www.kzmekatronik.com
Çanta Tipi Haberleşme Eğitim Seti
Haberleşme Eğitim Seti çanta tipi olarak da üretilmektedir. Masa
üstü tip ile yapılan tüm uygulamalar çanta tipi eğitim seti ile de
yapılabilmektedir.
Çanta tipi haberleşme eğitim seti altı adet uygulama ve bir adet
breadboard modülünden oluşmaktadır.
Haberleşme Eğitim Seti Ana Ünite Özellikleri
Eğitim seti ana ünitesi üzerinde aşağıda verilen bileşenler
bulunmaktadır;
• Termal ve elektronik kısa devre korumalı, 0-15V/1A kaba ve
hassas ayarlanabilir, 3½ dijit voltmetreli güç kaynağı,
• Termal ve elektronik kısa devre korumalı 2x12V/1A sabit simetrik
güç kaynağı,
• Termal ve elektronik kısa devre korumalı 2x5V/1A sabit simetrik
güç kaynağı,
• İki adet sinyal jeneratörünün her biri aşağıda verilen özelliklere
sahiptir;
• 1Hz-200KHz aralığında altı kademede ayar sahası,
• 0-15Vpp ayarlanabilir çıkış genliği, bir tercih anahtarıyla
sinüsoidal veya üçgen dalga sinyal seçimi,
• TTL seviyeli kare dalga çıkışı,
• -10V - +10V (20Vpp) ayarlanabilir CMOS kare dalga çıkışı,
• Kısa devre koruması.
• 455KHz radyo frekans osilatörü aşağıda verilen özelliklere sahiptir;
• Osilatörün çalışmasını gösteren led indikatör,
• 0-10Vpp ayarlanabilir çıkış genliğine sahip sinüsoidal sinyal,
• 500KHz radyo frekans osilatörü aşağıda verilen özelliklere sahiptir;
• Osilatörün çalışmasını gösteren led indikatör,
• 0-10Vpp ayarlanabilir çıkış genliğine sahip sinüsoidal sinyal,
• BNC – 2mm konnektör adaptörü,
• Sigorta korumalı ON/OFF anahtarlı 220V/50Hz enerji girişi,
• Ana üniteye monte edilmiş breadboard modülü,
• Ana modül üzerindeki tüm bağlantı noktaları 2mm altın kaplama
bananlarla yapılmıştır,
• Modülasyon ve demodülasyon modülleri üzerindeki tüm bağlantı
noktaları plastik kaplı (yalıtımlı) 2mm bananlarla yapılmıştır.
Elektronik Grubu
49
ELEKTRONİK GRUBU
Ana ünitede yer alan “Modülasyon Modülü” üzerinde aşağıda verilen
özellikler bulunmaktadır;
• Tüm alt modüller blok şemalar halinde gösterilmiştir,
• Sayısal giriş verilerinin elde edilebileceği 8 bit mantıksal anahtar
grubu ve mantıksal durumların gözlendiği led indikatör,
• Analog giriş sinyallerinin elde edilebileceği -5V / +5V aralığında
ayarlanabilen dc güç kaynağı modülü,
• Toplam sinyallerinin elde edilebileceği iki adet iki giriş bir çıkışlı
toplayıcı devre modülü,
• NRZ (non return to zero) encoder modülü,
• Modülün bir data girişi,
• Modülün bipolar ve unipolar olmak üzere iki ayrı çıkışı.
• RZ (return to zero) encoder modülü,
• Modülün bir data ve bir clock olmak üzere iki girişi,
• Modülün bipolar ve unipolar olmak üzere iki ayrı çıkışı.
• Manchester encoder modülü,
• Modülün bir data ve bir clock olmak üzere iki girişi,
• Modülün unipolar çıkışı.
• AMI (Alternate mark inversion) encoder modülü,
• Modülün bir data ve bir clock olmak üzere iki girişi,
• Modülün bipolar çıkışı.
• Genlik modülasyon modülü;
• Klasik AM ve DSB-SC seçimi yapılabilecek bir seçim anahtarı,
• Haricen girilebilen taşıyıcı sinyal,
• Haricen girilebilen modüle edici sinyal,
• Modüle edici sinyal olarak DC sinyal.
• Frekans modülasyonu (FM),
• Taşıyıcı frekansı bir potansiyometre ile ayarlanabilir,
• Modüle edici sinyal haricen uygulanabilir,
• Darbe genişlik modülasyonu modülü (PWM),
• Clock frekansı bir potansiyometre ile ayarlanabilir,
• Modüle edici sinyal haricen uygulanabilir,
• Genlik kaydırmalı anahtarlama modülasyonu modülü (ASK),
• İki seviyeli genlik kaydırmalı anahtarlama yapabilir,
• Data girişi ve taşıyıcı girişi olmak üzere iki ayrı giriş,
50
Elektronik Grubu
• 0 ve 1 seviyelerine karşılık gelen taşıyıcı genliklerinin
ayarlanabileceği iki adet potansiyometre.
• Frekans kaydırmalı anahtarlama modülasyonu modülü (FSK),
• Data girişi,
• Yüksek ve alçak seviyeli frekanslar iki ayrı potansiyometre ile
ayarlanabilir.
• Faz kaydırmalı anahtarlama modülasyonu modülü (PSK),
• Taşıyıcı sinyal haricen girilebilir,
• Data girişi.
• Zaman bölmeli çoğullama modülü (TDM),
• Senkronizasyon frekansının ayarlanabileceği bir potansiyometre,
• İki kanal giriş ve bir adet TDM çıkışı,
• Bir kanallı PAM uygulamalarına elverişli.
• Analog sayısal dönüştürücü modülü (ADC),
• Bipolar ve unipolar çalışma için bir adet seçim anahtarı,
• 8 bit çözünürlüğe sahip.
• Serializer modülü,
• Haberleşme uygulamalarında kullanılmak üzere 8 bitlik seri
veri elde etmek amacıyla tasarlanmıştır,
• Paralel giriş veya analog giriş yapmak üzere bir seçim
anahtarı bulunmaktadır,
• Clock frekansının ayarlanabilmesi için bir potansiyometre
bulunmaktadır,
• Analog girişin ayarlanabilmesi için bir potansiyometre
bulunmaktadır,
• Seri verinin bitimi için End of data sinyal çıkışı bulunmaktadır,
• CLK ve CLK/2 sinyal çıkışları bulunmaktadır.
• Quadrature faz kaymalı anahtarlama modülasyonu modülü (QPSK),
• Seri veri girişi,
• I-DATA ve Q-DATA sinyallerini incelemeye olanak vermektedir,
• Veri geçiş noktalarına ait faz farkları rahatlıkla incelenebilmektedir.
• Kablosuz iletişim encoder modülü;
• Altı bit adres girişi,
• Dört bit veri girişi,
• RF tarnsmitteri ve özel anten birimi.
www.kzmekatronik.com
Ana ünitede yer alan “Demodülasyon Modülü” üzerinde aşağıda
verilen özellikler bulunmaktadır;
• Tüm alt modüller blok şemalar halinde gösterilmiştir,
• -20db/dec alçak geçiren filtre modülü (LPF),
• Kesim frekansı bir potansiyometre ile ayarlanabilir.
• -40db/dec alçak geçiren filtre modülü (LPF),
• Kesim frekansı bir potansiyometre ile ayarlanabilir.
• -20db/dec yüksek geçiren filtre (HPF),
• Kesim frekansı bir potansiyometre ile ayarlanabilir.
• -40db/dec yüksek geçiren filtre (HPF),
• Kesim frekansı bir potansiyometre ile ayarlanabilir.
• NRZ (non return to zero) decoder modülü,
• Unipolar veya bipolar kodlu giriş,
• RZ (return to zero) decoder modülü,
• Unipolar veya bipolar kodlu giriş,
• Clock girişi.
• Manchester decoder modülü,
• Unipolar kodlu giriş,
• Clock girişi.
• AMI (Alternate mark inversion) decoder modülü,
• Bipolar kodlu giriş.
• Genlik demodülasyon modülü,
• Taşıyıcı sinyal girişi,
• Modüleli sinyal girişi,
• Klasik AM ve DSB-SC demodülasyonuna uygun.
• Frekans demodülasyonu (FM),
• PLL devresinin frekansı bir potansiyometre ile ayarlanabilir,
• VCO sinyal çıkışı,
• Modüleli sinyal girişi.
• Darbe genişlik demodülasyonu modülü (PWM),
• Clock sinyali girişi,
• Modüleli sinyal girişi.
• Genlik kaydırmalı anahtarlama demodülasyonu modülü (ASK),
• Frekans kaydırmalı anahtarlama demodülasyonu modülü (FSK),
• PLL devresinin frekansı bir potansiyometre ile ayarlanabilir,
• VCO sinyal çıkışı,
• Modüleli sinyal girişi.
• Faz kaydırmalı anahtarlama demodülasyonu modülü (PSK),
• Zaman bölmeli çoğullama demultiplekser modülü (TDM),
• Sayısal analog dönüştürücü modülü (DAC),
• Bipolar ve unipolar çalışma seçim anahtarı,
• 8 bit sinyal girişi.
• Deserializer modülü,
• Haberleşme modüllerinden elde edilen 8 bit seri veri
sinyalinin paralel veriye dönüştürmek üzere üretilmiştir,
• QPSK veya diğer uygulamalarda kullanılmak üzere bir seçim
anahtarı.
• Quadrature faz kaymalı anahtarlama demodülasyonu modülü
(QPSK),
• Kablosuz iletişim decoder modülü.
• Eğitim seti ile aşağıda verilen aksesuarlar verilmektedir;
• 24 adet dört farklı renkte jaklı deney bağlantı kablosu,
• IEC enerji kablosu,
• Deney kitabı.
Elektronik Grubu
51
Download

Devamı