ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Osman Çavuş
2. Doğum Tarihi: 04/11/
3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu:
E-posta:
[email protected]
Tel:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Gastronomi
Lefke Avrupa Üniversitesi
2012
Y.Lisans
MSc. Food Safety and
University of Greenwich, 2014
London, United Kingdom
Quality Management.
(with MERIT)
Y. Lisans Tezi: The Level of Knowledge amongst Small and Medium Enterprises of the
Quality and Safety Issues Impacting On the Re-Use of Cooking Oil.
5. Akademik Ünvanlar
Öğretim Görevlisi
Plato Meslek Yüksekokulu
2014 - -----
Aşçılık programı
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Yayınlar
1
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
1. (2014) Cavus O., and Sheward E. The Level of Knowledge amongst Small and
Medium Enterprises of the Quality and Safety Issues Impacting On the Re-Use of
Cooking Oil. International Journal of Current Research and Review Vol 06 Issue
08.
Available from http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=157910
2. (2014) Mohammed, Sıraj Futua, İsmail, Balarabe Bilyaminu, Cavuş Osman., A
critical review on the ımportance of the requirement for Traceability in EU food
legislation ( from the perspectıve of adulteration of beef minced meet during
processing). Annals. Food Scıence and Technology Vol 15 Issue1,2014.
Available from www.afst.valahia.ro
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings)
basılan bildiriler
1. Cavus O., “The Level of Knowledge amongst Small and Medium Enterprises of the
Quality and Safety Issues Impacting On the Re-Use of Cooking Oil.”, Proceedings
of the 2nd International Congrees on Food Technology, pp.304 November 05-07,
2014 Kuşadası/ Turkey
7.3. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6. Diğer Yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler



Member Institute of Food Science and Technology, UK
Member Skal International Professionals in Tourism Association
Member of Lefke tourism Association
11. Ödüller

HACCP level 3 certificate award with a Distinction by the Royal Society for Public
Health, UK
2
12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık
Öğrenci Sayısı
2014-2015
Güz
Yemek Kültürü
6
60
2014-2015
Güz
Uluslararası
6
37
içecek 8
37
mutfaklardan
örnekler
2014-2015
Güz
Yiyecek
hazırlama teknikleri
2014-2015
Güz
Türk mutfağı
3
7
3
Download

Özgeçmiş - Plato Meslek Yüksekokulu