ANALOG HABERLEŞME
1. Giriş
1.1. Haberleşme Sistemlerinde Temel Kavramlar
2. Modülasyonun Amacı
2.1 Modülasyon Çeşitleri
2.1. Çift Yan Bant Modülasyonu (Double Side Band Modulation=DSB)
2.2. Taşıyıcılı Çift Yan Bant Modülasyonu (Genlik Modülasyonu) (Amplitude
Modulation=AM)
2.2.1. Modülasyon endeksi (ma)
2.2.2. Genlik Modülasyonlu İşaretin Spektrumu ve Fazör Çizimi
2.3.Genlik Modülatörleri
2.4.Tek Yan Bant Modülasyonu (Single Side Band Modulation=SSB)
2.4.1. Tek Yan Bant Modülasyonlu İşaretin Elde Edilmesi
2.4.1.1. Filtre Yöntemi
2.4.1.2. Hilbert Dönüşümü ve Özellikleri
2.4.1.3. Faz Yöntemi
2.5.Artık Yan Bant Modülasyonu (Vestigal Side Band Modulation=VSB)
2.6.Dik Modülasyon (Quadrature Modulation=QM)
3. Genlik Modülasyonlu İşaretin Alınması
3.1. Senkron Demodülasyon
3.2. Senkron Olmayan Demodülasyon
3.2.1. Genlik Modülasyonlu İşaretin Zarfı
3.3.Taşıyıcı Eklenerek Genlik Modülasyonlu İşaretin Demodülasyonu
3.4.Süperheterodin (Frekans Değiştirmeli) Alıcı Prensibi
4. Üstel Modülasyon (Açı Modülasyonu)
4.1.Üstel Modülasyonlu İşaretin Matematiksel İfadesi
4.1.1. Faz Modülasyonu (Phase Modülation=PM)
4.1.2. Frekans Modülasyonu (Frequency Modülation=FM)
4.2.Üstel Modülasyonlu İşaretin Spektrumu
4.2.1. Dar Bant FM (Narrow Band Frequency Modülation=NBFM)
4.2.2. Geniş Bant FM
4.2.3. Bessel Katsayılarının Özellikleri
4.2.4. Sinüzoidal Modüle Edilmiş FM İşaretinin Bant Genişliği
4.3.Frekans Modülasyonlu İşaretin Üretilmesi
4.3.1. Direkt Yöntem
4.3.2. Dolaylı Yöntem (Amstrong Yöntemi)
4.4.FM İşaretinin Alınması
4.4.1. Frekans Ayırma
4.4.1.1.FM’den AM’e Dönüşüm
4.4.1.2.Eğim Dedeksiyonu (Slope Detection)
4.4.2. Faz Kilitleme Çevrimi (Phase Locked Loop ==PLL)
4.5.Stero FM Verici ve Alıcı Prensibi
Ders Kaynakları
1. Signals and Systems, Alan V. Oppenhein , Alan S. Willsky, Ian T. Young - Prentice
Hall Signal Processing Series (1983)
2. Principles of Communication Systems, Taub-Schilling - Mc Graw-Hill Serisi (1980)
3. Modern Electrical Communications, Theory and Systems, H.Strak, F.B. Tuteur, Prentice Hall International, Inc. (1979)
4. Modern Electrical Communications, Analog, Digital and Optical Systems, Henry
Stark, Franz B. Tuteur, John B. Anderson – Prentice Hall International
5. Modern Digital and Analog Communication Systems, Bhagwandas Pannalal
LATHI – Holt, Rinehart and Winston, Inc. (1989)
6. Advanced Electronic Communications System, Wayne Toması - Prentice Hall
International, Inc. (1992)
7. Signals and Linear Systems, Robert A. Gabel, Richard A. Roberts – John Wiley &
Sons (1973)
8. Signal Analysis, Athanasios Papoulis – McGraw-Hill Book Company (1977)
9. İletişim Kuramı, Haluk Derin, Murat Aşkar (O.D.T.Ü)
10. Modülasyon Teorisi, Prof. Dr. Erdal Panayırcı (İ.T.Ü)
11. Modülasyon Teorisi, Prof. Dr. Mümtaz Yılmaz (K.T.Ü)
12. Analog Haberleşme + Sayısal Haberleşme + İşaret İşleme, Prof. Dr. Ahmet
H.Kayran (İTÜ)
Ders Değerlendirmesi
Ödevler %20 (Öngörülen 4 Matlab Ödevi, 2 Kısa Sınav)
Ara sınav %80
Dönem için notu % 40
Final
% 60
Download

ANALOG HABERLEŞME