ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
AÇIKLAMALAR
Dersin Adı
Sinyaller ve Sistemler I
Dersin Kodu
EEM 301
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Zorunlu
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Lisans
Dersin Yılı
3.
Dersin Yarıyılı
5.
AKTS Kredisi
6.
Dersin Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Mustafa Doğan
Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ.1: Doğrusal sistemlerinin modellemesini yapabilmek.
ÖÇ.2: Sinyal çeşitlerini öğrenmek ve kullanmak.
ÖÇ.3: Sürekli ve kesikli Fourier serilerini öğrenmek ve
kullanmak.
ÖÇ.4: Sürekli ve kesikli Fourier dönüşümlerini öğrenmek ve
kullanmak.
ÖÇ.5: Sinyal ve sistemlere ilişkin problemleri çözebilme
yeteneğini kazanmak.
ÖÇ.6: Sinyal ve sistemlere ilişkin yazılım paketlerini
kullanabilme becerisi kazanmak.
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Önerilen Dersler
Dersin İçeriği
Yüz yüze eğitim ve web sayfası desteğinde yürütülmektedir.
Bu ders için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Öğrencinin ilk yılın Matematik ve Fizik derslerine hakim olması
beklenir.
Sinyaller ve sistemlerin tanımları. Doğrusal, zamanla
değişmeyen sürekli ve kesikli zaman sistemleri. Periyodik
sinyallerin Fourier seri gösterimleri. Katlama tümlevi ve
toplamı. Sürekli ve kesikli zaman sinyalleri için Fourier
dönüşümü. Kesikli Fourier dönüşümü.
1
Zorunlu ya da Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1.Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., (1997) “Signals and
Systems”, Prentice-Hall, 2nd Ed.
2.Buck-Daniel-Singer, (2002) ”Signals and Systems using
MATLAB”, Prentice-Hall, 2nd Ed.
Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav (%35), Kısa Sınavlar (%20), 1 Final Sınavı (%45)
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Bu ders için uygun değildir.
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ
1
ÖÇ
2
ÖÇ
3
X
X
X
X
X
X
ÖÇ
4
ÖÇ
5
ÖÇ
6
Program Çıktıları
1. Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğine özgü konularda
yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık
mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama formüle etme ve çözme
becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama
becerisi.
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,
belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern
tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü
için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği
disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney
yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel
çalışma becerisi.
7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin
rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme,
etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik
uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki
uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir
kalkınma hakkında bilgi.
X
2
X
X
X
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve
güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında
bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
3
Download

öğretim elemanları için ders tanıtımı veri girişi kılavuzu