ELE 361 – HABERLEŞME SİSTEMLERİ I
Önkoşul listesi;
Ders/Laboratuar Saatleri;
ELE 371, ELE 273
3/0
Öğretim Üyesi; Doç. Dr. Tolga Girici, Yrd. Doç. Dr.
Asistan;
A. Melda Yüksel Turgut
Ders Tanımı;
Genlik kiplemesi (AM), Taşıyıcılı (Konvansiyonel), Bastırılmış taşıyıcılı (DSBSC), tek yan bant (SSB) AM. Faz
ve frekans kiplemeleri ve spektral analizleri. Rastgele süreçler. Gürültünün genlik ve frekans kiplemesine etkisi,
sinyal/gürültü analizleri. Toplanır Beyaz Gauss gürültü kanalında sayısal iletim. Sinyallerin geometrik ifadeleri.
Darbe genlik kiplemesi, taban ve bant geçirgen sinyaller. Çok boyutlu sinyal dalgaları. En iyi alıcılar ve sinyal
kestirimi. Hata oranı analizi. Bant sınırlı sayısal iletim.
Yılı, dönemi; 2014 YAZ
Ders Kitabı ve Diğer Kaynaklar;
1. J.G. Proakis ve M. Salehi, Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2002, 2nd Edition.
(Ders Kitabı)
2. S. Haykin, Communication Systems, John Wiley & Sons, 2001, 4th Edition.
3. B.P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, Oxford University Press, 1995, 2nd
Edition.
Ders Amaçları;
1. Haberleşme sistemlerinin bileşenleri hakkında genel bilgi sahibi olmak
2. Sinyal ve sistem bilgilerini pekiştirmek
3. Analog Kiplemeler (AM/PM/FM) hakkında kuramsal bilgi sahibi olmak ve bu sistemlerin analizini
yapabilmek
4. Olasılık ve Rastgele Değişkenler bilgilerini pekiştirmek ve rastgele süreçler hakkında bilgi sahibi olmak
5. Analog kiplemelerin gürültülü ortamdaki sinyal/gürültü oranı analizini yapabilmek
6. Gauss gürültülü kanalda temel sayısal kipleme yöntemlerinin (PAM, BPSK) hata oranlarının analizini
yapabilmek.
7. Bant-sınırlı sayısal iletimin hata oranına etkisi hakkında bilgi sahibi olmak
8. MATLAB Yazılımı hakkında pratik tecrübe kazanmak.
Ders İçeriği;
1. Giriş, Haberleşme sistemlerinin elemanları (3 Saat)
2. Fourier dönüşümü, sinyal güç ve enerjisi, bant sınırlı sinyaller (4 Saat)
3. Genlik kiplemesi türleri (DSB-SC, SSB AM), spektral analizleri ve gerçeklenmeleri (5 Saat)
4. Açı kiplemesi türleri (PM, FM), spektral analizleri ve gerçeklenmeleri (5 Saat)
5. Rastgele değişkenler tekrarı, Rastgele Süreçler (7 Saat)
6. Gauss gürültüsünün Genlik ve Açı kiplemelerine etkisi (4 saat)
7. Sinyal dalga biçimlerinin geometrik ifadesi, Darbe Genlik Kiplemesi ve Faz Kaydırmalı Kipleme (4
Saat)
8. Kip Çözücü ve Kestiricilerin Analizi (3 Saat)
9. Sayısal Kiplemelerin Gauss Gürültülü ortamdaki hata oranı analizi (2 Saat)
10. Bant sınırlı kanallar, Semboller arası girişim ve Sinyal Tasarımı (5 Saat)
Ders web sitesi: http://meldayuksel.wordpress.com/teaching/ele-361/
Başarı Değerlendirme Ağırlıkları;
Ara sınav
% 30 (1 adet)
Ödev
% 15 (3 adet)
Kısa Sınav
yok
Proje
% 20 (3 adet)
Devam/Katılım
%5
Final
% 30
DERSTEN GEÇER NOT ALABİLMEK İÇİN:
1) Bütün projelerin tamamlanması
2) Projelerin ortalamasının en az %40 olması ve
3) Tüm ağırlıklı ortalamanın %40 olması gereklidir.
Derse ve işleyişe özel ek duyurular;
1. Dersin web sayfasındaki duyuruların ve epostaların düzenli olarak takip edilmesi
gereklidir.
2. Ciddi bir sağlık probleminiz olmadıkça sınavlara girmeniz ve rapor almamanız tavsiye
edilir.
3. Ödevde veya projede kopya durumunda kopyaya karışan öğrencilerin ödevleri sıfır
notu alır ve kopya için gerekli disiplin cezası uygulanır.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 9-m'ye göre
“sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” fiilinin suçu
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR VEYA İKİ YARIYIL İÇİN
UZAKLAŞTIRMA cezasıdır.
Müfredata Katkısı
(Kredi)
Matematik ve Temel
Bilimler
0
Dersin Katkıda bulunduğu program çıktıları;
a, e, i, j, k
Hazırlayan; Tolga Girici, A. Melda Yüksel Turgut
Mühendislik Konuları
Genel Eğitim
3
0
Tarih; 28/04/2014
Download

Ders Adı - WordPress.com