Kitap Bölümleri
A1. Uslusoy Belkıs, Kadınlara Yönelik Reklamlarda Etik Sorunlar ve Yeni Paradigmalar
(307-351 ), Halkla ilişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, Ed.: İ. Sayımer ve
P. Eraslan Yayınoğlu, İstanbul 2007: Beta Yayınları
A2. Uslusoy Belkıs, Çokkültürlü Reklamlarda Asyalı Amerikalı Kadın İmgeleri (401-439),
İletişim Yansımaları Gerçekler ve Uygulamalar, Ed.: V. Demir ve P. Eraslan Yayınoğlu,
İstanbul 2007: Anahtar Kitaplar
A3.Uslusoy Belkıs, Panayırcı Uğur Cevdet, Medyanın Üniversite Öğrencileri Üzerinde
Çevre Konularında Duyarsızlaştırıcı Etkisi (154-171), Medya ve Gündelik Yaşamda Çevre
Gerçeği, Ed.:S.Kırlı ve Ü.Sarı, İstanbul 2012: Aya Kitap
B. Uluslararası Yayın ve Etkinlikler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
B1. International Strategic Management Conference: Strategic Management from
National and Global Perspectives, “Strategic Positioning of Public Relations”, Çanakkale,
June March 23-25 2005
B2. New Media and Interactivity International Conference, “Creating Brand Respectability
with New Communication Technologies, İstanbul, 1-3 November 2006
B3. 12th Communication ın the Millenium, “A Chase For Perfection: A Look At Men And
Masculinity In Turkish Advertising", Eskişehir, 15-18 June 2014
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti basılan bildiriler
B4. 1st Globalization and New Media Policies International Communication Conference,
“Global Anlamda Eşcinsel Tüketim Pazarının Oluşumu ve Reklamların Etkisi”, Girne, 4-5
May 2006
C. Ulusal Bildiriler
C1. I. Ulusal İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu, “Medyanın Üniversite
Öğrencileri Üzerinde Çevre Konularında Duyarsızlaştırıcı Etkisi”, İstanbul, 9-10 Haziran
2010
D. Diğer Yayınlar
D1. İnceleme; Türk Tarihini ve İmajını Film Karelerine Taşımak, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Dergisi, Sayı 1, Mayıs 2005, Kocaeli
2
E. Diğer Akademik Etkinlikler
Verdiği Dersler
E1.
E2.
E3.
E4.
E5.
E6.
E7.
Görsel Algı
Medya ve Toplum
Müzik Tarihi
Mesleki Oryantasyon Görsel İletişime Giriş
Yeni Medya ve Reklamcılık
Kriz Yönetimi
Çağdaş Müzik Akımları
Verilen Seminerler
E8. “Avrupa Birliği Kapsamında Eğitim (I);Socrates-Erasmus Genel Eğitim Programları”,
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli, 20 Ekim 2004
E9. “Avrupa Birliği Kapsamında Eğitim (II);Gençlik
Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli, 24 Kasım 2004
Programı
(Youth)”,
E10. “Avrupa Birliği Kapsamında Eğitim (III);Leonardo Da Vinci Mesleki
Programı”, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli, 22 Aralık 2004
Kocaeli
Eğitim
Workshop
E11. Sosyal Reklam Workshop Çalışması, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi,
İstanbul, 3 Mart 2005
Konferans
E12. “Öğrencilerimize Meslek Alanlarını Tanıtmak”, Meslek konferansı, Atılım Lisesi,
Kocaeli, 21 Nisan 2005
F. Atıflar
F1. Çelik, İbrahim, and İsmail Aysad Güdekli. "Reklam etiği mi etik reklam mı?
Reklamlarda karşılaşılan sorunlar ve reklam etiği." İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
38 (2014).
F2. Taşyürek, Nilay. "Reklam ve Reklamın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları
Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması." (2013).
F3. Çelik, İsmail Aysad Güdekli İbrahim. "Kadının Cinsel Bir Simge Olarak Reklamda
Kullanılması: Cosmopolitan Dergisi Örneği/Usıng Woman In Advertısement As A Symbol
Of Sex: Cosmopolıtan Magazıne Example." Journal Of Yaşar University 9.35 (2014):
6129-6137.
3
Download

Yrd. Doç. Dr. Belkıs USLUSOY