ELEKTRİK GRUBU
ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ
ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET
Elektrik Makineleri ve Kumanda Eğitim Seti; çok fonksiyonlu deney masası ve enerji üniteleri, elektrik motorları,
motor sürücüleri, transformatör grupları, kontrol ve kumanda modülleri, yük grupları ve gerekli aksesuarlardan
oluşmaktadır. Set tamamen modüler olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Eğitim seti endüstriyel alanda kullanılan
cihazlarla bire bir uyumludur.
06
Elektrik Grubu
www.kzmekatronik.com
Teknik Özellikler
3 adet 0-500V/3½ dijit gerçek etkin değer sayısal AC-DC voltmetre
Ölçü aletleri
3 adet (0-20A)/3½ dijit gerçek etkin değer sayısal AC-DC ampermetre
Çok işlevli ölçü aleti
0-230V/1,5KVA AC kaba-hassas ayarlanabilir
Ayarlanabilir çıkış gerilimi
0-200V/1KVA DC kaba-hassas ayarlanabilir
3x(0-230V) 1,5KVA AC kaba-hassas ayarlanabilir
0-12-24-48V/4A DC
Sabit çıkış gerilimi
0-12-24-48V/4A AC
200V/10A DC
3x230V AC
Giriş gerilimi
3x230V AC
Eğitim Seti Modülleri / Training Set Modules
AC motor sürücü modülü
R/L/C yük modülü
Bilgisayar kontrollü AC motor sürücü modülü
Tork ölçüm modülü
PLC modülü
Proje modülü
Çok ışlevli enerji analizör modülü
Buton ve lamba modülü
Reosta modülü
AD/DC ölçüm modülü
Motor modülleri – (senkron/asenkron/rotoru sargılı/seri motor/parallel motor/
kompunt motor v.b.)
Yıldız üçgen şalter modülü
Bilgisayar arabirim modülü
Soft starter modülü
İzolasyonlu ölçüm modülü
Kontaktör modülü
Cosinüs φ metre modülü
Aç/kapa paket şalter modülü
Frekansmetre modülü
Transformatör modülü (220V giriş/0-55-110-220V çıkış)
Elektromanyetik foucault fren modülü
Transformatör modülü (3x220V giriş/3x(0-55-110-220V ) çıkış)
Röle (LOGO!) modülü
Elektrik Grubu
07
ELEKTRİK GRUBU
AC Motor sürücü modülü (1,5KW)
AC motor sürücü modülü olarak Siemens Sinamics G110 veya
Sinamics V20 modelleri kullanılmaktadır. Sürücüler hem analog
hem dijital girişlere sahip olup PLC veya benzeri bir denetleyici
ile kontrol edilebileceği gibi manuel olarak da kontrol edilebilmektedir. Frekans, akım, gerilim gibi değerler ile diğer parametreler operatör panel üzerinden gözlenebilmektedir.
Bilgisayar kontrollü AC motor sürücü modülü (3KW)
AC motor sürücü Siemens Sinamics G110 ile birlikte bilgisayar kontrol arabirimi kullanılmaktadır. Özel olarak geliştirilmiş
yazılım ile motora ait tüm parametreler bilgisayar üzerinden
ayarlanabilmekte, anlık elektriksel değerler gözlenebilmekte
ve grafiksel olarak izlenebilmektedir. Motorun yön ve devir
değerleri bilgisayar üzerinden ayarlanabilmekte ve kontrol
modu değiştirilebilmektedir.
DC motor sürücü modülü
Her türlü DC motoru (seri, paralel, kompund)
sürmek ve devir kontrolünü yapmak mümkündür.
08
Elektrik Grubu
www.kzmekatronik.com
PLC modülü
PLC olarak Siemens S7-200 veya S7-1200 modelleri
kullanılmaktadır.
Çok işlevli enerji analizör modülü
Enerji analizörü olarak Siemens PAC3100 modeli kullanılmaktadır. PAC 3100
ile gerilim, akım, görünür güç, aktif güç, reaktif güç, toplam güç, frekans,
faz açısı gibi pek çok elektriksel büyüklük ölçülebilmekte ve MODBUS hattı
üzerinden PLC veya özel olarak hazırlanmış PowerConfig yazılımı ile bilgisayar
üzerinden izlenebilmektedir.
Bilgisayar arabirim modülü
Analog ve sayısal giriş çıkışlara sahip veri yakalama kartı ile tüm elektriksel parametreler hem izlenebilmekte hem de kontrol edilebilmektedir.
Özel olarak hazırlanmış yazılım veya LabView programı ile eğitim setine
erişmek ve kontrol etmek mümkündür.
Elektrik Grubu
09
ELEKTRİK GRUBU
İzolasyonlu ölçüm modülü
4 kanal olarak üretilen izolasyonlu ölçüm modülü ile kanallardan
girilen akım ve gerilim değerleri osilaskop ile ölçülebilmekte veya
bilgisayar arabirim modülü ile bilgisayara aktarılabilmektedir.
Cosinüs φ metre modülü
Faz açısı ölçümleri yapılabilmektedir.
Frekansmetre modülü
Frekans ölçümleri yapılabilmektedir.
Elektromanyetik fucolt fren modülü
Tork ölçüm modülü ile birlikte kullanılabileceği gibi motorların
yüklenmesi için bağımsız olarak da kullanılabilir. Uygulanan DC
gerilim ile orantılı frenleme yapılmaktadır.
10
Elektrik Grubu
www.kzmekatronik.com
Buton ve lamba modülü
Modül ile her türlü kumanda ve motor kontrol devresini kurmak
ve izlemek mümkündür. Modül 4 adet sinyal lambası, iki adet
normalde açık buton ve iki adet normalde kapalı buton içermekte
olup tüm malzemeler Siemens markalıdır.
AC/DC Ölçüm modülü
Modül ile deney sırasında her türlü akım ve gerilim değerini
dijital olarak ölçmek mümkündür. Modül 1 adet dijital
voltmetre ve bir adet dijital ampermetre içermektedir.
Kullanılan ölçü aletleri otomatik olarak AC veya DC kademeye geçebilmektedir.
Elektrik Grubu
11
ELEKTRİK GRUBU
Yıldız - Üçgen şalter modülü
Siemens marka yıldız üçgen şalter kullanılmıştır.
Aç kapa paket şalter modülü
Siemens marka 3 fazlı aç-kapa şalter kullanılmıştır.
Soft starter modülü
Soft starter modülü için Siemens marka yumuşak
yol verici kullanılmış olup modül ile start - stop ve
kalkınma parametreleri ile ilgili deneyler
yapılabilmektedir.
12
Elektrik Grubu
www.kzmekatronik.com
Kontaktör modülü
Modül ile her türlü motor kontrol ve kumanda devresini
kurmak mümkündür. Kontaktör modülünde 3 adet normalde
açık güç kontağı ile bir adet normalde açık, bir adet
normalde kapalı olmak üzere iki adet kumanda kontağı
bulunmaktadır.
Transformatör modülü 220V giriş/(0-55-110-220V) çıkış
Bir fazlı transformatör modülü ile her türlü
transformatör deneyi yapılabilmektedir.
Transformatör modülü 3x220V giriş/3x(0-55-110-220V) çıkış
Üç fazlı transformatör modülü ile her türlü
transformatör deneyi yapılabilmektedir.
Elektrik Grubu
13
ELEKTRİK GRUBU
R/L/C yük modülü
Yük modülü deneylerde ihtiyaç duyulabilecek üç
adet rezistif (3x530ohm), üç adet endüktif (3x
1650mH) ve üç adet kapasitif (3x15mikrofarad)
yükten meydana gelmektedir.
Tork ölçüm modülü
Tork ölçüm modülü ile çalışma anına ait motor parametreleri LCD
ekran üzerinden izlenebilmekte ve özel olarak hazırlanan yazılım ile
istenildiğinde bilgisayara aktarılabilmektedir. Bu yazılım ile tork-zaman
grafiği çizilebilmekte ve gerektiğinde kaydedilebilmektedir.
Proje modülü
Pek çok şalt malzemesi bulunan proje modülü ile her türlü
kumanda devresini kurmak mümkündür.
Tüm şalt malzemeleri Siemens markalıdır.
14
Elektrik Grubu
www.kzmekatronik.com
Reosta modülü ( 500Ω - 1000W )
500Ω/1000W veya 100Ω /500W olarak üretilmektedir.
Ayarlanabilir rezistif yük modülü
500Ω/100W olarak üretilmektedir.
Röle modülü ( LOGO! )
Her türlü kumanda devresinin gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek
mantıksal modüldür.
Elektrik Grubu
15
Download

ELEKTRİK GRUBU